Poradie seminára Matik, 32. ročník - Letný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 10. Lucia Chladná Z7 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 9 54
Terézia Stanová Z8 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 9 9 9 9 -- 54
Barbora Baltovičová Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 9 54
Richard Vodička Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 7 54
Michal Židzik Z9 Základná škola J. Švermu 9 9 9 9 9 9 54
Michal Iľkovič Z5 Cirkevná základná škola s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča 9 9 9 9 9 -- 54
Ondrej Králik Z7 Gymnázium Alejová 1 6 9 9 9 9 9 54
Veronika Chovancová Z9 Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého 9 9 9 9 9 9 54
Eva Krajčiová Z6 Gymnázium Alejová 1 8 9 9 9 9 9 54
Samuel Osusky Z9 Základná škola Dr. J. Dérera 9 9 9 9 9 9 54
11. Bianka Gurská Z8 Gymnázium Alejová 1 8 7 9 9 9 9 52
12. - 15. Sara Gašparová Z9 Gymnázium A. Bernoláka 9 9 9 9 9 6 51
Katarína Farbulová Z7 Gymnázium Alejová 1 8 9 9 7 9 1 51
Karin Eštoková Z9 Gymnázium M.R. Štefánika Nám. L. Novomeského 4 8 9 9 7 9 9 51
Martin Kopčány Z9 Gymnázium Jána Chalupku 6 9 9 9 9 9 51
16. - 17. Tomáš Gaja Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 7 9 0 50
Štefan Vašak Z9 Základná škola Kežmarská 30 9 9 5 9 9 9 50
18. Maxima Bednárčíková Z7 Gymnázium Alejová 1 9 8 -- 9 9 5 49
19. Lukáš Jacko Z7 Základná škola Krosnianska 4 8 9 9 9 -- 4 48
20. - 22. Marek Horváth Z7 Gymnázium Konštantínova 2 9 8 -- 9 9 3 47
Ľubomír Vargovčík Z9 Základná škola Kežmarská 30 8 9 9 6 6 9 47
Eduard Fedorčuk Z8 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 9 8 9 6 -- 47
23. - 24. Matej Šoltés Z8 Gymnázium Trebišovská 12 7 7 3 7 9 9 46
Erik Jochman Z8 Gymnázium Alejová 1 9 6 9 6 7 9 46
25. - 26. Oskar Hritz Z9 Základná škola Polianska 1 9 0 9 9 9 9 45
Tomáš Kubrický Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 -- -- 45
27. Paulína Tkáčová Z7 Základná škola Levočská 11 9 2 2 9 9 6 44
28. Martin Šmilňák Z8 Gymnázium Alejová 1 9 -- 8 9 9 4 43
29. Miriam Horváthová Z9 Základná škola Komenského 1 9 9 9 9 6 0 42
30. Adela Horváthová Z8 Súkromná základná škola Dneperská 1 8 9 3 9 7 0 39
31. Martin Dudjak Z7 Spojená škola Dominika Tatarku 9 -- -- 4 7 9 38
32. - 33. Veronika Vodičková Z7 Gymnázium Alejová 1 4 2 9 3 7 5 37
Patrícia Gondášová Z8 Základná škola M. R. Štefánika 9 7 3 -- 7 8 37
34. - 35. Karol Jakubčák Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 -- -- 36
Branislav Ječim Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 2 8 9 -- 6 36
36. - 38. Alex Fabrici Z7 Základná škola Park Angelinum 8 -- 2 8 9 -- 5 33
Viktória Števková Z8 Základná škola M. R. Štefánika 9 3 3 -- 6 9 33
Matúš Libák Z8 Gymnázium Alejová 1 -- 9 9 9 1 4 33
39. - 40. Ľubomíra Šenitková Z7 Gymnázium Lipany 1 9 6 5 -- 2 32
Matej Vojtaník Z7 Základná škola Krosnianska 4 5 9 -- 6 -- 3 32
41. Jakub Kulka Z9 Gymnázium M.R. Štefánika Nám. L. Novomeského 4 7 1 5 9 9 -- 31
42. Natália Poliačiková Z7 Základná škola Krosnianska 4 8 -- -- 9 -- 3 29
43. Olívia Jánošíková Z8 Základná škola Krosnianska 4 6 9 7 6 -- 0 28
44. - 46. Samuel Čurma Z9 Základná škola J. Švermu 9 9 9 -- -- -- 27
Richard Gerboc Z9 Základná škola J. Švermu 2 9 3 6 7 0 27
Patrik Sremaňák Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 0 9 -- 9 -- 27
47. - 48. Matej Kundrík Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 2 6 0 -- 9 26
Martin Šedovič Z7 Základná škola Krosnianska 4 8 -- 9 -- -- -- 26
49. Patrik Barnišin Z7 Cirkevná základná škola s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča 7 -- -- -- 9 -- 25
50. Viliam Karol Kubičár Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha 7 -- 3 0 0 5 22
51. Ján Brajerčík Z8 Základná škola Šmeralova 25 1 9 3 6 1 1 21
52. - 53. Vladimír Slanina Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 2 -- -- -- 20
Henrietta A. Z7 Základná škola Krosnianska 4 8 -- -- 4 -- 0 20
54. - 55. Matúš Chovančák Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- -- -- -- 18
Daniel Miščík Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- -- -- -- 18
56. Matúš Mandzák Z8 Základná škola Krosnianska 4 8 -- 9 -- -- -- 17
57. - 61. Ema Lola Škombárová Z7 Základná škola Krosnianska 4 8 -- -- -- -- 0 16
Filip Olej Z7 Základná škola Krosnianska 4 8 -- -- -- -- -- 16
Peter Varga Z7 Základná škola Krosnianska 4 8 -- -- -- -- -- 16
Kalista Semancová Z7 Základná škola SNP 1 -- 6 3 1 0 0 16
Alena Zavodníková Z7 Základná škola Krosnianska 4 8 -- -- 0 -- -- 16
62. Boris Pasterňak Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 6 -- -- -- -- 15
63. Filip Sabovčík Z6 Základná škola Ing. O. Kožucha 1 -- -- -- 2 5 13
64. Miroslav Chodúr Z8 Základná škola M. R. Štefánika 6 -- -- -- 6 -- 12
65. - 67. Timotej Jakubov Z9 Základná škola J. Švermu 2 9 -- 0 -- -- 11
Eva Hricová Z8 Základná škola M. R. Štefánika 5 -- -- -- 6 0 11
Šimon Kirňak Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 7 -- 3 -- 1 -- 11
68. - 69. Pavol, Alexander Komloš Z8 Základná škola Krosnianska 4 8 2 -- -- -- -- 10
Filip Fetyko Z7 Základná škola Krosnianska 4 5 -- -- 0 -- 0 10
70. - 71. Petra Chomová Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- 0 -- -- 9
Nina Pacholská Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- -- -- -- 9
72. - 73. Tomáš Vysoký Z8 Základná škola Krosnianska 4 8 -- -- -- -- 0 8
Lucia Zajacová Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha 8 -- -- -- -- 0 8
74. Ján Leibiczer Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 6 -- -- 1 -- -- 7
75. - 77. Samuel Torhány Z7 Gymnázium Alejová 1 1 -- 1 -- -- -- 3
Tomáš Hamrák Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha 1 -- -- 2 -- -- 3
Tomáš Jakubec Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha 1 -- -- 1 0 0 3
78. - 82. Jakub Imrich Z7 Základná škola Krosnianska 4 0 1 -- -- -- -- 2
Michal Dvořáček Z8 Základná škola Krosnianska 4 0 -- -- 2 -- -- 2
Tereza Pažinová Z8 Základná škola Krosnianska 4 0 2 -- -- -- -- 2
Eduard Lehocký Z7 Základná škola Krosnianska 4 1 -- -- -- -- 0 2
Oliver Hošík Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha -- -- -- 2 0 -- 2
83. - 85. Ivonne Hančikovská Z8 Základná škola Krosnianska 4 0 1 -- -- -- -- 1
Viktor Barbuščák Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha -- -- -- 1 -- 0 1
Samuel Širilla Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha -- -- -- 1 -- 0 1
86. - 91. Viktor Ružinský Z7 Základná škola Krosnianska 4 0 -- -- 0 -- -- 0
Zuzana Benešová Z7 Základná škola Krosnianska 4 0 -- -- 0 -- -- 0
Tomáš Vitko Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha 0 -- -- 0 -- 0 0
Barbara Birošová Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha 0 -- -- -- -- 0 0
Peter Breja Z6 Základná škola v Kračúnovciach 0 0 0 0 0 0 0
Maximiliána Ferencová Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha 0 0 -- 0 -- -- 0

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 3. Lucia Chladná Z7 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 8 54
Martin Šmilňák Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 6 54
Ondrej Králik Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 8 9 9 54
4. - 6. Richard Vodička Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 8 9 7 53
Veronika Vodičková Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 8 9 8 53
Eva Krajčiová Z6 Gymnázium Alejová 1 8 9 9 9 9 8 53
7. - 9. Sara Gašparová Z9 Gymnázium A. Bernoláka 9 9 9 7 9 9 52
Katarína Farbulová Z7 Gymnázium Alejová 1 8 9 9 9 -- 8 52
Maxima Bednárčíková Z7 Gymnázium Alejová 1 9 8 9 -- 9 8 52
10. - 12. Štefan Vašak Z9 Základná škola Kežmarská 30 9 9 9 9 9 6 51
Michal Židzik Z9 Základná škola J. Švermu 9 9 9 7 9 8 51
Ľubomír Vargovčík Z9 Základná škola Kežmarská 30 9 8 9 9 9 7 51
13. Matej Šoltés Z8 Gymnázium Trebišovská 12 7 9 9 8 9 6 49
14. - 17. Terézia Stanová Z8 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 9 9 -- 6 7 46
Patrik Barnišin Z7 Cirkevná základná škola s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča 9 9 9 6 -- 4 46
Martin Kopčány Z9 Gymnázium Jána Chalupku 9 5 9 5 9 9 46
Samuel Osusky Z9 Základná škola Dr. J. Dérera 2 9 9 9 9 8 46
18. - 20. Adela Horváthová Z8 Súkromná základná škola Dneperská 1 9 9 9 4 6 6 45
Karin Eštoková Z9 Gymnázium M.R. Štefánika Nám. L. Novomeského 4 7 9 9 7 4 9 45
Michal Iľkovič Z5 Cirkevná základná škola s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča 7 9 9 -- 7 4 45
21. - 22. Tomáš Gaja Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 3 4 9 44
Martin Dudjak Z7 Spojená škola Dominika Tatarku 0 9 9 1 9 7 44
23. - 25. Marek Horváth Z7 Gymnázium Konštantínova 2 -- 9 9 9 6 -- 42
Eduard Fedorčuk Z8 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 9 -- 5 9 5 42
Branislav Ječim Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 8 7 5 4 9 8 42
26. - 27. Oskar Hritz Z9 Základná škola Polianska 1 2 9 8 3 9 9 40
Miriam Horváthová Z9 Základná škola Komenského 1 6 1 9 8 9 7 40
28. - 29. Karol Jakubčák Z9 Základná škola Krosnianska 4 -- 9 9 7 6 8 39
Veronika Chovancová Z9 Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého 6 9 6 6 6 6 39
30. Alex Fabrici Z7 Základná škola Park Angelinum 8 2 9 -- -- 9 8 37
31. Tomáš Kubrický Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- 9 -- -- 36
32. Matej Kundrík Z8 Základná škola Krosnianska 4 6 9 9 2 7 -- 35
33. Lukáš Jacko Z7 Základná škola Krosnianska 4 2 8 9 3 -- 3 34
34. - 36. Richard Gerboc Z9 Základná škola J. Švermu 1 9 9 4 2 8 33
Patrik Sremaňák Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 -- -- 6 33
Ľubomíra Šenitková Z7 Gymnázium Lipany 2 7 9 2 3 3 33
37. - 38. Ján Brajerčík Z8 Základná škola Šmeralova 25 9 9 1 3 3 4 31
Erik Jochman Z8 Gymnázium Alejová 1 -- 8 9 5 9 -- 31
39. Paulína Tkáčová Z7 Základná škola Levočská 11 3 9 5 1 1 3 30
40. Natália Poliačiková Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 8 9 -- -- 1 27
41. Leo Oros Z7 Gymnázium Alejová 1 6 7 3 2 -- -- 25
42. Bianka Gurská Z8 Gymnázium Alejová 1 1 9 -- 4 3 6 24
43. - 47. Matúš Mandzák Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 9 9 -- -- -- 18
Pavol, Alexander Komloš Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 9 9 -- -- -- 18
Boris Pasterňak Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 9 9 -- -- -- 18
Alena Zavodníková Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 9 -- -- -- -- 18
Viliam Karol Kubičár Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha 2 7 -- 2 -- 0 18
48. Viktória Števková Z8 Základná škola M. R. Štefánika 3 4 8 -- -- 2 17
49. - 50. Matúš Chovančák Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 8 -- -- -- -- 16
Peter Varga Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 8 -- -- -- -- 16
51. Miroslav Chodúr Z8 Základná škola M. R. Štefánika 3 7 -- -- -- 4 14
52. Patrícia Gondášová Z8 Základná škola M. R. Štefánika 3 4 4 -- -- 2 13
53. Eva Hricová Z8 Základná škola M. R. Štefánika -- 8 -- -- -- 4 12
54. - 55. Tereza Kostiviarová Z8 Základná škola Trieda SNP 20 0 9 -- 2 -- -- 11
Lucia Zajacová Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha -- 9 -- 2 -- -- 11
56. - 57. Jakub Kulka Z9 Gymnázium M.R. Štefánika Nám. L. Novomeského 4 -- 9 -- 1 -- -- 10
Barbara Birošová Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha 1 -- -- -- 9 -- 10
58. Juliána Dovalová Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha -- 5 -- 3 1 -- 9
59. - 60. Olívia Jánošíková Z8 Základná škola Krosnianska 4 1 0 1 3 2 -- 7
Daniel Miščík Z7 Základná škola Krosnianska 4 0 1 3 -- -- -- 7
61. Kalista Semancová Z7 Základná škola SNP 1 0 0 1 2 1 0 6
62. - 63. Tomáš Vysoký Z8 Základná škola Krosnianska 4 0 5 -- -- -- -- 5
Tomáš Hamrák Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha 1 -- -- 2 2 -- 5
64. Ema Lola Škombárová Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 1 -- 1 -- -- 3
65. - 69. Tereza Pažinová Z8 Základná škola Krosnianska 4 1 1 -- -- -- -- 2
Samuel Torhány Z7 Gymnázium Alejová 1 -- 1 -- -- -- -- 2
Tomáš Jakubec Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha 0 1 -- -- -- 0 2
Filip Sabovčík Z6 Základná škola Ing. O. Kožucha -- 1 -- -- -- 0 2
Maximiliána Ferencová Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha -- 1 -- -- -- 0 2
70. - 72. Ivonne Hančikovská Z8 Základná škola Krosnianska 4 0 1 -- -- -- -- 1
Viktor Barbuščák Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 0 -- -- 1 -- -- 1
Oliver Hošík Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha -- 1 -- -- -- -- 1
73. - 81. Jakub Imrich Z7 Základná škola Krosnianska 4 0 0 -- -- -- -- 0
Michal Dvořáček Z8 Základná škola Krosnianska 4 0 0 -- -- -- -- 0
Henrietta A. Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- -- 0 0
Zuzana Benešová Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- -- 0 0
Michal Kaško Z7 Základná škola Krosnianska 4 0 -- 0 -- 0 0 0
Filip Fetyko Z7 Základná škola Krosnianska 4 0 -- -- -- -- -- 0
Lenka Palušáková Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha 0 0 -- -- 0 -- 0
Tomáš Vitko Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha -- 0 -- -- -- 0 0
Tomáš Hasaj Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha -- 0 0 -- -- -- 0


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 2. Lucia Chladná Z7 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 108
Ondrej Králik Z7 Gymnázium Alejová 1 6 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 108
3. - 4. Eva Krajčiová Z6 Gymnázium Alejová 1 8 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 8 107
Richard Vodička Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 7 9 9 9 8 9 7 107
5. Michal Židzik Z9 Základná škola J. Švermu 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 8 105
6. - 7. Katarína Farbulová Z7 Gymnázium Alejová 1 8 9 9 7 9 1 8 9 9 9 -- 8 103
Sara Gašparová Z9 Gymnázium A. Bernoláka 9 9 9 9 9 6 9 9 9 7 9 9 103
8. - 9. Štefan Vašak Z9 Základná škola Kežmarská 30 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 6 101
Maxima Bednárčíková Z7 Gymnázium Alejová 1 9 8 -- 9 9 5 9 8 9 -- 9 8 101
10. - 11. Terézia Stanová Z8 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 9 9 9 9 -- 9 9 9 -- 6 7 100
Samuel Osusky Z9 Základná škola Dr. J. Dérera 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 8 100
12. Michal Iľkovič Z5 Cirkevná základná škola s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča 9 9 9 9 9 -- 7 9 9 -- 7 4 99
13. Ľubomír Vargovčík Z9 Základná škola Kežmarská 30 8 9 9 6 6 9 9 8 9 9 9 7 98
14. - 15. Martin Šmilňák Z8 Gymnázium Alejová 1 9 -- 8 9 9 4 9 9 9 9 9 6 97
Martin Kopčány Z9 Gymnázium Jána Chalupku 6 9 9 9 9 9 9 5 9 5 9 9 97
16. Karin Eštoková Z9 Gymnázium M.R. Štefánika Nám. L. Novomeského 4 8 9 9 7 9 9 7 9 9 7 4 9 96
17. Matej Šoltés Z8 Gymnázium Trebišovská 12 7 7 3 7 9 9 7 9 9 8 9 6 95
18. Tomáš Gaja Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 7 9 0 9 9 9 3 4 9 94
19. Veronika Chovancová Z9 Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého 9 9 9 9 9 9 6 9 6 6 6 6 93
20. Veronika Vodičková Z7 Gymnázium Alejová 1 4 2 9 3 7 5 9 9 9 8 9 8 90
21. - 22. Marek Horváth Z7 Gymnázium Konštantínova 2 9 8 -- 9 9 3 -- 9 9 9 6 -- 89
Eduard Fedorčuk Z8 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 9 8 9 6 -- 9 9 -- 5 9 5 89
23. Oskar Hritz Z9 Základná škola Polianska 1 9 0 9 9 9 9 2 9 8 3 9 9 85
24. Adela Horváthová Z8 Súkromná základná škola Dneperská 1 8 9 3 9 7 0 9 9 9 4 6 6 84
25. - 27. Lukáš Jacko Z7 Základná škola Krosnianska 4 8 9 9 9 -- 4 2 8 9 3 -- 3 82
Martin Dudjak Z7 Spojená škola Dominika Tatarku 9 -- -- 4 7 9 0 9 9 1 9 7 82
Miriam Horváthová Z9 Základná škola Komenského 1 9 9 9 9 6 0 6 1 9 8 9 7 82
28. Tomáš Kubrický Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 -- -- 9 9 -- 9 -- -- 81
29. Branislav Ječim Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 2 8 9 -- 6 8 7 5 4 9 8 78
30. Erik Jochman Z8 Gymnázium Alejová 1 9 6 9 6 7 9 -- 8 9 5 9 -- 77
31. Bianka Gurská Z8 Gymnázium Alejová 1 8 7 9 9 9 9 1 9 -- 4 3 6 76
32. Karol Jakubčák Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 -- -- -- 9 9 7 6 8 75
33. Paulína Tkáčová Z7 Základná škola Levočská 11 9 2 2 9 9 6 3 9 5 1 1 3 74
34. Patrik Barnišin Z7 Cirkevná základná škola s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča 7 -- -- -- 9 -- 9 9 9 6 -- 4 71
35. Alex Fabrici Z7 Základná škola Park Angelinum 8 -- 2 8 9 -- 5 2 9 -- -- 9 8 70
36. Ľubomíra Šenitková Z7 Gymnázium Lipany 1 9 6 5 -- 2 2 7 9 2 3 3 65
37. Matej Kundrík Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 2 6 0 -- 9 6 9 9 2 7 -- 61
38. - 39. Richard Gerboc Z9 Základná škola J. Švermu 2 9 3 6 7 0 1 9 9 4 2 8 60
Patrik Sremaňák Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 0 9 -- 9 -- 9 9 9 -- -- 6 60
40. Natália Poliačiková Z7 Základná škola Krosnianska 4 8 -- -- 9 -- 3 -- 8 9 -- -- 1 56
41. Barbora Baltovičová Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 9 -- -- -- -- -- -- 54
42. Ján Brajerčík Z8 Základná škola Šmeralova 25 1 9 3 6 1 1 9 9 1 3 3 4 52
43. - 44. Viktória Števková Z8 Základná škola M. R. Štefánika 9 3 3 -- 6 9 3 4 8 -- -- 2 50
Patrícia Gondášová Z8 Základná škola M. R. Štefánika 9 7 3 -- 7 8 3 4 4 -- -- 2 50
45. Jakub Kulka Z9 Gymnázium M.R. Štefánika Nám. L. Novomeského 4 7 1 5 9 9 -- -- 9 -- 1 -- -- 41
46. Viliam Karol Kubičár Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha 7 -- 3 0 0 5 2 7 -- 2 -- 0 40
47. - 48. Matúš Mandzák Z8 Základná škola Krosnianska 4 8 -- 9 -- -- -- -- 9 9 -- -- -- 35
Olívia Jánošíková Z8 Základná škola Krosnianska 4 6 9 7 6 -- 0 1 0 1 3 2 -- 35
49. - 50. Alena Zavodníková Z7 Základná škola Krosnianska 4 8 -- -- 0 -- -- -- 9 -- -- -- -- 34
Matúš Chovančák Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- -- -- -- -- 8 -- -- -- -- 34
51. - 52. Boris Pasterňak Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 6 -- -- -- -- -- 9 9 -- -- -- 33
Matúš Libák Z8 Gymnázium Alejová 1 -- 9 9 9 1 4 -- -- -- -- -- -- 33
53. - 54. Matej Vojtaník Z7 Základná škola Krosnianska 4 5 9 -- 6 -- 3 -- -- -- -- -- -- 32
Peter Varga Z7 Základná škola Krosnianska 4 8 -- -- -- -- -- -- 8 -- -- -- -- 32
55. Pavol, Alexander Komloš Z8 Základná škola Krosnianska 4 8 2 -- -- -- -- -- 9 9 -- -- -- 28
56. Samuel Čurma Z9 Základná škola J. Švermu 9 9 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 27
57. - 58. Miroslav Chodúr Z8 Základná škola M. R. Štefánika 6 -- -- -- 6 -- 3 7 -- -- -- 4 26
Martin Šedovič Z7 Základná škola Krosnianska 4 8 -- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 26
59. - 60. Daniel Miščík Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- -- -- -- 0 1 3 -- -- -- 25
Leo Oros Z7 Gymnázium Alejová 1 -- -- -- -- -- -- 6 7 3 2 -- -- 25
61. Eva Hricová Z8 Základná škola M. R. Štefánika 5 -- -- -- 6 0 -- 8 -- -- -- 4 23
62. Kalista Semancová Z7 Základná škola SNP 1 -- 6 3 1 0 0 0 0 1 2 1 0 22
63. - 64. Henrietta A. Z7 Základná škola Krosnianska 4 8 -- -- 4 -- 0 -- -- -- -- -- 0 20
Vladimír Slanina Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20
65. - 66. Lucia Zajacová Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha 8 -- -- -- -- 0 -- 9 -- 2 -- -- 19
Ema Lola Škombárová Z7 Základná škola Krosnianska 4 8 -- -- -- -- 0 -- 1 -- 1 -- -- 19
67. Filip Olej Z7 Základná škola Krosnianska 4 8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 16
68. Filip Sabovčík Z6 Základná škola Ing. O. Kožucha 1 -- -- -- 2 5 -- 1 -- -- -- 0 15
69. Tomáš Vysoký Z8 Základná škola Krosnianska 4 8 -- -- -- -- 0 0 5 -- -- -- -- 13
70. - 72. Šimon Kirňak Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 7 -- 3 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- 11
Timotej Jakubov Z9 Základná škola J. Švermu 2 9 -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 11
Tereza Kostiviarová Z8 Základná škola Trieda SNP 20 -- -- -- -- -- -- 0 9 -- 2 -- -- 11
73. - 74. Barbara Birošová Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha 0 -- -- -- -- 0 1 -- -- -- 9 -- 10
Filip Fetyko Z7 Základná škola Krosnianska 4 5 -- -- 0 -- 0 0 -- -- -- -- -- 10
75. - 77. Petra Chomová Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 9
Nina Pacholská Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9
Juliána Dovalová Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha -- -- -- -- -- -- -- 5 -- 3 1 -- 9
78. Tomáš Hamrák Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha 1 -- -- 2 -- -- 1 -- -- 2 2 -- 8
79. Ján Leibiczer Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 6 -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 7
80. - 81. Samuel Torhány Z7 Gymnázium Alejová 1 1 -- 1 -- -- -- -- 1 -- -- -- -- 5
Tomáš Jakubec Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha 1 -- -- 1 0 0 0 1 -- -- -- 0 5
82. Tereza Pažinová Z8 Základná škola Krosnianska 4 0 2 -- -- -- -- 1 1 -- -- -- -- 4
83. Oliver Hošík Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha -- -- -- 2 0 -- -- 1 -- -- -- -- 3
84. - 89. Jakub Imrich Z7 Základná škola Krosnianska 4 0 1 -- -- -- -- 0 0 -- -- -- -- 2
Michal Dvořáček Z8 Základná škola Krosnianska 4 0 -- -- 2 -- -- 0 0 -- -- -- -- 2
Maximiliána Ferencová Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha 0 0 -- 0 -- -- -- 1 -- -- -- 0 2
Ivonne Hančikovská Z8 Základná škola Krosnianska 4 0 1 -- -- -- -- 0 1 -- -- -- -- 2
Eduard Lehocký Z7 Základná škola Krosnianska 4 1 -- -- -- -- 0 -- -- -- -- -- -- 2
Viktor Barbuščák Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha -- -- -- 1 -- 0 0 -- -- 1 -- -- 2
90. Samuel Širilla Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha -- -- -- 1 -- 0 -- -- -- -- -- -- 1
91. - 97. Tomáš Vitko Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha 0 -- -- 0 -- 0 -- 0 -- -- -- 0 0
Peter Breja Z6 Základná škola v Kračúnovciach 0 0 0 0 0 0 -- -- -- -- -- -- 0
Zuzana Benešová Z7 Základná škola Krosnianska 4 0 -- -- 0 -- -- -- -- -- -- -- 0 0
Viktor Ružinský Z7 Základná škola Krosnianska 4 0 -- -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 0
Michal Kaško Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- -- -- 0 -- 0 -- 0 0 0
Lenka Palušáková Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha -- -- -- -- -- -- 0 0 -- -- 0 -- 0
Tomáš Hasaj Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha -- -- -- -- -- -- -- 0 0 -- -- -- 0

Aktuality

Elektronické odovzdávanie
Najbližšie série našich seminárov prosím odovzdávajte výlučne elektronicky na stránke! Pre viac info pozrite najnovší príspevok. Ďakujeme (:
(19. marec 2020)

Koniec zimného semestra
Zimný semester už pozná svojich najlepších riešiteľov, ktorých čaká sústredenie.. Tak šup pozrieť najnovší príspevok a s prihlasovaním neotáľať!
(16. december 2019)

Bude výlet...
...tak hlasujte v ankete o termíne výletu! Bližšie informácie už čoskoro.
(18. november 2019)

Prvá séria ukončená!
Koniec prvej série je už tu a spolu s ním aj vaše opravené úlohy a nové časopisy so vzorovými riešeniami a poradiami. Tak sa pustite do čítania, no nezabúdajte ani na druhú sériu! :)
(15. apríl 2019)

Pozrite sa..
..ako sme sa mali na sústredeniach Malynáru, Matika aj STROMu. Fotky sú už v galériách :)
(05. marec 2019)

Info

Stránka je vo vývoji, a je možné že natrafíte na chyby alebo nedostatky. Vaše postrehy a návrhy na zlepšenie prosím zasielajte na adresuTento projekt sa organizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.