Poradie seminára Matik, 34. ročník - Letný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. Martina Osuska Z7 Základná škola Dr. J. Dérera ? 9 9 9 9 8 53
2. Michal Vodička Z7 Gymnázium Alejová 1 ? 8 9 9 9 8 52
3. - 4. Eva Krajčiová Z8 Gymnázium Alejová 1 ? 9 7 9 9 9 50
Martin Franek Z8 Gymnázium sv. Františka ? 9 9 7 9 9 50
5. Alenka Bálintová Z7 CZŠ R. Zaymusa ? 4 7 8 9 9 46
6. - 8. Lucia Chladná Z9 Gymnázium Grösslingová 18 ? 9 9 9 9 9 45
Tomáš Kubrický Z9 Základná škola Krosnianska 4 ? 9 9 9 9 9 45
Richard Prikler Z7 Gymnázium J. A. Raymana ? 9 9 9 9 -- 45
9. - 10. Matúš Libák Z9 Gymnázium Alejová 1 ? 9 9 9 9 8 44
Richard Vodička Z9 Gymnázium Alejová 1 ? 9 9 9 9 8 44
11. Vladimír Slanina Z9 Základná škola Krosnianska 4 ? 9 7 9 9 9 43
12. - 15. Ondrej Tóth Z7 Gymnázium Varšavská cesta 1 ? 9 9 8 -- 7 42
Marek Horváth Z9 Gymnázium Konštantínova 2 ? 9 7 9 9 8 42
Ondrej Králik Z9 Gymnázium Alejová 1 ? 9 7 9 9 8 42
Janka Urbánová Z7 Gymnázium Alejová 1 ? 6 6 6 9 6 42
16. Veronika Vodičková Z9 Gymnázium Alejová 1 ? 9 9 5 9 8 40
17. - 20. Katarína Farbulová Z9 Gymnázium Alejová 1 ? 9 9 9 9 -- 36
Natália Tkáčová Z8 Základná škola Levočská 11 ? 7 7 3 9 7 36
Paulína Tkáčová Z9 Základná škola Levočská 11 ? 9 7 3 9 8 36
Oliver Seman Z8 Gymnázium Alejová 1 ? 9 9 9 9 -- 36
21. - 22. Lukáš Jacko Z9 Základná škola Krosnianska 4 ? 9 7 9 9 -- 34
Soňa Grofčíková Z7 Základná škola Laca Novomeského ? 9 7 -- 9 -- 34
23. Maxima Bednarčíková Z9 Gymnázium Alejová 1 ? 9 9 5 9 -- 32
24. - 25. Zuzana Beňová Z7 Základná škola F. Kráľa ? 9 -- -- 9 -- 27
Katarína Ostertágová Z8 SZŠ & Gymnázium CENADA ? 9 9 9 -- -- 27
26. Martin Dudjak Z9 Spojená škola Dominika Tatarku ? 9 -- 6 6 -- 21
27. - 29. Janka Ľochová Z7 Gymnázium Opatovská cesta 7 ? 8 2 2 -- -- 20
Sarah Klopstock Z7 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 ? 3 6 2 3 -- 20
Hana Sabová Z7 Základná škola J.Švermu ? 6 7 -- -- -- 20
30. Ľubomíra Šenitková Z9 Gymnázium Lipany ? 9 0 6 -- 4 19
31. - 33. Natália Poliačiková Z9 Základná škola Krosnianska 4 ? 9 9 -- -- -- 18
Boris Köröš Z7 Gymnázium Alejová 1 ? 9 -- -- -- -- 18
Emma Stajančová Z7 Základná škola s materskou školou Pečovská Nová Ves ? 9 -- -- -- -- 18
34. Kalista Semancová Z9 Základná škola SNP 1 ? 1 7 -- 7 -- 15
35. Radovan Milián Z8 Základná škola Krosnianska 4 ? 6 4 -- 3 -- 13
36. Lenka Prevužňáková Z7 Základná škola s materskou školou Pečovská Nová Ves ? 2 -- -- 2 -- 6
37. Tatiana Mizeráková Z7 Základná škola s materskou školou Pečovská Nová Ves ? 1 -- -- -- -- 2
38. Tereza Spustová Z9 Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského ? -- -- -- -- -- 0

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. Martina Osuska Z7 Základná škola Dr. J. Dérera ? 9 9 9 9 8 -- -- -- -- -- -- 53
2. Michal Vodička Z7 Gymnázium Alejová 1 ? 8 9 9 9 8 -- -- -- -- -- -- 52
3. - 4. Eva Krajčiová Z8 Gymnázium Alejová 1 ? 9 7 9 9 9 -- -- -- -- -- -- 50
Martin Franek Z8 Gymnázium sv. Františka ? 9 9 7 9 9 -- -- -- -- -- -- 50
5. Alenka Bálintová Z7 CZŠ R. Zaymusa ? 4 7 8 9 9 -- -- -- -- -- -- 46
6. - 8. Richard Prikler Z7 Gymnázium J. A. Raymana ? 9 9 9 9 -- -- -- -- -- -- -- 45
Lucia Chladná Z9 Gymnázium Grösslingová 18 ? 9 9 9 9 9 -- -- -- -- -- -- 45
Tomáš Kubrický Z9 Základná škola Krosnianska 4 ? 9 9 9 9 9 -- -- -- -- -- -- 45
9. - 10. Matúš Libák Z9 Gymnázium Alejová 1 ? 9 9 9 9 8 -- -- -- -- -- -- 44
Richard Vodička Z9 Gymnázium Alejová 1 ? 9 9 9 9 8 -- -- -- -- -- -- 44
11. Vladimír Slanina Z9 Základná škola Krosnianska 4 ? 9 7 9 9 9 -- -- -- -- -- -- 43
12. - 15. Ondrej Tóth Z7 Gymnázium Varšavská cesta 1 ? 9 9 8 -- 7 -- -- -- -- -- -- 42
Janka Urbánová Z7 Gymnázium Alejová 1 ? 6 6 6 9 6 -- -- -- -- -- -- 42
Ondrej Králik Z9 Gymnázium Alejová 1 ? 9 7 9 9 8 -- -- -- -- -- -- 42
Marek Horváth Z9 Gymnázium Konštantínova 2 ? 9 7 9 9 8 -- -- -- -- -- -- 42
16. Veronika Vodičková Z9 Gymnázium Alejová 1 ? 9 9 5 9 8 -- -- -- -- -- -- 40
17. - 20. Oliver Seman Z8 Gymnázium Alejová 1 ? 9 9 9 9 -- -- -- -- -- -- -- 36
Katarína Farbulová Z9 Gymnázium Alejová 1 ? 9 9 9 9 -- -- -- -- -- -- -- 36
Natália Tkáčová Z8 Základná škola Levočská 11 ? 7 7 3 9 7 -- -- -- -- -- -- 36
Paulína Tkáčová Z9 Základná škola Levočská 11 ? 9 7 3 9 8 -- -- -- -- -- -- 36
21. - 22. Soňa Grofčíková Z7 Základná škola Laca Novomeského ? 9 7 -- 9 -- -- -- -- -- -- -- 34
Lukáš Jacko Z9 Základná škola Krosnianska 4 ? 9 7 9 9 -- -- -- -- -- -- -- 34
23. Maxima Bednarčíková Z9 Gymnázium Alejová 1 ? 9 9 5 9 -- -- -- -- -- -- -- 32
24. - 25. Zuzana Beňová Z7 Základná škola F. Kráľa ? 9 -- -- 9 -- -- -- -- -- -- -- 27
Katarína Ostertágová Z8 SZŠ & Gymnázium CENADA ? 9 9 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 27
26. Martin Dudjak Z9 Spojená škola Dominika Tatarku ? 9 -- 6 6 -- -- -- -- -- -- -- 21
27. - 29. Janka Ľochová Z7 Gymnázium Opatovská cesta 7 ? 8 2 2 -- -- -- -- -- -- -- -- 20
Sarah Klopstock Z7 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 ? 3 6 2 3 -- -- -- -- -- -- -- 20
Hana Sabová Z7 Základná škola J.Švermu ? 6 7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20
30. Ľubomíra Šenitková Z9 Gymnázium Lipany ? 9 0 6 -- 4 -- -- -- -- -- -- 19
31. - 33. Emma Stajančová Z7 Základná škola s materskou školou Pečovská Nová Ves ? 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18
Natália Poliačiková Z9 Základná škola Krosnianska 4 ? 9 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18
Boris Köröš Z7 Gymnázium Alejová 1 ? 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18
34. Kalista Semancová Z9 Základná škola SNP 1 ? 1 7 -- 7 -- -- -- -- -- -- -- 15
35. Radovan Milián Z8 Základná škola Krosnianska 4 ? 6 4 -- 3 -- -- -- -- -- -- -- 13
36. Lenka Prevužňáková Z7 Základná škola s materskou školou Pečovská Nová Ves ? 2 -- -- 2 -- -- -- -- -- -- -- 6
37. Tatiana Mizeráková Z7 Základná škola s materskou školou Pečovská Nová Ves ? 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2
38. Tereza Spustová Z9 Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského ? -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0

Aktuality

Elektronické odovzdávanie
Najbližšie série našich seminárov prosím odovzdávajte výlučne elektronicky na stránke! Pre viac info pozrite najnovší príspevok. Ďakujeme (:
(19. marec 2020)

Koniec zimného semestra
Zimný semester už pozná svojich najlepších riešiteľov, ktorých čaká sústredenie.. Tak šup pozrieť najnovší príspevok a s prihlasovaním neotáľať!
(16. december 2019)

Bude výlet...
...tak hlasujte v ankete o termíne výletu! Bližšie informácie už čoskoro.
(18. november 2019)

Prvá séria ukončená!
Koniec prvej série je už tu a spolu s ním aj vaše opravené úlohy a nové časopisy so vzorovými riešeniami a poradiami. Tak sa pustite do čítania, no nezabúdajte ani na druhú sériu! :)
(15. apríl 2019)

Pozrite sa..
..ako sme sa mali na sústredeniach Malynáru, Matika aj STROMu. Fotky sú už v galériách :)
(05. marec 2019)

Info

Stránka je vo vývoji, a je možné že natrafíte na chyby alebo nedostatky. Vaše postrehy a návrhy na zlepšenie prosím zasielajte na adresuTento projekt sa organizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.