Poradie seminára Matik, 33. ročník - Zimný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 4. Lucia Chladná Z8 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 9 54
Katarína Farbulová Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 4 54
Milan Jozef Pokorný Z7 Gymnázium Jána Hollého 9 9 9 9 9 1 54
Eva Krajčiová Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 -- 54
5. - 8. Natália Poliačiková Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 8 9 9 -- 52
Tomáš Kubrický Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 8 9 9 1 52
Vlastimil Urda Z8 Cirkevná základná škola s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča 9 9 9 9 8 1 52
MIchal Iľkovič Z8 Gymnázium bl. P. P. Gojdiča Bernolákova 21 9 9 9 9 8 1 52
9. Richard Vodička Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 8 9 8 -- 51
10. - 11. Matej Kundrík Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 8 4 48
Branislav Ječim Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 9 9 9 8 4 48
12. Veronika Vodičková Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 8 9 6 -- 47
13. - 15. Terézia Stanová Z9 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 9 9 9 9 1 46
Barbora Baltovičová Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 1 46
Martin Šmilňák Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 1 46
16. - 19. Dávid Kepič Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 8 1 45
Adela Horváthová Z9 Súkromná základná škola Dneperská 1 9 9 9 9 8 1 45
Marek Horváth Z8 Gymnázium Konštantínova 2 9 9 6 8 7 0 45
Jakub Blišťan Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 8 1 45
20. - 23. Natália Tkáčová Z7 Základná škola Levočská 11 9 9 -- 9 7 1 44
Alex Fabrici Z8 Základná škola Park Angelinum 8 9 9 9 9 -- 4 44
Lea Gašparová Z7 Gymnázium A. Bernoláka 9 9 8 -- 8 1 44
Matúš Libák Z8 Gymnázium Alejová 1 9 6 7 9 7 4 44
24. Šimon Stano Z7 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 9 7 8 -- 1 43
25. - 26. Ľudmila Krupová Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 6 5 4 1 42
Ján Mlynár Z8 Spojená škola Dominika Tatarku 9 9 7 9 -- 4 42
27. - 31. Samuel Osuský Z9 Základná škola Dr. J. Dérera 9 9 7 9 6 1 41
Lukáš Jacko Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 4 7 8 9 1 41
Martin Dudjak Z8 Spojená škola Dominika Tatarku 9 9 3 8 7 4 41
Alžbeta Klimentová Z9 Základná škola Laca Novomeského 9 9 5 9 8 1 41
Ivana Varsányiová Z9 Gymnázium Bilíkova 24 9 9 6 9 7 1 41
32. - 34. Matej Válek Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 2 5 6 0 40
Radovan Milián Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 6 0 8 8 0 40
Ondrej Králik Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 3 8 8 1 40
35. Matúš Zoričák Z7 Spojená škola Dominika Tatarku 7 9 3 9 0 1 38
36. - 39. Eduard Lehocký Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 3 9 4 2 37
Eduard Fedorčuk Z9 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 9 9 5 5 -- 37
Artur Pankuch Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- 9 0 1 37
Ivan Mikluš Z7 Základná škola Staničná 13 9 9 0 7 3 0 37
40. - 42. Paulína Tkáčová Z8 Základná škola Levočská 11 9 9 -- 9 7 1 36
Oskar Cacara Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- -- 8 1 36
Lukáš Hanes Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- 9 0 -- 36
43. - 45. Tomáš Gaja Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- 9 8 0 35
Richelle Andrássyová Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- -- 8 -- 35
Martina Ľuptáková Z7 ZŠ M. R. Štefánika 3 9 -- 9 5 -- 35
46. - 49. Pavol, Alexander Komloš Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 7 -- 5 4 34
Nina Pacholská Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 7 -- -- 34
Alexandra Michalíková Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- -- 7 0 34
Jakub Čaník Z7 Gymnázium Alejová 1 9 5 8 0 3 0 34
50. - 54. Peter Varga Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 8 0 6 8 1 33
Erik Jochman Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 5 9 -- 1 33
Viliam Karol Kubičár Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 5 9 -- 8 7 2 33
Patrik Barnišin Z8 Cirkevná základná škola s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča 7 9 9 -- 6 1 33
Nina Anna Betáková Z7 Základná škola J. Švermu 9 9 -- 6 -- -- 33
55. Dušan Ivan Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 9 -- 7 6 1 32
56. Vladimír Slanina Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 2 9 1 1 31
57. - 61. Matej Šoltés Z9 Gymnázium Trebišovská 12 9 9 -- 3 8 1 30
Matúš Chovančák Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 2 1 8 1 30
Bianka Gurská Z9 Gymnázium Alejová 1 6 9 9 0 6 0 30
Maxima Bednárčíková Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- 9 3 -- 30
Zina Babinská Z7 ZŠ M. R. Štefánika 4 7 0 8 3 0 30
62. Henrietta Antožy Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 1 6 3 -- 29
63. - 66. Ema Lola Škombárová Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 1 9 -- 0 28
Ján Brajerčík Z9 Základná škola Šmeralova 25 3 9 0 8 8 0 28
Šimon Stripaj Z7 Základná škola Krosnianska 4 2 1 0 8 8 1 28
Tomáš Neupauer Z7 Základná škola Važecká 11 9 2 -- 8 ? 0 28
67. - 68. Matej Vojtaník Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- -- -- -- 27
Aneta Štefančínová Z7 Gymnázium Mudroňova 20 9 9 0 0 0 0 27
69. Kalista Semancová Z8 Základná škola SNP 1 9 9 0 4 4 0 26
70. - 72. Katarína Chabová Z7 Základná škola Laca Novomeského 6 8 3 -- -- 0 25
Bogdana Studenková Z7 Základná škola Krosnianska 4 3 4 -- 9 -- 0 25
Ester Szabariová Z7 Gymnázium Alejová 1 8 -- 7 -- 2 -- 25
73. - 77. Boris Pasterňak Z9 Základná škola Krosnianska 4 6 9 -- -- 9 -- 24
Dávid Györi Z7 Základná škola Krosnianska 4 3 9 3 -- -- 0 24
Šimon Kirňák Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 9 2 -- 4 0 24
Alžbeta Kurimská Z7 Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda 4 9 0 0 1 1 24
Tereza Spustová Z8 Základná škola Komenského 2 Svit 9 5 0 8 2 0 24
78. Katarína Adamčová Z7 Základná škola s materskou školou Pod papierňou 16A, Bardejov 2 9 0 -- 1 -- 21
79. Šimon Borovský Z8 Základná škola s materskou školou Cádrova 9 4 0 0 5 1 19
80. - 81. Filip Olej Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 1 -- -- 7 1 18
Sabína Perignatová Z7 Základná škola Grundschule -- 9 -- 0 -- 0 18
82. - 83. Tereza Pažinová Z9 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- 9 8 -- 17
Martin Kozár Z8 Gymnázium Alejová 1 9 8 -- -- -- -- 17
84. - 88. Tereza Kostiviarová Z9 Základná škola Trieda SNP 20 3 9 0 3 1 0 16
Alica Juhásová Z7 Základná škola Krosnianska 4 8 -- -- -- -- 0 16
Lenka Nováková Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha -- -- 0 8 -- -- 16
Lev Melnychuk Z7 Základná škola Park Angelinum 8 -- 8 -- -- -- -- 16
Roland Kaprál Z7 Základná škola Grundschule -- 8 -- 0 -- 0 16
89. Nika Pastoráková Z8 ZŠ Vajanského 2844/47, Lučenec 2 5 -- 7 1 0 15
90. - 91. Kevin Pauličko Z7 Základná škola s materskou školou Spišské Bystré -- 4 -- 5 -- -- 14
Tomáš Sukeľ Z7 Základná škola J. Švermu 7 -- -- -- -- 0 14
92. Jakub Imrich Z9 Základná škola Krosnianska 4 7 -- -- 6 -- -- 13
93. - 94. Marek Nagy Z7 ZŠ M. R. Štefánika 3 4 -- -- 1 0 12
Vladimír Sklenár Z9 Gymnázium Terézie Vansovej 3 8 0 0 0 1 12
95. - 99. Martin Šedovič Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 9 -- -- -- 1 10
Adam Ilčík Z7 Základná škola Krosnianska 4 2 0 -- -- 4 0 10
Lucia Poradová Z8 ZŠ Komenského 2, Svit 0 9 -- 1 -- -- 10
Adam Mižík Z8 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 4 6 -- -- -- 0 10
Teodor Albert Z8 Základná škola Gašpara Haina 2 -- 0 4 4 -- 10
100. - 105. Lenka Palušáková Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 0 0 -- ? 0 9
Filip Sabovčík Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 0 -- -- -- -- 9
Yelyzaveta Pintiiska Z8 Základná škola Trieda SNP 20 Banská Bystrica 1 8 0 0 0 0 9
Tomáš Štefaňák Z8 Základná škola Grundschule 9 -- -- -- -- -- 9
Rastislav Mašlonka Z8 Základná škola Grundschule 9 -- -- -- -- -- 9
Ema Čumpelíková Z8 ZŠ Vajanského 2844/47, Lučenec 2 5 -- -- 2 0 9
106. - 108. Šimon Pribičko Z7 Základná škola Krosnianska 4 4 -- -- 0 -- -- 8
Lukáš Olexa Z7 Základná škola Komenského 1 4 0 0 -- -- 0 8
Ján Vavrek Z8 Základná škola Gašpara Haina 3 -- 0 5 -- -- 8
109. - 111. Zuzana Benešová Z8 Základná škola Krosnianska 4 2 0 0 5 -- -- 7
Martin Kuchta Z8 Gymnázium Alejová 1 7 -- -- -- -- -- 7
Dávid Javorský Z7 Základná škola s materskou školou Spišské Bystré -- 3 -- 1 -- -- 7
112. - 116. Jakub Babík Z8 Základná škola Krosnianska 4 1 5 -- -- -- -- 6
Miriama Kmecová Z8 Základná škola Krosnianska 4 6 -- -- -- -- -- 6
Jozef Domonkoš Z7 Základná škola Staničná 13 3 -- -- -- -- -- 6
Tomáš Rybár Z7 ZŠ M. R. Štefánika 3 0 -- -- -- 0 6
Richard Čuba Z8 Gymnázium Alejová 1 3 -- -- 0 3 0 6
117. Anna Chalupeková Z7 Základná škola Trieda SNP 20 Banská Bystrica 1 2 -- -- 0 -- 5
118. - 124. Tomáš Vysoký Z9 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- 4 0 4
Daniel Miščík Z8 Základná škola Krosnianska 4 1 -- -- -- 3 0 4
Hana Volšíková Z7 Základná škola Krosnianska 4 2 -- -- -- -- -- 4
Tomáš Daňo Z7 Základná škola Družicová 4 2 -- -- -- 0 0 4
Benedikt Benko Z7 Základná škola s materskou školou Spišské Bystré -- 2 -- 0 -- -- 4
Noel Molitor Z7 Základná škola s materskou školou Spišské Bystré -- 2 -- 0 -- -- 4
Ján Stupák Z7 Gymnázium Alejová 1 2 -- -- -- -- -- 4
125. - 126. Filip Fetyko Z8 Základná škola Krosnianska 4 2 0 0 0 1 0 3
Bruno Osrman Z8 Základná škola ,Slovanská 1415/7, Považská Bystrica 2 -- 0 -- -- 1 3
127. - 128. Anna Mária Matyaseková Z8 Základná škola Krosnianska 4 2 -- -- -- -- 0 2
Bruno Boczek Z8 Gymnázium Alejová 1 1 -- -- 0 1 0 2
129. - 131. Michal Kaško Z8 Základná škola Krosnianska 4 1 0 0 -- -- 0 1
Tomáš Jakubec Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 1 -- -- -- 0 0 1
Tomáš Vitko Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 1 -- -- -- 0 0 1
132. - 135. Yarden Cohen Z8 Základná škola Krosnianska 4 0 -- -- -- -- 0 0
Oskar Vizi Z7 Základná škola Krosnianska 4 0 -- -- -- -- -- 0
Samuel Maco Z7 Základná škola Krosnianska 4 0 -- -- -- -- 0 0
Maximiliána Ferencová Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 0 0 -- -- 0 -- 0

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 5. Tomáš Gaja Z9 Základná škola Krosnianska 4 ? ? -- -- -- -- 0
Erik Jochman Z9 Gymnázium Alejová 1 ? -- -- -- -- -- 0
Martin Dudjak Z8 Spojená škola Dominika Tatarku -- -- ? -- -- -- 0
Jozef Domonkoš Z7 Základná škola Staničná 13 -- -- ? -- -- -- 0
Ján Mlynár Z8 Spojená škola Dominika Tatarku ? ? -- -- -- -- 0


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 4. Milan Jozef Pokorný Z7 Gymnázium Jána Hollého 9 9 9 9 9 1 -- -- -- -- -- -- 54
Katarína Farbulová Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 4 -- -- -- -- -- -- 54
Eva Krajčiová Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 -- -- -- -- -- -- -- 54
Lucia Chladná Z8 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 9 -- -- -- -- -- -- 54
5. - 8. Tomáš Kubrický Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 8 9 9 1 -- -- -- -- -- -- 52
Natália Poliačiková Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 8 9 9 -- -- -- -- -- -- -- 52
MIchal Iľkovič Z8 Gymnázium bl. P. P. Gojdiča Bernolákova 21 9 9 9 9 8 1 -- -- -- -- -- -- 52
Vlastimil Urda Z8 Cirkevná základná škola s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča 9 9 9 9 8 1 -- -- -- -- -- -- 52
9. Richard Vodička Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 8 9 8 -- -- -- -- -- -- -- 51
10. - 11. Matej Kundrík Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 8 4 -- -- -- -- -- -- 48
Branislav Ječim Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 9 9 9 8 4 -- -- -- -- -- -- 48
12. Veronika Vodičková Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 8 9 6 -- -- -- -- -- -- -- 47
13. - 15. Barbora Baltovičová Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 1 -- -- -- -- -- -- 46
Terézia Stanová Z9 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 9 9 9 9 1 -- -- -- -- -- -- 46
Martin Šmilňák Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 1 -- -- -- -- -- -- 46
16. - 19. Marek Horváth Z8 Gymnázium Konštantínova 2 9 9 6 8 7 0 -- -- -- -- -- -- 45
Adela Horváthová Z9 Súkromná základná škola Dneperská 1 9 9 9 9 8 1 -- -- -- -- -- -- 45
Jakub Blišťan Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 8 1 -- -- -- -- -- -- 45
Dávid Kepič Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 8 1 -- -- -- -- -- -- 45
20. - 23. Lea Gašparová Z7 Gymnázium A. Bernoláka 9 9 8 -- 8 1 -- -- -- -- -- -- 44
Alex Fabrici Z8 Základná škola Park Angelinum 8 9 9 9 9 -- 4 -- -- -- -- -- -- 44
Natália Tkáčová Z7 Základná škola Levočská 11 9 9 -- 9 7 1 -- -- -- -- -- -- 44
Matúš Libák Z8 Gymnázium Alejová 1 9 6 7 9 7 4 -- -- -- -- -- -- 44
24. Šimon Stano Z7 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 9 7 8 -- 1 -- -- -- -- -- -- 43
25. - 26. Ján Mlynár Z8 Spojená škola Dominika Tatarku 9 9 7 9 -- 4 ? ? -- -- -- -- 42
Ľudmila Krupová Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 6 5 4 1 -- -- -- -- -- -- 42
27. - 31. Martin Dudjak Z8 Spojená škola Dominika Tatarku 9 9 3 8 7 4 -- -- ? -- -- -- 41
Lukáš Jacko Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 4 7 8 9 1 -- -- -- -- -- -- 41
Ivana Varsányiová Z9 Gymnázium Bilíkova 24 9 9 6 9 7 1 -- -- -- -- -- -- 41
Alžbeta Klimentová Z9 Základná škola Laca Novomeského 9 9 5 9 8 1 -- -- -- -- -- -- 41
Samuel Osuský Z9 Základná škola Dr. J. Dérera 9 9 7 9 6 1 -- -- -- -- -- -- 41
32. - 34. Radovan Milián Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 6 0 8 8 0 -- -- -- -- -- -- 40
Matej Válek Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 2 5 6 0 -- -- -- -- -- -- 40
Ondrej Králik Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 3 8 8 1 -- -- -- -- -- -- 40
35. Matúš Zoričák Z7 Spojená škola Dominika Tatarku 7 9 3 9 0 1 -- -- -- -- -- -- 38
36. - 39. Eduard Fedorčuk Z9 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 9 9 5 5 -- -- -- -- -- -- -- 37
Eduard Lehocký Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 3 9 4 2 -- -- -- -- -- -- 37
Ivan Mikluš Z7 Základná škola Staničná 13 9 9 0 7 3 0 -- -- -- -- -- -- 37
Artur Pankuch Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- 9 0 1 -- -- -- -- -- -- 37
40. - 42. Oskar Cacara Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- -- 8 1 -- -- -- -- -- -- 36
Lukáš Hanes Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- 9 0 -- -- -- -- -- -- -- 36
Paulína Tkáčová Z8 Základná škola Levočská 11 9 9 -- 9 7 1 -- -- -- -- -- -- 36
43. - 45. Tomáš Gaja Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- 9 8 0 ? ? -- -- -- -- 35
Martina Ľuptáková Z7 ZŠ M. R. Štefánika 3 9 -- 9 5 -- -- -- -- -- -- -- 35
Richelle Andrássyová Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- -- 8 -- -- -- -- -- -- -- 35
46. - 49. Jakub Čaník Z7 Gymnázium Alejová 1 9 5 8 0 3 0 -- -- -- -- -- -- 34
Alexandra Michalíková Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- -- 7 0 -- -- -- -- -- -- 34
Nina Pacholská Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 7 -- -- -- -- -- -- -- -- 34
Pavol, Alexander Komloš Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 7 -- 5 4 -- -- -- -- -- -- 34
50. - 54. Erik Jochman Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 5 9 -- 1 ? -- -- -- -- -- 33
Patrik Barnišin Z8 Cirkevná základná škola s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča 7 9 9 -- 6 1 -- -- -- -- -- -- 33
Peter Varga Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 8 0 6 8 1 -- -- -- -- -- -- 33
Viliam Karol Kubičár Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 5 9 -- 8 7 2 -- -- -- -- -- -- 33
Nina Anna Betáková Z7 Základná škola J. Švermu 9 9 -- 6 -- -- -- -- -- -- -- -- 33
55. Dušan Ivan Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 9 -- 7 6 1 -- -- -- -- -- -- 32
56. Vladimír Slanina Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 2 9 1 1 -- -- -- -- -- -- 31
57. - 61. Zina Babinská Z7 ZŠ M. R. Štefánika 4 7 0 8 3 0 -- -- -- -- -- -- 30
Bianka Gurská Z9 Gymnázium Alejová 1 6 9 9 0 6 0 -- -- -- -- -- -- 30
Matej Šoltés Z9 Gymnázium Trebišovská 12 9 9 -- 3 8 1 -- -- -- -- -- -- 30
Matúš Chovančák Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 2 1 8 1 -- -- -- -- -- -- 30
Maxima Bednárčíková Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- 9 3 -- -- -- -- -- -- -- 30
62. Henrietta Antožy Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 1 6 3 -- -- -- -- -- -- -- 29
63. - 66. Ján Brajerčík Z9 Základná škola Šmeralova 25 3 9 0 8 8 0 -- -- -- -- -- -- 28
Šimon Stripaj Z7 Základná škola Krosnianska 4 2 1 0 8 8 1 -- -- -- -- -- -- 28
Ema Lola Škombárová Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 1 9 -- 0 -- -- -- -- -- -- 28
Tomáš Neupauer Z7 Základná škola Važecká 11 9 2 -- 8 ? 0 -- -- -- -- -- -- 28
67. - 68. Aneta Štefančínová Z7 Gymnázium Mudroňova 20 9 9 0 0 0 0 -- -- -- -- -- -- 27
Matej Vojtaník Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 27
69. Kalista Semancová Z8 Základná škola SNP 1 9 9 0 4 4 0 -- -- -- -- -- -- 26
70. - 72. Ester Szabariová Z7 Gymnázium Alejová 1 8 -- 7 -- 2 -- -- -- -- -- -- -- 25
Katarína Chabová Z7 Základná škola Laca Novomeského 6 8 3 -- -- 0 -- -- -- -- -- -- 25
Bogdana Studenková Z7 Základná škola Krosnianska 4 3 4 -- 9 -- 0 -- -- -- -- -- -- 25
73. - 77. Boris Pasterňak Z9 Základná škola Krosnianska 4 6 9 -- -- 9 -- -- -- -- -- -- -- 24
Alžbeta Kurimská Z7 Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda 4 9 0 0 1 1 -- -- -- -- -- -- 24
Dávid Györi Z7 Základná škola Krosnianska 4 3 9 3 -- -- 0 -- -- -- -- -- -- 24
Šimon Kirňák Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 9 2 -- 4 0 -- -- -- -- -- -- 24
Tereza Spustová Z8 Základná škola Komenského 2 Svit 9 5 0 8 2 0 -- -- -- -- -- -- 24
78. Katarína Adamčová Z7 Základná škola s materskou školou Pod papierňou 16A, Bardejov 2 9 0 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- 21
79. Šimon Borovský Z8 Základná škola s materskou školou Cádrova 9 4 0 0 5 1 -- -- -- -- -- -- 19
80. - 81. Filip Olej Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 1 -- -- 7 1 -- -- -- -- -- -- 18
Sabína Perignatová Z7 Základná škola Grundschule -- 9 -- 0 -- 0 -- -- -- -- -- -- 18
82. - 83. Martin Kozár Z8 Gymnázium Alejová 1 9 8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 17
Tereza Pažinová Z9 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- 9 8 -- -- -- -- -- -- -- 17
84. - 88. Tereza Kostiviarová Z9 Základná škola Trieda SNP 20 3 9 0 3 1 0 -- -- -- -- -- -- 16
Alica Juhásová Z7 Základná škola Krosnianska 4 8 -- -- -- -- 0 -- -- -- -- -- -- 16
Roland Kaprál Z7 Základná škola Grundschule -- 8 -- 0 -- 0 -- -- -- -- -- -- 16
Lev Melnychuk Z7 Základná škola Park Angelinum 8 -- 8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 16
Lenka Nováková Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha -- -- 0 8 -- -- -- -- -- -- -- -- 16
89. Nika Pastoráková Z8 ZŠ Vajanského 2844/47, Lučenec 2 5 -- 7 1 0 -- -- -- -- -- -- 15
90. - 91. Tomáš Sukeľ Z7 Základná škola J. Švermu 7 -- -- -- -- 0 -- -- -- -- -- -- 14
Kevin Pauličko Z7 Základná škola s materskou školou Spišské Bystré -- 4 -- 5 -- -- -- -- -- -- -- -- 14
92. Jakub Imrich Z9 Základná škola Krosnianska 4 7 -- -- 6 -- -- -- -- -- -- -- -- 13
93. - 94. Marek Nagy Z7 ZŠ M. R. Štefánika 3 4 -- -- 1 0 -- -- -- -- -- -- 12
Vladimír Sklenár Z9 Gymnázium Terézie Vansovej 3 8 0 0 0 1 -- -- -- -- -- -- 12
95. - 99. Teodor Albert Z8 Základná škola Gašpara Haina 2 -- 0 4 4 -- -- -- -- -- -- -- 10
Lucia Poradová Z8 ZŠ Komenského 2, Svit 0 9 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 10
Adam Mižík Z8 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 4 6 -- -- -- 0 -- -- -- -- -- -- 10
Adam Ilčík Z7 Základná škola Krosnianska 4 2 0 -- -- 4 0 -- -- -- -- -- -- 10
Martin Šedovič Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 9 -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- 10
100. - 105. Tomáš Štefaňák Z8 Základná škola Grundschule 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9
Rastislav Mašlonka Z8 Základná škola Grundschule 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9
Yelyzaveta Pintiiska Z8 Základná škola Trieda SNP 20 Banská Bystrica 1 8 0 0 0 0 -- -- -- -- -- -- 9
Lenka Palušáková Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 0 0 -- ? 0 -- -- -- -- -- -- 9
Filip Sabovčík Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9
Ema Čumpelíková Z8 ZŠ Vajanského 2844/47, Lučenec 2 5 -- -- 2 0 -- -- -- -- -- -- 9
106. - 108. Ján Vavrek Z8 Základná škola Gašpara Haina 3 -- 0 5 -- -- -- -- -- -- -- -- 8
Šimon Pribičko Z7 Základná škola Krosnianska 4 4 -- -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 8
Lukáš Olexa Z7 Základná škola Komenského 1 4 0 0 -- -- 0 -- -- -- -- -- -- 8
109. - 111. Zuzana Benešová Z8 Základná škola Krosnianska 4 2 0 0 5 -- -- -- -- -- -- -- -- 7
Martin Kuchta Z8 Gymnázium Alejová 1 7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7
Dávid Javorský Z7 Základná škola s materskou školou Spišské Bystré -- 3 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 7
112. - 116. Tomáš Rybár Z7 ZŠ M. R. Štefánika 3 0 -- -- -- 0 -- -- -- -- -- -- 6
Richard Čuba Z8 Gymnázium Alejová 1 3 -- -- 0 3 0 -- -- -- -- -- -- 6
Jakub Babík Z8 Základná škola Krosnianska 4 1 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6
Miriama Kmecová Z8 Základná škola Krosnianska 4 6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6
Jozef Domonkoš Z7 Základná škola Staničná 13 3 -- -- -- -- -- -- -- ? -- -- -- 6
117. Anna Chalupeková Z7 Základná škola Trieda SNP 20 Banská Bystrica 1 2 -- -- 0 -- -- -- -- -- -- -- 5
118. - 124. Daniel Miščík Z8 Základná škola Krosnianska 4 1 -- -- -- 3 0 -- -- -- -- -- -- 4
Hana Volšíková Z7 Základná škola Krosnianska 4 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4
Tomáš Daňo Z7 Základná škola Družicová 4 2 -- -- -- 0 0 -- -- -- -- -- -- 4
Ján Stupák Z7 Gymnázium Alejová 1 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4
Noel Molitor Z7 Základná škola s materskou školou Spišské Bystré -- 2 -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 4
Benedikt Benko Z7 Základná škola s materskou školou Spišské Bystré -- 2 -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 4
Tomáš Vysoký Z9 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- 4 0 -- -- -- -- -- -- 4
125. - 126. Bruno Osrman Z8 Základná škola ,Slovanská 1415/7, Považská Bystrica 2 -- 0 -- -- 1 -- -- -- -- -- -- 3
Filip Fetyko Z8 Základná škola Krosnianska 4 2 0 0 0 1 0 -- -- -- -- -- -- 3
127. - 128. Bruno Boczek Z8 Gymnázium Alejová 1 1 -- -- 0 1 0 -- -- -- -- -- -- 2
Anna Mária Matyaseková Z8 Základná škola Krosnianska 4 2 -- -- -- -- 0 -- -- -- -- -- -- 2
129. - 131. Tomáš Jakubec Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 1 -- -- -- 0 0 -- -- -- -- -- -- 1
Tomáš Vitko Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 1 -- -- -- 0 0 -- -- -- -- -- -- 1
Michal Kaško Z8 Základná škola Krosnianska 4 1 0 0 -- -- 0 -- -- -- -- -- -- 1
132. - 135. Oskar Vizi Z7 Základná škola Krosnianska 4 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0
Samuel Maco Z7 Základná škola Krosnianska 4 0 -- -- -- -- 0 -- -- -- -- -- -- 0
Yarden Cohen Z8 Základná škola Krosnianska 4 0 -- -- -- -- 0 -- -- -- -- -- -- 0
Maximiliána Ferencová Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 0 0 -- -- 0 -- -- -- -- -- -- -- 0

Aktuality

Prvá séria ukončená!
Koniec prvej série je už tu a spolu s ním aj vaše opravené úlohy a nové časopisy so vzorovými riešeniami a poradiami. Tak sa pustite do čítania, no nezabúdajte ani na druhú sériu! :)
(15. apríl 2019)

Pozrite sa..
..ako sme sa mali na sústredeniach Malynáru, Matika aj STROMu. Fotky sú už v galériách :)
(05. marec 2019)

Koniec zimného semestra
Zimný semester nám už skončil a tých najlepších z vás čaká sústredenie. Ak sa vám podarilo medzi nich prebojovať, nezabudnite vyplniť prihlášku.
(22. december 2018)

Presun termínu
Drahí riešitelia, termín druhej série zimného semestra sa presunul až na 26. novembra 2018, do 20:00, dúfame, že túto zmenu radi privítate! :)
(11. november 2018)

Zimná séria je tu!
Leto už skončilo a my sme si pre vás preto pripravili novučičký časopis so super príkladmi.
(11. september 2018)

Info

Stránka je vo vývoji, a je možné že natrafíte na chyby alebo nedostatky. Vaše postrehy a návrhy na zlepšenie prosím zasielajte na adresuTento projekt sa organizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.