Poradie seminára Matik, 31. ročník - Letný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 3. Adam Garafa Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 9 9 54
Oskar Hritz Z8 Základná škola Polianska 1 9 9 9 9 8 9 54
Karin Eštoková Z8 Základná škola Belehradská 21 9 9 7 9 9 9 54
4. Matúš Masrna Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 8 9 53
5. Matej Kundrík Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 8 9 9 8 5 52
6. Matej Šoltés Z7 Gymnázium Trebišovská 12 9 7 9 8 1 9 51
7. Radoslav Jochman Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 5 9 50
8. Ľubomír Vargovčík Z8 Základná škola Kežmarská 30 9 8 7 9 1 9 49
9. - 13. Štefan Vašak Z8 Základná škola Kežmarská 30 9 6 9 9 2 9 48
Miriam Horváthová Z8 Základná škola Komenského 1 9 7 2 9 8 8 48
Natália Brezinová Z8 Základná škola Bruselská 18 9 6 9 9 9 -- 48
Martin Kopčány Z9 Gymnázium Jána Chalupku 9 8 7 8 8 8 48
Samuel Osusky Z9 Základná škola Dr. J. Dérera 9 7 8 9 8 7 48
14. Sara Gašparová Z8 Gymnázium A. Bernoláka 9 6 5 9 8 9 47
15. - 17. Tomáš Gaja Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 8 9 9 1 -- 45
Adriana Ňaňková Z7 Základná škola Za vodou 14 9 9 9 9 0 0 45
Jakub Kulka Z7 Základná škola, Nám. kpt. Nálepku 12, Drienov 9 9 9 -- 0 9 45
18. - 19. Adam Čabrák Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 5 9 -- 9 41
Klára Ištoková Z9 Gymnázium V. Mihálika 9 9 4 9 9 1 41
20. - 21. Erik Jochman Z7 Gymnázium Alejová 1 7 4 7 9 4 1 40
Ela Vojtková Z9 Gymnázium Grösslingová 18 9 8 9 9 0 5 40
22. Simona Dučaiová Z9 Základná škola Tomášikova 31 9 6 9 9 0 6 39
23. Karol Jakubčák Z8 Základná škola Krosnianska 4 8 9 -- 9 4 4 38
24. - 27. Simona Gibalová Z9 Gymnázium Alejová 1 9 8 6 9 2 3 37
Adela Horváthová Z7 Súkromná základná škola Dneperská 1 9 6 3 9 0 1 37
Tereza Kostiviarová Z7 Základná škola Trieda SNP 20 6 2 3 9 5 5 37
Adam Džavoronok Z8 Súkromná základná škola Slobody 1 9 3 9 9 0 4 37
28. - 29. Bianka Gurská Z7 Gymnázium Alejová 1 9 5 3 9 -- 1 36
Patrik Sremaňák Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 -- -- 36
30. Erik Novák Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 8 -- -- 35
31. - 33. Martin Kliment Z9 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 4 6 5 9 0 9 33
Terézia Stanová Z7 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 5 0 9 1 -- 33
Eduard Fedorčuk Z7 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 8 6 0 9 0 1 33
34. Ján Brajerčík Z7 Základná škola Šmeralova 25 9 2 1 5 5 -- 31
35. - 37. Zuzana Kudláčová Z8 Gymnázium Alejová 1 7 9 3 9 1 -- 30
Jakub Blišťan Z7 Gymnázium Alejová 1 9 1 -- 6 4 1 30
Branislav Ječim Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 5 1 3 3 0 30
38. Patrícia Gondášová Z7 Základná škola M. R. Štefánika 9 1 5 5 0 -- 29
39. Eva Hricová Z7 Základná škola M. R. Štefánika 9 1 4 5 0 -- 28
40. - 41. Ivonne Hančikovská Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 6 -- 1 1 26
Petra Suchá Z8 Základná škola F. Kráľa 9 4 -- 0 4 9 26
42. - 43. Alica Kvasňáková Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 7 -- -- -- 0 25
Michal Krivošík Z9 Gymnázium V. Mihálika 3 1 9 9 0 3 25
44. Olívia Jánošíková Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 5 -- 0 0 1 24
45. Matúš Mandzák Z7 Základná škola Krosnianska 4 8 -- -- 7 0 -- 23
46. Ján Petrus Z7 Základná škola s materskou školou Plavnica 7 -- -- 5 3 0 22
47. Samuel Kačenga Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 7 5 -- 0 -- 21
48. Miroslav Chodúr Z7 Základná škola M. R. Štefánika 7 1 4 -- 0 -- 19
49. Lucia Zajacová Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 -- 8 -- 1 -- 18
50. - 51. Barbara Michalíková Z8 Základná škola Krosnianska 4 6 5 -- -- 1 5 17
Barbora Gbúrová Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 8 -- -- -- 17
52. - 54. Petra Chomová Z7 Základná škola Krosnianska 4 8 -- -- -- 0 0 16
Tereza Pažinová Z7 Základná škola Krosnianska 4 8 -- -- -- 0 -- 16
Šimon Kirňak Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha 5 2 -- -- 3 1 16
55. - 57. Sophia Sabovčíková Z8 Základná škola Krosnianska 4 8 1 3 3 0 0 15
Katarína Sedláková Z7 Gymnázium Alejová 1 7 -- -- -- 1 -- 15
Nikoleta Janotíková Z8 Základná škola s materskou školou Komenského 32 9 4 -- 2 -- -- 15
58. - 59. Tomáš Vysoký Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 3 -- 5 -- -- 13
Silvia Čobanová Z7 Základná škola Krosnianska 4 6 -- -- -- 1 -- 13
60. - 61. Ivan Marianek Z7 Základná škola P. Jilemnického -- -- 5 -- 0 2 12
Martin Gubik Z8 Základná škola Krosnianska 4 8 -- -- -- 4 -- 12
62. Alena Zavodníková Z7 Základná škola Krosnianska 4 5 -- -- -- 1 -- 11
63. - 65. Richard Gerboc Z8 Základná škola Štefánikova 31 9 0 0 -- 0 1 10
Eliška Forgáčová Z7 Základná škola F. Kráľa 3 3 -- -- 1 0 10
Tomáš Hamrák Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 -- -- -- 1 0 10
66. - 67. Pavol Liščinský Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- -- 0 -- 9
Adriana Skutilová Z7 Gymnázium V. Mihálika 4 1 0 0 0 0 9
68. - 71. Pavol, Alexander Komloš Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- 4 0 8
Veronika Cipková Z6 Základná škola Krosnianska 4 4 -- -- -- 0 -- 8
Boris Pasterňak Z7 Základná škola Krosnianska 4 4 -- -- -- -- 0 8
Juliána Dovalová Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 7 -- -- -- 1 -- 8
72. - 73. Samuel Petroc Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- -- 7 7
Barbara Birošová Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 6 -- -- -- 1 -- 7
74. - 76. Jakub Imrich Z7 Základná škola Krosnianska 4 2 -- -- -- 1 -- 5
Michal Dvořáček Z7 Základná škola Krosnianska 4 2 -- 1 -- 0 0 5
Miloš Neuvirth Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha 4 -- -- 1 -- -- 5
77. - 78. Adam Kvasňák Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 4 -- -- -- 0 -- 4
Oliver Hošík Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 4 -- -- -- -- -- 4
79. - 81. Oliver Demjan Z8 Základná škola Krosnianska 4 3 -- -- -- -- 0 3
Elena Hanusová Z8 Základná škola Krosnianska 4 2 -- -- -- 1 -- 3
Tomáš Hasaj Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 3 0 -- -- -- -- 3
82. Blanka Michalíková Z8 Základná škola akademika J. Hronca 1 0 0 -- 0 0 1
83. - 86. Oliver Orosz Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- -- 0 0
Branislav Knap Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 0 -- -- 0 0
Maximilian Bak Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- 0 0 0
Daniela Hágovská Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha -- -- -- -- 0 -- 0

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 4. Adam Garafa Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 9 9 54
Matúš Masrna Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 9 9 54
Karol Jakubčák Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- 9 9 9 54
Karin Eštoková Z8 Základná škola Belehradská 21 8 9 9 9 9 9 54
5. Radoslav Jochman Z9 Gymnázium Alejová 1 8 9 9 9 9 9 53
6. - 9. Tomáš Gaja Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- 8 9 8 52
Sara Gašparová Z8 Gymnázium A. Bernoláka 8 9 -- 9 9 9 52
Štefan Vašak Z8 Základná škola Kežmarská 30 9 9 8 9 9 8 52
Adam Džavoronok Z8 Súkromná základná škola Slobody 1 9 9 8 5 9 9 52
10. Miriam Horváthová Z8 Základná škola Komenského 1 9 9 9 1 7 8 49
11. - 12. Adela Horváthová Z7 Súkromná základná škola Dneperská 1 8 7 -- 6 9 9 48
Branislav Ječim Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha 8 -- 8 6 9 8 48
13. Ľubomír Vargovčík Z8 Základná škola Kežmarská 30 9 9 8 5 6 8 46
14. - 15. Erik Novák Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 9 9 9 9 45
Simona Dučaiová Z9 Základná škola Tomášikova 31 9 3 8 8 9 8 45
16. - 17. Petra Suchá Z8 Základná škola F. Kráľa 5 9 5 8 9 8 44
Martin Kopčány Z9 Gymnázium Jána Chalupku 8 1 9 9 9 8 44
18. - 19. Matej Kundrík Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 0 9 1 7 8 43
Samuel Osusky Z9 Základná škola Dr. J. Dérera 8 6 9 9 9 2 43
20. Matej Šoltés Z7 Gymnázium Trebišovská 12 8 -- -- 7 9 9 42
21. Oskar Hritz Z8 Základná škola Polianska 1 7 0 7 4 9 9 40
22. - 24. Martin Kliment Z9 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 6 9 8 1 7 8 39
Katarína Sedláková Z7 Gymnázium Alejová 1 7 9 -- 4 9 1 39
Eduard Fedorčuk Z7 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 6 -- -- 7 9 8 39
25. Ján Brajerčík Z7 Základná škola Šmeralova 25 7 9 0 1 5 7 38
26. Zuzana Kudláčová Z8 Gymnázium Alejová 1 8 9 -- 2 7 9 37
27. Erik Jochman Z7 Gymnázium Alejová 1 7 0 0 5 9 6 36
28. - 30. Terézia Stanová Z7 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 7 -- -- 6 6 8 35
Jakub Kulka Z7 Základná škola, Nám. kpt. Nálepku 12, Drienov 9 9 8 -- -- -- 35
Ema Kováčová Z7 Základná škola Jána Amosa Komenského -- 9 -- 8 9 -- 35
31. - 34. Bianka Gurská Z7 Gymnázium Alejová 1 7 -- -- 9 3 6 34
Patrik Sremaňák Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- -- 7 9 34
Klára Ištoková Z9 Gymnázium V. Mihálika 8 9 5 9 3 -- 34
Samuel Kačenga Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha 8 -- -- 9 9 8 34
35. Jakub Blišťan Z7 Gymnázium Alejová 1 8 0 9 2 5 -- 33
36. Tereza Kostiviarová Z7 Základná škola Trieda SNP 20 7 3 -- 1 9 -- 29
37. Michal Krivošík Z9 Gymnázium V. Mihálika 5 0 0 5 8 9 27
38. - 40. Matúš Mandzák Z7 Základná škola Krosnianska 4 8 -- -- 5 -- 5 26
Viktória Števková Z7 Základná škola M. R. Štefánika 1 -- 7 9 -- -- 26
Alica Kvasňáková Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha 1 9 -- 1 6 0 26
41. kferdinandy Z4 Základná škola Polianska 1 8 -- -- -- -- 8 24
42. Sophia Sabovčíková Z8 Základná škola Krosnianska 4 6 0 0 5 8 4 23
43. Olívia Jánošíková Z7 Základná škola Krosnianska 4 8 -- -- 5 1 -- 22
44. Patrícia Gondášová Z7 Základná škola M. R. Štefánika 6 -- 4 3 2 -- 21
45. - 46. Adam Čabrák Z9 Základná škola Krosnianska 4 -- 9 -- -- 9 -- 18
Natália Brezinová Z8 Základná škola Bruselská 18 6 -- -- 8 -- 4 18
47. - 48. Barbara Michalíková Z8 Základná škola Krosnianska 4 7 -- 1 -- 9 -- 17
Ela Vojtková Z9 Gymnázium Grösslingová 18 8 -- 9 -- -- -- 17
49. - 50. Eva Hricová Z7 Základná škola M. R. Štefánika 7 0 -- 1 -- 1 16
Šimon Kirňak Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha 0 0 -- 2 7 -- 16
51. Jakub Imrich Z7 Základná škola Krosnianska 4 6 -- -- 1 -- -- 13
52. - 54. Tereza Pažinová Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 0 -- -- 6 -- 12
Juliána Dovalová Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 8 -- -- 2 -- 2 12
Lucia Zajacová Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 8 -- -- -- -- 4 12
55. - 56. Oliver Demjan Z8 Základná škola Krosnianska 4 1 -- -- -- 9 -- 10
Ján Petrus Z7 Základná škola s materskou školou Plavnica -- -- -- -- 4 2 10
57. - 59. Silvia Čobanová Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- 1 4 -- 9
Nikoleta Janotíková Z8 Základná škola s materskou školou Komenského 32 6 1 -- 1 -- 1 9
Barbara Birošová Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha -- -- -- -- -- 9 9
60. Pavol Liščinský Z8 Základná škola Krosnianska 4 7 -- -- -- 0 -- 7
61. Adam Harmanský Z7 Základná škola Krosnianska 4 3 -- -- -- -- 0 6
62. - 63. Elena Hanusová Z8 Základná škola Krosnianska 4 1 -- -- -- 4 -- 5
Miroslav Chodúr Z7 Základná škola M. R. Štefánika 1 -- -- 2 -- 0 5
64. Martin Gubik Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- 2 -- 2 4
65. - 67. Petra Chomová Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- 1 1 -- 3
Veronika Cipková Z6 Základná škola Krosnianska 4 1 -- 1 -- -- -- 3
Alena Zavodníková Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- 1 1 -- 3
68. - 70. Tomáš Hamrák Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 0 -- -- -- -- 2 2
Adam Kvasňák Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha -- -- 0 1 -- 1 2
Viktor Barbuščák Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha -- -- -- -- 1 1 2
71. Oliver Hošík Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha -- -- -- -- -- 1 1
72. - 78. Ivonne Hančikovská Z7 Základná škola Krosnianska 4 0 -- -- -- -- 0 0
Pavol, Alexander Komloš Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- 0 0 0
Branislav Knap Z8 Základná škola Krosnianska 4 0 -- 0 -- -- -- 0
Boris Pasterňak Z7 Základná škola Krosnianska 4 0 0 -- -- -- -- 0
Richard Sobek Z8 Základná škola Krosnianska 4 0 -- -- 0 -- -- 0
Barbora Gbúrová Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 0 -- 0 -- 0
Ján Leibiczer Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 0 -- -- -- -- -- 0


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 2. Adam Garafa Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108
Karin Eštoková Z8 Základná škola Belehradská 21 9 9 7 9 9 9 8 9 9 9 9 9 108
3. Matúš Masrna Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 107
4. Radoslav Jochman Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 5 9 8 9 9 9 9 9 103
5. Štefan Vašak Z8 Základná škola Kežmarská 30 9 6 9 9 2 9 9 9 8 9 9 8 100
6. Sara Gašparová Z8 Gymnázium A. Bernoláka 9 6 5 9 8 9 8 9 -- 9 9 9 99
7. - 8. Tomáš Gaja Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 8 9 9 1 -- 9 9 -- 8 9 8 97
Miriam Horváthová Z8 Základná škola Komenského 1 9 7 2 9 8 8 9 9 9 1 7 8 97
9. - 10. Ľubomír Vargovčík Z8 Základná škola Kežmarská 30 9 8 7 9 1 9 9 9 8 5 6 8 95
Matej Kundrík Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 8 9 9 8 5 9 0 9 1 7 8 95
11. Oskar Hritz Z8 Základná škola Polianska 1 9 9 9 9 8 9 7 0 7 4 9 9 94
12. Matej Šoltés Z7 Gymnázium Trebišovská 12 9 7 9 8 1 9 8 -- -- 7 9 9 93
13. - 14. Martin Kopčány Z9 Gymnázium Jána Chalupku 9 8 7 8 8 8 8 1 9 9 9 8 92
Karol Jakubčák Z8 Základná škola Krosnianska 4 8 9 -- 9 4 4 9 9 -- 9 9 9 92
15. Samuel Osusky Z9 Základná škola Dr. J. Dérera 9 7 8 9 8 7 8 6 9 9 9 2 91
16. Adam Džavoronok Z8 Súkromná základná škola Slobody 1 9 3 9 9 0 4 9 9 8 5 9 9 89
17. Adela Horváthová Z7 Súkromná základná škola Dneperská 1 9 6 3 9 0 1 8 7 -- 6 9 9 85
18. Simona Dučaiová Z9 Základná škola Tomášikova 31 9 6 9 9 0 6 9 3 8 8 9 8 84
19. - 20. Jakub Kulka Z7 Základná škola, Nám. kpt. Nálepku 12, Drienov 9 9 9 -- 0 9 9 9 8 -- -- -- 80
Erik Novák Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 8 -- -- 9 -- 9 9 9 9 80
21. Branislav Ječim Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 5 1 3 3 0 8 -- 8 6 9 8 78
22. Erik Jochman Z7 Gymnázium Alejová 1 7 4 7 9 4 1 7 0 0 5 9 6 76
23. Klára Ištoková Z9 Gymnázium V. Mihálika 9 9 4 9 9 1 8 9 5 9 3 -- 75
24. - 25. Eduard Fedorčuk Z7 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 8 6 0 9 0 1 6 -- -- 7 9 8 72
Martin Kliment Z9 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 4 6 5 9 0 9 6 9 8 1 7 8 72
26. - 28. Bianka Gurská Z7 Gymnázium Alejová 1 9 5 3 9 -- 1 7 -- -- 9 3 6 70
Petra Suchá Z8 Základná škola F. Kráľa 9 4 -- 0 4 9 5 9 5 8 9 8 70
Patrik Sremaňák Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 -- -- 9 9 -- -- 7 9 70
29. Ján Brajerčík Z7 Základná škola Šmeralova 25 9 2 1 5 5 -- 7 9 0 1 5 7 69
30. Terézia Stanová Z7 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 5 0 9 1 -- 7 -- -- 6 6 8 68
31. Zuzana Kudláčová Z8 Gymnázium Alejová 1 7 9 3 9 1 -- 8 9 -- 2 7 9 67
32. - 33. Natália Brezinová Z8 Základná škola Bruselská 18 9 6 9 9 9 -- 6 -- -- 8 -- 4 66
Tereza Kostiviarová Z7 Základná škola Trieda SNP 20 6 2 3 9 5 5 7 3 -- 1 9 -- 66
34. Jakub Blišťan Z7 Gymnázium Alejová 1 9 1 -- 6 4 1 8 0 9 2 5 -- 63
35. Adam Čabrák Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 5 9 -- 9 -- 9 -- -- 9 -- 59
36. Ela Vojtková Z9 Gymnázium Grösslingová 18 9 8 9 9 0 5 8 -- 9 -- -- -- 57
37. Samuel Kačenga Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 7 5 -- 0 -- 8 -- -- 9 9 8 55
38. Katarína Sedláková Z7 Gymnázium Alejová 1 7 -- -- -- 1 -- 7 9 -- 4 9 1 54
39. Michal Krivošík Z9 Gymnázium V. Mihálika 3 1 9 9 0 3 5 0 0 5 8 9 52
40. Alica Kvasňáková Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 7 -- -- -- 0 1 9 -- 1 6 0 51
41. Patrícia Gondášová Z7 Základná škola M. R. Štefánika 9 1 5 5 0 -- 6 -- 4 3 2 -- 50
42. Matúš Mandzák Z7 Základná škola Krosnianska 4 8 -- -- 7 0 -- 8 -- -- 5 -- 5 49
43. Olívia Jánošíková Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 5 -- 0 0 1 8 -- -- 5 1 -- 46
44. Adriana Ňaňková Z7 Základná škola Za vodou 14 9 9 9 9 0 0 -- -- -- -- -- -- 45
45. Eva Hricová Z7 Základná škola M. R. Štefánika 9 1 4 5 0 -- 7 0 -- 1 -- 1 44
46. Sophia Sabovčíková Z8 Základná škola Krosnianska 4 8 1 3 3 0 0 6 0 0 5 8 4 38
47. Simona Gibalová Z9 Gymnázium Alejová 1 9 8 6 9 2 3 -- -- -- -- -- -- 37
48. Ema Kováčová Z7 Základná škola Jána Amosa Komenského -- -- -- -- -- -- -- 9 -- 8 9 -- 35
49. Barbara Michalíková Z8 Základná škola Krosnianska 4 6 5 -- -- 1 5 7 -- 1 -- 9 -- 34
50. - 51. Ján Petrus Z7 Základná škola s materskou školou Plavnica 7 -- -- 5 3 0 -- -- -- -- 4 2 32
Šimon Kirňak Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha 5 2 -- -- 3 1 0 0 -- 2 7 -- 32
52. Lucia Zajacová Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 -- 8 -- 1 -- 8 -- -- -- -- 4 30
53. Tereza Pažinová Z7 Základná škola Krosnianska 4 8 -- -- -- 0 -- -- 0 -- -- 6 -- 28
54. - 55. Ivonne Hančikovská Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 6 -- 1 1 0 -- -- -- -- 0 26
Viktória Števková Z7 Základná škola M. R. Štefánika -- -- -- -- -- -- 1 -- 7 9 -- -- 26
56. - 58. Miroslav Chodúr Z7 Základná škola M. R. Štefánika 7 1 4 -- 0 -- 1 -- -- 2 -- 0 24
Nikoleta Janotíková Z8 Základná škola s materskou školou Komenského 32 9 4 -- 2 -- -- 6 1 -- 1 -- 1 24
kferdinandy Z4 Základná škola Polianska 1 -- -- -- -- -- -- 8 -- -- -- -- 8 24
59. Silvia Čobanová Z7 Základná škola Krosnianska 4 6 -- -- -- 1 -- -- -- -- 1 4 -- 22
60. Juliána Dovalová Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 7 -- -- -- 1 -- 8 -- -- 2 -- 2 20
61. Petra Chomová Z7 Základná škola Krosnianska 4 8 -- -- -- 0 0 -- -- -- 1 1 -- 19
62. Jakub Imrich Z7 Základná škola Krosnianska 4 2 -- -- -- 1 -- 6 -- -- 1 -- -- 18
63. Barbora Gbúrová Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 8 -- -- -- -- -- 0 -- 0 -- 17
64. - 66. Pavol Liščinský Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- -- 0 -- 7 -- -- -- 0 -- 16
Barbara Birošová Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 6 -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- 9 16
Martin Gubik Z8 Základná škola Krosnianska 4 8 -- -- -- 4 -- -- -- -- 2 -- 2 16
67. Alena Zavodníková Z7 Základná škola Krosnianska 4 5 -- -- -- 1 -- -- -- -- 1 1 -- 14
68. - 69. Oliver Demjan Z8 Základná škola Krosnianska 4 3 -- -- -- -- 0 1 -- -- -- 9 -- 13
Tomáš Vysoký Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 3 -- 5 -- -- -- -- -- -- -- -- 13
70. - 71. Tomáš Hamrák Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 -- -- -- 1 0 0 -- -- -- -- 2 12
Ivan Marianek Z7 Základná škola P. Jilemnického -- -- 5 -- 0 2 -- -- -- -- -- -- 12
72. Veronika Cipková Z6 Základná škola Krosnianska 4 4 -- -- -- 0 -- 1 -- 1 -- -- -- 11
73. - 74. Eliška Forgáčová Z7 Základná škola F. Kráľa 3 3 -- -- 1 0 -- -- -- -- -- -- 10
Richard Gerboc Z8 Základná škola Štefánikova 31 9 0 0 -- 0 1 -- -- -- -- -- -- 10
75. Adriana Skutilová Z7 Gymnázium V. Mihálika 4 1 0 0 0 0 -- -- -- -- -- -- 9
76. - 78. Elena Hanusová Z8 Základná škola Krosnianska 4 2 -- -- -- 1 -- 1 -- -- -- 4 -- 8
Boris Pasterňak Z7 Základná škola Krosnianska 4 4 -- -- -- -- 0 0 0 -- -- -- -- 8
Pavol, Alexander Komloš Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- 4 0 -- -- -- -- 0 0 8
79. Samuel Petroc Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- -- 7 -- -- -- -- -- -- 7
80. - 81. Adam Kvasňák Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 4 -- -- -- 0 -- -- -- 0 1 -- 1 6
Adam Harmanský Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- -- -- 3 -- -- -- -- 0 6
82. - 84. Miloš Neuvirth Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha 4 -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 5
Oliver Hošík Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 5
Michal Dvořáček Z7 Základná škola Krosnianska 4 2 -- 1 -- 0 0 -- -- -- -- -- -- 5
85. Tomáš Hasaj Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 3 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3
86. Viktor Barbuščák Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 1 2
87. Blanka Michalíková Z8 Základná škola akademika J. Hronca 1 0 0 -- 0 0 -- -- -- -- -- -- 1
88. - 93. Branislav Knap Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 0 -- -- 0 0 -- 0 -- -- -- 0
Daniela Hágovská Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha -- -- -- -- 0 -- -- -- -- -- -- -- 0
Maximilian Bak Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- 0 0 -- -- -- -- -- -- 0
Oliver Orosz Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- -- 0 -- -- -- -- -- -- 0
Richard Sobek Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- -- -- 0 -- -- 0 -- -- 0
Ján Leibiczer Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- -- -- 0

Aktuality

Elektronické odovzdávanie
Najbližšie série našich seminárov prosím odovzdávajte výlučne elektronicky na stránke! Pre viac info pozrite najnovší príspevok. Ďakujeme (:
(19. marec 2020)

Koniec zimného semestra
Zimný semester už pozná svojich najlepších riešiteľov, ktorých čaká sústredenie.. Tak šup pozrieť najnovší príspevok a s prihlasovaním neotáľať!
(16. december 2019)

Bude výlet...
...tak hlasujte v ankete o termíne výletu! Bližšie informácie už čoskoro.
(18. november 2019)

Prvá séria ukončená!
Koniec prvej série je už tu a spolu s ním aj vaše opravené úlohy a nové časopisy so vzorovými riešeniami a poradiami. Tak sa pustite do čítania, no nezabúdajte ani na druhú sériu! :)
(15. apríl 2019)

Pozrite sa..
..ako sme sa mali na sústredeniach Malynáru, Matika aj STROMu. Fotky sú už v galériách :)
(05. marec 2019)

Info

Stránka je vo vývoji, a je možné že natrafíte na chyby alebo nedostatky. Vaše postrehy a návrhy na zlepšenie prosím zasielajte na adresuTento projekt sa organizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.