Poradie seminára Matik, 31. ročník - Zimný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 3. Simona Gibalová Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 9 54
Karin Eštoková Z8 Základná škola Belehradská 21 9 9 9 9 9 9 54
Samuel Osusky Z9 Základná škola Dr. J. Dérera 9 9 9 9 9 9 54
4. Adam Garafa Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 8 9 53
5. Sara Gašparová Z8 Gymnázium A. Bernoláka 9 9 6 9 8 9 52
6. - 7. Matúš Masrna Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 9 6 51
Sára Šoltészová Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 6 51
8. - 9. Adela Horváthová Z7 Súkromná základná škola Dneperská 1 7 9 9 3 8 8 50
Jakub Komenda Z7 Základná škola F. Kráľa 9 -- 9 8 6 9 50
10. - 14. Radoslav Jochman Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 8 5 49
Maximilián Pándy Z9 Gymnázium a základná škola S. Máraiho s vjm 9 9 9 9 4 9 49
Matej Šoltés Z7 Gymnázium Trebišovská 12 9 9 9 -- 8 5 49
Lenka Borovská Z7 Gymnázium sv. Edity Steinovej 9 9 6 8 6 8 49
Samuel Koribanič Z9 Základná škola J. Švermu 9 9 9 9 8 5 49
15. Tomáš Gaja Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 6 6 5 48
16. Miriam Horváthová Z8 Základná škola Komenského 1 9 9 5 6 8 9 47
17. - 19. Erik Novák Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 8 2 46
Matej Kundrík Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 3 4 6 46
Oskar Hritz Z8 Základná škola Polianska 1 8 9 9 6 8 5 46
20. Zuzana Kudláčová Z8 Gymnázium Alejová 1 9 8 9 6 5 7 45
21. - 22. Martin Kliment Z9 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 8 9 6 9 8 4 44
Jakub Mičko Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- 9 8 9 44
23. - 25. Simona Dučaiová Z9 Základná škola Tomášikova 31 9 9 9 6 4 5 42
Filip Baltovič Z9 Gymnázium Alejová 1 9 6 -- 9 9 9 42
Eduard Fedorčuk Z7 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 9 0 6 4 5 42
26. Ondrej Ovčar Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 -- 9 5 41
27. Natália Brezinová Z8 Základná škola Bruselská 18 9 9 9 7 3 -- 40
28. Branislav Ječim Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 9 0 6 5 1 39
29. - 30. Olívia Jánošíková Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 4 1 6 8 1 37
Štefan Vašak Z8 Základná škola Kežmarská 30 9 9 1 4 5 6 37
31. - 33. Adriana Ňaňková Z7 Základná škola Za vodou 14 4 9 7 3 4 1 36
Patrik Sremaňák Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 -- 9 -- 36
Martin Kopčány Z9 Gymnázium Jána Chalupku 9 9 0 9 8 1 36
34. Eliška Kaločová Z8 Gymnázium Varšavská cesta 1 9 9 6 1 9 -- 35
35. - 38. Adam Čabrák Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 6 5 3 -- 32
Erik Jochman Z7 Gymnázium Alejová 1 9 6 1 6 1 1 32
Jakub Blišťan Z7 Gymnázium Alejová 1 9 4 6 1 3 1 32
Zoe Kolarčíková Z7 Základná škola Staničná 13 9 1 6 6 1 -- 32
39. Ján Brajerčík Z7 Základná škola Šmeralova 25 5 9 -- 6 0 1 30
40. Barbora Baltovičová Z7 Gymnázium Alejová 1 9 2 -- 9 -- -- 29
41. Samuel Kačenga Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha 2 8 9 2 2 5 28
42. Tereza Pažinová Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- -- -- -- 27
43. Lucia Simonidesová Z8 Súkromná zakladná škola Bajkalská 20 0 9 7 3 3 1 24
44. - 45. Terézia Stanová Z7 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského -- -- 7 6 3 -- 23
Ľubomír Vargovčík Z8 Základná škola Kežmarská 30 0 4 1 6 5 6 23
46. - 51. Martin Fedorko Z9 Základná škola Šmeralova 25 1 7 9 3 2 0 22
Bianka Gurská Z7 Gymnázium Alejová 1 4 2 0 3 3 5 22
Petra Suchá Z8 Základná škola F. Kráľa 1 2 9 0 3 6 22
Patrícia Gondášová Z7 Základná škola M. R. Štefánika -- 2 6 6 2 -- 22
Oszkár Urbán Z9 Gymnázium a základná škola S. Máraiho s vjm 9 9 -- -- 4 -- 22
Adam Harmanský Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 4 -- -- -- -- 22
52. - 54. Erika Gregová Z8 Gymnázium Alejová 1 2 9 0 4 1 4 21
Klára Ištoková Z9 Gymnázium V. Mihálika -- 1 8 7 5 -- 21
Lucia Zajacová Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha -- 8 -- 1 4 8 21
55. - 56. Viktória Števková Z7 Základná škola M. R. Štefánika -- 2 6 2 4 -- 20
Štefan Malik Z8 Cirkevná základná škola s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča 9 1 9 -- 1 -- 20
57. - 66. Jakub Imrich Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 1 9 -- -- -- 19
Karol Jakubčák Z8 Základná škola Krosnianska 4 5 9 5 -- -- 0 19
Martin Šima Z7 Základná škola Šmeralova 25 0 9 -- 1 -- 0 19
Katarína Sedláková Z7 Gymnázium Alejová 1 -- -- 6 4 3 -- 19
Tereza Kostiviarová Z7 Základná škola Trieda SNP 20 -- -- 5 6 2 -- 19
Lukáš Kacvinský Z7 Základná škola Šmeralova 25 1 1 5 6 0 0 19
Michaela Balčáková Z7 Katolícka spojená škola sv. Mikuláša 9 1 0 -- -- -- 19
Juliána Dovalová Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 0 4 0 6 4 5 19
Nikoleta Janotíková Z8 Základná škola s materskou školou Komenského 32 9 0 6 2 2 0 19
Tadeáš Bujdosó Z7 Katolícka spojená škola sv. Mikuláša 9 1 -- -- -- -- 19
67. Matúš Bucher Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- -- -- -- 18
68. - 70. Tomáš Vysoký Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 7 -- 3 -- -- 17
Alžbeta Klimentová Z7 Základná škola Laca Novomeského 4 2 0 4 3 -- 17
Dominik Duša Z9 Základná škola s materskou školou R. Hečku 7 6 4 -- -- -- 17
71. - 72. Ivan Marianek Z7 Základná škola P. Jilemnického 5 2 1 3 -- 0 16
Šimon Kirňak Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha 0 4 -- -- 2 5 16
73. - 76. Margaréta Berecká Z8 Základná škola Krosnianska 4 2 1 9 -- 3 -- 15
Veronika Nemjová Z8 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- 6 -- -- 15
Barbara Michalíková Z8 Základná škola Krosnianska 4 5 9 0 1 -- -- 15
Barbara Birošová Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha -- 8 -- 2 -- 5 15
77. - 78. Matúš Mandzák Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 2 6 -- -- -- 14
Veronika Cipková Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- 6 2 -- 14
79. - 83. Boris Pasterňak Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 1 -- 6 -- -- 13
Alena Zavodníková Z7 Základná škola Krosnianska 4 3 5 -- -- -- -- 13
Eva Hricová Z7 Základná škola M. R. Štefánika -- 1 -- 6 -- 0 13
Richard Gerboc Z8 Základná škola Štefánikova 31 0 1 9 2 1 -- 13
Tomáš Hamrák Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 1 9 -- 1 2 -- 13
84. - 88. Alexandra Spišáková Z7 Základná škola Staničná 13 1 4 -- -- 2 1 12
Michal Choma Z8 Základná škola Grundschule 9 1 -- 2 -- -- 12
Andrea Šterovská Z9 Základná škola Gašpara Haina 2 2 -- 6 2 0 12
Martin Paulenda Z9 Základná škola P. Jilemnického 9 1 1 1 -- -- 12
Tomáš Selep Z9 Gymnázium Terézie Vansovej 0 0 6 3 3 -- 12
89. Pavol Koroľ Z9 Základná škola Komenského 6 Sobrance -- 8 -- 1 2 -- 11
90. Sophia Sabovčíková Z8 Základná škola Krosnianska 4 2 4 0 3 1 0 10
91. - 95. Lukáš Mikulec Z9 Gymnázium A. Bernoláka 1 1 -- 3 3 1 9
Michal Chovančák Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 0 6 -- 3 -- 9
Patrik Kiss Z7 Gymnázium P. J. Šafárika 0 1 -- 2 3 -- 9
Matúš Chovanec Z9 Gymnázium Terézie Vansovej 0 0 6 1 2 -- 9
Sebastián Bartko Z8 Základná škola Družicová 4 0 1 0 6 2 -- 9
96. - 97. Kristína Melicherová Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 1 -- -- 7 -- 8
mbodzon12 Z9 Základná škola Grundschule 0 1 2 5 -- -- 8
98. - 101. Matúš Vysoký Z9 Základná škola Krosnianska 4 -- 4 -- -- 3 -- 7
Ivonne Hančikovská Z7 Základná škola Krosnianska 4 2 1 -- 1 1 -- 7
Pavol, Alexander Komloš Z6 Základná škola Krosnianska 4 3 1 -- -- -- -- 7
Tomáš Žalobín Z8 Základná škola Družicová 4 0 1 0 6 0 -- 7
102. - 106. Goran Matejovič Z7 Základná škola Krosnianska 4 3 0 -- -- -- -- 6
Dalibor Batěk Z9 Gymnázium A. Bernoláka 0 4 -- -- 2 -- 6
Miloš Neuvirth Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha -- 1 -- 2 3 -- 6
Peter Rudišin Z8 Základná škola J. Švermu 0 5 0 0 1 0 6
Tran Vy Z7 Súkromná základná škola Starozagorská 8 3 0 0 0 0 -- 6
107. - 110. Pavol Liščinský Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 4 -- 1 -- -- 5
Martina Hesková Z7 Základná škola P. Jilemnického -- -- 2 1 -- -- 5
Terézia Husovská Z7 Katolícka spojená škola sv. Mikuláša 1 2 -- -- -- -- 5
Viktor Barbuščák Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha -- 1 -- 3 1 -- 5
111. - 116. Oliver Demjan Z8 Základná škola Krosnianska 4 0 3 -- 1 -- 0 4
Ema Mišeková Z9 Základná škola Staničná 13 0 2 0 -- 2 -- 4
Fabián Novotný Z8 Gymnázium a základná škola sv. Mikuláša 1 1 1 1 -- -- 4
Daniela Hágovská Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha 0 3 -- 1 -- 0 4
Kristián Böhner Z8 Základná škola Gašpara Haina 0 1 -- 3 0 -- 4
Natália Hopponová Z7 Základná škola Staničná 13 2 0 -- -- 0 0 4
117. - 128. Branislav Knap Z8 Základná škola Krosnianska 4 2 1 -- -- -- -- 3
Petra Chomová Z7 Základná škola Krosnianska 4 1 1 -- -- -- -- 3
Silvia Čobanová Z7 Základná škola Krosnianska 4 1 1 -- -- -- -- 3
Tadeáš Kaminský Z9 Gymnázium Alejová 1 -- 2 1 -- -- -- 3
Richard Sobek Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 1 -- 2 -- -- 3
Tamara Botová Z8 Základná škola Družicová 4 0 1 0 2 -- -- 3
Eliška Forgáčová Z7 Základná škola F. Kráľa 1 1 0 0 0 0 3
Adam Kvasňák Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 2 1 -- -- -- -- 3
Alena Nemcová Z8 Základná škola Gašpara Haina 0 0 -- 3 -- -- 3
Nikolas Rybovič Z7 Základná škola s materskou školou Plavnica 0 1 0 1 -- 0 3
Pavol Székely Z7 Základná škola s materskou školou Plavnica 0 1 -- 1 0 -- 3
Tomáš Hasaj Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha -- 0 -- 3 -- 0 3
129. - 144. Peter Lukáč Z8 Základná škola Krosnianska 4 1 -- -- 1 -- -- 2
Michal Dvořáček Z5 Základná škola Krosnianska 4 0 1 -- 0 -- 0 2
Viktor Ružinský Z7 Základná škola Krosnianska 4 0 0 -- 1 -- -- 2
Juraj Šuhaj Z7 Základná škola Krosnianska 4 1 -- -- -- -- -- 2
Maximilian Bak Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 1 -- -- -- -- 2
Radka Miškovičová Z7 Základná škola Staničná 13 -- 1 -- -- 0 -- 2
Michael Magyar Z7 Gymnázium Trebišovská 12 0 1 -- -- -- -- 2
Boris Kacvinský Z7 Spojená škola Dominika Tatarku 1 0 -- 0 0 -- 2
Alexandra Mistríková Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha 0 1 -- 1 -- 0 2
Alica Kvasňáková Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha -- 1 -- -- -- -- 2
Kristína Kriváková Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha 0 1 -- 1 -- -- 2
Nikolas Matyi Z8 Základná škola akademika J. Hronca 0 1 0 1 -- -- 2
Patrik Dvorský Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha -- 1 -- 0 -- 1 2
Rachel Vysocká Z8 Základná škola akademika J. Hronca -- 1 -- 1 -- -- 2
Šimon Basista Z7 Základná škola Gašpara Haina -- 1 -- 0 -- -- 2
Šimon Silicai Z8 Základná škola akademika J. Hronca 0 1 0 1 -- -- 2
145. - 163. Diana Baňačkai Z8 Základná škola Krosnianska 4 1 -- -- -- -- -- 1
Filip Šašala Z8 Základná škola Krosnianska 4 0 1 -- -- -- -- 1
Viktória Jančová Z8 Základná škola s materskou školou Kokava nad Rimavicou 0 1 -- -- -- -- 1
Patrik Minčík Z8 Základná škola akademika J. Hronca 1 -- -- -- -- -- 1
Adam Harčár Z9 Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika -- 1 0 -- -- -- 1
Matej Čorba Z9 Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika 0 1 0 -- -- -- 1
Adam Németh Z8 Základná škola akademika J. Hronca 0 1 -- -- -- -- 1
Adam Vernarský Z8 Základná škola Gašpara Haina -- 1 -- 0 0 -- 1
Ema Dvorčáková Z8 Základná škola Gašpara Haina 0 1 0 -- -- -- 1
Jakub Škurla Z9 Základná škola P. Jilemnického 0 0 0 1 0 0 1
Ján Leibiczer Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha -- 1 -- 0 -- -- 1
Júlia Bonková Z8 Základná škola Gašpara Haina -- -- -- 1 -- -- 1
Klára Jurčíková Z8 Základná škola Gašpara Haina 0 -- -- 1 0 -- 1
Mandy Richnavská Z8 Základná škola akademika J. Hronca 0 -- 0 1 -- -- 1
Matej Slejzák Z9 Základná škola Gašpara Haina -- 1 0 -- 0 -- 1
Pavol Dvorčák Z8 Základná škola Gašpara Haina 0 1 -- -- 0 -- 1
Sabina Vencelová Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha 0 -- -- 1 -- -- 1
Tereza Lazarová Z8 Základná škola Gašpara Haina 0 0 -- 1 -- -- 1
Oliver Hošík Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 0 0 -- 1 -- -- 1
164. - 179. Viliam Valent Z7 Základná škola Gašpara Haina 0 0 -- -- -- -- 0
Adam Varinský Z8 Základná škola Krosnianska 4 0 0 -- -- -- -- 0
Martin Gubik Z8 Základná škola Krosnianska 4 0 0 -- -- -- -- 0
Alex Oľšavský Z6 Gymnázium a základná škola sv. Mikuláša -- -- 0 -- -- -- 0
Romana Suchá Z7 Základná škola Staničná 13 0 0 0 0 0 0 0
Filip Ficka Z8 Základná škola M. R. Štefánika 0 0 0 0 0 0 0
Barbora Gbúrová Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 0 0 -- -- -- 0
Dominika Sedmáková Z7 Základná škola Staničná 13 -- 0 0 0 0 0 0
Alexander Pirší Z8 Základná škola Gašpara Haina 0 0 -- 0 0 -- 0
Blanka Michalíková Z8 Základná škola akademika J. Hronca 0 -- -- -- -- -- 0
Juraj Varecha Z7 Základná škola Gašpara Haina 0 -- 0 -- -- 0 0
Karin Kuchtová Z8 Základná škola akademika J. Hronca 0 -- -- -- -- -- 0
Klára Kereskényiová Z8 Základná škola akademika J. Hronca 0 -- -- -- -- -- 0
Michaela Maximová Z7 Základná škola Gašpara Haina 0 0 -- 0 -- -- 0
Nikolas Šimonič Z7 Základná škola Gašpara Haina 0 0 0 0 0 0 0
Sára Škovirková Z7 Základná škola Gašpara Haina 0 0 -- -- 0 -- 0

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 11. Adam Garafa Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 9 9 54
Matúš Masrna Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 9 9 54
Erik Novák Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 9 9 54
Adam Čabrák Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 9 9 54
Sara Gašparová Z8 Gymnázium A. Bernoláka 9 9 9 9 9 9 54
Matej Šoltés Z7 Gymnázium Trebišovská 12 9 9 9 9 9 9 54
Adela Horváthová Z7 Súkromná základná škola Dneperská 1 9 9 9 9 3 9 54
Štefan Vašak Z8 Základná škola Kežmarská 30 9 9 9 9 9 9 54
Eliška Kaločová Z8 Gymnázium Varšavská cesta 1 9 9 9 9 9 9 54
Karin Eštoková Z8 Základná škola Belehradská 21 9 9 9 9 9 9 54
Natália Brezinová Z8 Základná škola Bruselská 18 9 9 9 9 9 9 54
12. - 13. Simona Gibalová Z9 Gymnázium Alejová 1 8 9 9 9 9 9 53
Samuel Osusky Z9 Základná škola Dr. J. Dérera 8 9 9 9 9 9 53
14. - 17. Matej Kundrík Z7 Základná škola Krosnianska 4 7 9 9 9 1 9 52
Sára Šoltészová Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 7 9 52
Oskar Hritz Z8 Základná škola Polianska 1 4 9 9 9 8 9 52
Miriam Horváthová Z8 Základná škola Komenského 1 9 9 9 9 8 3 52
18. - 19. Tomáš Gaja Z7 Základná škola Krosnianska 4 6 9 9 9 -- 9 51
Radoslav Jochman Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 6 9 9 9 51
20. Martin Kliment Z9 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 9 9 7 6 9 49
21. - 22. Adriana Ňaňková Z7 Základná škola Za vodou 14 0 9 9 9 3 9 48
Samuel Koribanič Z9 Základná škola J. Švermu 3 9 9 9 9 9 48
23. Terézia Stanová Z7 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 7 9 9 -- 5 8 47
24. Samuel Kačenga Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha 2 9 9 9 6 9 44
25. - 28. Olívia Jánošíková Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 5 2 2 43
Lenka Borovská Z7 Gymnázium sv. Edity Steinovej 6 9 9 9 -- 1 43
Adam Bednář Z8 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 0 9 9 4 8 9 43
Ľubomír Vargovčík Z8 Základná škola Kežmarská 30 4 9 9 9 8 1 43
29. - 31. Simona Dučaiová Z9 Základná škola Tomášikova 31 9 9 9 4 6 4 41
Martin Kopčány Z9 Gymnázium Jána Chalupku 9 2 9 9 9 3 41
Branislav Ječim Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 9 9 2 3 -- 41
32. - 33. Zuzana Kudláčová Z8 Gymnázium Alejová 1 4 9 9 9 1 4 39
Tadeáš Bujdosó Z7 Katolícka spojená škola sv. Mikuláša 0 9 9 3 1 8 39
34. Patrícia Gondášová Z7 Základná škola M. R. Štefánika 7 9 9 3 -- -- 37
35. Eduard Fedorčuk Z7 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 3 9 3 9 3 1 36
36. - 38. Margaréta Berecká Z8 Základná škola Krosnianska 4 8 9 9 -- -- 9 35
Jakub Blišťan Z7 Gymnázium Alejová 1 3 9 9 2 3 -- 35
Ondrej Ovčar Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 -- -- 8 35
39. Ján Brajerčík Z7 Základná škola Šmeralova 25 6 -- 9 4 3 3 34
40. - 41. Viktória Števková Z7 Základná škola M. R. Štefánika 9 9 3 3 -- -- 33
Šimon Kirňak Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 -- 8 -- 7 -- 33
42. Jakub Mičko Z9 Gymnázium Alejová 1 6 9 9 -- -- 8 32
43. - 44. Martin Fedorko Z9 Základná škola Šmeralova 25 4 9 3 4 4 6 30
Bianka Gurská Z7 Gymnázium Alejová 1 5 -- 1 9 6 0 30
45. - 47. Matúš Mandzák Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 9 9 -- -- -- 27
Maximilián Pándy Z9 Gymnázium a základná škola S. Máraiho s vjm -- 9 9 -- -- 9 27
Dominik Duša Z9 Základná škola s materskou školou R. Hečku 9 9 9 -- -- -- 27
48. - 49. Klára Ištoková Z9 Gymnázium V. Mihálika 5 9 0 -- 7 5 26
Nikoleta Janotíková Z8 Základná škola s materskou školou Komenského 32 2 9 9 1 0 4 26
50. - 52. Katarína Sedláková Z7 Gymnázium Alejová 1 -- 9 3 3 -- -- 24
Eva Hricová Z7 Základná škola M. R. Štefánika -- 9 3 3 -- -- 24
Michal Krivošík Z9 Gymnázium V. Mihálika 1 9 9 1 3 1 24
53. - 54. Barbara Michalíková Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 9 9 -- 5 -- 23
Erik Jochman Z7 Gymnázium Alejová 1 2 -- 3 -- 6 6 23
55. - 56. Tomáš Vysoký Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 9 -- -- 4 22
Petra Suchá Z8 Základná škola F. Kráľa -- 9 2 3 -- 8 22
57. - 58. Michaela Balčáková Z7 Katolícka spojená škola sv. Mikuláša -- 9 -- -- 1 2 21
Ivan Marianek Z7 Základná škola P. Jilemnického 0 -- 5 -- 2 7 21
59. - 60. Patrik Sremaňák Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 9 9 -- 2 -- 20
Matúš Chovanec Z9 Gymnázium Terézie Vansovej 0 9 3 2 2 4 20
61. - 63. Miroslav Chodúr Z7 Základná škola M. R. Štefánika 0 9 -- -- -- 1 19
Tomáš Selep Z9 Gymnázium Terézie Vansovej 0 8 3 2 2 4 19
Ján Petrus Z7 Základná škola s materskou školou Plavnica 0 -- 9 -- 1 -- 19
64. Jakub Imrich Z7 Základná škola Krosnianska 4 0 -- 9 -- -- -- 18
65. - 66. Sophia Sabovčíková Z8 Základná škola Krosnianska 4 0 4 9 0 2 1 16
Tomáš Demčák Z8 Základná škola Juh 1054 -- -- 9 1 2 4 16
67. Karol Jakubčák Z8 Základná škola Krosnianska 4 3 -- 9 -- 2 -- 14
68. - 71. Matúš Vysoký Z9 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 9 -- -- 4 13
Oliver Demjan Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 9 -- 4 -- 13
Michal Chovančák Z8 Základná škola Krosnianska 4 0 9 1 -- 3 -- 13
Richard Gerboc Z8 Základná škola Štefánikova 31 0 0 9 0 4 0 13
72. - 74. Barbora Gbúrová Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 9 3 -- -- -- 12
Fabián Novotný Z8 Gymnázium a základná škola sv. Mikuláša -- 8 -- -- 2 2 12
Michal Švec Z8 Základná škola P. Jilemnického -- -- 9 -- 3 -- 12
75. Ivonne Hančikovská Z7 Základná škola Krosnianska 4 0 5 -- 1 -- -- 11
76. - 77. Tereza Pažinová Z7 Základná škola Krosnianska 4 0 -- 5 -- -- -- 10
Oszkár Urbán Z9 Gymnázium a základná škola S. Máraiho s vjm 0 9 -- -- -- 1 10
78. - 81. Adam Varinský Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 9 -- -- -- 9
Martin Gubik Z8 Základná škola Krosnianska 4 0 -- 9 -- -- -- 9
Matej Čorba Z9 Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika 0 -- 9 -- 0 -- 9
Pavol Koroľ Z9 Základná škola Komenského 6 Sobrance -- -- 9 -- -- -- 9
82. - 85. Pavol, Alexander Komloš Z6 Základná škola Krosnianska 4 2 -- 3 -- -- -- 8
Alena Zavodníková Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 3 -- 2 -- 8
Tomáš Hamrák Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha -- -- 8 -- -- -- 8
Patrik Dvorský Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha -- 4 3 -- -- 1 8
86. - 94. Juraj Šuhaj Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 0 0 3 -- 6
Filip Šašala Z8 Základná škola Krosnianska 4 0 -- 3 -- 3 -- 6
Boris Pasterňak Z7 Základná škola Krosnianska 4 0 -- 3 -- -- -- 6
Patrik Kiss Z7 Gymnázium P. J. Šafárika 0 -- 3 -- 0 -- 6
Daniela Hágovská Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha 0 -- 1 -- 5 -- 6
Juliána Dovalová Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha -- -- 1 -- 5 -- 6
Lucia Zajacová Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha -- -- 6 -- -- -- 6
Natália Drottnerová Z8 Základná škola P. Jilemnického 0 -- 6 -- -- -- 6
Nina Ratkovská Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha 0 6 0 -- -- -- 6
95. - 97. Alexandra Mistríková Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha 0 -- 1 -- 4 0 5
Jakub Škurla Z9 Základná škola P. Jilemnického 0 1 3 -- -- 1 5
Nikolas Rybovič Z7 Základná škola s materskou školou Plavnica 0 -- 2 -- -- 1 5
98. - 103. Elena Hanusová Z8 Základná škola Krosnianska 4 0 -- 1 -- 3 0 4
Richard Sobek Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- 4 0 4
Alica Kvasňáková Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha 0 -- 2 -- -- -- 4
Martina Hesková Z7 Základná škola P. Jilemnického 0 -- -- -- 2 -- 4
Pavol Székely Z7 Základná škola s materskou školou Plavnica 0 -- 0 -- 2 -- 4
Nikolas Hamarik Z8 Základná škola P. Jilemnického -- -- 3 -- -- 1 4
104. - 109. Pavol Liščinský Z8 Základná škola Krosnianska 4 0 -- -- -- 3 -- 3
Kristína Melicherová Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 3 -- -- -- 3
Dávid Kepič Z6 Gymnázium Alejová 1 1 -- 1 -- 0 0 3
Martin Paulenda Z9 Základná škola P. Jilemnického 0 -- 3 -- -- -- 3
Matej Slejzák Z9 Základná škola Gašpara Haina -- -- 3 -- -- 0 3
Michaela Maximová Z7 Základná škola Gašpara Haina 1 -- -- -- 1 -- 3
110. - 112. Michal Dvořáček Z5 Základná škola Krosnianska 4 0 -- 0 -- 1 -- 2
Petra Chomová Z7 Základná škola Krosnianska 4 0 -- -- -- 1 -- 2
Blanka Michalíková Z8 Základná škola akademika J. Hronca -- 1 -- -- 1 -- 2
113. - 116. Ľuboš Bucher Z8 Základná škola, Krosnianska 4 -- -- -- -- 1 -- 1
Erika Gregová Z8 Gymnázium Alejová 1 0 -- 0 -- 1 0 1
Adam Kvasňák Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 0 -- -- -- 1 -- 1
Barbara Birošová Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha -- -- 1 -- -- -- 1
117. - 127. Oliver Orosz Z7 Základná škola Krosnianska 4 0 -- -- -- 0 -- 0
Branislav Knap Z8 Základná škola Krosnianska 4 0 -- 0 -- -- -- 0
Goran Matejovič Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 0 -- 0 -- 0
Dalibor Batěk Z9 Gymnázium A. Bernoláka 0 -- -- -- -- -- 0
Rachel Vysocká Z8 Základná škola akademika J. Hronca 0 -- 0 -- -- 0 0
Sára Škovirková Z7 Základná škola Gašpara Haina 0 -- -- -- 0 -- 0
Tomáš Hasaj Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 0 -- -- -- -- -- 0
Viktor Barbuščák Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 0 -- -- -- -- -- 0
Tamara Šofranková Z8 Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej 0 -- -- -- -- -- 0
Oliver Hošík Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha -- -- -- -- 0 -- 0
Soňa Jeszeová Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha 0 -- 0 -- -- -- 0


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. Karin Eštoková Z8 Základná škola Belehradská 21 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108
2. - 4. Simona Gibalová Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 107
Adam Garafa Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 107
Samuel Osusky Z9 Základná škola Dr. J. Dérera 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 107
5. Sara Gašparová Z8 Gymnázium A. Bernoláka 9 9 6 9 8 9 9 9 9 9 9 9 106
6. Matúš Masrna Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 105
7. Adela Horváthová Z7 Súkromná základná škola Dneperská 1 7 9 9 3 8 8 9 9 9 9 3 9 104
8. - 9. Matej Šoltés Z7 Gymnázium Trebišovská 12 9 9 9 -- 8 5 9 9 9 9 9 9 103
Sára Šoltészová Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 7 9 103
10. - 11. Radoslav Jochman Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 8 5 9 9 6 9 9 9 100
Erik Novák Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 8 2 9 9 9 9 9 9 100
12. - 13. Tomáš Gaja Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 6 6 5 6 9 9 9 -- 9 99
Miriam Horváthová Z8 Základná škola Komenského 1 9 9 5 6 8 9 9 9 9 9 8 3 99
14. - 15. Oskar Hritz Z8 Základná škola Polianska 1 8 9 9 6 8 5 4 9 9 9 8 9 98
Matej Kundrík Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 3 4 6 7 9 9 9 1 9 98
16. Samuel Koribanič Z9 Základná škola J. Švermu 9 9 9 9 8 5 3 9 9 9 9 9 97
17. Natália Brezinová Z8 Základná škola Bruselská 18 9 9 9 7 3 -- 9 9 9 9 9 9 94
18. Martin Kliment Z9 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 8 9 6 9 8 4 9 9 9 7 6 9 93
19. Lenka Borovská Z7 Gymnázium sv. Edity Steinovej 9 9 6 8 6 8 6 9 9 9 -- 1 92
20. Štefan Vašak Z8 Základná škola Kežmarská 30 9 9 1 4 5 6 9 9 9 9 9 9 91
21. Eliška Kaločová Z8 Gymnázium Varšavská cesta 1 9 9 6 1 9 -- 9 9 9 9 9 9 89
22. Adam Čabrák Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 6 5 3 -- 9 9 9 9 9 9 86
23. - 24. Adriana Ňaňková Z7 Základná škola Za vodou 14 4 9 7 3 4 1 0 9 9 9 3 9 84
Zuzana Kudláčová Z8 Gymnázium Alejová 1 9 8 9 6 5 7 4 9 9 9 1 4 84
25. Simona Dučaiová Z9 Základná škola Tomášikova 31 9 9 9 6 4 5 9 9 9 4 6 4 83
26. - 27. Olívia Jánošíková Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 4 1 6 8 1 9 9 9 5 2 2 80
Branislav Ječim Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 9 0 6 5 1 9 9 9 2 3 -- 80
28. Eduard Fedorčuk Z7 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 9 0 6 4 5 3 9 3 9 3 1 78
29. Martin Kopčány Z9 Gymnázium Jána Chalupku 9 9 0 9 8 1 9 2 9 9 9 3 77
30. - 32. Jakub Mičko Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- 9 8 9 6 9 9 -- -- 8 76
Maximilián Pándy Z9 Gymnázium a základná škola S. Máraiho s vjm 9 9 9 9 4 9 -- 9 9 -- -- 9 76
Ondrej Ovčar Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 -- 9 5 9 9 9 -- -- 8 76
33. Samuel Kačenga Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha 2 8 9 2 2 5 2 9 9 9 6 9 72
34. Terézia Stanová Z7 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského -- -- 7 6 3 -- 7 9 9 -- 5 8 70
35. Jakub Blišťan Z7 Gymnázium Alejová 1 9 4 6 1 3 1 3 9 9 2 3 -- 67
36. Ľubomír Vargovčík Z8 Základná škola Kežmarská 30 0 4 1 6 5 6 4 9 9 9 8 1 66
37. Ján Brajerčík Z7 Základná škola Šmeralova 25 5 9 -- 6 0 1 6 -- 9 4 3 3 64
38. Patrícia Gondášová Z7 Základná škola M. R. Štefánika -- 2 6 6 2 -- 7 9 9 3 -- -- 59
39. Tadeáš Bujdosó Z7 Katolícka spojená škola sv. Mikuláša 9 1 -- -- -- -- 0 9 9 3 1 8 58
40. Patrik Sremaňák Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 -- 9 -- -- 9 9 -- 2 -- 56
41. Erik Jochman Z7 Gymnázium Alejová 1 9 6 1 6 1 1 2 -- 3 -- 6 6 55
42. Viktória Števková Z7 Základná škola M. R. Štefánika -- 2 6 2 4 -- 9 9 3 3 -- -- 53
43. - 44. Martin Fedorko Z9 Základná škola Šmeralova 25 1 7 9 3 2 0 4 9 3 4 4 6 52
Bianka Gurská Z7 Gymnázium Alejová 1 4 2 0 3 3 5 5 -- 1 9 6 0 52
45. - 46. Jakub Komenda Z7 Základná škola F. Kráľa 9 -- 9 8 6 9 -- -- -- -- -- -- 50
Margaréta Berecká Z8 Základná škola Krosnianska 4 2 1 9 -- 3 -- 8 9 9 -- -- 9 50
47. Šimon Kirňak Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha 0 4 -- -- 2 5 9 -- 8 -- 7 -- 49
48. Klára Ištoková Z9 Gymnázium V. Mihálika -- 1 8 7 5 -- 5 9 0 -- 7 5 47
49. Nikoleta Janotíková Z8 Základná škola s materskou školou Komenského 32 9 0 6 2 2 0 2 9 9 1 0 4 45
50. - 51. Petra Suchá Z8 Základná škola F. Kráľa 1 2 9 0 3 6 -- 9 2 3 -- 8 44
Dominik Duša Z9 Základná škola s materskou školou R. Hečku 7 6 4 -- -- -- 9 9 9 -- -- -- 44
52. - 53. Katarína Sedláková Z7 Gymnázium Alejová 1 -- -- 6 4 3 -- -- 9 3 3 -- -- 43
Adam Bednář Z8 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského -- -- -- -- -- -- 0 9 9 4 8 9 43
54. Filip Baltovič Z9 Gymnázium Alejová 1 9 6 -- 9 9 9 -- -- -- -- -- -- 42
55. Matúš Mandzák Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 2 6 -- -- -- -- 9 9 -- -- -- 41
56. Michaela Balčáková Z7 Katolícka spojená škola sv. Mikuláša 9 1 0 -- -- -- -- 9 -- -- 1 2 40
57. Tomáš Vysoký Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 7 -- 3 -- -- -- -- 9 -- -- 4 39
58. Barbara Michalíková Z8 Základná škola Krosnianska 4 5 9 0 1 -- -- -- 9 9 -- 5 -- 38
59. - 62. Tereza Pažinová Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- -- -- -- 0 -- 5 -- -- -- 37
Ivan Marianek Z7 Základná škola P. Jilemnického 5 2 1 3 -- 0 0 -- 5 -- 2 7 37
Jakub Imrich Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 1 9 -- -- -- 0 -- 9 -- -- -- 37
Eva Hricová Z7 Základná škola M. R. Štefánika -- 1 -- 6 -- 0 -- 9 3 3 -- -- 37
63. Karol Jakubčák Z8 Základná škola Krosnianska 4 5 9 5 -- -- 0 3 -- 9 -- 2 -- 33
64. - 65. Zoe Kolarčíková Z7 Základná škola Staničná 13 9 1 6 6 1 -- -- -- -- -- -- -- 32
Oszkár Urbán Z9 Gymnázium a základná škola S. Máraiho s vjm 9 9 -- -- 4 -- 0 9 -- -- -- 1 32
66. Tomáš Selep Z9 Gymnázium Terézie Vansovej 0 0 6 3 3 -- 0 8 3 2 2 4 31
67. - 68. Barbora Baltovičová Z7 Gymnázium Alejová 1 9 2 -- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 29
Matúš Chovanec Z9 Gymnázium Terézie Vansovej 0 0 6 1 2 -- 0 9 3 2 2 4 29
69. Lucia Zajacová Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha -- 8 -- 1 4 8 -- -- 6 -- -- -- 27
70. - 71. Sophia Sabovčíková Z8 Základná škola Krosnianska 4 2 4 0 3 1 0 0 4 9 0 2 1 26
Richard Gerboc Z8 Základná škola Štefánikova 31 0 1 9 2 1 -- 0 0 9 0 4 0 26
72. Juliána Dovalová Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 0 4 0 6 4 5 -- -- 1 -- 5 -- 25
73. - 74. Lucia Simonidesová Z8 Súkromná zakladná škola Bajkalská 20 0 9 7 3 3 1 -- -- -- -- -- -- 24
Michal Krivošík Z9 Gymnázium V. Mihálika -- -- -- -- -- -- 1 9 9 1 3 1 24
75. - 77. Erika Gregová Z8 Gymnázium Alejová 1 2 9 0 4 1 4 0 -- 0 -- 1 0 22
Adam Harmanský Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 22
Michal Chovančák Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 0 6 -- 3 -- 0 9 1 -- 3 -- 22
78. - 79. Tomáš Hamrák Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 1 9 -- 1 2 -- -- -- 8 -- -- -- 21
Alena Zavodníková Z7 Základná škola Krosnianska 4 3 5 -- -- -- -- -- -- 3 -- 2 -- 21
80. - 82. Štefan Malik Z8 Cirkevná základná škola s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča 9 1 9 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- 20
Pavol Koroľ Z9 Základná škola Komenského 6 Sobrance -- 8 -- 1 2 -- -- -- 9 -- -- -- 20
Matúš Vysoký Z9 Základná škola Krosnianska 4 -- 4 -- -- 3 -- -- -- 9 -- -- 4 20
83. - 88. Lukáš Kacvinský Z7 Základná škola Šmeralova 25 1 1 5 6 0 0 -- -- -- -- -- -- 19
Martin Šima Z7 Základná škola Šmeralova 25 0 9 -- 1 -- 0 -- -- -- -- -- -- 19
Boris Pasterňak Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 1 -- 6 -- -- 0 -- 3 -- -- -- 19
Tereza Kostiviarová Z7 Základná škola Trieda SNP 20 -- -- 5 6 2 -- -- -- -- -- -- -- 19
Miroslav Chodúr Z7 Základná škola M. R. Štefánika -- -- -- -- -- -- 0 9 -- -- -- 1 19
Ján Petrus Z7 Základná škola s materskou školou Plavnica -- -- -- -- -- -- 0 -- 9 -- 1 -- 19
89. - 90. Matúš Bucher Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18
Ivonne Hančikovská Z7 Základná škola Krosnianska 4 2 1 -- 1 1 -- 0 5 -- 1 -- -- 18
91. - 92. Alžbeta Klimentová Z7 Základná škola Laca Novomeského 4 2 0 4 3 -- -- -- -- -- -- -- 17
Oliver Demjan Z8 Základná škola Krosnianska 4 0 3 -- 1 -- 0 -- -- 9 -- 4 -- 17
93. - 95. Fabián Novotný Z8 Gymnázium a základná škola sv. Mikuláša 1 1 1 1 -- -- -- 8 -- -- 2 2 16
Barbara Birošová Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha -- 8 -- 2 -- 5 -- -- 1 -- -- -- 16
Tomáš Demčák Z8 Základná škola Juh 1054 -- -- -- -- -- -- -- -- 9 1 2 4 16
96. - 99. Pavol, Alexander Komloš Z6 Základná škola Krosnianska 4 3 1 -- -- -- -- 2 -- 3 -- -- -- 15
Veronika Nemjová Z8 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- 6 -- -- -- -- -- -- -- -- 15
Patrik Kiss Z7 Gymnázium P. J. Šafárika 0 1 -- 2 3 -- 0 -- 3 -- 0 -- 15
Martin Paulenda Z9 Základná škola P. Jilemnického 9 1 1 1 -- -- 0 -- 3 -- -- -- 15
100. Veronika Cipková Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- 6 2 -- -- -- -- -- -- -- 14
101. - 105. Michal Choma Z8 Základná škola Grundschule 9 1 -- 2 -- -- -- -- -- -- -- -- 12
Alexandra Spišáková Z7 Základná škola Staničná 13 1 4 -- -- 2 1 -- -- -- -- -- -- 12
Andrea Šterovská Z9 Základná škola Gašpara Haina 2 2 -- 6 2 0 -- -- -- -- -- -- 12
Barbora Gbúrová Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 0 0 -- -- -- -- 9 3 -- -- -- 12
Michal Švec Z8 Základná škola P. Jilemnického -- -- -- -- -- -- -- -- 9 -- 3 -- 12
106. Kristína Melicherová Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 1 -- -- 7 -- -- -- 3 -- -- -- 11
107. - 109. Matej Čorba Z9 Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika 0 1 0 -- -- -- 0 -- 9 -- 0 -- 10
Daniela Hágovská Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha 0 3 -- 1 -- 0 0 -- 1 -- 5 -- 10
Patrik Dvorský Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha -- 1 -- 0 -- 1 -- 4 3 -- -- 1 10
110. - 114. Lukáš Mikulec Z9 Gymnázium A. Bernoláka 1 1 -- 3 3 1 -- -- -- -- -- -- 9
Martin Gubik Z8 Základná škola Krosnianska 4 0 0 -- -- -- -- 0 -- 9 -- -- -- 9
Adam Varinský Z8 Základná škola Krosnianska 4 0 0 -- -- -- -- -- -- 9 -- -- -- 9
Sebastián Bartko Z8 Základná škola Družicová 4 0 1 0 6 2 -- -- -- -- -- -- -- 9
Martina Hesková Z7 Základná škola P. Jilemnického -- -- 2 1 -- -- 0 -- -- -- 2 -- 9
115. - 118. mbodzon12 Z9 Základná škola Grundschule 0 1 2 5 -- -- -- -- -- -- -- -- 8
Juraj Šuhaj Z7 Základná škola Krosnianska 4 1 -- -- -- -- -- -- -- 0 0 3 -- 8
Nikolas Rybovič Z7 Základná škola s materskou školou Plavnica 0 1 0 1 -- 0 0 -- 2 -- -- 1 8
Pavol Liščinský Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 4 -- 1 -- -- 0 -- -- -- 3 -- 8
119. - 123. Filip Šašala Z8 Základná škola Krosnianska 4 0 1 -- -- -- -- 0 -- 3 -- 3 -- 7
Alexandra Mistríková Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha 0 1 -- 1 -- 0 0 -- 1 -- 4 0 7
Pavol Székely Z7 Základná škola s materskou školou Plavnica 0 1 -- 1 0 -- 0 -- 0 -- 2 -- 7
Tomáš Žalobín Z8 Základná škola Družicová 4 0 1 0 6 0 -- -- -- -- -- -- -- 7
Richard Sobek Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 1 -- 2 -- -- -- -- -- -- 4 0 7
124. - 132. Peter Rudišin Z8 Základná škola J. Švermu 0 5 0 0 1 0 -- -- -- -- -- -- 6
Goran Matejovič Z7 Základná škola Krosnianska 4 3 0 -- -- -- -- -- -- 0 -- 0 -- 6
Dalibor Batěk Z9 Gymnázium A. Bernoláka 0 4 -- -- 2 -- 0 -- -- -- -- -- 6
Jakub Škurla Z9 Základná škola P. Jilemnického 0 0 0 1 0 0 0 1 3 -- -- 1 6
Tran Vy Z7 Súkromná základná škola Starozagorská 8 3 0 0 0 0 -- -- -- -- -- -- -- 6
Miloš Neuvirth Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha -- 1 -- 2 3 -- -- -- -- -- -- -- 6
Alica Kvasňáková Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha -- 1 -- -- -- -- 0 -- 2 -- -- -- 6
Natália Drottnerová Z8 Základná škola P. Jilemnického -- -- -- -- -- -- 0 -- 6 -- -- -- 6
Nina Ratkovská Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha -- -- -- -- -- -- 0 6 0 -- -- -- 6
133. - 135. Petra Chomová Z7 Základná škola Krosnianska 4 1 1 -- -- -- -- 0 -- -- -- 1 -- 5
Terézia Husovská Z7 Katolícka spojená škola sv. Mikuláša 1 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5
Viktor Barbuščák Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha -- 1 -- 3 1 -- 0 -- -- -- -- -- 5
136. - 143. Michal Dvořáček Z5 Základná škola Krosnianska 4 0 1 -- 0 -- 0 0 -- 0 -- 1 -- 4
Ema Mišeková Z9 Základná škola Staničná 13 0 2 0 -- 2 -- -- -- -- -- -- -- 4
Kristián Böhner Z8 Základná škola Gašpara Haina 0 1 -- 3 0 -- -- -- -- -- -- -- 4
Natália Hopponová Z7 Základná škola Staničná 13 2 0 -- -- 0 0 -- -- -- -- -- -- 4
Adam Kvasňák Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 2 1 -- -- -- -- 0 -- -- -- 1 -- 4
Matej Slejzák Z9 Základná škola Gašpara Haina -- 1 0 -- 0 -- -- -- 3 -- -- 0 4
Elena Hanusová Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- -- -- 0 -- 1 -- 3 0 4
Nikolas Hamarik Z8 Základná škola P. Jilemnického -- -- -- -- -- -- -- -- 3 -- -- 1 4
144. - 152. Eliška Forgáčová Z7 Základná škola F. Kráľa 1 1 0 0 0 0 -- -- -- -- -- -- 3
Silvia Čobanová Z7 Základná škola Krosnianska 4 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3
Branislav Knap Z8 Základná škola Krosnianska 4 2 1 -- -- -- -- 0 -- 0 -- -- -- 3
Tamara Botová Z8 Základná škola Družicová 4 0 1 0 2 -- -- -- -- -- -- -- -- 3
Michaela Maximová Z7 Základná škola Gašpara Haina 0 0 -- 0 -- -- 1 -- -- -- 1 -- 3
Alena Nemcová Z8 Základná škola Gašpara Haina 0 0 -- 3 -- -- -- -- -- -- -- -- 3
Tadeáš Kaminský Z9 Gymnázium Alejová 1 -- 2 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3
Tomáš Hasaj Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha -- 0 -- 3 -- 0 0 -- -- -- -- -- 3
Dávid Kepič Z6 Gymnázium Alejová 1 -- -- -- -- -- -- 1 -- 1 -- 0 0 3
153. - 164. Boris Kacvinský Z7 Spojená škola Dominika Tatarku 1 0 -- 0 0 -- -- -- -- -- -- -- 2
Peter Lukáč Z8 Základná škola Krosnianska 4 1 -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 2
Michael Magyar Z7 Gymnázium Trebišovská 12 0 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2
Kristína Kriváková Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha 0 1 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 2
Nikolas Matyi Z8 Základná škola akademika J. Hronca 0 1 0 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 2
Viktor Ružinský Z7 Základná škola Krosnianska 4 0 0 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 2
Šimon Silicai Z8 Základná škola akademika J. Hronca 0 1 0 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 2
Blanka Michalíková Z8 Základná škola akademika J. Hronca 0 -- -- -- -- -- -- 1 -- -- 1 -- 2
Radka Miškovičová Z7 Základná škola Staničná 13 -- 1 -- -- 0 -- -- -- -- -- -- -- 2
Maximilian Bak Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2
Šimon Basista Z7 Základná škola Gašpara Haina -- 1 -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 2
Rachel Vysocká Z8 Základná škola akademika J. Hronca -- 1 -- 1 -- -- 0 -- 0 -- -- 0 2
165. - 180. Viktória Jančová Z8 Základná škola s materskou školou Kokava nad Rimavicou 0 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1
Diana Baňačkai Z8 Základná škola Krosnianska 4 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1
Klára Jurčíková Z8 Základná škola Gašpara Haina 0 -- -- 1 0 -- -- -- -- -- -- -- 1
Tereza Lazarová Z8 Základná škola Gašpara Haina 0 0 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 1
Mandy Richnavská Z8 Základná škola akademika J. Hronca 0 -- 0 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 1
Sabina Vencelová Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha 0 -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 1
Pavol Dvorčák Z8 Základná škola Gašpara Haina 0 1 -- -- 0 -- -- -- -- -- -- -- 1
Ema Dvorčáková Z8 Základná škola Gašpara Haina 0 1 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1
Adam Németh Z8 Základná škola akademika J. Hronca 0 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1
Patrik Minčík Z8 Základná škola akademika J. Hronca 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1
Oliver Hošík Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 0 0 -- 1 -- -- -- -- -- -- 0 -- 1
Adam Harčár Z9 Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika -- 1 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1
Ján Leibiczer Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha -- 1 -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 1
Adam Vernarský Z8 Základná škola Gašpara Haina -- 1 -- 0 0 -- -- -- -- -- -- -- 1
Júlia Bonková Z8 Základná škola Gašpara Haina -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 1
Ľuboš Bucher Z8 Základná škola, Krosnianska 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- 1
181. - 194. Filip Ficka Z8 Základná škola M. R. Štefánika 0 0 0 0 0 0 -- -- -- -- -- -- 0
Romana Suchá Z7 Základná škola Staničná 13 0 0 0 0 0 0 -- -- -- -- -- -- 0
Viliam Valent Z7 Základná škola Gašpara Haina 0 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0
Alexander Pirší Z8 Základná škola Gašpara Haina 0 0 -- 0 0 -- -- -- -- -- -- -- 0
Nikolas Šimonič Z7 Základná škola Gašpara Haina 0 0 0 0 0 0 -- -- -- -- -- -- 0
Sára Škovirková Z7 Základná škola Gašpara Haina 0 0 -- -- 0 -- 0 -- -- -- 0 -- 0
Juraj Varecha Z7 Základná škola Gašpara Haina 0 -- 0 -- -- 0 -- -- -- -- -- -- 0
Klára Kereskényiová Z8 Základná škola akademika J. Hronca 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0
Karin Kuchtová Z8 Základná škola akademika J. Hronca 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0
Dominika Sedmáková Z7 Základná škola Staničná 13 -- 0 0 0 0 0 -- -- -- -- -- -- 0
Alex Oľšavský Z6 Gymnázium a základná škola sv. Mikuláša -- -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0
Tamara Šofranková Z8 Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- -- -- 0
Oliver Orosz Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 0 -- 0
Soňa Jeszeová Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha -- -- -- -- -- -- 0 -- 0 -- -- -- 0

Aktuality

Elektronické odovzdávanie
Najbližšie série našich seminárov prosím odovzdávajte výlučne elektronicky na stránke! Pre viac info pozrite najnovší príspevok. Ďakujeme (:
(19. marec 2020)

Koniec zimného semestra
Zimný semester už pozná svojich najlepších riešiteľov, ktorých čaká sústredenie.. Tak šup pozrieť najnovší príspevok a s prihlasovaním neotáľať!
(16. december 2019)

Bude výlet...
...tak hlasujte v ankete o termíne výletu! Bližšie informácie už čoskoro.
(18. november 2019)

Prvá séria ukončená!
Koniec prvej série je už tu a spolu s ním aj vaše opravené úlohy a nové časopisy so vzorovými riešeniami a poradiami. Tak sa pustite do čítania, no nezabúdajte ani na druhú sériu! :)
(15. apríl 2019)

Pozrite sa..
..ako sme sa mali na sústredeniach Malynáru, Matika aj STROMu. Fotky sú už v galériách :)
(05. marec 2019)

Info

Stránka je vo vývoji, a je možné že natrafíte na chyby alebo nedostatky. Vaše postrehy a návrhy na zlepšenie prosím zasielajte na adresuTento projekt sa organizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.