Poradie seminára Matik, 34. ročník - Zimný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 7. Lucia Chladná Z9 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 9 54
Richard Prikler Z7 Gymnázium J. A. Raymana 9 9 9 9 9 -- 54
Milan Jozef Pokorný Z8 Gymnázium Jána Hollého 8 9 9 9 9 9 54
Ondrej Králik Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 9 54
Eva Krajčiová Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 9 54
Lev Melnychuk Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 0 9 54
Katarína Ostertágová Z8 SZŠ & Gymnázium CENADA 9 9 9 9 9 9 54
8. - 10. Martina Osuska Z7 Základná škola Dr. J. Dérera 9 9 9 8 9 3 53
Michal Vodička Z7 Gymnázium Alejová 1 8 9 9 9 9 -- 53
Vlastimil Marek Urda Z9 Cirkevná základná škola s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča 9 9 9 9 9 8 53
11. - 12. Michal Iľkovič Z9 Gymnázium sv. Moniky 8 8 9 9 9 9 52
Richard Vodička Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 7 9 9 52
13. Janka Urbánová Z7 Gymnázium Alejová 1 9 6 9 9 -- 9 51
14. - 15. Tomáš Kubrický Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 3 9 48
Veronika Vodičková Z9 Gymnázium Alejová 1 9 8 9 5 9 8 48
16. - 17. Patrik Barnišin Z9 Cirkevná základná škola s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča 5 9 9 5 9 9 46
Martin Franek Z8 Gymnázium sv. Františka 9 9 9 9 0 5 46
18. - 20. Katarína Farbulová Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 -- 9 45
Vladimír Slanina Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 9 0 45
Lea Gašparová Z8 Gymnázium A. Bernoláka 9 9 9 8 -- 5 45
21. Emma Stajančová Z7 Základná škola s materskou školou Pečovská Nová Ves 9 9 8 8 -- 0 43
22. - 23. Kalista Semancová Z9 Základná škola SNP 1 9 9 9 8 0 5 40
Matúš Libák Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 5 6 6 2 40
24. Soňa Grofčíková Z7 Základná škola Laca Novomeského 8 8 9 5 -- -- 39
25. - 26. Oliver Seman Z8 Gymnázium Alejová 1 9 8 9 9 -- 1 37
Nina Kapustová Z7 Základná škola s materskou školou Tajovského 2 9 3 3 4 9 0 37
27. Martin Dudjak Z9 Spojená škola Dominika Tatarku 9 9 9 9 0 0 36
28. - 32. Natália Tkáčová Z8 Základná škola Levočská 11 9 9 8 5 1 2 35
Lukáš Jacko Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 8 -- -- 35
Katarína Chabová Z8 Základná škola Laca Novomeského 9 9 9 8 -- -- 35
Viktória Sarnovská Z7 Základná škola Staničná 13 9 7 6 4 0 0 35
Lenka Prevužňáková Z7 Základná škola s materskou školou Pečovská Nová Ves 9 4 9 4 0 0 35
33. - 34. Paulína Tkáčová Z9 Základná škola Levočská 11 8 8 5 9 2 2 34
Ľudmila Krupová Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 8 5 4 4 -- 34
35. Matúš Chovančák Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 5 -- -- 32
36. - 39. Janka Ľochová Z7 Gymnázium Opatovská cesta 7 4 6 7 4 3 0 31
Sarah Klopstock Z7 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 8 5 4 4 2 0 31
Tatiana Mizeráková Z7 Základná škola s materskou školou Pečovská Nová Ves 9 -- 9 4 -- -- 31
Sebastián Mačura Z7 Gymnázium J. A. Raymana 5 9 4 4 0 -- 31
40. - 41. Radovan Milián Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 7 9 5 -- 0 30
Zuzana Beňová Z7 Základná škola F. Kráľa 9 4 -- 8 -- -- 30
42. - 45. Ondrej Tóth Z7 Gymnázium Varšavská cesta 1 4 5 9 1 1 -- 29
Marek Horváth Z9 Gymnázium Konštantínova 2 9 6 9 4 1 0 29
Matúš Vlčko Z7 Súkromná základná škola United Nations Elementary School 9 7 2 2 -- 0 29
Ján Štiavnický Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 2 -- 0 -- 29
46. - 48. Jakub Čaník Z8 Gymnázium Alejová 1 9 6 9 4 0 -- 28
Lukáš Hanes Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 2 8 -- 0 28
Martin Vrba Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 7 3 -- 0 -- 28
49. Samuel Györi Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 3 2 4 -- 0 27
50. - 51. Henrietta A. Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- 8 -- 0 26
Radka Mlynarčiková Z7 Základná škola Ul. Dr. Janského 8 1 5 4 -- 0 26
52. Boris Köröš Z6 Gymnázium Alejová 1 9 -- 2 1 3 -- 24
53. - 54. Tomáš Sukeľ Z8 Základná škola J. Švermu 9 -- 9 5 -- -- 23
Lucia Poradová Z8 ZŠ Komenského 2, Svit 9 4 2 8 -- 0 23
55. - 57. Peter Varga Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 9 4 -- -- 22
Zina Babinská Z8 ZŠ M. R. Štefánika 9 4 4 5 -- 0 22
Petra Uhrovičová Z9 Základná škola Ul. Dr. Janského 8 3 9 2 -- -- 22
58. - 59. Matej Válek Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 3 -- -- -- 21
Adam Gubík Z7 Základná škola Krosnianska 4 7 -- 7 -- -- -- 21
60. Sofia Lujza Machovičová Z9 Základná škola Ul. Dr. Janského 8 2 9 1 -- -- 20
61. - 62. Viktoria Hujová Z5 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 6 -- 5 0 1 -- 18
Kiana Ševčíková Z7 Základná škola Ul. Dr. Janského 5 2 5 1 -- -- 18
63. Nataly Očovanová Z9 Základná škola Ul. Dr. Janského 8 1 5 3 -- -- 17
64. - 66. Natália Poliačiková Z9 Základná škola Krosnianska 4 6 6 -- 4 -- -- 16
Juraj Horňák Z7 Základná škola Krosnianska 4 4 4 3 -- -- 1 16
Erik Kavenský Z9 Základná škola Bystrická cesta 14 2 2 9 1 2 0 16
67. - 69. Šimon Stripaj Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 4 -- 2 -- -- 15
Artur Pankuch Z8 Gymnázium Alejová 1 -- -- 9 6 -- -- 15
Paula Mikolášová Z9 Základná škola s materskou školou R. Hečku 5 5 3 2 -- -- 15
70. - 73. Anna Kuchtová Z8 Gymnázium Alejová 1 -- 7 -- 6 -- -- 13
Dorián Lovič Z7 Základná škola Krosnianska 4 5 0 -- -- 3 0 13
Sofia Rožníková Z9 Základná škola s materskou školou R. Hečku 6 1 2 4 -- -- 13
Matej Hric Z8 Základná škola Bystrická cesta 14 8 2 2 1 0 0 13
74. - 76. Filip Olej Z9 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 4 8 -- -- 12
Martina Ľuptáková Z8 ZŠ M. R. Štefánika 8 -- 2 -- 2 -- 12
Damián Jurica Z8 Základná škola s materskou školou R. Hečku 5 0 3 2 2 -- 12
77. - 78. Martin Šedovič Z8 Základná škola Krosnianska 4 7 -- -- 4 -- -- 11
Kristián Lovčičan Z8 Základná škola Ul. Dr. Janského 1 1 4 2 2 0 11
79. Alžbeta Petzová Z7 Základná škola Kúpeľná 2 1 3 1 0 0 10
80. Nina Anna Betáková Z8 Základná škola J. Švermu 0 2 5 2 0 0 9
81. - 82. Adam Herich Z8 Základná škola Ul. Dr. Janského 6 2 -- -- -- -- 8
Miroslav Kútik Z9 Základná škola Ul. Dr. Janského 6 -- 1 1 -- 0 8
83. - 85. Oskar Cacara Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 2 1 4 -- -- 7
Yarden Cohen Z9 Základná škola Krosnianska 4 7 -- -- -- -- -- 7
Katarína Petrufová Z8 Základná škola s materskou školou Pečovská Nová Ves 4 1 0 2 0 0 7
86. Tomáš Polomský Z7 Základná škola Krosnianska 4 2 2 -- -- -- -- 6
87. Adam Ilčík Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- 5 -- -- 5
88. - 90. Kristián Ohman Z8 Gymnázium Alejová 1 3 -- 1 -- -- -- 4
Viktor Sedliak Z9 Základná škola Ul. Dr. Janského 2 0 1 1 0 0 4
Ado Urblík Z9 Základná škola Ul. Dr. Janského 1 1 1 1 -- 0 4
91. - 93. Eduard Lehocký Z9 Základná škola Krosnianska 4 3 -- -- -- -- -- 3
Dávid Györi Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- 3 -- 0 3
Libuša Vrbjarová Z8 Základná škola Bystrická cesta 14 2 1 0 0 -- -- 3
94. - 95. Filip Fetyko Z9 Základná škola Krosnianska 4 0 -- -- -- -- -- 0
Margaréta Mikulová Z8 Základná škola Ul. Dr. Janského 0 0 0 0 0 0 0

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 10. Lucia Chladná Z9 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 9 54
Tomáš Kubrický Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 9 9 54
Richard Prikler Z7 Gymnázium J. A. Raymana 9 9 9 9 8 9 54
Milan Jozef Pokorný Z8 Gymnázium Jána Hollého 9 9 9 9 9 9 54
Michal Iľkovič Z9 Gymnázium sv. Moniky 9 9 9 9 9 9 54
Lea Gašparová Z8 Gymnázium A. Bernoláka 9 9 9 -- 9 9 54
Richard Vodička Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 9 54
Michal Vodička Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 9 54
Eva Krajčiová Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 9 54
Katarína Ostertágová Z8 SZŠ & Gymnázium CENADA 9 9 9 9 9 -- 54
11. Janka Urbánová Z7 Gymnázium Alejová 1 9 6 9 9 9 -- 51
12. Veronika Vodičková Z9 Gymnázium Alejová 1 9 3 9 9 9 9 48
13. Martina Osuska Z7 Základná škola Dr. J. Dérera 9 9 8 8 4 -- 47
14. - 15. Katarína Farbulová Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 -- 45
Vladimír Slanina Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 9 -- 45
16. - 18. Ondrej Tóth Z7 Gymnázium Varšavská cesta 1 9 9 9 3 3 -- 42
Martin Franek Z8 Gymnázium sv. Františka 9 9 9 9 -- 3 42
Vlastimil Marek Urda Z9 Cirkevná základná škola s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča 9 9 9 -- 6 9 42
19. - 20. Paulína Tkáčová Z9 Základná škola Levočská 11 9 9 8 9 3 3 41
Sebastián Mačura Z7 Gymnázium J. A. Raymana 9 3 8 9 3 -- 41
21. - 22. Jakub Čaník Z8 Gymnázium Alejová 1 9 7 9 9 3 -- 40
Ondrej Králik Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 1 3 9 40
23. Natália Tkáčová Z8 Základná škola Levočská 11 9 6 9 9 3 3 39
24. Lev Melnychuk Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 8 3 4 3 36
25. Lukáš Jacko Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 8 9 -- 8 -- 34
26. - 27. Janka Ľochová Z7 Gymnázium Opatovská cesta 7 9 6 5 0 3 1 33
Emma Stajančová Z7 Základná škola s materskou školou Pečovská Nová Ves 9 9 3 3 -- -- 33
28. Martin Dudjak Z9 Spojená škola Dominika Tatarku 9 9 5 -- 8 -- 31
29. - 30. Oliver Seman Z8 Gymnázium Alejová 1 8 9 3 -- 9 -- 29
Boris Köröš Z6 Gymnázium Alejová 1 9 4 7 -- 0 -- 29
31. Viktória Sarnovská Z7 Základná škola Staničná 13 9 5 5 -- -- -- 28
32. - 34. Marek Horváth Z9 Gymnázium Konštantínova 2 9 9 9 -- -- -- 27
Samuel Györi Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 9 -- -- -- 27
Zuzana Beňová Z7 Základná škola F. Kráľa 9 -- 9 -- -- -- 27
35. - 36. Natália Poliačiková Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 8 9 -- -- -- 26
Katarína Chabová Z8 Základná škola Laca Novomeského 8 9 9 -- 0 -- 26
37. - 38. Kalista Semancová Z9 Základná škola SNP 1 9 6 9 -- 0 -- 24
Ľudmila Krupová Z8 Základná škola Krosnianska 4 6 6 9 -- 3 -- 24
39. Sarah Klopstock Z7 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 9 0 2 -- 0 3 23
40. - 42. Tomáš Sukeľ Z8 Základná škola J. Švermu 9 1 9 -- 3 -- 22
Radovan Milián Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 5 5 -- 3 -- 22
Libuša Vrbjarová Z8 Základná škola Bystrická cesta 14 8 8 6 -- 0 -- 22
43. - 44. Patrik Barnišin Z9 Cirkevná základná škola s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča 6 7 4 -- 3 -- 20
Lenka Prevužňáková Z7 Základná škola s materskou školou Pečovská Nová Ves 7 -- 6 -- -- -- 20
45. Lucia Poradová Z8 ZŠ Komenského 2, Svit 6 8 3 -- 0 -- 17
46. Oskar Cacara Z8 Základná škola Krosnianska 4 7 -- 7 -- 0 -- 14
47. Matej Válek Z8 Základná škola Krosnianska 4 4 5 -- -- -- -- 9
48. - 50. Šimon Stripaj Z8 Základná škola Krosnianska 4 1 0 1 -- -- -- 2
Tatiana Mizeráková Z7 Základná škola s materskou školou Pečovská Nová Ves -- 1 0 -- -- -- 2
Matej Hric Z8 Základná škola Bystrická cesta 14 2 0 0 0 0 -- 2
51. Erik Kavenský Z9 Základná škola Bystrická cesta 14 1 0 0 -- 0 0 1
52. - 56. Dávid Györi Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- 0 -- 0
Dušan Ivan Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- 0 -- 0
Damián Jurica Z8 Základná škola s materskou školou R. Hečku -- 0 0 -- 0 -- 0
Katarína Petrufová Z8 Základná škola s materskou školou Pečovská Nová Ves 0 0 0 -- 0 -- 0
Viktoria Hujová Z5 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 -- 0 -- -- -- -- 0


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 5. Milan Jozef Pokorný Z8 Gymnázium Jána Hollého 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108
Richard Prikler Z7 Gymnázium J. A. Raymana 9 9 9 9 9 -- 9 9 9 9 8 9 108
Lucia Chladná Z9 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108
Katarína Ostertágová Z8 SZŠ & Gymnázium CENADA 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 -- 108
Eva Krajčiová Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108
6. Michal Vodička Z7 Gymnázium Alejová 1 8 9 9 9 9 -- 9 9 9 9 9 9 107
7. - 8. Michal Iľkovič Z9 Gymnázium sv. Moniky 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 106
Richard Vodička Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 106
9. - 10. Janka Urbánová Z7 Gymnázium Alejová 1 9 6 9 9 -- 9 9 6 9 9 9 -- 102
Tomáš Kubrický Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 102
11. Martina Osuska Z7 Základná škola Dr. J. Dérera 9 9 9 8 9 3 9 9 8 8 4 -- 100
12. Lea Gašparová Z8 Gymnázium A. Bernoláka 9 9 9 8 -- 5 9 9 9 -- 9 9 99
13. Veronika Vodičková Z9 Gymnázium Alejová 1 9 8 9 5 9 8 9 3 9 9 9 9 96
14. Vlastimil Marek Urda Z9 Cirkevná základná škola s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča 9 9 9 9 9 8 9 9 9 -- 6 9 95
15. Ondrej Králik Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 3 9 94
16. - 18. Lev Melnychuk Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 0 9 9 9 8 3 4 3 90
Katarína Farbulová Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 -- 9 9 9 9 9 9 -- 90
Vladimír Slanina Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 9 0 9 9 9 9 9 -- 90
19. Martin Franek Z8 Gymnázium sv. Františka 9 9 9 9 0 5 9 9 9 9 -- 3 88
20. Emma Stajančová Z7 Základná škola s materskou školou Pečovská Nová Ves 9 9 8 8 -- 0 9 9 3 3 -- -- 76
21. Paulína Tkáčová Z9 Základná škola Levočská 11 8 8 5 9 2 2 9 9 8 9 3 3 75
22. Natália Tkáčová Z8 Základná škola Levočská 11 9 9 8 5 1 2 9 6 9 9 3 3 74
23. Sebastián Mačura Z7 Gymnázium J. A. Raymana 5 9 4 4 0 -- 9 3 8 9 3 -- 72
24. Ondrej Tóth Z7 Gymnázium Varšavská cesta 1 4 5 9 1 1 -- 9 9 9 3 3 -- 71
25. Lukáš Jacko Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 8 -- -- 9 8 9 -- 8 -- 69
26. Jakub Čaník Z8 Gymnázium Alejová 1 9 6 9 4 0 -- 9 7 9 9 3 -- 68
27. Martin Dudjak Z9 Spojená škola Dominika Tatarku 9 9 9 9 0 0 9 9 5 -- 8 -- 67
28. - 29. Oliver Seman Z8 Gymnázium Alejová 1 9 8 9 9 -- 1 8 9 3 -- 9 -- 66
Patrik Barnišin Z9 Cirkevná základná škola s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča 5 9 9 5 9 9 6 7 4 -- 3 -- 66
30. - 31. Janka Ľochová Z7 Gymnázium Opatovská cesta 7 4 6 7 4 3 0 9 6 5 0 3 1 64
Kalista Semancová Z9 Základná škola SNP 1 9 9 9 8 0 5 9 6 9 -- 0 -- 64
32. Viktória Sarnovská Z7 Základná škola Staničná 13 9 7 6 4 0 0 9 5 5 -- -- -- 63
33. Katarína Chabová Z8 Základná škola Laca Novomeského 9 9 9 8 -- -- 8 9 9 -- 0 -- 61
34. Ľudmila Krupová Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 8 5 4 4 -- 6 6 9 -- 3 -- 58
35. Zuzana Beňová Z7 Základná škola F. Kráľa 9 4 -- 8 -- -- 9 -- 9 -- -- -- 57
36. Marek Horváth Z9 Gymnázium Konštantínova 2 9 6 9 4 1 0 9 9 9 -- -- -- 56
37. Lenka Prevužňáková Z7 Základná škola s materskou školou Pečovská Nová Ves 9 4 9 4 0 0 7 -- 6 -- -- -- 55
38. - 39. Samuel Györi Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 3 2 4 -- 0 9 -- 9 -- -- -- 54
Sarah Klopstock Z7 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 8 5 4 4 2 0 9 0 2 -- 0 3 54
40. Boris Köröš Z6 Gymnázium Alejová 1 9 -- 2 1 3 -- 9 4 7 -- 0 -- 53
41. Radovan Milián Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 7 9 5 -- 0 9 5 5 -- 3 -- 52
42. Tomáš Sukeľ Z8 Základná škola J. Švermu 9 -- 9 5 -- -- 9 1 9 -- 3 -- 45
43. Natália Poliačiková Z9 Základná škola Krosnianska 4 6 6 -- 4 -- -- 9 8 9 -- -- -- 42
44. - 45. Lucia Poradová Z8 ZŠ Komenského 2, Svit 9 4 2 8 -- 0 6 8 3 -- 0 -- 40
Matúš Libák Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 5 6 6 2 -- -- -- -- -- -- 40
46. Soňa Grofčíková Z7 Základná škola Laca Novomeského 8 8 9 5 -- -- -- -- -- -- -- -- 39
47. Nina Kapustová Z7 Základná škola s materskou školou Tajovského 2 9 3 3 4 9 0 -- -- -- -- -- -- 37
48. Tatiana Mizeráková Z7 Základná škola s materskou školou Pečovská Nová Ves 9 -- 9 4 -- -- -- 1 0 -- -- -- 33
49. Matúš Chovančák Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 5 -- -- -- -- -- -- -- -- 32
50. Matej Válek Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 3 -- -- -- 4 5 -- -- -- -- 30
51. - 52. Matúš Vlčko Z7 Súkromná základná škola United Nations Elementary School 9 7 2 2 -- 0 -- -- -- -- -- -- 29
Ján Štiavnický Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 2 -- 0 -- -- -- -- -- -- -- 29
53. - 54. Martin Vrba Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 7 3 -- 0 -- -- -- -- -- -- -- 28
Lukáš Hanes Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 2 8 -- 0 -- -- -- -- -- -- 28
55. - 56. Henrietta A. Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- 8 -- 0 -- -- -- -- -- -- 26
Radka Mlynarčiková Z7 Základná škola Ul. Dr. Janského 8 1 5 4 -- 0 -- -- -- -- -- -- 26
57. Libuša Vrbjarová Z8 Základná škola Bystrická cesta 14 2 1 0 0 -- -- 8 8 6 -- 0 -- 25
58. - 60. Peter Varga Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 9 4 -- -- -- -- -- -- -- -- 22
Zina Babinská Z8 ZŠ M. R. Štefánika 9 4 4 5 -- 0 -- -- -- -- -- -- 22
Petra Uhrovičová Z9 Základná škola Ul. Dr. Janského 8 3 9 2 -- -- -- -- -- -- -- -- 22
61. - 62. Adam Gubík Z7 Základná škola Krosnianska 4 7 -- 7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 21
Oskar Cacara Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 2 1 4 -- -- 7 -- 7 -- 0 -- 21
63. Sofia Lujza Machovičová Z9 Základná škola Ul. Dr. Janského 8 2 9 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 20
64. - 65. Viktoria Hujová Z5 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 6 -- 5 0 1 -- -- 0 -- -- -- -- 18
Kiana Ševčíková Z7 Základná škola Ul. Dr. Janského 5 2 5 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 18
66. - 68. Erik Kavenský Z9 Základná škola Bystrická cesta 14 2 2 9 1 2 0 1 0 0 -- 0 0 17
Šimon Stripaj Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 4 -- 2 -- -- 1 0 1 -- -- -- 17
Nataly Očovanová Z9 Základná škola Ul. Dr. Janského 8 1 5 3 -- -- -- -- -- -- -- -- 17
69. Juraj Horňák Z7 Základná škola Krosnianska 4 4 4 3 -- -- 1 -- -- -- -- -- -- 16
70. - 72. Matej Hric Z8 Základná škola Bystrická cesta 14 8 2 2 1 0 0 2 0 0 0 0 -- 15
Paula Mikolášová Z9 Základná škola s materskou školou R. Hečku 5 5 3 2 -- -- -- -- -- -- -- -- 15
Artur Pankuch Z8 Gymnázium Alejová 1 -- -- 9 6 -- -- -- -- -- -- -- -- 15
73. - 75. Dorián Lovič Z7 Základná škola Krosnianska 4 5 0 -- -- 3 0 -- -- -- -- -- -- 13
Sofia Rožníková Z9 Základná škola s materskou školou R. Hečku 6 1 2 4 -- -- -- -- -- -- -- -- 13
Anna Kuchtová Z8 Gymnázium Alejová 1 -- 7 -- 6 -- -- -- -- -- -- -- -- 13
76. - 78. Damián Jurica Z8 Základná škola s materskou školou R. Hečku 5 0 3 2 2 -- -- 0 0 -- 0 -- 12
Martina Ľuptáková Z8 ZŠ M. R. Štefánika 8 -- 2 -- 2 -- -- -- -- -- -- -- 12
Filip Olej Z9 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 4 8 -- -- -- -- -- -- -- -- 12
79. - 80. Martin Šedovič Z8 Základná škola Krosnianska 4 7 -- -- 4 -- -- -- -- -- -- -- -- 11
Kristián Lovčičan Z8 Základná škola Ul. Dr. Janského 1 1 4 2 2 0 -- -- -- -- -- -- 11
81. Alžbeta Petzová Z7 Základná škola Kúpeľná 2 1 3 1 0 0 -- -- -- -- -- -- 10
82. Nina Anna Betáková Z8 Základná škola J. Švermu 0 2 5 2 0 0 -- -- -- -- -- -- 9
83. - 84. Miroslav Kútik Z9 Základná škola Ul. Dr. Janského 6 -- 1 1 -- 0 -- -- -- -- -- -- 8
Adam Herich Z8 Základná škola Ul. Dr. Janského 6 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 8
85. - 86. Yarden Cohen Z9 Základná škola Krosnianska 4 7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7
Katarína Petrufová Z8 Základná škola s materskou školou Pečovská Nová Ves 4 1 0 2 0 0 0 0 0 -- 0 -- 7
87. Tomáš Polomský Z7 Základná škola Krosnianska 4 2 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6
88. Adam Ilčík Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- 5 -- -- -- -- -- -- -- -- 5
89. - 91. Kristián Ohman Z8 Gymnázium Alejová 1 3 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4
Viktor Sedliak Z9 Základná škola Ul. Dr. Janského 2 0 1 1 0 0 -- -- -- -- -- -- 4
Ado Urblík Z9 Základná škola Ul. Dr. Janského 1 1 1 1 -- 0 -- -- -- -- -- -- 4
92. - 93. Eduard Lehocký Z9 Základná škola Krosnianska 4 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3
Dávid Györi Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- 3 -- 0 -- -- -- -- 0 -- 3
94. - 96. Filip Fetyko Z9 Základná škola Krosnianska 4 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0
Margaréta Mikulová Z8 Základná škola Ul. Dr. Janského 0 0 0 0 0 0 -- -- -- -- -- -- 0
Dušan Ivan Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 -- 0

Aktuality

Elektronické odovzdávanie
Najbližšie série našich seminárov prosím odovzdávajte výlučne elektronicky na stránke! Pre viac info pozrite najnovší príspevok. Ďakujeme (:
(19. marec 2020)

Koniec zimného semestra
Zimný semester už pozná svojich najlepších riešiteľov, ktorých čaká sústredenie.. Tak šup pozrieť najnovší príspevok a s prihlasovaním neotáľať!
(16. december 2019)

Bude výlet...
...tak hlasujte v ankete o termíne výletu! Bližšie informácie už čoskoro.
(18. november 2019)

Prvá séria ukončená!
Koniec prvej série je už tu a spolu s ním aj vaše opravené úlohy a nové časopisy so vzorovými riešeniami a poradiami. Tak sa pustite do čítania, no nezabúdajte ani na druhú sériu! :)
(15. apríl 2019)

Pozrite sa..
..ako sme sa mali na sústredeniach Malynáru, Matika aj STROMu. Fotky sú už v galériách :)
(05. marec 2019)

Info

Stránka je vo vývoji, a je možné že natrafíte na chyby alebo nedostatky. Vaše postrehy a návrhy na zlepšenie prosím zasielajte na adresuTento projekt sa organizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.