Poradie seminára Matik, 34. ročník - Letný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 6. Lucia Chladná Z9 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 9 54
Richard Prikler Z7 Gymnázium J. A. Raymana 9 9 9 9 9 -- 54
Martina Osuska Z7 Základná škola Dr. J. Dérera 9 9 9 9 9 8 54
Oliver Seman Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 -- 54
Eva Krajčiová Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 7 9 9 9 54
Martin Franek Z8 Gymnázium sv. Františka 9 9 9 7 9 9 54
7. Tomáš Kubrický Z9 Základná škola Krosnianska 4 8 9 9 9 9 9 53
8. - 11. Vladimír Slanina Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 7 9 9 9 52
Matúš Libák Z9 Gymnázium Alejová 1 8 9 9 9 9 8 52
Richard Vodička Z9 Gymnázium Alejová 1 8 9 9 9 9 8 52
Michal Vodička Z7 Gymnázium Alejová 1 7 8 9 9 9 8 52
12. - 13. Ondrej Tóth Z7 Gymnázium Varšavská cesta 1 9 9 9 8 -- 7 51
Ondrej Králik Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 7 9 9 8 51
14. Alenka Bálintová Z7 CZŠ R. Zaymusa 8 4 7 8 9 9 50
15. - 16. Marek Horváth Z9 Gymnázium Konštantínova 2 7 9 7 9 9 8 49
Veronika Vodičková Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 5 9 8 49
17. Natália Tkáčová Z8 Základná škola Levočská 11 9 7 7 3 9 7 46
18. - 20. Katarína Farbulová Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 -- 45
Paulína Tkáčová Z9 Základná škola Levočská 11 9 9 7 3 9 8 45
Janka Urbánová Z7 Gymnázium Alejová 1 9 6 6 6 9 6 45
21. - 22. Lukáš Jacko Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 7 9 9 -- 43
Soňa Grofčíková Z7 Základná škola Laca Novomeského 9 9 7 -- 9 -- 43
23. Maxima Bednarčíková Z9 Gymnázium Alejová 1 8 9 9 5 9 -- 40
24. Katarína Ostertágová Z8 SZŠ & Gymnázium CENADA 9 9 9 9 -- -- 36
25. Sarah Klopstock Z7 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 9 3 6 2 3 -- 32
26. Martin Dudjak Z9 Spojená škola Dominika Tatarku 9 9 -- 6 6 -- 30
27. Janka Ľochová Z7 Gymnázium Opatovská cesta 7 8 8 2 2 -- -- 28
28. - 30. Natália Poliačiková Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 -- -- -- 27
Emma Stajančová Z7 Základná škola s materskou školou Pečovská Nová Ves 9 9 -- -- -- -- 27
Zuzana Beňová Z7 Základná škola F. Kráľa 0 9 -- -- 9 -- 27
31. - 33. Ľubomíra Šenitková Z9 Gymnázium Lipany 7 9 0 6 -- 4 26
Boris Köröš Z7 Gymnázium Alejová 1 8 9 -- -- -- -- 26
Hana Sabová Z7 Základná škola Jána Švermu 6 6 7 -- -- -- 26
34. Kalista Semancová Z9 Základná škola SNP 1 9 1 7 -- 7 -- 24
35. Radovan Milián Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 6 4 -- 3 -- 22
36. Lenka Prevužňáková Z7 Základná škola s materskou školou Pečovská Nová Ves 5 2 -- -- 2 -- 14
37. Tereza Spustová Z9 Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského 4 -- -- -- -- -- 4
38. Tatiana Mizeráková Z7 Základná škola s materskou školou Pečovská Nová Ves 0 1 -- -- -- -- 2

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 6. Lucia Chladná Z9 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 9 54
Richard Prikler Z7 Gymnázium J. A. Raymana 9 9 9 9 9 -- 54
Oliver Seman Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 -- 54
Richard Vodička Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 9 54
Michal Vodička Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 8 9 9 9 54
Eva Krajčiová Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 9 54
7. Alenka Bálintová Z7 CZŠ R. Zaymusa 8 9 9 9 9 5 53
8. - 10. Veronika Vodičková Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 8 7 9 51
Martina Osuska Z7 Základná škola Dr. J. Dérera 9 9 9 9 6 2 51
Matúš Libák Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 8 9 7 51
11. Martin Franek Z8 Gymnázium sv. Františka 9 9 9 7 1 9 50
12. Janka Urbánová Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- 9 9 3 48
13. Tomáš Kubrický Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 8 9 3 47
14. - 15. Ondrej Králik Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 6 7 4 44
Katarína Ostertágová Z8 SZŠ & Gymnázium CENADA 9 9 4 9 9 -- 44
16. Marek Horváth Z9 Gymnázium Konštantínova 2 8 9 3 9 9 4 42
17. Vladimír Slanina Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 7 4 9 8 1 38
18. - 19. Ondrej Tóth Z7 Gymnázium Varšavská cesta 1 8 9 1 4 6 -- 37
Hana Sabová Z7 Základná škola Jána Švermu 7 9 -- 8 4 -- 37
20. Lukáš Jacko Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- 9 7 1 35
21. Katarína Farbulová Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- 9 7 -- 34
22. Natália Tkáčová Z8 Základná škola Levočská 11 9 9 4 9 -- -- 31
23. Janka Ľochová Z7 Gymnázium Opatovská cesta 7 9 9 1 1 0 1 30
24. Sarah Klopstock Z7 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 9 9 -- 2 -- -- 29
25. - 27. Ľubomíra Šenitková Z9 Gymnázium Lipany 9 9 0 4 1 4 27
Zuzana Beňová Z7 Základná škola F. Kráľa 9 -- -- 9 -- -- 27
Maxima Bednarčíková Z9 Gymnázium Alejová 1 9 5 -- 9 4 -- 27
28. Natália Poliačiková Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- -- 4 -- 22
29. Kalista Semancová Z9 Základná škola SNP 1 5 9 -- -- 3 -- 17
30. Martin Dudjak Z9 Spojená škola Dominika Tatarku 6 9 -- -- -- -- 15


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 4. Oliver Seman Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 -- 9 9 9 9 9 -- 108
Richard Prikler Z7 Gymnázium J. A. Raymana 9 9 9 9 9 -- 9 9 9 9 9 -- 108
Lucia Chladná Z9 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108
Eva Krajčiová Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108
5. - 6. Michal Vodička Z7 Gymnázium Alejová 1 7 8 9 9 9 8 9 9 8 9 9 9 106
Richard Vodička Z9 Gymnázium Alejová 1 8 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 106
7. Martina Osuska Z7 Základná škola Dr. J. Dérera 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 6 2 105
8. Martin Franek Z8 Gymnázium sv. Františka 9 9 9 7 9 9 9 9 9 7 1 9 104
9. - 10. Matúš Libák Z9 Gymnázium Alejová 1 8 9 9 9 9 8 9 9 9 8 9 7 103
Alenka Bálintová Z7 CZŠ R. Zaymusa 8 4 7 8 9 9 8 9 9 9 9 5 103
11. - 12. Veronika Vodičková Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 5 9 8 9 9 9 8 7 9 100
Tomáš Kubrický Z9 Základná škola Krosnianska 4 8 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 3 100
13. Ondrej Králik Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 7 9 9 8 9 9 9 6 7 4 95
14. Janka Urbánová Z7 Gymnázium Alejová 1 9 6 6 6 9 6 9 9 -- 9 9 3 93
15. Marek Horváth Z9 Gymnázium Konštantínova 2 7 9 7 9 9 8 8 9 3 9 9 4 91
16. Vladimír Slanina Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 7 9 9 9 9 7 4 9 8 1 90
17. Ondrej Tóth Z7 Gymnázium Varšavská cesta 1 9 9 9 8 -- 7 8 9 1 4 6 -- 88
18. Katarína Ostertágová Z8 SZŠ & Gymnázium CENADA 9 9 9 9 -- -- 9 9 4 9 9 -- 80
19. Katarína Farbulová Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 -- 9 9 -- 9 7 -- 79
20. Lukáš Jacko Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 7 9 9 -- 9 9 -- 9 7 1 78
21. Natália Tkáčová Z8 Základná škola Levočská 11 9 7 7 3 9 7 9 9 4 9 -- -- 77
22. Maxima Bednarčíková Z9 Gymnázium Alejová 1 8 9 9 5 9 -- 9 5 -- 9 4 -- 67
23. Hana Sabová Z7 Základná škola Jána Švermu 6 6 7 -- -- -- 7 9 -- 8 4 -- 63
24. Sarah Klopstock Z7 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 9 3 6 2 3 -- 9 9 -- 2 -- -- 61
25. Janka Ľochová Z7 Gymnázium Opatovská cesta 7 8 8 2 2 -- -- 9 9 1 1 0 1 58
26. Zuzana Beňová Z7 Základná škola F. Kráľa 0 9 -- -- 9 -- 9 -- -- 9 -- -- 54
27. Ľubomíra Šenitková Z9 Gymnázium Lipany 7 9 0 6 -- 4 9 9 0 4 1 4 53
28. Natália Poliačiková Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 -- -- -- 9 9 -- -- 4 -- 49
29. - 30. Paulína Tkáčová Z9 Základná škola Levočská 11 9 9 7 3 9 8 -- -- -- -- -- -- 45
Martin Dudjak Z9 Spojená škola Dominika Tatarku 9 9 -- 6 6 -- 6 9 -- -- -- -- 45
31. Soňa Grofčíková Z7 Základná škola Laca Novomeského 9 9 7 -- 9 -- -- -- -- -- -- -- 43
32. Kalista Semancová Z9 Základná škola SNP 1 9 1 7 -- 7 -- 5 9 -- -- 3 -- 41
33. Emma Stajančová Z7 Základná škola s materskou školou Pečovská Nová Ves 9 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 27
34. Boris Köröš Z7 Gymnázium Alejová 1 8 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 26
35. Radovan Milián Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 6 4 -- 3 -- -- -- -- -- -- -- 22
36. Lenka Prevužňáková Z7 Základná škola s materskou školou Pečovská Nová Ves 5 2 -- -- 2 -- -- -- -- -- -- -- 14
37. Tereza Spustová Z9 Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4
38. Tatiana Mizeráková Z7 Základná škola s materskou školou Pečovská Nová Ves 0 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2

Aktuality

Elektronické odovzdávanie
Najbližšie série našich seminárov prosím odovzdávajte výlučne elektronicky na stránke! Pre viac info pozrite najnovší príspevok. Ďakujeme (:
(19. marec 2020)

Koniec zimného semestra
Zimný semester už pozná svojich najlepších riešiteľov, ktorých čaká sústredenie.. Tak šup pozrieť najnovší príspevok a s prihlasovaním neotáľať!
(16. december 2019)

Bude výlet...
...tak hlasujte v ankete o termíne výletu! Bližšie informácie už čoskoro.
(18. november 2019)

Prvá séria ukončená!
Koniec prvej série je už tu a spolu s ním aj vaše opravené úlohy a nové časopisy so vzorovými riešeniami a poradiami. Tak sa pustite do čítania, no nezabúdajte ani na druhú sériu! :)
(15. apríl 2019)

Pozrite sa..
..ako sme sa mali na sústredeniach Malynáru, Matika aj STROMu. Fotky sú už v galériách :)
(05. marec 2019)

Info

Stránka je vo vývoji, a je možné že natrafíte na chyby alebo nedostatky. Vaše postrehy a návrhy na zlepšenie prosím zasielajte na adresuTento projekt sa organizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.