Poradie seminára Matik, 37. ročník - Zimný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 10. Barbora Menšíková Z9 Základná škola Krosnianska 4 ? -- -- -- -- -- 0
Magdaléna Škriabová Z9 Základná škola Krosnianska 4 ? -- -- -- -- -- 0
Jakub Stramba Z9 Základná škola Krosnianska 4 -- ? ? -- -- -- 0
Nina Hudáková Z9 Gymnázium Alejová 1 ? -- ? -- -- -- 0
Michal Hudák Z7 Gymnázium Alejová 1 ? ? ? -- -- -- 0
Lila Kondžurová Z6 Základná škola Májové námestie 1 ? -- -- -- -- -- 0
Adam Horváth Z7 Gymnázium Alejová 1 ? -- -- -- -- -- 0
Emilián Frischer Z7 Gymnázium Alejová 1 ? -- -- -- -- -- 0
Marek Babuščák Z7 Gymnázium Alejová 1 ? ? ? -- -- -- 0
Matúš Marček Z7 Základná škola Slovenského národného povstania, Banská Bystrica ? -- -- -- -- -- 0


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 10. Magdaléna Škriabová Z9 Základná škola Krosnianska 4 ? -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0
Adam Horváth Z7 Gymnázium Alejová 1 ? -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0
Nina Hudáková Z9 Gymnázium Alejová 1 ? -- ? -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0
Marek Babuščák Z7 Gymnázium Alejová 1 ? ? ? -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0
Michal Hudák Z7 Gymnázium Alejová 1 ? ? ? -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0
Emilián Frischer Z7 Gymnázium Alejová 1 ? -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0
Lila Kondžurová Z6 Základná škola Májové námestie 1 ? -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0
Matúš Marček Z7 Základná škola Slovenského národného povstania, Banská Bystrica ? -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0
Barbora Menšíková Z9 Základná škola Krosnianska 4 ? -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0
Jakub Stramba Z9 Základná škola Krosnianska 4 -- ? ? -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0

Newsletter

Nenechajte si ujsť akcie, ktoré chystáme a odoberajte náš newsletter!