Poradie seminára Matik, 35. ročník - Zimný smester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 4. Alenka Bálintová Z8 CZŠ R. Zaymusa 9 9 9 9 8 9 54
Martina Osuská Z8 Základná škola Dr. J. Dérera 9 9 9 9 9 8 54
Oliver Seman Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 9 54
Michal Vodička Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 7 9 9 9 54
5. - 6. Richard Prikler Z8 Gymnázium J. A. Raymana 9 9 9 9 7 -- 52
Janka Urbánová Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 1 7 52
7. - 9. Natália Tkáčová Z9 Základná škola Levočská 11 9 9 9 8 7 6 48
Nina Hudáková Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 3 3 48
Eva Krajčiová Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 3 9 48
10. Marie Kasalová Z7 Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského 9 9 8 9 -- -- 44
11. Magdaléna Škriabová Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- -- 9 4 40
12. - 13. Barbora Brindžáková Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 8 0 1 3 39
Ľuboš Šesták Z7 ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava-Rusovce 9 8 8 -- 5 1 39
14. Ondrej Tóth Z8 Gymnázium Varšavská cesta 1 5 5 9 4 3 9 37
15. Daniel Takáč Z7 Gymnázium Alejová 1 9 5 9 1 2 0 35
16. - 19. Jakub Čaník Z9 Gymnázium Alejová 1 9 8 -- 9 3 1 30
Tomáš Boledovič Z9 CZŠ Narnia 9 8 9 -- 4 -- 30
Tomáš Sukeľ Z9 Základná škola J. Švermu 6 9 9 -- 6 -- 30
Hana Sabová Z8 Základná škola Jána Švermu 9 9 8 2 -- -- 30
20. Sarah Klopstock Z8 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 9 4 9 3 1 1 29
21. Hana Hricová Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- -- -- -- 27
22. Radovan Milián Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 5 8 -- 3 -- 25
23. - 24. Adam Ilčík Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- -- 4 2 24
Jakub Stramba Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 7 -- -- 1 -- 24
25. Oskar Cacara Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- -- 3 -- 21
26. - 27. Ľudmila Krupová Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 7 -- -- 1 3 20
Šimon Škombár Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 6 1 -- 3 -- 20
28. Barbora Menšíková Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 5 9 -- -- -- 19
29. Boris Köröš Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- -- -- -- 18
30. - 33. Michal Válek Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 4 -- -- -- -- 17
Anna Birková Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 4 -- -- -- -- 17
Gorazd Korečko Z7 Základná škola, Krosnianska 4 9 4 -- -- -- -- 17
Severín Karabinoš Z8 Gymnázium Alejová 1 9 8 -- -- -- -- 17
34. - 35. František Krč Z7 Základná škola Krosnianska 4 8 4 -- -- -- -- 16
Matej Válek Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- -- 6 1 16
36. - 38. Nina Anna Betáková Z9 Základná škola J. Švermu 9 4 1 0 0 1 15
Miriam Varechová Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- -- 3 -- 15
Janka Ľochová Z8 Gymnázium Opatovská cesta 7 0 9 1 0 3 1 15
39. - 41. Bogdana Studenkova Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 5 -- -- -- -- 14
Michal Šarkan Z8 ZŠ M. R. Štefánika 9 5 -- -- -- -- 14
Martin Vrba Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 4 -- -- -- 1 14
42. - 43. Ján Štiavnický Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 3 0 0 0 1 13
Simona Krošláková Z9 ZŠ s MŠ Gogoľova 0 5 3 0 3 2 13
44. - 45. Martin Azari Z7 Základná škola Krosnianska 4 6 3 -- -- -- -- 12
Samuel Györi Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 2 1 -- -- 12
46. - 47. Juraj Horňák Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 2 -- -- -- -- 11
Dorián Lovič Z8 Základná škola Krosnianska 4 7 4 -- -- -- -- 11
48. - 50. Dušan Ivan Z9 Základná škola Krosnianska 4 -- 9 -- -- -- -- 9
Šarlota Šustová Z7 Základná škola Krosnianska 4 2 5 -- -- -- -- 9
René Ivan Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- -- -- -- 9
51. - 54. Dávid Györi Z9 Základná škola Krosnianska 4 7 -- -- 0 -- -- 7
Marko Strompf Z7 Základná škola Krosnianska 4 0 -- 7 -- -- -- 7
Šimon Šima Z8 Základná škola Krosnianska 4 7 -- -- -- -- 0 7
Richard Orosz Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 5 -- -- -- 1 7
55. - 57. Šimon Varga Z7 Základná škola Krosnianska 4 1 -- -- -- 4 -- 6
Lukáš Dankanin Z7 Základná škola Krosnianska 4 6 -- -- -- -- -- 6
Adam Kožuch Z9 Základná škola Gbelce 0 5 -- 0 1 0 6
58. - 60. Samuel Šimurda Z7 Základná škola Krosnianska 4 0 5 -- -- -- -- 5
Gregor Pribičko Z7 Základná škola Krosnianska 4 3 -- -- -- -- 1 5
Simon Jakub Z8 Základná škola Krosnianska 4 5 -- -- 0 -- -- 5
61. Lukáš Hanes Z9 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 2 -- -- -- 2
62. Šimon Stripaj Z9 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- 0 1 1
63. Bronislava Hájasová Z8 Základná škola Gbelce 0 0 -- -- -- -- 0

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 6. Alenka Bálintová Z8 CZŠ R. Zaymusa 9 9 9 5 9 9 54
Richard Prikler Z8 Gymnázium J. A. Raymana 9 9 9 9 9 9 54
Martina Osuská Z8 Základná škola Dr. J. Dérera 9 9 9 9 5 9 54
Oliver Seman Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 9 54
Michal Vodička Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 6 9 54
Eva Krajčiová Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 9 54
7. Natália Tkáčová Z9 Základná škola Levočská 11 9 9 9 9 5 9 50
8. Janka Urbánová Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 4 -- 9 49
9. Nina Hudáková Z7 Gymnázium Alejová 1 9 2 9 3 9 8 47
10. - 11. Tomáš Sukeľ Z9 Základná škola J. Švermu 9 9 9 9 -- 9 45
Ľuboš Šesták Z7 ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava-Rusovce 9 9 7 9 2 -- 45
12. Boris Köröš Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 7 -- -- 6 37
13. Sarah Klopstock Z8 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 9 4 0 2 9 8 36
14. Radovan Milián Z9 Základná škola Krosnianska 4 8 8 -- 7 -- 8 31
15. Hana Hricová Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- -- -- -- 27
16. Magdaléna Škriabová Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 6 -- -- -- -- 21
17. Ľudmila Krupová Z9 Základná škola Krosnianska 4 -- 6 9 -- -- 5 20
18. Barbora Menšíková Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 5 -- -- -- 19
19. Severín Karabinoš Z8 Gymnázium Alejová 1 9 -- 9 -- -- -- 18
20. - 21. Adam Ilčík Z9 Základná škola Krosnianska 4 6 9 -- -- -- -- 15
Šimon Stripaj Z9 Základná škola Krosnianska 4 8 7 -- -- -- -- 15
22. - 25. Oskar Cacara Z9 Základná škola Krosnianska 4 4 1 9 -- -- -- 14
Miriam Varechová Z7 Základná škola Krosnianska 4 8 -- 3 -- -- -- 14
Juraj Horňák Z8 Základná škola Krosnianska 4 6 1 5 1 -- -- 14
Lukáš Hanes Z9 Základná škola Krosnianska 4 5 9 -- -- -- 0 14
26. Matej Válek Z9 Základná škola Krosnianska 4 4 9 -- -- -- -- 13
27. - 29. Tomáš Boledovič Z9 CZŠ Narnia 3 7 -- -- -- -- 10
Michal Válek Z7 Základná škola Krosnianska 4 4 3 -- -- -- -- 10
Hana Sabová Z8 Základná škola Jána Švermu 8 -- -- 2 -- -- 10
30. - 32. Dušan Ivan Z9 Základná škola Krosnianska 4 4 5 -- 0 -- -- 9
Marko Strompf Z7 Základná škola Krosnianska 4 3 -- 3 -- -- -- 9
Janka Ľochová Z8 Gymnázium Opatovská cesta 7 3 3 1 0 1 0 9
33. Jakub Stramba Z7 Základná škola Krosnianska 4 5 -- -- 1 -- -- 7
34. Ondrej Tóth Z8 Gymnázium Varšavská cesta 1 2 -- 0 4 0 -- 6
35. - 37. Bogdana Studenkova Z9 Základná škola Krosnianska 4 3 2 -- -- -- -- 5
Lenka Harmanska Z6 Základná škola Krosnianska 4 3 -- 1 -- -- -- 5
Anna Birková Z7 Základná škola Krosnianska 4 3 1 -- -- -- -- 5
38. Adam Kožuch Z9 Základná škola Gbelce 1 1 0 0 2 0 4
39. - 43. Martin Azari Z7 Základná škola Krosnianska 4 1 -- -- -- -- 1 3
Tomáš Polomský Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- 1 1 -- 3
Šimon Varga Z7 Základná škola Krosnianska 4 1 -- 1 -- -- -- 3
Richard Orosz Z7 Základná škola Krosnianska 4 1 -- -- 1 -- -- 3
Ján Štiavnický Z8 Základná škola Krosnianska 4 3 -- 0 0 -- 0 3
44. - 46. Dávid Györi Z9 Základná škola Krosnianska 4 2 -- -- -- -- -- 2
Gregor Pribičko Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 2 -- -- -- -- 2
René Ivan Z7 Základná škola Krosnianska 4 2 -- -- 0 -- -- 2
47. - 50. Šimon Šima Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- -- 1 1
Samuel Šimurda Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 1 0 -- -- 1
Gorazd Korečko Z7 Základná škola, Krosnianska 4 1 -- -- -- 0 -- 1
Daniel Takáč Z7 Gymnázium Alejová 1 1 -- -- -- -- -- 1
51. - 53. Šarlota Šustová Z7 Základná škola Krosnianska 4 0 -- -- 0 -- -- 0
Šimon Jurík Z5 Základná škola Krosnianska 4 0 -- -- -- -- -- 0
Dorián Lovič Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- 0 0 -- 0


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 4. Oliver Seman Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108
Martina Osuská Z8 Základná škola Dr. J. Dérera 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 5 9 108
Alenka Bálintová Z8 CZŠ R. Zaymusa 9 9 9 9 8 9 9 9 9 5 9 9 108
Michal Vodička Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 6 9 108
5. Richard Prikler Z8 Gymnázium J. A. Raymana 9 9 9 9 7 -- 9 9 9 9 9 9 106
6. Eva Krajčiová Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 102
7. Janka Urbánová Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 1 7 9 9 9 4 -- 9 101
8. Natália Tkáčová Z9 Základná škola Levočská 11 9 9 9 8 7 6 9 9 9 9 5 9 98
9. Nina Hudáková Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 3 3 9 2 9 3 9 8 95
10. Ľuboš Šesták Z7 ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava-Rusovce 9 8 8 -- 5 1 9 9 7 9 2 -- 84
11. Tomáš Sukeľ Z9 Základná škola J. Švermu 6 9 9 -- 6 -- 9 9 9 9 -- 9 75
12. Sarah Klopstock Z8 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 9 4 9 3 1 1 9 4 0 2 9 8 65
13. Magdaléna Škriabová Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- -- 9 4 9 6 -- -- -- -- 61
14. Radovan Milián Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 5 8 -- 3 -- 8 8 -- 7 -- 8 56
15. Boris Köröš Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- -- -- -- 9 9 7 -- -- 6 55
16. Hana Hricová Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- -- -- -- 9 9 -- -- -- -- 54
17. Marie Kasalová Z7 Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského 9 9 8 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 44
18. Ondrej Tóth Z8 Gymnázium Varšavská cesta 1 5 5 9 4 3 9 2 -- 0 4 0 -- 43
19. - 21. Ľudmila Krupová Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 7 -- -- 1 3 -- 6 9 -- -- 5 40
Tomáš Boledovič Z9 CZŠ Narnia 9 8 9 -- 4 -- 3 7 -- -- -- -- 40
Hana Sabová Z8 Základná škola Jána Švermu 9 9 8 2 -- -- 8 -- -- 2 -- -- 40
22. - 23. Adam Ilčík Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- -- 4 2 6 9 -- -- -- -- 39
Barbora Brindžáková Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 8 0 1 3 -- -- -- -- -- -- 39
24. Barbora Menšíková Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 5 9 -- -- -- 9 -- 5 -- -- -- 38
25. Daniel Takáč Z7 Gymnázium Alejová 1 9 5 9 1 2 0 1 -- -- -- -- -- 36
26. - 27. Oskar Cacara Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- -- 3 -- 4 1 9 -- -- -- 35
Severín Karabinoš Z8 Gymnázium Alejová 1 9 8 -- -- -- -- 9 -- 9 -- -- -- 35
28. Jakub Stramba Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 7 -- -- 1 -- 5 -- -- 1 -- -- 31
29. Jakub Čaník Z9 Gymnázium Alejová 1 9 8 -- 9 3 1 -- -- -- -- -- -- 30
30. - 31. Matej Válek Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- -- 6 1 4 9 -- -- -- -- 29
Miriam Varechová Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- -- 3 -- 8 -- 3 -- -- -- 29
32. Michal Válek Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 4 -- -- -- -- 4 3 -- -- -- -- 27
33. Juraj Horňák Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 2 -- -- -- -- 6 1 5 1 -- -- 25
34. Janka Ľochová Z8 Gymnázium Opatovská cesta 7 0 9 1 0 3 1 3 3 1 0 1 0 24
35. Anna Birková Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 4 -- -- -- -- 3 1 -- -- -- -- 22
36. Šimon Škombár Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 6 1 -- 3 -- -- -- -- -- -- -- 20
37. Bogdana Studenkova Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 5 -- -- -- -- 3 2 -- -- -- -- 19
38. - 39. Gorazd Korečko Z7 Základná škola, Krosnianska 4 9 4 -- -- -- -- 1 -- -- -- 0 -- 18
Dušan Ivan Z9 Základná škola Krosnianska 4 -- 9 -- -- -- -- 4 5 -- 0 -- -- 18
40. - 44. Ján Štiavnický Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 3 0 0 0 1 3 -- 0 0 -- 0 16
Marko Strompf Z7 Základná škola Krosnianska 4 0 -- 7 -- -- -- 3 -- 3 -- -- -- 16
František Krč Z7 Základná škola Krosnianska 4 8 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 16
Lukáš Hanes Z9 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 2 -- -- -- 5 9 -- -- -- 0 16
Šimon Stripaj Z9 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- 0 1 8 7 -- -- -- -- 16
45. - 46. Nina Anna Betáková Z9 Základná škola J. Švermu 9 4 1 0 0 1 -- -- -- -- -- -- 15
Martin Azari Z7 Základná škola Krosnianska 4 6 3 -- -- -- -- 1 -- -- -- -- 1 15
47. - 48. Michal Šarkan Z8 ZŠ M. R. Štefánika 9 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 14
Martin Vrba Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 4 -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- 14
49. Simona Krošláková Z9 ZŠ s MŠ Gogoľova 0 5 3 0 3 2 -- -- -- -- -- -- 13
50. Samuel Györi Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 2 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 12
51. - 52. René Ivan Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- -- -- -- 2 -- -- 0 -- -- 11
Dorián Lovič Z8 Základná škola Krosnianska 4 7 4 -- -- -- -- -- -- -- 0 0 -- 11
53. - 54. Adam Kožuch Z9 Základná škola Gbelce 0 5 -- 0 1 0 1 1 0 0 2 0 10
Richard Orosz Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 5 -- -- -- 1 1 -- -- 1 -- -- 10
55. - 57. Šimon Varga Z7 Základná škola Krosnianska 4 1 -- -- -- 4 -- 1 -- 1 -- -- -- 9
Dávid Györi Z9 Základná škola Krosnianska 4 7 -- -- 0 -- -- 2 -- -- -- -- -- 9
Šarlota Šustová Z7 Základná škola Krosnianska 4 2 5 -- -- -- -- 0 -- -- 0 -- -- 9
58. Šimon Šima Z8 Základná škola Krosnianska 4 7 -- -- -- -- 0 -- -- -- -- -- 1 8
59. Gregor Pribičko Z7 Základná škola Krosnianska 4 3 -- -- -- -- 1 -- 2 -- -- -- -- 7
60. - 61. Samuel Šimurda Z7 Základná škola Krosnianska 4 0 5 -- -- -- -- -- -- 1 0 -- -- 6
Lukáš Dankanin Z7 Základná škola Krosnianska 4 6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6
62. - 63. Simon Jakub Z8 Základná škola Krosnianska 4 5 -- -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 5
Lenka Harmanska Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- -- -- 3 -- 1 -- -- -- 5
64. Tomáš Polomský Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 1 -- 3
65. - 66. Bronislava Hájasová Z8 Základná škola Gbelce 0 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0
Šimon Jurík Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- -- -- 0

Newsletter

Nenechajte si ujsť akcie, ktoré chystáme a odoberajte náš newsletter!