Poradie seminára Matik, 30. ročník - Zimný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 5. Matúš Masrna Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 5 9 54
Matej Vasky Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 -- 9 9 54
Maximilián Pándy Z8 Gymnázium a základná škola S. Máraiho s vjm 9 9 9 9 -- 9 54
Jakub Mičko Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 -- 9 54
Jakub Kulka Z7 Základná škola, Nám. kpt. Nálepku 12, Drienov 9 9 -- 9 9 9 54
6. Emma Pásztorová Z9 Gymnázium J. A. Raymana 9 9 7 9 9 9 52
7. Karin Eštoková Z7 Základná škola Belehradská 21 9 9 6 9 6 9 51
8. - 9. Sara Gašparová Z7 Gymnázium A. Bernoláka 9 9 5 9 2 9 50
Oskar Hritz Z7 Základná škola Polianska 1 8 9 5 6 9 9 50
10. - 13. Adam Garafa Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 3 9 6 9 48
Dominika Nguyen Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 7 9 5 9 48
Sára Šoltészová Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 4 9 6 9 48
Radoslav Jochman Z8 Gymnázium Alejová 1 7 9 5 9 7 9 48
14. - 15. MartinqooN Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 7 4 9 47
Simona Sabovčíková Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 3 8 9 9 47
16. - 18. Norbert Micheľ Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 7 3 9 9 9 46
Matej Grofcik Z8 Základná škola Laca Novomeského 8 9 6 8 1 9 46
Štefan Vašak Z7 Základná škola Kežmarská 30 8 9 6 5 1 9 46
19. - 20. Frederik Ténai Z9 Základná škola Park Angelinum 8 9 9 4 9 5 9 45
Klára Hricová Z9 Základná škola Krosnianska 4 8 9 6 8 5 9 45
21. - 26. Michal Vorobel Z9 Gymnázium J. A. Raymana 9 9 8 9 0 9 44
Simona Gibalová Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 4 9 -- 9 44
Michaela Rusnáková Z9 Gymnázium Alejová 1 9 2 9 9 6 9 44
Filip Baltovič Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 4 5 7 9 44
Samuel Koribanič Z8 Základná škola J. Švermu 8 9 5 9 5 8 44
Miriam Horváthová Z7 Základná škola Komenského 1 9 9 4 4 2 9 44
27. Erik Novák Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 7 -- 5 8 43
28. - 29. Lujza Milotová Z9 Základná škola Bruselská 18 9 9 6 9 0 9 42
Gabriela Genčiová Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 6 9 -- 9 42
30. - 33. Nina Mizeráková Z9 Gymnázium J. A. Raymana 9 5 4 9 5 9 41
Karol Jakubčák Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 5 -- -- 9 41
Jakub Farbula Z9 Gymnázium Alejová 1 8 9 4 9 2 9 41
Bianka Šimková Z9 Základná škola Fábryho 44 9 9 5 9 0 9 41
34. - 35. Zuzana Kudláčová Z7 Gymnázium Alejová 1 8 9 4 0 0 9 39
Klára Macková Z7 Základná škola sv. Vincenta 8 9 4 0 -- 9 39
36. Simona Horváthová Z9 Základná škola Krosnianska 4 8 9 5 8 -- 7 37
37. - 38. Margaréta Berecká Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 4 -- 4 -- 35
Martina Vilinová Z7 Základná škola Za vodou 14 7 9 4 0 0 6 35
39. - 40. Natália Kapustová Z7 Základná škola s materskou školou Tajovského 2 6 9 5 1 0 4 34
Veronika Macková Z8 Základná škola sv. Vincenta 8 9 4 0 2 9 34
41. - 42. Sophia Sabovčíková Z7 Základná škola Krosnianska 4 2 9 4 0 0 9 33
Adam Bednář Z7 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 9 6 -- -- -- 33
43. Lea Jantošovičová Z8 Gymnázium Alejová 1 6 9 4 2 -- 9 32
44. Adam Čabrák Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 4 -- -- 9 31
45. Martin Kliment Z8 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 8 9 4 -- 0 9 30
46. - 48. Hana Šándorová Z8 Gymnázium Alejová 1 8 -- -- 9 1 9 27
Alžbeta Szabová Z7 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 8 -- 4 -- 0 7 27
Martin Gombos Z9 Gymnázium Alejová 1 8 1 2 5 5 6 27
49. - 52. Lenka Hake Z9 Gymnázium Alejová 1 9 -- 7 0 4 6 26
Lenka Šándorová Z8 Gymnázium Alejová 1 8 -- -- 9 0 9 26
Tomáš Feciskanin Z9 Gymnázium Alejová 1 8 9 -- -- -- 9 26
Ľubomír Vargovčík Z7 Základná škola Kežmarská 30 8 1 1 -- 1 7 26
53. - 55. Jakub Mandzák Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 7 -- -- -- 25
Patrik Sremaňák Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 7 4 0 0 5 25
Matej Hajduk Z8 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 -- 3 -- 5 8 25
56. - 58. Barbora Gbúrová Z7 Základná škola Krosnianska 4 8 8 -- -- -- -- 24
Simona Dučaiová Z8 Základná škola Tomášikova 31 8 9 4 0 1 1 24
Timotej Jakubov Z6 Základná škola Štefánikova 31 8 -- 4 0 -- 4 24
59. Samuel Elischer Z8 Základná škola Krosnianska 4 8 9 5 1 -- -- 23
60. - 61. Ľuboš Bucher Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 4 -- -- -- 22
Tadeáš Kaminský Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 4 -- -- -- 22
62. - 63. Jaroslav Birka Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 3 -- -- -- 21
Martin Gubik Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 3 -- -- -- 21
64. - 69. Barbara Michalíková Z7 Základná škola Krosnianska 4 8 -- 3 0 -- 1 20
Lukáš Behun Z8 Gymnázium Alejová 1 6 9 5 -- -- -- 20
Martin Čandík Z9 Základná škola Šmeralova 25 4 2 4 0 1 9 20
Alexandra Bálintová Z8 Gymnázium Alejová 1 7 9 4 -- -- -- 20
Peter Rudišin Z7 Základná škola Štefánikova 31 3 0 1 0 0 8 20
Richard Gerboc Z7 Základná škola Štefánikova 31 8 0 1 0 0 3 20
70. - 73. Pavol Liščinský Z7 Základná škola Krosnianska 4 8 -- 3 -- -- -- 19
Elena Hanusová Z7 Základná škola Krosnianska 4 6 0 4 -- 0 3 19
Filip Brutovský Z8 Gymnázium Alejová 1 3 9 4 -- -- 3 19
Daniela Stupárová Z8 Gymnázium Alejová 1 2 5 -- 3 0 9 19
74. - 76. Martina Magdošková Z8 Gymnázium Alejová 1 8 -- -- 5 5 -- 18
Claudia Ciganová Z7 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 6 1 4 -- -- 1 18
Michal Židzik Z7 Základná škola J. Švermu 7 1 3 -- -- -- 18
77. - 81. Lilla Maheľová Z8 Základná škola Krosnianska 4 4 6 2 -- -- 5 17
Peter Lukáč Z7 Základná škola Krosnianska 4 4 5 3 -- -- -- 17
Martin Fedorko Z8 Základná škola Šmeralova 25 5 5 4 0 1 1 17
Viktória Fáberová Z9 Gymnázium Alejová 1 3 1 4 0 -- 9 17
Martin Smolko Z9 Základná škola Šmeralova 25 3 0 5 0 0 9 17
82. - 87. Kristína Šedovičová Z8 Základná škola Krosnianska 4 8 -- -- -- -- 8 16
M Z9 Gymnázium Alejová 1 6 -- 4 5 1 -- 16
Barbora Stupavská Z7 Základná škola Staničná 13 5 3 3 -- -- -- 16
Kristián Polák S2 Gymnázium Ľudovíta Štúra 26 5 5 0 -- 0 1 16
Zuzana Krajňáková Z9 Základná škola Krosnianska 4 8 -- 4 -- -- 4 16
Simona Vrbová Z9 Základná škola Krosnianska 4 4 -- 4 -- -- 8 16
88. - 89. Oliver Demjan Z7 Základná škola Krosnianska 4 3 -- 2 -- 2 4 15
Richard Sobek Z7 Základná škola Krosnianska 4 6 -- 3 -- -- -- 15
90. Matúš Bucher Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 5 -- -- -- 14
91. Simona Jacková Z8 Základná škola Krosnianska 4 7 -- 6 -- -- -- 13
92. - 93. Samuel Petroc Z5 Základná škola Krosnianska 4 4 -- 4 -- -- -- 12
Diana Baňačkai Z6 Základná škola Krosnianska 4 6 -- -- -- 0 -- 12
94. - 96. Sára Lemešányi Z8 Základná škola Krosnianska 4 7 -- -- -- -- 4 11
Martin Kánássy Z9 Základná škola Krosnianska 4 3 4 4 -- -- -- 11
Lenka Nemergutová Z7 Základná škola Za vodou 14 2 4 -- -- 1 -- 11
97. - 99. Zuzana Jankurová Z7 Základná škola Za vodou 14 4 1 0 -- 1 -- 10
Samuel Čurma Z7 Základná škola J. Švermu 4 0 2 -- -- -- 10
Jakub Gera Z9 Základná škola Šmeralova 25 3 1 4 1 0 1 10
100. - 103. Oliver Orosz Z7 Základná škola Krosnianska 4 3 -- 3 -- -- -- 9
Kristína Melicherová Z7 Základná škola Krosnianska 4 4 1 -- -- -- -- 9
Michal Chovančák Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 1 -- 0 4 9
Ján Richnavský Z9 Základná škola Krosnianska 4 -- 9 -- -- -- -- 9
104. - 107. Klára Paľuvová Z8 Základná škola Krosnianska 4 4 -- -- -- -- 4 8
Lukáš Mikulec Z8 Gymnázium A. Bernoláka 4 -- 0 0 1 3 8
Klaudia Schurdáková Z7 Základná škola Za vodou 14 4 0 0 0 0 0 8
Daniel Kalina Z9 Základná škola Krosnianska 4 3 5 -- -- -- -- 8
108. Matúš Vysoký Z8 Základná škola Krosnianska 4 3 -- 4 -- -- -- 7
109. - 110. Branislav Knap Z7 Základná škola Krosnianska 4 3 -- 0 -- -- -- 6
Dávid Orem Z8 Základná škola Šmeralova 25 3 0 3 0 0 0 6
111. Ondrej Tomko Z8 Základná škola Šmeralova 25 2 0 3 0 0 -- 5
112. - 115. Jakub Šlauka Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 0 -- -- -- 2 4
Tamara Pazúrová Z7 Spojená škola Dominika Tatarku 2 0 0 -- 0 -- 4
Anthony Martin Z9 Základná škola Krosnianska 4 -- 4 -- -- -- -- 4
Antoinette Vavreková Z9 Základná škola Šmeralova 25 -- -- 4 -- -- -- 4
116. - 117. Ivana Benešová Z8 Základná škola Krosnianska 4 3 0 -- -- -- -- 3
Filip Šašala Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 0 0 1 0 1 3

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 2. Gabriela Genčiová Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 8 9 9 8 9 52
Matej Vasky Z7 Gymnázium Alejová 1 9 7 9 9 7 9 52
3. Matúš Masrna Z8 Základná škola Krosnianska 4 6 7 9 8 9 9 49
4. Lujza Milotová Z9 Základná škola Bruselská 18 6 7 9 9 8 9 48
5. Lenka Hake Z9 Gymnázium Alejová 1 6 5 9 9 8 9 46
6. Samuel Koribanič Z8 Základná škola J. Švermu 5 4 9 9 7 9 44
7. - 9. Norbert Micheľ Z9 Základná škola Krosnianska 4 8 9 9 9 5 3 43
Emma Pásztorová Z9 Gymnázium J. A. Raymana 9 5 6 9 7 7 43
Zuzana Kudláčová Z7 Gymnázium Alejová 1 5 4 9 8 -- 8 43
10. - 12. Adam Garafa Z8 Základná škola Krosnianska 4 5 7 9 8 2 8 42
Dominika Nguyen Z9 Gymnázium Alejová 1 8 7 9 9 2 7 42
Maximilián Pándy Z8 Gymnázium a základná škola S. Máraiho s vjm 5 7 9 8 8 -- 42
13. Michal Vorobel Z9 Gymnázium J. A. Raymana 8 7 9 9 2 5 40
14. - 17. Sara Gašparová Z7 Gymnázium A. Bernoláka 4 4 9 8 5 1 39
Matej Grofcik Z8 Základná škola Laca Novomeského 8 7 9 9 3 -- 39
Oskar Hritz Z7 Základná škola Polianska 1 5 4 8 9 4 -- 39
Štefan Vašak Z7 Základná škola Kežmarská 30 5 5 3 9 3 8 39
18. Nina Mizeráková Z9 Gymnázium J. A. Raymana 5 4 9 8 5 7 38
19. Jakub Farbula Z9 Gymnázium Alejová 1 5 8 9 5 1 9 37
20. - 22. Erik Novák Z8 Základná škola Krosnianska 4 8 3 9 8 5 -- 36
MartinqooN Z9 Gymnázium Alejová 1 8 7 9 9 3 -- 36
Adam Bednář Z7 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského -- 6 9 4 1 7 36
23. - 24. Radoslav Jochman Z8 Gymnázium Alejová 1 6 7 9 9 2 -- 35
Karol Jakubčák Z7 Základná škola Krosnianska 4 8 7 4 8 -- -- 35
25. - 29. Frederik Ténai Z9 Základná škola Park Angelinum 8 5 7 3 8 2 9 34
Klára Hricová Z9 Základná škola Krosnianska 4 8 7 1 9 2 7 34
Margaréta Berecká Z7 Základná škola Krosnianska 4 4 4 9 8 -- -- 34
Bianka Šimková Z9 Základná škola Fábryho 44 5 7 3 8 3 8 34
Jakub Kulka Z7 Základná škola, Nám. kpt. Nálepku 12, Drienov 5 3 9 8 0 -- 34
30. Barbara Michalíková Z7 Základná škola Krosnianska 4 5 7 3 9 -- -- 33
31. - 32. Sára Šoltészová Z8 Gymnázium Alejová 1 5 7 9 9 -- -- 30
Lea Jantošovičová Z8 Gymnázium Alejová 1 5 7 9 9 -- -- 30
33. - 34. Martin Fedorko Z8 Základná škola Šmeralova 25 5 7 9 8 -- -- 29
Timotej Jakubov Z6 Základná škola Štefánikova 31 5 7 0 8 0 1 29
35. - 36. Michaela Rusnáková Z9 Gymnázium Alejová 1 7 6 7 8 -- -- 28
Alexandra Bálintová Z8 Gymnázium Alejová 1 5 7 7 9 -- -- 28
37. - 39. Simona Sabovčíková Z9 Základná škola Krosnianska 4 5 7 3 9 2 1 27
Michal Židzik Z7 Základná škola J. Švermu 9 1 -- 8 -- -- 27
Miriam Horváthová Z7 Základná škola Komenského 1 5 4 5 4 3 4 27
40. Oliver Demjan Z7 Základná škola Krosnianska 4 5 1 1 8 3 -- 26
41. - 42. Ľuboš Bucher Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 7 -- 9 -- -- 25
Jakub Mičko Z8 Gymnázium Alejová 1 -- 8 9 8 -- -- 25
43. - 45. Jaroslav Birka Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 5 9 9 -- -- 23
Sophia Sabovčíková Z7 Základná škola Krosnianska 4 4 1 0 9 -- 0 23
Tomáš Feciskanin Z9 Gymnázium Alejová 1 5 -- 9 9 -- -- 23
46. - 47. Filip Baltovič Z8 Gymnázium Alejová 1 -- 9 4 -- -- 9 22
Antoinette Vavreková Z9 Základná škola Šmeralova 25 5 1 8 8 -- -- 22
48. - 50. Simona Gibalová Z8 Gymnázium Alejová 1 5 7 -- 9 -- -- 21
Elena Hanusová Z7 Základná škola Krosnianska 4 3 3 3 6 -- 0 21
Samuel Čurma Z7 Základná škola J. Švermu 5 -- -- 8 -- -- 21
51. - 53. Simona Horváthová Z9 Základná škola Krosnianska 4 5 7 1 7 -- -- 20
Patrik Sremaňák Z8 Základná škola Krosnianska 4 8 4 0 8 -- -- 20
Peter Rudišin Z7 Základná škola Štefánikova 31 0 9 0 1 1 -- 20
54. Ľubomír Vargovčík Z7 Základná škola Kežmarská 30 1 1 -- 7 2 -- 18
55. - 56. Simona Dučaiová Z8 Základná škola Tomášikova 31 4 4 -- 9 -- -- 17
Jakub Šlauka Z7 Základná škola Krosnianska 4 5 6 -- -- -- -- 17
57. Klaudia Schurdáková Z7 Základná škola Za vodou 14 4 0 -- 6 -- -- 16
58. - 60. Martin Kliment Z8 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 4 1 -- 9 1 0 15
Lilla Maheľová Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 7 -- 8 -- -- 15
Teodor Sepeši Z8 Gymnázium Alejová 1 -- 7 0 8 -- -- 15
61. - 63. Matúš Vysoký Z8 Základná škola Krosnianska 4 4 -- -- 9 -- -- 13
Pavol Liščinský Z7 Základná škola Krosnianska 4 5 3 -- -- -- -- 13
Martin Gombos Z9 Gymnázium Alejová 1 4 3 -- 2 2 2 13
64. Adam Čabrák Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 4 -- 8 -- -- 12
65. Martina Vilinová Z7 Základná škola Za vodou 14 5 1 0 0 -- 0 11
66. - 68. Adam Varinský Z6 Základná škola Krosnianska 4 5 -- -- -- -- -- 10
Barbora Gbúrová Z7 Základná škola Krosnianska 4 5 -- -- -- -- -- 10
Filip Šašala Z7 Základná škola Krosnianska 4 4 0 0 2 -- -- 10
69. - 71. Simona Jacková Z8 Základná škola Krosnianska 4 1 -- -- 8 -- -- 9
Erika Gregová Z7 Gymnázium Alejová 1 4 1 -- -- -- -- 9
Simona Vrbová Z9 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- 9 -- -- 9
72. - 73. Samuel Elischer Z8 Základná škola Krosnianska 4 8 -- 0 -- -- -- 8
Richard Sobek Z7 Základná škola Krosnianska 4 4 0 -- -- -- -- 8
74. Matúš Bucher Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 5 -- 1 -- -- 6
75. Kristína Šedovičová Z8 Základná škola Krosnianska 4 5 -- -- -- -- -- 5
76. - 78. Klára Paľuvová Z8 Základná škola Krosnianska 4 4 -- 0 -- -- -- 4
Peter Lukáč Z7 Základná škola Krosnianska 4 2 0 -- -- -- -- 4
Lukáš Mikulec Z8 Gymnázium A. Bernoláka 4 0 0 0 0 -- 4
79. Ivana Benešová Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 1 -- 1 -- 1 3
80. Michal Chovančák Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 1 0 -- -- -- 2
81. Jakub Gera Z9 Základná škola Šmeralova 25 -- 1 -- 0 -- 0 1
82. - 84. Marco Kovaľ Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 0 -- -- -- 0
Branislav Knap Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 0 -- 0 -- -- 0
Diana Baňačkai Z6 Základná škola Krosnianska 4 0 0 -- -- -- -- 0


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. Matej Vasky Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 -- 9 9 9 7 9 9 7 9 106
2. Matúš Masrna Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 5 9 6 7 9 8 9 9 103
3. Maximilián Pándy Z8 Gymnázium a základná škola S. Máraiho s vjm 9 9 9 9 -- 9 5 7 9 8 8 -- 96
4. Emma Pásztorová Z9 Gymnázium J. A. Raymana 9 9 7 9 9 9 9 5 6 9 7 7 95
5. Gabriela Genčiová Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 6 9 -- 9 9 8 9 9 8 9 94
6. - 8. Adam Garafa Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 3 9 6 9 5 7 9 8 2 8 90
Dominika Nguyen Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 7 9 5 9 8 7 9 9 2 7 90
Lujza Milotová Z9 Základná škola Bruselská 18 9 9 6 9 0 9 6 7 9 9 8 9 90
9. - 11. Norbert Micheľ Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 7 3 9 9 9 8 9 9 9 5 3 89
Sara Gašparová Z7 Gymnázium A. Bernoláka 9 9 5 9 2 9 4 4 9 8 5 1 89
Oskar Hritz Z7 Základná škola Polianska 1 8 9 5 6 9 9 5 4 8 9 4 -- 89
12. - 13. Jakub Kulka Z7 Základná škola, Nám. kpt. Nálepku 12, Drienov 9 9 -- 9 9 9 5 3 9 8 0 -- 88
Samuel Koribanič Z8 Základná škola J. Švermu 8 9 5 9 5 8 5 4 9 9 7 9 88
14. - 15. Matej Grofcik Z8 Základná škola Laca Novomeského 8 9 6 8 1 9 8 7 9 9 3 -- 85
Štefan Vašak Z7 Základná škola Kežmarská 30 8 9 6 5 1 9 5 5 3 9 3 8 85
16. Michal Vorobel Z9 Gymnázium J. A. Raymana 9 9 8 9 0 9 8 7 9 9 2 5 84
17. - 18. Radoslav Jochman Z8 Gymnázium Alejová 1 7 9 5 9 7 9 6 7 9 9 2 -- 83
MartinqooN Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 7 4 9 8 7 9 9 3 -- 83
19. Zuzana Kudláčová Z7 Gymnázium Alejová 1 8 9 4 0 0 9 5 4 9 8 -- 8 82
20. - 24. Frederik Ténai Z9 Základná škola Park Angelinum 8 9 9 4 9 5 9 5 7 3 8 2 9 79
Erik Novák Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 7 -- 5 8 8 3 9 8 5 -- 79
Nina Mizeráková Z9 Gymnázium J. A. Raymana 9 5 4 9 5 9 5 4 9 8 5 7 79
Jakub Mičko Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 -- 9 -- 8 9 8 -- -- 79
Klára Hricová Z9 Základná škola Krosnianska 4 8 9 6 8 5 9 8 7 1 9 2 7 79
25. - 26. Sára Šoltészová Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 4 9 6 9 5 7 9 9 -- -- 78
Jakub Farbula Z9 Gymnázium Alejová 1 8 9 4 9 2 9 5 8 9 5 1 9 78
27. Karol Jakubčák Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 5 -- -- 9 8 7 4 8 -- -- 76
28. Bianka Šimková Z9 Základná škola Fábryho 44 9 9 5 9 0 9 5 7 3 8 3 8 75
29. Simona Sabovčíková Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 3 8 9 9 5 7 3 9 2 1 74
30. - 31. Lenka Hake Z9 Gymnázium Alejová 1 9 -- 7 0 4 6 6 5 9 9 8 9 72
Michaela Rusnáková Z9 Gymnázium Alejová 1 9 2 9 9 6 9 7 6 7 8 -- -- 72
32. Miriam Horváthová Z7 Základná škola Komenského 1 9 9 4 4 2 9 5 4 5 4 3 4 71
33. - 34. Margaréta Berecká Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 4 -- 4 -- 4 4 9 8 -- -- 69
Adam Bednář Z7 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 9 6 -- -- -- -- 6 9 4 1 7 69
35. Filip Baltovič Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 4 5 7 9 -- 9 4 -- -- 9 66
36. Simona Gibalová Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 4 9 -- 9 5 7 -- 9 -- -- 65
37. Lea Jantošovičová Z8 Gymnázium Alejová 1 6 9 4 2 -- 9 5 7 9 9 -- -- 62
38. Simona Horváthová Z9 Základná škola Krosnianska 4 8 9 5 8 -- 7 5 7 1 7 -- -- 57
39. Sophia Sabovčíková Z7 Základná škola Krosnianska 4 2 9 4 0 0 9 4 1 0 9 -- 0 56
40. - 41. Barbara Michalíková Z7 Základná škola Krosnianska 4 8 -- 3 0 -- 1 5 7 3 9 -- -- 53
Timotej Jakubov Z6 Základná škola Štefánikova 31 8 -- 4 0 -- 4 5 7 0 8 0 1 53
42. Karin Eštoková Z7 Základná škola Belehradská 21 9 9 6 9 6 9 -- -- -- -- -- -- 51
43. Tomáš Feciskanin Z9 Gymnázium Alejová 1 8 9 -- -- -- 9 5 -- 9 9 -- -- 49
44. Alexandra Bálintová Z8 Gymnázium Alejová 1 7 9 4 -- -- -- 5 7 7 9 -- -- 48
45. Ľuboš Bucher Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 4 -- -- -- -- 7 -- 9 -- -- 47
46. - 47. Martina Vilinová Z7 Základná škola Za vodou 14 7 9 4 0 0 6 5 1 0 0 -- 0 46
Martin Fedorko Z8 Základná škola Šmeralova 25 5 5 4 0 1 1 5 7 9 8 -- -- 46
48. - 50. Martin Kliment Z8 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 8 9 4 -- 0 9 4 1 -- 9 1 0 45
Patrik Sremaňák Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 7 4 0 0 5 8 4 0 8 -- -- 45
Michal Židzik Z7 Základná škola J. Švermu 7 1 3 -- -- -- 9 1 -- 8 -- -- 45
51. - 52. Jaroslav Birka Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 3 -- -- -- -- 5 9 9 -- -- 44
Ľubomír Vargovčík Z7 Základná škola Kežmarská 30 8 1 1 -- 1 7 1 1 -- 7 2 -- 44
53. Adam Čabrák Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 4 -- -- 9 -- 4 -- 8 -- -- 43
54. - 55. Simona Dučaiová Z8 Základná škola Tomášikova 31 8 9 4 0 1 1 4 4 -- 9 -- -- 41
Oliver Demjan Z7 Základná škola Krosnianska 4 3 -- 2 -- 2 4 5 1 1 8 3 -- 41
56. - 58. Elena Hanusová Z7 Základná škola Krosnianska 4 6 0 4 -- 0 3 3 3 3 6 -- 0 40
Peter Rudišin Z7 Základná škola Štefánikova 31 3 0 1 0 0 8 0 9 0 1 1 -- 40
Martin Gombos Z9 Gymnázium Alejová 1 8 1 2 5 5 6 4 3 -- 2 2 2 40
59. Klára Macková Z7 Základná škola sv. Vincenta 8 9 4 0 -- 9 -- -- -- -- -- -- 39
60. - 62. Veronika Macková Z8 Základná škola sv. Vincenta 8 9 4 0 2 9 -- -- -- -- -- -- 34
Barbora Gbúrová Z7 Základná škola Krosnianska 4 8 8 -- -- -- -- 5 -- -- -- -- -- 34
Natália Kapustová Z7 Základná škola s materskou školou Tajovského 2 6 9 5 1 0 4 -- -- -- -- -- -- 34
63. - 64. Lilla Maheľová Z8 Základná škola Krosnianska 4 4 6 2 -- -- 5 -- 7 -- 8 -- -- 32
Pavol Liščinský Z7 Základná škola Krosnianska 4 8 -- 3 -- -- -- 5 3 -- -- -- -- 32
65. - 66. Samuel Elischer Z8 Základná škola Krosnianska 4 8 9 5 1 -- -- 8 -- 0 -- -- -- 31
Samuel Čurma Z7 Základná škola J. Švermu 4 0 2 -- -- -- 5 -- -- 8 -- -- 31
67. - 68. Hana Šándorová Z8 Gymnázium Alejová 1 8 -- -- 9 1 9 -- -- -- -- -- -- 27
Alžbeta Szabová Z7 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 8 -- 4 -- 0 7 -- -- -- -- -- -- 27
69. - 70. Lenka Šándorová Z8 Gymnázium Alejová 1 8 -- -- 9 0 9 -- -- -- -- -- -- 26
Antoinette Vavreková Z9 Základná škola Šmeralova 25 -- -- 4 -- -- -- 5 1 8 8 -- -- 26
71. - 73. Jakub Mandzák Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 25
Matej Hajduk Z8 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 -- 3 -- 5 8 -- -- -- -- -- -- 25
Simona Vrbová Z9 Základná škola Krosnianska 4 4 -- 4 -- -- 8 -- -- -- 9 -- -- 25
74. Klaudia Schurdáková Z7 Základná škola Za vodou 14 4 0 0 0 0 0 4 0 -- 6 -- -- 24
75. Richard Sobek Z7 Základná škola Krosnianska 4 6 -- 3 -- -- -- 4 0 -- -- -- -- 23
76. - 77. Simona Jacková Z8 Základná škola Krosnianska 4 7 -- 6 -- -- -- 1 -- -- 8 -- -- 22
Tadeáš Kaminský Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 22
78. - 81. Peter Lukáč Z7 Základná škola Krosnianska 4 4 5 3 -- -- -- 2 0 -- -- -- -- 21
Martin Gubik Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 21
Kristína Šedovičová Z8 Základná škola Krosnianska 4 8 -- -- -- -- 8 5 -- -- -- -- -- 21
Jakub Šlauka Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 0 -- -- -- 2 5 6 -- -- -- -- 21
82. - 86. Matúš Vysoký Z8 Základná škola Krosnianska 4 3 -- 4 -- -- -- 4 -- -- 9 -- -- 20
Lukáš Behun Z8 Gymnázium Alejová 1 6 9 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20
Matúš Bucher Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 5 -- -- -- -- 5 -- 1 -- -- 20
Richard Gerboc Z7 Základná škola Štefánikova 31 8 0 1 0 0 3 -- -- -- -- -- -- 20
Martin Čandík Z9 Základná škola Šmeralova 25 4 2 4 0 1 9 -- -- -- -- -- -- 20
87. - 88. Daniela Stupárová Z8 Gymnázium Alejová 1 2 5 -- 3 0 9 -- -- -- -- -- -- 19
Filip Brutovský Z8 Gymnázium Alejová 1 3 9 4 -- -- 3 -- -- -- -- -- -- 19
89. - 90. Claudia Ciganová Z7 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 6 1 4 -- -- 1 -- -- -- -- -- -- 18
Martina Magdošková Z8 Gymnázium Alejová 1 8 -- -- 5 5 -- -- -- -- -- -- -- 18
91. - 92. Viktória Fáberová Z9 Gymnázium Alejová 1 3 1 4 0 -- 9 -- -- -- -- -- -- 17
Martin Smolko Z9 Základná škola Šmeralova 25 3 0 5 0 0 9 -- -- -- -- -- -- 17
93. - 96. Barbora Stupavská Z7 Základná škola Staničná 13 5 3 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 16
Kristián Polák S2 Gymnázium Ľudovíta Štúra 26 5 5 0 -- 0 1 -- -- -- -- -- -- 16
M Z9 Gymnázium Alejová 1 6 -- 4 5 1 -- -- -- -- -- -- -- 16
Zuzana Krajňáková Z9 Základná škola Krosnianska 4 8 -- 4 -- -- 4 -- -- -- -- -- -- 16
97. Teodor Sepeši Z8 Gymnázium Alejová 1 -- -- -- -- -- -- -- 7 0 8 -- -- 15
98. Filip Šašala Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 0 0 1 0 1 4 0 0 2 -- -- 13
99. - 102. Klára Paľuvová Z8 Základná škola Krosnianska 4 4 -- -- -- -- 4 4 -- 0 -- -- -- 12
Lukáš Mikulec Z8 Gymnázium A. Bernoláka 4 -- 0 0 1 3 4 0 0 0 0 -- 12
Samuel Petroc Z5 Základná škola Krosnianska 4 4 -- 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12
Diana Baňačkai Z6 Základná škola Krosnianska 4 6 -- -- -- 0 -- 0 0 -- -- -- -- 12
103. - 107. Lenka Nemergutová Z7 Základná škola Za vodou 14 2 4 -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- 11
Martin Kánássy Z9 Základná škola Krosnianska 4 3 4 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 11
Sára Lemešányi Z8 Základná škola Krosnianska 4 7 -- -- -- -- 4 -- -- -- -- -- -- 11
Jakub Gera Z9 Základná škola Šmeralova 25 3 1 4 1 0 1 -- 1 -- 0 -- 0 11
Michal Chovančák Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 1 -- 0 4 -- 1 0 -- -- -- 11
108. - 109. Zuzana Jankurová Z7 Základná škola Za vodou 14 4 1 0 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- 10
Adam Varinský Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- -- -- 5 -- -- -- -- -- 10
110. - 113. Kristína Melicherová Z7 Základná škola Krosnianska 4 4 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9
Oliver Orosz Z7 Základná škola Krosnianska 4 3 -- 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9
Ján Richnavský Z9 Základná škola Krosnianska 4 -- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9
Erika Gregová Z7 Gymnázium Alejová 1 -- -- -- -- -- -- 4 1 -- -- -- -- 9
114. Daniel Kalina Z9 Základná škola Krosnianska 4 3 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 8
115. - 117. Ivana Benešová Z8 Základná škola Krosnianska 4 3 0 -- -- -- -- -- 1 -- 1 -- 1 6
Branislav Knap Z7 Základná škola Krosnianska 4 3 -- 0 -- -- -- -- 0 -- 0 -- -- 6
Dávid Orem Z8 Základná škola Šmeralova 25 3 0 3 0 0 0 -- -- -- -- -- -- 6
118. Ondrej Tomko Z8 Základná škola Šmeralova 25 2 0 3 0 0 -- -- -- -- -- -- -- 5
119. - 120. Tamara Pazúrová Z7 Spojená škola Dominika Tatarku 2 0 0 -- 0 -- -- -- -- -- -- -- 4
Anthony Martin Z9 Základná škola Krosnianska 4 -- 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4
121. Marco Kovaľ Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 0

Newsletter

Nenechajte si ujsť akcie, ktoré chystáme a odoberajte náš newsletter!