Poradie seminára Matik, 33. ročník - Zimný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 4. Lucia Chladná Z8 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 9 54
Katarína Farbulová Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 4 54
Milan Jozef Pokorný Z7 Gymnázium Jána Hollého 9 9 9 9 9 1 54
Eva Krajčiová Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 -- 54
5. Michal Iľkovič Z6 Cirkevná základná škola s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča 9 9 9 9 8 1 53
6. - 8. Natália Poliačiková Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 8 9 9 -- 52
Tomáš Kubrický Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 8 9 9 1 52
Vlastimil Urda Z8 Cirkevná základná škola s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča 9 9 9 9 8 1 52
9. Richard Vodička Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 8 9 8 4 51
10. - 11. Matej Kundrík Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 8 4 48
Branislav Ječim Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 9 9 9 8 4 48
12. Veronika Vodičková Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 8 9 6 4 47
13. - 16. Terézia Stanová Z9 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 9 9 9 9 1 46
Barbora Baltovičová Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 1 46
Martin Šmilňák Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 1 46
Ondrej Králik Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 3 8 8 1 46
17. - 20. Dávid Kepič Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 8 1 45
Adela Horváthová Z9 Súkromná základná škola Dneperská 1 9 9 9 9 8 1 45
Marek Horváth Z8 Gymnázium Konštantínova 2 9 9 6 8 7 0 45
Jakub Blišťan Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 8 1 45
21. - 24. Natália Tkáčová Z7 Základná škola Levočská 11 9 9 0 9 7 1 44
Alex Fabrici Z8 Základná škola Park Angelinum 8 9 9 9 9 -- 4 44
Lea Gašparová Z7 Gymnázium A. Bernoláka 9 9 8 -- 8 1 44
Matúš Libák Z8 Gymnázium Alejová 1 9 6 7 9 7 4 44
25. Šimon Stano Z7 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 9 7 8 -- 1 43
26. - 28. Ľudmila Krupová Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 6 5 4 1 42
Maxima Bednárčíková Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 3 -- 42
Ján Mlynár Z8 Spojená škola Dominika Tatarku 9 9 7 9 4 4 42
29. - 33. Lukáš Jacko Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 4 7 8 9 1 41
Martin Dudjak Z8 Spojená škola Dominika Tatarku 9 9 3 8 7 4 41
Alžbeta Klimentová Z9 Základná škola Laca Novomeského 9 9 5 9 8 1 41
Ivana Varsányiová Z9 Gymnázium Bilíkova 24 9 9 6 9 7 1 41
Samuel Osusky Z9 Základná škola Dr. J. Dérera 9 9 7 9 6 1 41
34. - 37. Daniela Tkáčová Z8 Základná škola Levočská 11 9 9 3 9 7 1 40
Matej Válek Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 2 5 6 0 40
Radovan Milián Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 6 0 8 8 0 40
Artur Pankuch Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 3 9 0 1 40
38. Matúš Zoričák Z7 Spojená škola Dominika Tatarku 7 9 3 9 0 1 38
39. - 41. Eduard Lehocký Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 3 9 4 2 37
Eduard Fedorčuk Z9 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 9 9 5 5 -- 37
Ivan Mikluš Z7 Základná škola Staničná 13 9 9 0 7 3 0 37
42. - 43. Oskar Cacara Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- -- 8 1 36
Lukáš Hanes Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- 9 0 -- 36
44. - 46. Tomáš Gaja Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- 9 8 0 35
Richelle Andrássyová Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- -- 8 -- 35
Martina Ľuptáková Z7 ZŠ M. R. Štefánika 3 9 -- 9 5 -- 35
47. - 50. Pavol, Alexander Komloš Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 7 -- 5 4 34
Nina Pacholská Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 7 -- -- 34
Alexandra Michalíková Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- -- 7 0 34
Jakub Čaník Z7 Gymnázium Alejová 1 9 5 8 0 3 0 34
51. - 55. Peter Varga Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 8 0 6 8 1 33
Erik Jochman Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 5 9 -- 1 33
Viliam Karol Kubičár Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 5 9 -- 8 7 2 33
Patrik Barnišin Z8 Cirkevná základná škola s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča 7 9 9 -- 6 1 33
Nina Anna Betáková Z7 Základná škola J. Švermu 9 9 0 6 -- -- 33
56. Dušan Ivan Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 9 -- 7 6 1 32
57. - 58. Vladimír Slanina Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 2 9 1 1 31
Tomáš Neupauer None 9 2 3 8 9 0 31
59. - 62. Matej Šoltés Z9 Gymnázium Trebišovská 12 9 9 -- 3 8 1 30
Matúš Chovančák Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 2 1 8 1 30
Bianka Gurská Z9 Gymnázium Alejová 1 6 9 9 0 6 0 30
Zina Babinská Z7 ZŠ M. R. Štefánika 4 7 0 8 3 0 30
63. Henrietta A. Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 1 6 3 -- 29
64. - 66. Ema Lola Škombárová Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 1 9 -- 0 28
Ján Brajerčík Z9 Základná škola Šmeralova 25 3 9 0 8 8 0 28
Šimon Stripaj Z7 Základná škola Krosnianska 4 2 1 0 8 8 1 28
67. - 68. Matej Vojtaník Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- -- -- -- 27
Aneta Štefančínová Z7 Gymnázium Mudroňova 20 9 9 0 0 0 0 27
69. Kalista Semancová Z8 Základná škola SNP 1 9 9 0 4 4 0 26
70. - 72. Katarína Chabová Z7 Základná škola Laca Novomeského 6 8 3 -- -- 0 25
Bogdana Studenková Z7 Základná škola Krosnianska 4 3 4 -- 9 -- 0 25
Ester Szabariová Z7 Gymnázium Alejová 1 8 -- 7 -- 2 -- 25
73. - 77. Boris Pasterňak Z9 Základná škola Krosnianska 4 6 9 -- -- 9 -- 24
Dávid Györi Z7 Základná škola Krosnianska 4 3 9 3 -- -- 0 24
Alžbeta Kurimská Z7 Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda 4 9 0 0 1 1 24
Tereza Spustová Z8 ZŠ Komenského 2, Svit 9 5 0 8 2 0 24
Šimon Kirňak Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 9 2 -- 4 0 24
78. Katarína Adamčová Z7 Základná škola s materskou školou Pod papierňou 16A, Bardejov 2 9 0 -- 1 -- 21
79. Šimon Borovský Z8 Základná škola s materskou školou Cádrova 9 4 0 0 5 1 19
80. - 83. Filip Olej Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 1 -- -- 7 1 18
Martin Kozár Z8 Gymnázium Alejová 1 9 8 1 -- -- -- 18
Filip Sabovčík Z6 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 0 -- -- -- -- 18
Sabína Perignatová Z7 Základná škola Grundschule -- 9 -- 0 -- 0 18
84. Tereza Pažinová Z9 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- 9 8 -- 17
85. - 90. Tereza Kostiviarová Z9 Základná škola Trieda SNP 20 3 9 0 3 1 0 16
Alica Juhásová Z7 Základná škola Krosnianska 4 8 -- -- -- -- 0 16
Lenka Nováková Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha -- -- 0 8 -- -- 16
Lev Melnychuk Z7 Základná škola Park Angelinum 8 -- 8 -- -- -- -- 16
Roland Kaprál Z7 Základná škola Grundschule -- 8 -- 0 -- 0 16
Ema Čumpelíková Z8 ZŠ Vajanského 2844/47, Lučenec 2 5 0 7 2 0 16
91. Nika Pastoráková Z8 ZŠ Vajanského 2844/47, Lučenec 2 5 0 7 1 0 15
92. - 93. Tomáš Sukeľ Z7 Základná škola J. Švermu 7 -- -- -- -- 0 14
Kevin Pauličko Z7 Základná škola s materskou školou Spišské Bystré -- 4 -- 5 -- -- 14
94. Jakub Imrich Z9 Základná škola Krosnianska 4 7 -- -- 6 -- -- 13
95. - 96. Marek Nagy Z7 ZŠ M. R. Štefánika 3 4 -- -- 1 0 12
Vladimír Sklenár Z9 Gymnázium Terézie Vansovej 3 8 0 0 0 1 12
97. - 101. Martin Šedovič Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 9 -- -- -- 1 10
Adam Ilčík Z7 Základná škola Krosnianska 4 2 0 -- -- 4 0 10
Lucia Poradová Z8 ZŠ Komenského 2, Svit 0 9 -- 1 -- -- 10
Adam Mižík Z8 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 4 6 -- -- -- 0 10
Teodor Albert Z8 Základná škola Gašpara Haina 2 -- 0 4 4 -- 10
102. - 105. Lenka Palušáková Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 0 0 -- 0 0 9
Yelyzaveta Pintiiska Z8 Základná škola Trieda SNP 20 Banská Bystrica 1 8 0 0 0 0 9
Tomáš Štefaňák Z8 Základná škola Grundschule 9 -- -- -- -- -- 9
Rastislav Mašlonka Z8 Základná škola Grundschule 9 -- -- -- -- -- 9
106. - 108. Šimon Pribičko Z7 Základná škola Krosnianska 4 4 -- -- 0 -- -- 8
Lukáš Olexa Z7 Základná škola Komenského 1 4 0 0 -- 0 0 8
Ján Vavrek Z8 Základná škola Gašpara Haina 3 -- 0 5 -- -- 8
109. - 111. Zuzana Benešová Z8 Základná škola Krosnianska 4 2 0 0 5 -- -- 7
Martin Kuchta Z8 Gymnázium Alejová 1 7 -- -- -- -- -- 7
Dávid Javorský Z7 Základná škola s materskou školou Spišské Bystré -- 3 -- 1 -- -- 7
112. - 116. Jakub Babík Z8 Základná škola Krosnianska 4 1 5 -- -- -- -- 6
Miriama Kmecová Z8 Základná škola Krosnianska 4 6 -- -- -- -- -- 6
Jozef Domonkoš Z7 Základná škola Staničná 13 3 -- -- -- -- -- 6
Tomáš Rybár Z7 ZŠ M. R. Štefánika 3 0 -- -- -- 0 6
Richard Čuba Z8 Gymnázium Alejová 1 3 -- -- 0 3 0 6
117. Anna Chalupeková Z7 Základná škola Trieda SNP 20 Banská Bystrica 1 2 -- -- 0 -- 5
118. - 124. Tomáš Vysoký Z9 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- 4 0 4
Daniel Miščík Z8 Základná škola Krosnianska 4 1 -- -- -- 3 0 4
Hana Volšíková Z7 Základná škola Krosnianska 4 2 -- -- -- -- -- 4
Tomáš Daňo Z7 Základná škola Družicová 4 2 -- -- -- 0 0 4
Benedikt Benko Z7 Základná škola s materskou školou Spišské Bystré -- 2 -- 0 -- -- 4
Noel Molitor Z7 Základná škola s materskou školou Spišské Bystré -- 2 -- 0 -- -- 4
Ján Stupák Z7 Gymnázium Alejová 1 2 -- -- -- -- -- 4
125. - 126. Filip Fetyko Z8 Základná škola Krosnianska 4 2 0 0 0 1 0 3
Bruno Osrman Z8 Základná škola, Slovanská 1415/7, Považská Bystrica 2 -- 0 -- -- 1 3
127. - 128. Anna Mária Matyaseková Z8 Základná škola Krosnianska 4 2 -- -- -- -- 0 2
Bruno Boczek Z8 Gymnázium Alejová 1 1 -- -- 0 1 0 2
129. - 131. Michal Kaško Z8 Základná škola Krosnianska 4 1 0 0 -- -- 0 1
Tomáš Jakubec Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 1 -- -- -- 0 0 1
Tomáš Vitko Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 1 -- -- -- 0 0 1
132. - 135. Yarden Cohen Z8 Základná škola Krosnianska 4 0 -- -- -- -- 0 0
Oskar Vizi Z7 Základná škola Krosnianska 4 0 -- -- -- -- -- 0
Samuel Maco Z7 Základná škola Krosnianska 4 0 -- -- -- -- 0 0
Maximiliána Ferencová Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 0 0 -- -- 0 -- 0

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 8. Lucia Chladná Z8 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 9 54
Katarína Farbulová Z8 Gymnázium Alejová 1 9 8 9 9 9 9 54
Vladimír Slanina Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 -- 9 9 54
Natália Tkáčová Z7 Základná škola Levočská 11 9 9 9 6 9 9 54
Richard Vodička Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 9 54
Eduard Fedorčuk Z9 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 9 9 9 9 9 54
Ondrej Králik Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 9 54
Samuel Osusky Z9 Základná škola Dr. J. Dérera 9 9 9 9 9 9 54
9. - 10. Barbora Baltovičová Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 8 9 9 53
Milan Jozef Pokorný Z7 Gymnázium Jána Hollého 9 9 9 8 9 -- 53
11. - 13. Daniela Tkáčová Z8 Základná škola Levočská 11 9 9 9 6 9 8 52
Ján Mlynár Z8 Spojená škola Dominika Tatarku 8 9 9 9 9 4 52
Eva Krajčiová Z7 Gymnázium Alejová 1 8 9 9 8 0 9 52
14. - 16. Matej Šoltés Z9 Gymnázium Trebišovská 12 9 9 9 9 9 6 51
Veronika Vodičková Z8 Gymnázium Alejová 1 8 9 9 8 9 -- 51
Branislav Ječim Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 9 9 9 6 9 51
17. - 19. Natália Poliačiková Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 7 2 50
Matej Válek Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 8 9 8 1 7 50
Michal Iľkovič Z6 Cirkevná základná škola s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča 9 9 -- 9 6 8 50
20. - 21. Alžbeta Klimentová Z9 Základná škola Laca Novomeského 9 5 9 9 9 8 49
Ivana Varsányiová Z9 Gymnázium Bilíkova 24 9 8 9 9 5 9 49
22. - 24. Tomáš Kubrický Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 2 6 9 48
Terézia Stanová Z9 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 9 9 9 6 6 48
Marek Horváth Z8 Gymnázium Konštantínova 2 7 5 9 8 9 8 48
25. - 26. Tomáš Gaja Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 6 5 9 47
Lukáš Jacko Z8 Základná škola Krosnianska 4 8 6 9 2 9 9 47
27. Adam Lašan Z8 ZŠ Komenského 2, Svit 8 5 9 9 9 3 45
28. Jakub Blišťan Z9 Gymnázium Alejová 1 7 9 9 9 1 9 44
29. - 30. Ľudmila Krupová Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 -- -- 5 41
Šimon Stano Z7 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 8 6 9 9 -- -- 41
31. - 32. Vlastimil Urda Z8 Cirkevná základná škola s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča 9 9 3 9 -- 7 40
Jakub Čaník Z7 Gymnázium Alejová 1 6 8 9 6 1 2 40
33. Dávid Kepič Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 6 3 3 9 39
34. - 35. Oskar Cacara Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- 9 1 -- 37
Martin Šmilňák Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 1 -- 37
36. - 41. Matej Kundrík Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 -- -- 36
Erik Jochman Z9 Gymnázium Alejová 1 9 6 9 8 2 2 36
Adela Horváthová Z9 Súkromná základná škola Dneperská 1 9 5 9 3 1 9 36
Katarína Chabová Z7 Základná škola Laca Novomeského 9 9 -- 9 -- 0 36
Radovan Milián Z7 Základná škola Krosnianska 4 8 5 0 9 -- 5 36
Artur Pankuch Z7 Gymnázium Alejová 1 7 2 9 4 1 5 36
42. - 44. Boris Pasterňak Z9 Základná škola Krosnianska 4 7 9 -- 9 1 9 35
Ivan Mikluš Z7 Základná škola Staničná 13 8 5 9 2 1 2 35
Tereza Spustová Z8 ZŠ Komenského 2, Svit 8 5 9 4 -- 5 35
45. Pavol, Alexander Komloš Z9 Základná škola Krosnianska 4 8 5 -- 8 3 9 33
46. - 47. Ján Brajerčík Z9 Základná škola Šmeralova 25 6 5 9 9 1 2 32
Martin Dudjak Z8 Spojená škola Dominika Tatarku 9 6 9 2 4 1 32
48. Ester Szabariová Z7 Gymnázium Alejová 1 8 5 9 -- -- -- 31
49. - 50. Alžbeta Kurimská Z7 Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda 6 6 6 1 1 4 29
Maxima Bednárčíková Z8 Gymnázium Alejová 1 2 9 9 9 -- -- 29
51. - 53. Eduard Lehocký Z8 Základná škola Krosnianska 4 8 -- 6 7 1 5 28
Bogdana Studenková Z7 Základná škola Krosnianska 4 5 4 9 -- 1 -- 28
Zina Babinská Z7 ZŠ M. R. Štefánika 8 4 0 2 1 5 28
54. - 55. Bianka Gurská Z9 Gymnázium Alejová 1 9 5 9 3 1 -- 27
Šimon Stripaj Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 5 9 4 0 -- 27
56. Martina Ľuptáková Z7 ZŠ M. R. Štefánika 9 4 -- 3 1 -- 26
57. - 58. Matúš Zoričák Z7 Spojená škola Dominika Tatarku 9 -- -- 6 1 -- 25
Richard Čuba Z8 Gymnázium Alejová 1 -- 9 9 7 -- -- 25
59. - 60. Nina Pacholská Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 5 0 -- -- 9 23
Viliam Karol Kubičár Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 9 -- -- 1 4 23
61. Lukáš Hanes Z7 Základná škola Krosnianska 4 3 9 -- -- 1 0 22
62. Jozef Domonkoš Z7 Základná škola Staničná 13 -- 3 9 -- -- -- 21
63. Alexandra Michalíková Z7 Základná škola Krosnianska 4 8 4 0 -- 0 -- 20
64. - 69. Ema Lola Škombárová Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 8 -- -- 1 -- 18
Kalista Semancová Z8 Základná škola SNP 1 6 9 0 2 1 0 18
Richelle Andrássyová Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- -- -- -- 18
Aneta Štefančínová Z7 Gymnázium Mudroňova 20 9 0 0 0 0 0 18
Lev Melnychuk Z7 Základná škola Park Angelinum 8 9 -- -- -- -- -- 18
Tomáš Neupauer None 8 5 0 1 1 3 18
70. Matúš Chovančák Z8 Základná škola Krosnianska 4 8 6 -- -- 1 2 17
71. - 74. Henrietta A. Z8 Základná škola Krosnianska 4 8 7 0 -- 1 -- 16
Adam Ilčík Z7 Základná škola Krosnianska 4 8 -- -- 0 0 -- 16
Dušan Ivan Z7 Základná škola Krosnianska 4 8 -- -- -- -- -- 16
Matúš Libák Z8 Gymnázium Alejová 1 7 9 -- -- -- -- 16
75. Peter Varga Z8 Základná škola Krosnianska 4 1 3 0 8 1 1 15
76. Yelyzaveta Pintiiska Z8 Základná škola Trieda SNP 20 Banská Bystrica 5 -- -- -- 9 -- 14
77. Dávid Györi Z7 Základná škola Krosnianska 4 6 -- -- -- -- -- 12
78. - 80. Tereza Kostiviarová Z9 Základná škola Trieda SNP 20 3 5 -- -- 1 2 11
Katarína Adamčová Z7 Základná škola s materskou školou Pod papierňou 16A, Bardejov 5 -- -- -- 1 -- 11
Vladimír Sklenár Z9 Gymnázium Terézie Vansovej -- 2 8 -- 1 -- 11
81. Bruno Boczek Z8 Gymnázium Alejová 1 7 3 0 -- -- -- 10
82. Michal Kaško Z8 Základná škola Krosnianska 4 8 -- 0 0 1 -- 9
83. Filip Olej Z8 Základná škola Krosnianska 4 8 -- -- -- -- -- 8
84. - 88. Šimon Pribičko Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 3 0 -- -- -- 6
Filip Sabovčík Z6 Základná škola Ing. O. Kožucha 3 -- -- 0 -- -- 6
Jakub Faizi Z7 ZŠ M. R. Štefánika -- -- -- 3 -- -- 6
Sabína Perignatová Z7 Základná škola Grundschule 3 -- -- -- -- -- 6
Šimon Kirňak Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha 6 -- -- -- -- -- 6
89. - 90. Anna Mária Matyaseková Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 5 -- -- -- -- 5
Filip Fetyko Z8 Základná škola Krosnianska 4 2 2 0 0 1 0 5
91. - 92. Daniel Miščík Z8 Základná škola Krosnianska 4 4 -- -- -- -- -- 4
Tomáš Daňo Z7 Základná škola Družicová 4 2 -- 0 -- -- -- 4
93. Tomáš Jakubec Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 3 -- -- 0 -- -- 3
94. - 98. Zuzana Benešová Z8 Základná škola Krosnianska 4 1 1 0 -- -- -- 2
Samuel Maco Z7 Základná škola Krosnianska 4 1 -- 0 -- -- -- 2
Marek Nagy Z7 ZŠ M. R. Štefánika -- -- -- -- 1 -- 2
Rastislav Mašlonka Z8 Základná škola Grundschule 2 -- -- -- -- -- 2
Ján Vavrek Z8 Základná škola Gašpara Haina 1 -- -- -- 1 -- 2
99. - 100. Tomáš Vitko Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 1 -- -- 0 -- -- 1
Maximiliána Ferencová Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 1 -- -- -- 0 -- 1
101. - 102. Alica Juhásová Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 0 -- -- -- 0
Hana Volšíková Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 0 -- -- -- -- 0


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 2. Katarína Farbulová Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 4 9 8 9 9 9 9 108
Lucia Chladná Z8 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108
3. Milan Jozef Pokorný Z7 Gymnázium Jána Hollého 9 9 9 9 9 1 9 9 9 8 9 -- 107
4. Eva Krajčiová Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 -- 8 9 9 8 0 9 106
5. Richard Vodička Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 8 9 8 4 9 9 9 9 9 9 105
6. Michal Iľkovič Z6 Cirkevná základná škola s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča 9 9 9 9 8 1 9 9 -- 9 6 8 103
7. Natália Poliačiková Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 8 9 9 -- 9 9 9 9 7 2 102
8. - 9. Tomáš Kubrický Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 8 9 9 1 9 9 9 2 6 9 100
Ondrej Králik Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 3 8 8 1 9 9 9 9 9 9 100
10. - 11. Barbora Baltovičová Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 1 9 9 9 8 9 9 99
Branislav Ječim Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 9 9 9 8 4 9 9 9 9 6 9 99
12. - 13. Natália Tkáčová Z7 Základná škola Levočská 11 9 9 0 9 7 1 9 9 9 6 9 9 98
Veronika Vodičková Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 8 9 6 4 8 9 9 8 9 -- 98
14. Samuel Osusky Z9 Základná škola Dr. J. Dérera 9 9 7 9 6 1 9 9 9 9 9 9 95
15. - 16. Terézia Stanová Z9 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 6 6 94
Ján Mlynár Z8 Spojená škola Dominika Tatarku 9 9 7 9 4 4 8 9 9 9 9 4 94
17. Marek Horváth Z8 Gymnázium Konštantínova 2 9 9 6 8 7 0 7 5 9 8 9 8 93
18. - 19. Vlastimil Urda Z8 Cirkevná základná škola s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča 9 9 9 9 8 1 9 9 3 9 -- 7 92
Daniela Tkáčová Z8 Základná škola Levočská 11 9 9 3 9 7 1 9 9 9 6 9 8 92
20. Eduard Fedorčuk Z9 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 9 9 5 5 -- 9 9 9 9 9 9 91
21. - 23. Ivana Varsányiová Z9 Gymnázium Bilíkova 24 9 9 6 9 7 1 9 8 9 9 5 9 90
Alžbeta Klimentová Z9 Základná škola Laca Novomeského 9 9 5 9 8 1 9 5 9 9 9 8 90
Matej Válek Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 2 5 6 0 9 8 9 8 1 7 90
24. Jakub Blišťan Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 8 1 7 9 9 9 1 9 89
25. Lukáš Jacko Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 4 7 8 9 1 8 6 9 2 9 9 88
26. Vladimír Slanina Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 2 9 1 1 9 9 9 -- 9 9 85
27. - 29. Šimon Stano Z7 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 9 7 8 -- 1 8 6 9 9 -- -- 84
Dávid Kepič Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 8 1 9 9 6 3 3 9 84
Matej Kundrík Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 8 4 9 9 9 9 -- -- 84
30. - 31. Martin Šmilňák Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 1 -- 83
Ľudmila Krupová Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 6 5 4 1 9 9 9 -- -- 5 83
32. Tomáš Gaja Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- 9 8 0 9 9 9 6 5 9 82
33. - 34. Adela Horváthová Z9 Súkromná základná škola Dneperská 1 9 9 9 9 8 1 9 5 9 3 1 9 81
Matej Šoltés Z9 Gymnázium Trebišovská 12 9 9 -- 3 8 1 9 9 9 9 9 6 81
35. - 36. Radovan Milián Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 6 0 8 8 0 8 5 0 9 -- 5 76
Artur Pankuch Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 3 9 0 1 7 2 9 4 1 5 76
37. Jakub Čaník Z7 Gymnázium Alejová 1 9 5 8 0 3 0 6 8 9 6 1 2 74
38. - 39. Martin Dudjak Z8 Spojená škola Dominika Tatarku 9 9 3 8 7 4 9 6 9 2 4 1 73
Oskar Cacara Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- -- 8 1 9 9 -- 9 1 -- 73
40. Ivan Mikluš Z7 Základná škola Staničná 13 9 9 0 7 3 0 8 5 9 2 1 2 72
41. Maxima Bednárčíková Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 3 -- 2 9 9 9 -- -- 71
42. Erik Jochman Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 5 9 -- 1 9 6 9 8 2 2 69
43. Pavol, Alexander Komloš Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 7 -- 5 4 8 5 -- 8 3 9 67
44. Eduard Lehocký Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 3 9 4 2 8 -- 6 7 1 5 65
45. Matúš Zoričák Z7 Spojená škola Dominika Tatarku 7 9 3 9 0 1 9 -- -- 6 1 -- 63
46. - 47. Martina Ľuptáková Z7 ZŠ M. R. Štefánika 3 9 -- 9 5 -- 9 4 -- 3 1 -- 61
Katarína Chabová Z7 Základná škola Laca Novomeského 6 8 3 -- -- 0 9 9 -- 9 -- 0 61
48. - 49. Ján Brajerčík Z9 Základná škola Šmeralova 25 3 9 0 8 8 0 6 5 9 9 1 2 60
Matúš Libák Z8 Gymnázium Alejová 1 9 6 7 9 7 4 7 9 -- -- -- -- 60
50. - 51. Boris Pasterňak Z9 Základná škola Krosnianska 4 6 9 -- -- 9 -- 7 9 -- 9 1 9 59
Tereza Spustová Z8 ZŠ Komenského 2, Svit 9 5 0 8 2 0 8 5 9 4 -- 5 59
52. - 53. Zina Babinská Z7 ZŠ M. R. Štefánika 4 7 0 8 3 0 8 4 0 2 1 5 58
Lukáš Hanes Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- 9 0 -- 3 9 -- -- 1 0 58
54. - 55. Bianka Gurská Z9 Gymnázium Alejová 1 6 9 9 0 6 0 9 5 9 3 1 -- 57
Nina Pacholská Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 7 -- -- 9 5 0 -- -- 9 57
56. - 57. Ester Szabariová Z7 Gymnázium Alejová 1 8 -- 7 -- 2 -- 8 5 9 -- -- -- 56
Viliam Karol Kubičár Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 5 9 -- 8 7 2 9 9 -- -- 1 4 56
58. Šimon Stripaj Z7 Základná škola Krosnianska 4 2 1 0 8 8 1 -- 5 9 4 0 -- 55
59. Alexandra Michalíková Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- -- 7 0 8 4 0 -- 0 -- 54
60. - 62. Alžbeta Kurimská Z7 Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda 4 9 0 0 1 1 6 6 6 1 1 4 53
Bogdana Studenková Z7 Základná škola Krosnianska 4 3 4 -- 9 -- 0 5 4 9 -- 1 -- 53
Richelle Andrássyová Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- -- 8 -- 9 -- -- -- -- -- 53
63. Tomáš Neupauer None 9 2 3 8 9 0 8 5 0 1 1 3 49
64. - 65. Peter Varga Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 8 0 6 8 1 1 3 0 8 1 1 48
Dušan Ivan Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 9 -- 7 6 1 8 -- -- -- -- -- 48
66. Matúš Chovančák Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 2 1 8 1 8 6 -- -- 1 2 47
67. Ema Lola Škombárová Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 1 9 -- 0 9 8 -- -- 1 -- 46
68. - 70. Aneta Štefančínová Z7 Gymnázium Mudroňova 20 9 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 45
Henrietta A. Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 1 6 3 -- 8 7 0 -- 1 -- 45
Adam Lašan Z8 ZŠ Komenského 2, Svit -- -- -- -- -- -- 8 5 9 9 9 3 45
71. - 73. Kalista Semancová Z8 Základná škola SNP 1 9 9 0 4 4 0 6 9 0 2 1 0 44
Lea Gašparová Z7 Gymnázium A. Bernoláka 9 9 8 -- 8 1 -- -- -- -- -- -- 44
Alex Fabrici Z8 Základná škola Park Angelinum 8 9 9 9 9 -- 4 -- -- -- -- -- -- 44
74. Dávid Györi Z7 Základná škola Krosnianska 4 3 9 3 -- -- 0 6 -- -- -- -- -- 36
75. Lev Melnychuk Z7 Základná škola Park Angelinum 8 -- 8 -- -- -- -- 9 -- -- -- -- -- 34
76. - 77. Patrik Barnišin Z8 Cirkevná základná škola s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča 7 9 9 -- 6 1 -- -- -- -- -- -- 33
Nina Anna Betáková Z7 Základná škola J. Švermu 9 9 0 6 -- -- -- -- -- -- -- -- 33
78. Katarína Adamčová Z7 Základná škola s materskou školou Pod papierňou 16A, Bardejov 2 9 0 -- 1 -- 5 -- -- -- 1 -- 32
79. Richard Čuba Z8 Gymnázium Alejová 1 3 -- -- 0 3 0 -- 9 9 7 -- -- 31
80. Šimon Kirňak Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 9 2 -- 4 0 6 -- -- -- -- -- 30
81. - 83. Tereza Kostiviarová Z9 Základná škola Trieda SNP 20 3 9 0 3 1 0 3 5 -- -- 1 2 27
Matej Vojtaník Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 27
Jozef Domonkoš Z7 Základná škola Staničná 13 3 -- -- -- -- -- -- 3 9 -- -- -- 27
84. - 85. Adam Ilčík Z7 Základná škola Krosnianska 4 2 0 -- -- 4 0 8 -- -- 0 0 -- 26
Filip Olej Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 1 -- -- 7 1 8 -- -- -- -- -- 26
86. - 87. Filip Sabovčík Z6 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 0 -- -- -- -- 3 -- -- 0 -- -- 24
Sabína Perignatová Z7 Základná škola Grundschule -- 9 -- 0 -- 0 3 -- -- -- -- -- 24
88. - 89. Yelyzaveta Pintiiska Z8 Základná škola Trieda SNP 20 Banská Bystrica 1 8 0 0 0 0 5 -- -- -- 9 -- 23
Vladimír Sklenár Z9 Gymnázium Terézie Vansovej 3 8 0 0 0 1 -- 2 8 -- 1 -- 23
90. Šimon Borovský Z8 Základná škola s materskou školou Cádrova 9 4 0 0 5 1 -- -- -- -- -- -- 19
91. Martin Kozár Z8 Gymnázium Alejová 1 9 8 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18
92. Tereza Pažinová Z9 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- 9 8 -- -- -- -- -- -- -- 17
93. - 96. Alica Juhásová Z7 Základná škola Krosnianska 4 8 -- -- -- -- 0 -- -- 0 -- -- -- 16
Ema Čumpelíková Z8 ZŠ Vajanského 2844/47, Lučenec 2 5 0 7 2 0 -- -- -- -- -- -- 16
Roland Kaprál Z7 Základná škola Grundschule -- 8 -- 0 -- 0 -- -- -- -- -- -- 16
Lenka Nováková Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha -- -- 0 8 -- -- -- -- -- -- -- -- 16
97. Nika Pastoráková Z8 ZŠ Vajanského 2844/47, Lučenec 2 5 0 7 1 0 -- -- -- -- -- -- 15
98. - 101. Marek Nagy Z7 ZŠ M. R. Štefánika 3 4 -- -- 1 0 -- -- -- -- 1 -- 14
Šimon Pribičko Z7 Základná škola Krosnianska 4 4 -- -- 0 -- -- -- 3 0 -- -- -- 14
Tomáš Sukeľ Z7 Základná škola J. Švermu 7 -- -- -- -- 0 -- -- -- -- -- -- 14
Kevin Pauličko Z7 Základná škola s materskou školou Spišské Bystré -- 4 -- 5 -- -- -- -- -- -- -- -- 14
102. Jakub Imrich Z9 Základná škola Krosnianska 4 7 -- -- 6 -- -- -- -- -- -- -- -- 13
103. Bruno Boczek Z8 Gymnázium Alejová 1 1 -- -- 0 1 0 7 3 0 -- -- -- 12
104. Rastislav Mašlonka Z8 Základná škola Grundschule 9 -- -- -- -- -- 2 -- -- -- -- -- 11
105. - 110. Teodor Albert Z8 Základná škola Gašpara Haina 2 -- 0 4 4 -- -- -- -- -- -- -- 10
Lucia Poradová Z8 ZŠ Komenského 2, Svit 0 9 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 10
Ján Vavrek Z8 Základná škola Gašpara Haina 3 -- 0 5 -- -- 1 -- -- -- 1 -- 10
Adam Mižík Z8 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 4 6 -- -- -- 0 -- -- -- -- -- -- 10
Michal Kaško Z8 Základná škola Krosnianska 4 1 0 0 -- -- 0 8 -- 0 0 1 -- 10
Martin Šedovič Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 9 -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- 10
111. - 113. Tomáš Štefaňák Z8 Základná škola Grundschule 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9
Zuzana Benešová Z8 Základná škola Krosnianska 4 2 0 0 5 -- -- 1 1 0 -- -- -- 9
Lenka Palušáková Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 0 0 -- 0 0 -- -- -- -- -- -- 9
114. - 117. Daniel Miščík Z8 Základná škola Krosnianska 4 1 -- -- -- 3 0 4 -- -- -- -- -- 8
Filip Fetyko Z8 Základná škola Krosnianska 4 2 0 0 0 1 0 2 2 0 0 1 0 8
Tomáš Daňo Z7 Základná škola Družicová 4 2 -- -- -- 0 0 2 -- 0 -- -- -- 8
Lukáš Olexa Z7 Základná škola Komenského 1 4 0 0 -- 0 0 -- -- -- -- -- -- 8
118. - 120. Anna Mária Matyaseková Z8 Základná škola Krosnianska 4 2 -- -- -- -- 0 -- 5 -- -- -- -- 7
Martin Kuchta Z8 Gymnázium Alejová 1 7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7
Dávid Javorský Z7 Základná škola s materskou školou Spišské Bystré -- 3 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 7
121. - 124. Tomáš Rybár Z7 ZŠ M. R. Štefánika 3 0 -- -- -- 0 -- -- -- -- -- -- 6
Jakub Babík Z8 Základná škola Krosnianska 4 1 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6
Miriama Kmecová Z8 Základná škola Krosnianska 4 6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6
Jakub Faizi Z7 ZŠ M. R. Štefánika -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3 -- -- 6
125. Anna Chalupeková Z7 Základná škola Trieda SNP 20 Banská Bystrica 1 2 -- -- 0 -- -- -- -- -- -- -- 5
126. - 131. Tomáš Jakubec Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 1 -- -- -- 0 0 3 -- -- 0 -- -- 4
Hana Volšíková Z7 Základná škola Krosnianska 4 2 -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- -- 4
Ján Stupák Z7 Gymnázium Alejová 1 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4
Noel Molitor Z7 Základná škola s materskou školou Spišské Bystré -- 2 -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 4
Benedikt Benko Z7 Základná škola s materskou školou Spišské Bystré -- 2 -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 4
Tomáš Vysoký Z9 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- 4 0 -- -- -- -- -- -- 4
132. Bruno Osrman Z8 Základná škola, Slovanská 1415/7, Považská Bystrica 2 -- 0 -- -- 1 -- -- -- -- -- -- 3
133. - 134. Tomáš Vitko Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 1 -- -- -- 0 0 1 -- -- 0 -- -- 2
Samuel Maco Z7 Základná škola Krosnianska 4 0 -- -- -- -- 0 1 -- 0 -- -- -- 2
135. Maximiliána Ferencová Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 0 0 -- -- 0 -- 1 -- -- -- 0 -- 1
136. - 137. Oskar Vizi Z7 Základná škola Krosnianska 4 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0
Yarden Cohen Z8 Základná škola Krosnianska 4 0 -- -- -- -- 0 -- -- -- -- -- -- 0

Newsletter

Nenechajte si ujsť akcie, ktoré chystáme a odoberajte náš newsletter!