Pravidlá MATIKa

Pokyny pre riešiteľov

Korešpondenčný matematický seminár MATIK je súťaž pre žiakov siedmeho až deviateho ročníka základných škôl, resp. sekundy až kvarty osemročných gymnázií. Zapojiť sa môžu aj mladší (im však odporúčame seminár Malynár -- viac o ňom sa dozviete na stránke  http://malynar.strom.sk ).

MATIK prebieha korešpondenčnou formou -- dostaneš dve série po 6 úloh, ktoré vyjdú naraz septembri pre zimnú časť a vo februári pre letnú časť. Riešenia tých úloh, ktoré sa ti podarí vyriešiť, alebo prídeš aspoň na časť riešenia, pošli do uvedeného termínu na našu adresu. My ich opravíme, obodujeme a zostavíme poradie všetkých riešiteľov. Opravené riešenia úloh spolu s ďalším číslom časopisu, v ktorom nájdeš správne riešenia a poradie, dostaneš do školy.

A ak sa budeš snažiť a skončíš medzi najlepšími, môžeš sa tešiť na 6-dňové sústredenie v peknom prostredí nabité zaujímavým programom, športom, hrami, matikou a skvelými kamarátmi. Zimné sústredenie je určené pre členov minimálne prvých troch družstiev súťaže Lomihlav a riešiteľov seminára MATIK, ktorí sa v konečnom poradí umiestnili do 20. miesta. Na letné sústredenie sú pozvaní rieštelia MATIKa, ktorí skončili do 32. miesta.

Prihlásenie

Prihlásenie do semestra prebieha online, na našej webovej stránke http://matik.strom.sk. Ak si novým riešiteľom, alebo ešte nemáš vytvorený účet, zaregistruj sa a vyplň povinné údaje v užívateľskom profile - odkaz Aktualizovať profil v sekcii Správa účtu. Tieto údaje potrebujeme, aby sme sa s Tebou mohli skontaktovať aj v čase, keď nie si v škole (prázdniny...), v prípade pozývania na sústredenie a tiež aby sme ťa mohli uverejniť v poradí riešiteľov aktuálnej časti semináru. Na tejto stránke nájdeš takisto svoje opravené a obodované riešenia, bez ohľadu na to, ako si ich poslal.

Prihláška (vyplnenie profilu) je povinná pre všetkých riešiteľov. Úlohy, ktoré sa nedajú priradiť k užívateľovi s korektne vyplneným profilom, nebudú opravené.

Aby sme ti celý proces uľahčili, vytvorili sme pre teba tento jednoduchý návod.

Ako písať riešenie?

Úlohy rieš samostatne, neodpisuj ani nikomu nedávaj odpisovať, pretože za to budeme strhávať body. Výsledok úlohy, aj keď je správny, nestačí. Tvoje písomné riešenie musí obsahovať podrobný myšlienkový postup -- vysvetlenie, ako si pri riešení úlohy postupoval. Riešenie každej úlohy píš na samostatný papier formátu A4, ak je na viacerých listoch, zopni ich. Texty zadaní odpisovať nemusíš. Každé riešenie musí mať v hlavičke Tvoje meno, triedu, školu a číslo úlohy. 

 • Poslať na nasledujúcu adresu:

  MATIK
  Združenie STROM
  Jesenná 5
  041 54 Košice 1,

  Obálku s riešeniami odošli najneskôr v deň termínu uvedeného v zadaniach. Rozhodujúca je pre nás pečiatka na obálke.
 • Nahrať na stránku po prihlásení, najneskôr v deň termínu série do 20.00.  (Elektronické odovzdávanie)
 • V prípade technických problémov na našej strane posielajte na e-mailovú adresu riesenia@strom.sk s predmetom Matik, ideálne vo formáte PDF, najneskôr v deň termínu série do 20.00. (Pozor na to, že maximálna veľkosť mailu je 10MB.)

Elektronické odovzdávanie je možné do uvedeného termínu cez nový webový portál na stránke matik.strom.sk. Súbor s riešením odovzdáte jednoducho po prihlásení do svojho užívateľského účtu - tlačidlo Odovzdať pri konkrétnom príklade v sekcii Príklady. Úlohy odovzdávajte primárne vo formáte PDF, portál na vaše riziko zvládne aj konverziu z iných formátov ako je JPG, PNG, či DOC. Tu nájdeš jednoduchý návod.

Bodovanie

Za správne vyriešenú úlohu získaš 9 bodov, za čiastočne správne alebo neúplné riešenie primerane menej. Do celkového poradia sa započítavajú body za:

 • deviataci, kvarta - všetky vyriešené úlohy,
 • ôsmaci, tercia -  päť najlepšie vyriešených úloh plus minimum z týchto piatich úloh,
 • sedmiaci, sekunda - päť najlepšie vyriešených úloh plus maximum z týchto piatich úloh,
 • šiestaci, primáni a mladší - budú hodnotení ako siedmaci.

Príklad

Traja bratia, deviatak Vlado, ôsmak Jaro a siedmak Marcel, vyriešili všetky úlohy úplne rovnako (zhodou náhod, že) -- za 3,2,4,1,5 a 4 body. Vlado potom získal 3+2+4+1+5+4=19 bodov, Jaro (3+2+4+5+4)+2=20 bodov a Marcel (3+2+4+5+4)+5=23
bodov. Jasné, nie?

V každej sérii sú ťažšie i ľahšie príklady. Samozrejme ich nemusíš vyriešiť všetky - vyrieš tie, ktoré vieš. K ostatným sa môžeš pokúsiť aspoň o nejaký ten nápad alebo čiastočné riešenie. Pokiaľ bude správne, tak Ti zaň radi dáme nejaké body.

Varovania (!!!). Body sa samozrejme bez výnimky strhávajú za odpisovanie a za poslanie riešení po termíne. Pri odpisovaní rozlišujeme podobné riešenia (počet bodov delíme počtom zúčastnených a zaokrúhlime nadol) a „takmer kópie“, ktoré ostávajú bez bodu. Ak (náhodou) nájdete úlohu riešenú v literatúre, uveďte názov, autora a stranu, inak riskujete stratu bodov za odpisovanie (je však potrebné napísať aj samotné riešenie). V prípade, že nie ste spokojní s bodovým ohodnotením vášho riešenia, môžete nám do dvoch týždňov od rozoslania riešení zaslať poštou sťažnosť a tá bude prešetrená.

Sústredenie

Sústredenie je odmenou pre najlepších, príležitosťou naučiť sa niečo nové a stretnúť sa s ostatnými riešiteľmi. Zúčastnia sa ho najlepší riešitelia podľa záverečného poradia a členovia minimálne prvých troch najlepších družstiev z Lomihlavu, ak sa v príslušnom polroku koná. Ďalší účastníci a  náhradníci sú pozývaní podľa poradia MATIKa a Lomihlavu.

Aktuality

Nový semester začína!
Termín prvej série zimnej časti je už 23.10., preto neváhajte a pozrite sa na príklady v časopise.
(18. september 2017)

Ešte to nebolo za nami
Ale už je. K dispozícii je časopis aj poradie po druhej a poslednej sérii. Nezabudnite si preštudovať príspevok, čo som napísal (tak, tak, nie som dáma). V ňom nájdeš všeličo vrátane pozvánky na sústredenie.
(24. máj 2017)

1. séria opravená!
Prvá séria letného semestra je opravená. Na stránke nájdete už aj nový ČASOPIS.
(16. apríl 2017)

Letný semester začína
Termín prvej série lentého semestra je už 20.3., tak hoďte očkom na príklady v časopise.
(26. február 2017)

TMM 2017
TMM sa tohto roku uskutoční 12. - 20. 8. 2017. Informácie nájdete v POZVÁNKE a prihlásiť sa môžete TU
(01. február 2017)

Info

Stránka je vo vývoji, a je možné že natrafíte na chyby alebo nedostatky. Vaše postrehy a návrhy na zlepšenie prosím zasielajte na adresuTento projekt sa organizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.