Poradie seminára Matik, 33. ročník - Letný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. Lucia Chladná Z8 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 8 9 9 9 54
2. - 3. Barbora Baltovičová Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 8 8 9 9 52
Samuel Osusky Z9 Základná škola Dr. J. Dérera 9 9 7 9 9 9 52
4. Ondrej Králik Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 7 6 9 8 51
5. - 6. Milan Jozef Pokorný Z7 Gymnázium Jána Hollého 9 7 7 9 9 -- 50
Branislav Ječim Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 9 8 8 9 7 50
7. - 10. Veronika Vodičková Z8 Gymnázium Alejová 1 9 7 8 9 9 -- 49
Martin Šmilňák Z9 Gymnázium Alejová 1 9 8 7 9 9 7 49
Ivana Varsányiová Z9 Gymnázium Bilíkova 24 9 9 7 9 9 6 49
Eva Krajčiová Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 4 9 -- 49
11. Richard Vodička Z8 Gymnázium Alejová 1 9 7 8 -- 9 7 47
12. Artur Pankuch Z7 Gymnázium Alejová 1 9 6 7 6 9 -- 46
13. - 15. Natália Tkáčová Z7 Základná škola Levočská 11 9 7 7 2 9 4 45
Adela Horváthová Z9 Súkromná základná škola Dneperská 1 9 6 7 7 9 7 45
Alžbeta Klimentová Z9 Základná škola Laca Novomeského 9 4 7 9 9 7 45
16. - 17. Henrietta A. Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 1 6 7 9 7 44
Bianka Gurská Z9 Gymnázium Alejová 1 9 4 7 8 9 7 44
18. Kalista Semancová Z8 Základná škola SNP 1 6 6 7 4 9 7 41
19. - 20. Vladimír Slanina Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 5 8 8 -- 5 40
Lukáš Jacko Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 5 6 6 9 -- 40
21. - 22. Daniela Tkáčová Z8 Základná škola Levočská 11 9 7 7 2 7 4 38
Lea Gašparová Z7 Gymnázium A. Bernoláka 9 6 5 -- 9 -- 38
23. - 24. Katarína Farbulová Z8 Gymnázium Alejová 1 9 3 7 0 9 6 37
Terézia Stanová Z9 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 3 7 3 9 6 37
25. Dávid Kepič Z9 Gymnázium Alejová 1 9 2 7 9 9 0 36
26. - 27. Tomáš Kubrický Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 6 9 9 1 -- 35
Eduard Fedorčuk Z9 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 9 7 2 -- 8 35
28. Erik Jochman Z9 Gymnázium Alejová 1 7 4 5 9 9 0 34
29. Ľudmila Krupová Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 3 5 6 -- -- 32
30. - 33. Ondrej Tóth Z6 Gymnázium Varšavská cesta 1 9 4 -- 0 9 -- 31
Oskar Cacara Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 4 5 4 0 -- 31
Matúš Libák Z8 Gymnázium Alejová 1 6 5 8 3 6 0 31
Radovan Milián Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 2 7 4 0 -- 31
34. Ján Brajerčík Z9 Základná škola Šmeralova 25 6 3 7 0 9 5 30
35. Martin Dudjak Z8 Spojená škola Dominika Tatarku 6 5 8 9 0 0 28
36. - 37. Jakub Čaník Z7 Gymnázium Alejová 1 9 5 3 0 0 -- 26
Matej Válek Z7 Základná škola Krosnianska 4 6 3 6 5 -- -- 26
38. - 39. Tomáš Hazucha Z8 Gymnázium M. M. Hodžu 9 6 1 7 -- -- 23
Katarína Adamčová Z7 Základná škola s materskou školou Pod papierňou 16A, Bardejov 9 3 0 2 -- -- 23
40. Tomáš Daňo Z7 Základná škola Družicová 4 9 -- 0 4 -- -- 22
41. Matej Kundrík Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 5 7 -- -- -- 21
42. - 43. Marek Horváth Z8 Gymnázium Konštantínova 2 8 4 6 -- 0 -- 18
Dušan Ivan Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- -- -- -- 18
44. - 46. Ema Lola Škombárová Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 5 -- 3 -- -- 17
Šimon Stano Z7 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského -- 3 7 -- -- -- 17
Šimon Borovský Z8 Základná škola s materskou školou Cádrova 6 6 1 4 0 -- 17
47. - 48. Tomáš Gaja Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 6 -- -- -- -- 15
Michal Kaško Z8 Základná škola Krosnianska 4 4 3 4 4 -- -- 15
49. Viliam Karol Kubičár Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 6 1 7 -- -- -- 14
50. Vladimír Sklenár Z9 Gymnázium Terézie Vansovej 6 1 3 3 0 -- 13
51. Dávid Györi Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 6 -- -- -- 12
52. Bogdana Studenková Z7 Základná škola Krosnianska 4 4 0 1 2 -- -- 11
53. - 54. Filip Fetyko Z8 Základná škola Krosnianska 4 5 1 0 2 -- -- 8
Natália Poliačiková Z8 Základná škola Krosnianska 4 5 3 -- -- -- -- 8
55. Šimon Stripaj Z7 Základná škola Krosnianska 4 0 2 0 0 -- -- 4
56. Matej Vojtaník Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 2 1 0 -- -- 3
57. Maximiliána Ferencová Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha -- 1 -- -- -- -- 1
58. Richelle Andrássyová Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 0 -- 0 -- -- 0

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 9. Lucia Chladná Z8 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 9 54
Henrietta A. Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 9 1 54
Tomáš Kubrický Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 -- 9 54
Terézia Stanová Z9 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 9 9 9 9 9 54
Veronika Vodičková Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 -- 9 54
Milan Jozef Pokorný Z7 Gymnázium Jána Hollého 9 9 9 9 3 9 54
Ondrej Králik Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 3 9 54
Richard Vodička Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 -- 9 54
Eva Krajčiová Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 9 54
10. Katarína Farbulová Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 8 5 9 52
11. Barbora Baltovičová Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 6 9 51
12. - 13. Vladimír Slanina Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 7 9 -- 9 50
Ivana Varsányiová Z9 Gymnázium Bilíkova 24 9 9 9 9 5 9 50
14. - 15. Dávid Kepič Z9 Gymnázium Alejová 1 8 9 9 9 4 9 48
Alžbeta Klimentová Z9 Základná škola Laca Novomeského 9 9 9 9 3 9 48
16. Šimon Stano Z7 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 9 9 9 1 -- 46
17. Jakub Čaník Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 -- -- 45
18. - 20. Bianka Gurská Z9 Gymnázium Alejová 1 6 9 9 9 2 9 44
Martin Dudjak Z8 Spojená škola Dominika Tatarku 9 9 9 9 0 4 44
Samuel Osusky Z9 Základná škola Dr. J. Dérera 9 9 7 9 1 9 44
21. - 23. Natália Tkáčová Z7 Základná škola Levočská 11 9 9 9 6 1 1 43
Eduard Fedorčuk Z9 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 7 9 9 9 9 -- 43
Radovan Milián Z7 Základná škola Krosnianska 4 6 9 9 6 2 4 43
24. Branislav Ječim Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 9 9 9 2 4 42
25. Lukáš Jacko Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 6 1 4 41
26. Ľudmila Krupová Z7 Základná škola Krosnianska 4 6 9 -- 9 2 4 39
27. Ondrej Tóth Z6 Gymnázium Varšavská cesta 1 9 9 7 -- -- 4 38
28. - 29. Daniela Tkáčová Z8 Základná škola Levočská 11 8 9 9 9 1 1 37
Adela Horváthová Z9 Súkromná základná škola Dneperská 1 8 9 9 6 -- 5 37
30. - 31. Ján Brajerčík Z9 Základná škola Šmeralova 25 9 9 0 9 1 5 33
Martin Šmilňák Z9 Gymnázium Alejová 1 6 9 9 9 -- -- 33
32. - 33. Marek Horváth Z8 Gymnázium Konštantínova 2 9 9 -- 6 -- 8 32
Kalista Semancová Z8 Základná škola SNP 1 9 8 3 6 1 3 32
34. Katarína Adamčová Z7 Základná škola s materskou školou Pod papierňou 16A, Bardejov 9 9 -- 3 -- -- 30
35. Erik Jochman Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 0 6 -- 5 29
36. Tomáš Daňo Z7 Základná škola Družicová 4 6 9 -- 3 -- -- 27
37. Viliam Karol Kubičár Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 6 9 -- 6 -- -- 21
38. Matej Kundrík Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 9 -- -- -- 18
39. Maximiliána Ferencová Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha -- 9 -- 4 -- -- 13
40. Vladimír Sklenár Z9 Gymnázium Terézie Vansovej 7 -- -- -- -- 5 12
41. Tomáš Gaja Z9 Základná škola Krosnianska 4 7 -- -- -- -- -- 7
42. Michal Kaško Z8 Základná škola Krosnianska 4 0 2 0 -- -- 0 2


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. Lucia Chladná Z8 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108
2. Ondrej Králik Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 7 6 9 8 9 9 9 9 3 9 105
3. Milan Jozef Pokorný Z7 Gymnázium Jána Hollého 9 7 7 9 9 -- 9 9 9 9 3 9 104
4. - 6. Barbora Baltovičová Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 8 8 9 9 9 9 9 9 6 9 103
Veronika Vodičková Z8 Gymnázium Alejová 1 9 7 8 9 9 -- 9 9 9 9 -- 9 103
Eva Krajčiová Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 4 9 -- 9 9 9 9 9 9 103
7. Richard Vodička Z8 Gymnázium Alejová 1 9 7 8 -- 9 7 9 9 9 9 -- 9 101
8. Ivana Varsányiová Z9 Gymnázium Bilíkova 24 9 9 7 9 9 6 9 9 9 9 5 9 99
9. Henrietta A. Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 1 6 7 9 7 9 9 9 9 9 1 98
10. Samuel Osusky Z9 Základná škola Dr. J. Dérera 9 9 7 9 9 9 9 9 7 9 1 9 96
11. Alžbeta Klimentová Z9 Základná škola Laca Novomeského 9 4 7 9 9 7 9 9 9 9 3 9 93
12. Branislav Ječim Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 9 8 8 9 7 9 9 9 9 2 4 92
13. Terézia Stanová Z9 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 3 7 3 9 6 9 9 9 9 9 9 91
14. Vladimír Slanina Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 5 8 8 -- 5 9 9 7 9 -- 9 90
15. - 16. Tomáš Kubrický Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 6 9 9 1 -- 9 9 9 9 -- 9 89
Katarína Farbulová Z8 Gymnázium Alejová 1 9 3 7 0 9 6 9 9 9 8 5 9 89
17. - 18. Bianka Gurská Z9 Gymnázium Alejová 1 9 4 7 8 9 7 6 9 9 9 2 9 88
Natália Tkáčová Z7 Základná škola Levočská 11 9 7 7 2 9 4 9 9 9 6 1 1 88
19. Dávid Kepič Z9 Gymnázium Alejová 1 9 2 7 9 9 0 8 9 9 9 4 9 84
20. - 21. Martin Šmilňák Z9 Gymnázium Alejová 1 9 8 7 9 9 7 6 9 9 9 -- -- 82
Adela Horváthová Z9 Súkromná základná škola Dneperská 1 9 6 7 7 9 7 8 9 9 6 -- 5 82
22. Lukáš Jacko Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 5 6 6 9 -- 9 9 9 6 1 4 81
23. Eduard Fedorčuk Z9 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 9 7 2 -- 8 7 9 9 9 9 -- 78
24. Daniela Tkáčová Z8 Základná škola Levočská 11 9 7 7 2 7 4 8 9 9 9 1 1 75
25. Radovan Milián Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 2 7 4 0 -- 6 9 9 6 2 4 74
26. Kalista Semancová Z8 Základná škola SNP 1 6 6 7 4 9 7 9 8 3 6 1 3 73
27. Martin Dudjak Z8 Spojená škola Dominika Tatarku 6 5 8 9 0 0 9 9 9 9 0 4 72
28. - 29. Ľudmila Krupová Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 3 5 6 -- -- 6 9 -- 9 2 4 71
Jakub Čaník Z7 Gymnázium Alejová 1 9 5 3 0 0 -- 9 9 9 9 -- -- 71
30. Ondrej Tóth Z6 Gymnázium Varšavská cesta 1 9 4 -- 0 9 -- 9 9 7 -- -- 4 69
31. - 33. Ján Brajerčík Z9 Základná škola Šmeralova 25 6 3 7 0 9 5 9 9 0 9 1 5 63
Erik Jochman Z9 Gymnázium Alejová 1 7 4 5 9 9 0 9 9 0 6 -- 5 63
Šimon Stano Z7 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského -- 3 7 -- -- -- 9 9 9 9 1 -- 63
34. Katarína Adamčová Z7 Základná škola s materskou školou Pod papierňou 16A, Bardejov 9 3 0 2 -- -- 9 9 -- 3 -- -- 53
35. Marek Horváth Z8 Gymnázium Konštantínova 2 8 4 6 -- 0 -- 9 9 -- 6 -- 8 50
36. Tomáš Daňo Z7 Základná škola Družicová 4 9 -- 0 4 -- -- 6 9 -- 3 -- -- 49
37. Artur Pankuch Z7 Gymnázium Alejová 1 9 6 7 6 9 -- -- -- -- -- -- -- 46
38. Matej Kundrík Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 5 7 -- -- -- 9 -- 9 -- -- -- 39
39. Lea Gašparová Z7 Gymnázium A. Bernoláka 9 6 5 -- 9 -- -- -- -- -- -- -- 38
40. Viliam Karol Kubičár Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 6 1 7 -- -- -- 6 9 -- 6 -- -- 35
41. - 42. Oskar Cacara Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 4 5 4 0 -- -- -- -- -- -- -- 31
Matúš Libák Z8 Gymnázium Alejová 1 6 5 8 3 6 0 -- -- -- -- -- -- 31
43. Matej Válek Z7 Základná škola Krosnianska 4 6 3 6 5 -- -- -- -- -- -- -- -- 26
44. Vladimír Sklenár Z9 Gymnázium Terézie Vansovej 6 1 3 3 0 -- 7 -- -- -- -- 5 25
45. Tomáš Hazucha Z8 Gymnázium M. M. Hodžu 9 6 1 7 -- -- -- -- -- -- -- -- 23
46. Tomáš Gaja Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 6 -- -- -- -- 7 -- -- -- -- -- 22
47. Dušan Ivan Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18
48. - 50. Ema Lola Škombárová Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 5 -- 3 -- -- -- -- -- -- -- -- 17
Šimon Borovský Z8 Základná škola s materskou školou Cádrova 6 6 1 4 0 -- -- -- -- -- -- -- 17
Michal Kaško Z8 Základná škola Krosnianska 4 4 3 4 4 -- -- 0 2 0 -- -- 0 17
51. Maximiliána Ferencová Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha -- 1 -- -- -- -- -- 9 -- 4 -- -- 14
52. Dávid Györi Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12
53. Bogdana Studenková Z7 Základná škola Krosnianska 4 4 0 1 2 -- -- -- -- -- -- -- -- 11
54. - 55. Filip Fetyko Z8 Základná škola Krosnianska 4 5 1 0 2 -- -- -- -- -- -- -- -- 8
Natália Poliačiková Z8 Základná škola Krosnianska 4 5 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 8
56. Šimon Stripaj Z7 Základná škola Krosnianska 4 0 2 0 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 4
57. Matej Vojtaník Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 2 1 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 3
58. Richelle Andrássyová Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 0 -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 0

Newsletter

Nenechajte si ujsť akcie, ktoré chystáme a odoberajte náš newsletter!