Poradie seminára Matik, 29. ročník - Zimný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. Michal Masrna Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 9 9 54
2. - 3. Matej Hanus Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 8 9 9 53
Róbert Sabovčík Z9 Základná škola Krosnianska 4 8 9 9 9 9 9 53
4. Frederik Ténai Z8 ZŠ Park Angelinum 8 9 8 9 9 -- 9 52
5. - 6. Matúš Masrna Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 5 8 9 8 8 51
Patrik Paľovčík Z9 Základná škola Krosnianska 4 7 9 8 9 9 9 51
7. - 8. Norbert Micheľ Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 7 7 9 9 50
Simona Jacková Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 5 9 9 3 50
9. - 10. Matej Štencel Z8 Základná škola Školská 20 9 9 8 9 7 7 49
Maximilián Pándy Z7 Gymnázium a základná škola S. Máraiho s vjm 9 8 2 9 9 5 49
11. Jakub Farbula Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 7 8 5 8 48
12. - 14. Lenka Hake Z8 Gymnázium Alejová 1 9 5 5 9 9 9 46
Benjamín Mravec Z9 Základná škola Krosnianska 4 8 8 5 9 7 9 46
Klára Hricová Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 5 9 2 9 46
15. - 16. Andrea Faguľová Z9 Základná škola Školská 20 9 9 9 9 -- 9 45
Branislav Pastula Z9 Súkromná základná škola Dneperská 1 9 9 9 9 0 9 45
17. - 21. Radovan Lascsák Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 5 6 9 6 44
Samuel Elischer Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 2 5 9 9 3 44
Lujza Milotová Z8 Základná škola Bruselská 18 8 9 5 8 1 9 44
Michaela Rusnáková Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 5 9 5 7 44
Nina Mizeráková Z8 Gymnázium J. A. Raymana 7 9 5 9 9 4 44
22. - 23. Simona Gibalová Z7 Gymnázium Alejová 1 9 6 4 9 2 5 42
Tomáš Chovančák Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 6 2 8 9 8 42
24. Filip Baltovič Z7 Gymnázium Alejová 1 9 7 -- -- 7 9 41
25. - 27. Adam Garafa Z7 Základná škola Krosnianska 4 8 0 5 4 7 7 39
Dominika Nguyen Z8 Gymnázium Alejová 1 7 9 5 8 5 3 39
Samuel Koribanič Z7 Základná škola J. Švermu 3 9 5 9 1 4 39
28. - 29. Adam Szamosi Z9 Gymnázium Alejová 1 9 6 2 8 9 4 38
Soňa Špakovská Z8 Základná škola Tomášikova 31 8 9 5 8 -- 4 38
30. Simona Dučaiová Z7 Základná škola Tomášikova 31 9 5 1 8 2 4 37
31. - 33. Emma Pásztorová Z8 Gymnázium J. A. Raymana 7 9 0 9 5 3 36
Hana Šándorová Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- 4 4 6 36
Tomáš Feciskanin Z8 Gymnázium Alejová 1 6 6 6 6 -- 6 36
34. - 39. Peter Obšatník Z7 Základná škola Bruselská 18 9 4 3 9 -- 1 35
Jaroslav Birka Z7 Základná škola Krosnianska 4 8 9 -- -- 9 -- 35
Tatiana Kerestiová Z7 ZŠ Bernolákova 16 7 7 5 3 2 6 35
Samuel Banas Z8 Gymnázium Pierra de Coubertina 9 8 7 -- 1 9 35
Martin Bucko Z8 Základná škola Slovenských partizánov 9 8 4 8 1 3 35
Gabriela Genčiová Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- 4 4 5 35
40. Jakub Mandzák Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 2 5 4 6 6 34
41. - 44. Matúš Papšo Z8 Základná škola Slovenských partizánov 9 8 5 9 1 0 33
Martin Fedorko Z7 Základná škola Šmeralova 25 9 4 4 4 1 3 33
Sophia Horňáková Z7 Gymnázium Alejová 1 0 9 5 6 1 3 33
Dárius Pacholský Z9 Základná škola Krosnianska 4 8 -- 7 9 -- 9 33
45. - 46. Erik Novák Z7 Základná škola Krosnianska 4 6 5 2 9 1 1 32
Andrej Pankuch Z9 Gymnázium Alejová 1 9 4 5 9 -- 5 32
47. - 49. MartinqooN Z8 Gymnázium Alejová 1 7 9 5 -- -- 9 30
Simona Sabovčíková Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 7 3 5 -- 3 30
Barbora Kavečanská Z9 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 8 3 5 9 2 3 30
50. - 51. Michal Vorobel Z8 Gymnázium J. A. Raymana 6 5 3 9 2 3 29
Vladimír Nečesaný Z8 Základná škola Slovenských partizánov 8 9 5 2 -- 3 29
52. - 56. Sára Šoltészová Z7 Gymnázium Alejová 1 9 1 4 2 0 3 28
Ela Balážová Z6 Základná škola Hviezdoslavova 1 2 9 1 4 -- 3 28
Damián Baňačkai Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 6 5 -- -- 8 28
Martin Albert Gbúr Z9 Základná škola Krosnianska 4 7 -- 9 9 -- 3 28
Soňa Liptáková Z9 Základná škola Krosnianska 4 8 -- 5 9 -- 6 28
57. - 58. Adam Čabrák Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- -- -- -- 27
Michal Stupar Z9 Gymnázium Alejová 1 3 6 5 9 -- 4 27
59. - 61. Lilla Maheľová Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 2 -- -- 2 4 26
Filip Hake Z9 Gymnázium Alejová 1 8 8 4 3 -- 3 26
Lukáš Mikulec Z7 Gymnázium A. Bernoláka 9 3 5 -- 0 0 26
62. Ema Balážová Z7 Základná škola Hviezdoslavova 1 6 5 1 4 -- 3 25
63. Martina Magdošková Z8 Gymnázium Alejová 1 9 -- 3 4 2 4 24
64. - 65. Ema Lenárthová Z7 Základná škola Školská 20 5 2 5 1 -- 4 22
Jakub Mičko Z7 Gymnázium Alejová 1 6 4 3 -- 3 -- 22
66. Jakub Gembický Z9 Gymnázium Alejová 1 -- 6 5 7 -- 3 21
67. Ivana Benešová Z7 Základná škola Krosnianska 4 4 -- 4 -- -- 6 20
68. - 69. Matúš Bucher Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- -- -- 1 19
Michaela Minárová Z7 Základná škola Hviezdoslavova 1 5 2 -- 4 -- 3 19
70. Lenka Šándorová Z8 Gymnázium Alejová 1 7 -- 3 3 1 3 18
71. - 73. Matúš Vysoký Z7 Základná škola Krosnianska 4 4 -- 5 -- -- 3 17
Martin Čorovčák Z9 Gymnázium Alejová 1 8 -- 3 3 0 3 17
Martin Berka Z9 Základná škola Krosnianska 4 4 5 -- -- 4 4 17
74. Michal Kavuľa Z9 Základná škola Krosnianska 4 8 -- 4 -- -- 4 16
75. - 76. Radoslav Jochman Z7 Gymnázium Alejová 1 6 -- -- 3 -- 0 15
Tomáš Varmuža Z7 Základná škola Brodské 6 -- 3 -- -- -- 15
77. - 78. Marek Maďar Z7 Základná škola Krosnianska 4 5 -- -- -- -- 3 13
Alexander Janoško Z9 Základná škola Krosnianska 4 4 -- 3 5 0 1 13
79. Martin Kánássy Z8 Základná škola Krosnianska 4 7 -- 2 -- -- 3 12
80. - 82. Martin Kliment Z7 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 3 0 2 0 0 3 11
Klára Paľuvová Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 5 1 -- -- 11
Jakub Koza Z7 None 3 0 3 1 0 1 11
83. Marco Kovaľ Z7 Základná škola Krosnianska 4 2 -- 4 -- -- -- 10
84. - 85. Jakub Šlauka Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- 3 -- 3 9
Erik Tomko Z8 Gymnázium Alejová 1 4 5 -- -- -- -- 9
86. Kristína Šedovičová Z8 Základná škola Krosnianska 4 8 -- -- -- -- -- 8
87. Matúš Hadžega Z8 Gymnázium Alejová 1 5 -- 2 -- -- 0 7
88. Dominik Mulidrán Z9 Základná škola Školská 2 0 1 2 -- -- 3 6

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. Branislav Pastula Z9 Súkromná základná škola Dneperská 1 9 9 9 9 8 6 50
2. - 3. Patrik Paľovčík Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 9 4 49
Róbert Sabovčík Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 7 9 6 49
4. - 5. Matúš Masrna Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- 8 9 4 48
Samuel Koribanič Z7 Základná škola J. Švermu 7 9 9 8 6 5 48
6. Norbert Micheľ Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 6 9 8 4 47
7. - 10. Radovan Lascsák Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 6 4 46
Lujza Milotová Z8 Základná škola Bruselská 18 9 9 9 9 5 0 46
Michaela Rusnáková Z8 Gymnázium Alejová 1 2 9 9 9 9 5 46
Soňa Špakovská Z8 Základná škola Tomášikova 31 9 9 9 9 5 -- 46
11. - 15. Simona Jacková Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 8 9 1 -- 45
Michal Masrna Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 9 -- 45
Matúš Papšo Z8 Základná škola Slovenských partizánov 6 9 9 9 6 4 45
Miroslav Macko Z9 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 9 9 9 8 5 5 45
Jakub Farbula Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 6 6 -- 45
16. - 17. Matej Hanus Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 8 -- 44
Frederik Ténai Z8 ZŠ Park Angelinum 8 9 9 9 9 4 -- 44
18. - 19. Adam Garafa Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 8 7 3 2 7 43
Tomáš Chovančák Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 7 9 0 43
20. - 22. Sára Šoltészová Z7 Gymnázium Alejová 1 3 9 9 6 5 0 41
Nina Mizeráková Z8 Gymnázium J. A. Raymana 9 9 3 9 6 4 41
Maximilián Pándy Z7 Gymnázium a základná škola S. Máraiho s vjm 9 4 9 9 1 0 41
23. Benjamín Mravec Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 7 9 6 0 40
24. Lenka Hake Z8 Gymnázium Alejová 1 9 8 9 4 4 5 39
25. - 26. Samuel Banas Z8 Gymnázium Pierra de Coubertina 9 6 9 6 -- 4 38
Andrej Pankuch Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 2 0 38
27. Simona Dučaiová Z7 Základná škola Tomášikova 31 9 6 7 4 2 0 37
28. - 30. Jaroslav Birka Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 -- -- -- 36
Matúš Vysoký Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- 9 -- -- 36
Barbora Kavečanská Z9 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 9 9 9 -- -- 36
31. Simona Gibalová Z7 Gymnázium Alejová 1 4 9 9 4 0 -- 35
32. Dominika Nguyen Z8 Gymnázium Alejová 1 7 9 3 5 6 -- 33
33. Gabriela Genčiová Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 9 9 3 3 5 32
34. Erik Novák Z7 Základná škola Krosnianska 4 6 6 6 6 1 -- 31
35. Andrea Faguľová Z9 Základná škola Školská 20 9 9 7 4 0 -- 29
36. Klára Hricová Z8 Základná škola Krosnianska 4 1 9 5 6 6 0 28
37. Emma Pásztorová Z8 Gymnázium J. A. Raymana 9 9 -- 9 -- -- 27
38. - 40. Jakub Mandzák Z8 Základná škola Krosnianska 4 6 9 9 -- 2 -- 26
Adam Čabrák Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 8 -- -- -- -- 26
Adam Szamosi Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 6 2 -- -- 26
41. Radoslav Jochman Z7 Gymnázium Alejová 1 -- 6 9 -- 1 -- 25
42. - 43. Martin Kliment Z7 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 6 6 -- 4 2 -- 24
Sophia Horňáková Z7 Gymnázium Alejová 1 1 3 9 2 0 0 24
44. Filip Hake Z9 Gymnázium Alejová 1 6 2 7 3 1 4 23
45. - 47. Samuel Elischer Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 4 9 -- -- -- 22
MartinqooN Z8 Gymnázium Alejová 1 3 9 -- 6 0 4 22
Martin Starovič Z9 Základna škola s materskou školu Jána Ámosa Komenskeho 9 2 1 8 2 0 22
48. Tomáš Feciskanin Z8 Gymnázium Alejová 1 3 9 8 1 0 -- 21
49. - 51. Jakub Gembický Z9 Gymnázium Alejová 1 -- 5 7 8 0 -- 20
Michal Kavuľa Z9 Základná škola Krosnianska 4 -- 7 5 8 -- -- 20
Martina Magdošková Z8 Gymnázium Alejová 1 3 8 -- 6 3 -- 20
52. Michal Vorobel Z8 Gymnázium J. A. Raymana 0 8 -- 9 0 2 19
53. Matúš Bucher Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- -- -- -- 18
54. Michal Stupar Z9 Gymnázium Alejová 1 1 7 4 2 0 -- 14
55. - 56. Martin Čorovčák Z9 Gymnázium Alejová 1 0 9 1 2 1 -- 13
Matej Štencel Z8 Základná škola Školská 20 1 5 3 -- 0 4 13
57. - 58. Hana Šándorová Z8 Gymnázium Alejová 1 -- 9 -- -- 2 -- 11
Lenka Šándorová Z8 Gymnázium Alejová 1 -- 9 -- -- 2 0 11
59. Martin Bucko Z8 Základná škola Slovenských partizánov -- 2 6 2 -- -- 10
60. - 61. Martin Albert Gbúr Z9 Základná škola Krosnianska 4 -- 9 -- -- -- -- 9
Soňa Liptáková Z9 Základná škola Krosnianska 4 0 9 -- -- -- -- 9
62. Dominik Mulidrán Z9 Základná škola Školská 2 -- 4 3 -- 0 0 7
63. - 64. Klára Paľuvová Z7 Základná škola Krosnianska 4 0 2 -- -- -- -- 4
Tomáš Varmuža Z7 Základná škola Brodské 0 2 -- -- -- -- 4
65. Marek Maďar Z7 Základná škola Krosnianska 4 0 1 -- -- -- -- 2


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. Róbert Sabovčík Z9 Základná škola Krosnianska 4 8 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 6 102
2. Patrik Paľovčík Z9 Základná škola Krosnianska 4 7 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 4 100
3. - 4. Matúš Masrna Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 5 8 9 8 8 9 9 -- 8 9 4 99
Michal Masrna Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 -- 99
5. - 6. Matej Hanus Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 8 -- 97
Norbert Micheľ Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 7 7 9 9 9 9 6 9 8 4 97
7. Frederik Ténai Z8 ZŠ Park Angelinum 8 9 8 9 9 -- 9 9 9 9 9 4 -- 96
8. - 9. Simona Jacková Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 5 9 9 3 9 9 8 9 1 -- 95
Branislav Pastula Z9 Súkromná základná škola Dneperská 1 9 9 9 9 0 9 9 9 9 9 8 6 95
10. Jakub Farbula Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 7 8 5 8 9 9 9 6 6 -- 93
11. - 14. Radovan Lascsák Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 5 6 9 6 9 9 9 9 6 4 90
Lujza Milotová Z8 Základná škola Bruselská 18 8 9 5 8 1 9 9 9 9 9 5 0 90
Maximilián Pándy Z7 Gymnázium a základná škola S. Máraiho s vjm 9 8 2 9 9 5 9 4 9 9 1 0 90
Michaela Rusnáková Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 5 9 5 7 2 9 9 9 9 5 90
15. Samuel Koribanič Z7 Základná škola J. Švermu 3 9 5 9 1 4 7 9 9 8 6 5 87
16. Benjamín Mravec Z9 Základná škola Krosnianska 4 8 8 5 9 7 9 9 9 7 9 6 0 86
17. - 19. Nina Mizeráková Z8 Gymnázium J. A. Raymana 7 9 5 9 9 4 9 9 3 9 6 4 85
Tomáš Chovančák Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 6 2 8 9 8 9 9 9 7 9 0 85
Lenka Hake Z8 Gymnázium Alejová 1 9 5 5 9 9 9 9 8 9 4 4 5 85
20. Soňa Špakovská Z8 Základná škola Tomášikova 31 8 9 5 8 -- 4 9 9 9 9 5 -- 84
21. Adam Garafa Z7 Základná škola Krosnianska 4 8 0 5 4 7 7 9 8 7 3 2 7 82
22. Matúš Papšo Z8 Základná škola Slovenských partizánov 9 8 5 9 1 0 6 9 9 9 6 4 78
23. Simona Gibalová Z7 Gymnázium Alejová 1 9 6 4 9 2 5 4 9 9 4 0 -- 77
24. - 26. Simona Dučaiová Z7 Základná škola Tomášikova 31 9 5 1 8 2 4 9 6 7 4 2 0 74
Andrea Faguľová Z9 Základná škola Školská 20 9 9 9 9 -- 9 9 9 7 4 0 -- 74
Klára Hricová Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 5 9 2 9 1 9 5 6 6 0 74
27. Samuel Banas Z8 Gymnázium Pierra de Coubertina 9 8 7 -- 1 9 9 6 9 6 -- 4 73
28. Dominika Nguyen Z8 Gymnázium Alejová 1 7 9 5 8 5 3 7 9 3 5 6 -- 72
29. Jaroslav Birka Z7 Základná škola Krosnianska 4 8 9 -- -- 9 -- 9 9 9 -- -- -- 71
30. Andrej Pankuch Z9 Gymnázium Alejová 1 9 4 5 9 -- 5 9 9 9 9 2 0 70
31. Sára Šoltészová Z7 Gymnázium Alejová 1 9 1 4 2 0 3 3 9 9 6 5 0 69
32. Gabriela Genčiová Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- 4 4 5 -- 9 9 3 3 5 67
33. - 34. Samuel Elischer Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 2 5 9 9 3 -- 4 9 -- -- -- 66
Barbora Kavečanská Z9 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 8 3 5 9 2 3 9 9 9 9 -- -- 66
35. Adam Szamosi Z9 Gymnázium Alejová 1 9 6 2 8 9 4 9 9 6 2 -- -- 64
36. - 37. Erik Novák Z7 Základná škola Krosnianska 4 6 5 2 9 1 1 6 6 6 6 1 -- 63
Emma Pásztorová Z8 Gymnázium J. A. Raymana 7 9 0 9 5 3 9 9 -- 9 -- -- 63
38. Matej Štencel Z8 Základná škola Školská 20 9 9 8 9 7 7 1 5 3 -- 0 4 62
39. Jakub Mandzák Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 2 5 4 6 6 6 9 9 -- 2 -- 60
40. - 41. Tomáš Feciskanin Z8 Gymnázium Alejová 1 6 6 6 6 -- 6 3 9 8 1 0 -- 57
Sophia Horňáková Z7 Gymnázium Alejová 1 0 9 5 6 1 3 1 3 9 2 0 0 57
42. - 43. Adam Čabrák Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- -- -- -- 9 8 -- -- -- -- 53
Matúš Vysoký Z7 Základná škola Krosnianska 4 4 -- 5 -- -- 3 9 9 -- 9 -- -- 53
44. MartinqooN Z8 Gymnázium Alejová 1 7 9 5 -- -- 9 3 9 -- 6 0 4 52
45. Filip Hake Z9 Gymnázium Alejová 1 8 8 4 3 -- 3 6 2 7 3 1 4 49
46. Michal Vorobel Z8 Gymnázium J. A. Raymana 6 5 3 9 2 3 0 8 -- 9 0 2 48
47. Hana Šándorová Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- 4 4 6 -- 9 -- -- 2 -- 47
48. - 49. Martin Bucko Z8 Základná škola Slovenských partizánov 9 8 4 8 1 3 -- 2 6 2 -- -- 45
Miroslav Macko Z9 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 -- -- -- -- -- -- 9 9 9 8 5 5 45
50. Martina Magdošková Z8 Gymnázium Alejová 1 9 -- 3 4 2 4 3 8 -- 6 3 -- 44
51. - 53. Filip Baltovič Z7 Gymnázium Alejová 1 9 7 -- -- 7 9 -- -- -- -- -- -- 41
Michal Stupar Z9 Gymnázium Alejová 1 3 6 5 9 -- 4 1 7 4 2 0 -- 41
Jakub Gembický Z9 Gymnázium Alejová 1 -- 6 5 7 -- 3 -- 5 7 8 0 -- 41
54. Radoslav Jochman Z7 Gymnázium Alejová 1 6 -- -- 3 -- 0 -- 6 9 -- 1 -- 40
55. - 57. Matúš Bucher Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- -- -- 1 9 -- -- -- -- -- 37
Martin Albert Gbúr Z9 Základná škola Krosnianska 4 7 -- 9 9 -- 3 -- 9 -- -- -- -- 37
Soňa Liptáková Z9 Základná škola Krosnianska 4 8 -- 5 9 -- 6 0 9 -- -- -- -- 37
58. Michal Kavuľa Z9 Základná škola Krosnianska 4 8 -- 4 -- -- 4 -- 7 5 8 -- -- 36
59. - 61. Peter Obšatník Z7 Základná škola Bruselská 18 9 4 3 9 -- 1 -- -- -- -- -- -- 35
Martin Kliment Z7 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 3 0 2 0 0 3 6 6 -- 4 2 -- 35
Tatiana Kerestiová Z7 ZŠ Bernolákova 16 7 7 5 3 2 6 -- -- -- -- -- -- 35
62. - 63. Dárius Pacholský Z9 Základná škola Krosnianska 4 8 -- 7 9 -- 9 -- -- -- -- -- -- 33
Martin Fedorko Z7 Základná škola Šmeralova 25 9 4 4 4 1 3 -- -- -- -- -- -- 33
64. - 65. Martin Čorovčák Z9 Gymnázium Alejová 1 8 -- 3 3 0 3 0 9 1 2 1 -- 30
Simona Sabovčíková Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 7 3 5 -- 3 -- -- -- -- -- -- 30
66. - 67. Vladimír Nečesaný Z8 Základná škola Slovenských partizánov 8 9 5 2 -- 3 -- -- -- -- -- -- 29
Lenka Šándorová Z8 Gymnázium Alejová 1 7 -- 3 3 1 3 -- 9 -- -- 2 0 29
68. - 69. Ela Balážová Z6 Základná škola Hviezdoslavova 1 2 9 1 4 -- 3 -- -- -- -- -- -- 28
Damián Baňačkai Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 6 5 -- -- 8 -- -- -- -- -- -- 28
70. - 71. Lilla Maheľová Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 2 -- -- 2 4 -- -- -- -- -- -- 26
Lukáš Mikulec Z7 Gymnázium A. Bernoláka 9 3 5 -- 0 0 -- -- -- -- -- -- 26
72. Ema Balážová Z7 Základná škola Hviezdoslavova 1 6 5 1 4 -- 3 -- -- -- -- -- -- 25
73. - 75. Ema Lenárthová Z7 Základná škola Školská 20 5 2 5 1 -- 4 -- -- -- -- -- -- 22
Jakub Mičko Z7 Gymnázium Alejová 1 6 4 3 -- 3 -- -- -- -- -- -- -- 22
Martin Starovič Z9 Základna škola s materskou školu Jána Ámosa Komenskeho -- -- -- -- -- -- 9 2 1 8 2 0 22
76. Ivana Benešová Z7 Základná škola Krosnianska 4 4 -- 4 -- -- 6 -- -- -- -- -- -- 20
77. - 78. Michaela Minárová Z7 Základná škola Hviezdoslavova 1 5 2 -- 4 -- 3 -- -- -- -- -- -- 19
Tomáš Varmuža Z7 Základná škola Brodské 6 -- 3 -- -- -- 0 2 -- -- -- -- 19
79. Martin Berka Z9 Základná škola Krosnianska 4 4 5 -- -- 4 4 -- -- -- -- -- -- 17
80. - 81. Marek Maďar Z7 Základná škola Krosnianska 4 5 -- -- -- -- 3 0 1 -- -- -- -- 15
Klára Paľuvová Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 5 1 -- -- 0 2 -- -- -- -- 15
82. - 83. Alexander Janoško Z9 Základná škola Krosnianska 4 4 -- 3 5 0 1 -- -- -- -- -- -- 13
Dominik Mulidrán Z9 Základná škola Školská 2 0 1 2 -- -- 3 -- 4 3 -- 0 0 13
84. Martin Kánássy Z8 Základná škola Krosnianska 4 7 -- 2 -- -- 3 -- -- -- -- -- -- 12
85. Jakub Koza Z7 None 3 0 3 1 0 1 -- -- -- -- -- -- 11
86. Marco Kovaľ Z7 Základná škola Krosnianska 4 2 -- 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 10
87. - 88. Erik Tomko Z8 Gymnázium Alejová 1 4 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9
Jakub Šlauka Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- 3 -- 3 -- -- -- -- -- -- 9
89. Kristína Šedovičová Z8 Základná škola Krosnianska 4 8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 8
90. Matúš Hadžega Z8 Gymnázium Alejová 1 5 -- 2 -- -- 0 -- -- -- -- -- -- 7

Aktuality

Elektronické odovzdávanie
Najbližšie série našich seminárov prosím odovzdávajte výlučne elektronicky na stránke! Pre viac info pozrite najnovší príspevok. Ďakujeme (:
(19. marec 2020)

Koniec zimného semestra
Zimný semester už pozná svojich najlepších riešiteľov, ktorých čaká sústredenie.. Tak šup pozrieť najnovší príspevok a s prihlasovaním neotáľať!
(16. december 2019)

Bude výlet...
...tak hlasujte v ankete o termíne výletu! Bližšie informácie už čoskoro.
(18. november 2019)

Prvá séria ukončená!
Koniec prvej série je už tu a spolu s ním aj vaše opravené úlohy a nové časopisy so vzorovými riešeniami a poradiami. Tak sa pustite do čítania, no nezabúdajte ani na druhú sériu! :)
(15. apríl 2019)

Pozrite sa..
..ako sme sa mali na sústredeniach Malynáru, Matika aj STROMu. Fotky sú už v galériách :)
(05. marec 2019)

Info

Stránka je vo vývoji, a je možné že natrafíte na chyby alebo nedostatky. Vaše postrehy a návrhy na zlepšenie prosím zasielajte na adresuTento projekt sa organizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.