Poradie seminára Matik, 31. ročník - Zimný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 3. Simona Gibalová Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 9 54
Samuel Osuský Z7 Základná škola Dr. J. Dérera 9 9 9 9 9 9 54
Karin Eštoková Z8 Základná škola Belehradská 21 9 9 9 9 9 9 54
4. Adam Garafa Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 8 9 53
5. Sara Gašparová Z8 Gymnázium A. Bernoláka 9 9 6 9 8 9 52
6. - 7. Matúš Masrna Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 9 6 51
Sára Šoltészová Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 6 51
8. - 9. Adela Horváthová Z7 Súkromná základná škola Dneperská 1 7 9 9 3 8 8 50
Jakub Komenda Z7 Základná škola F. Kráľa 9 -- 9 8 6 9 50
10. - 14. Radoslav Jochman Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 8 5 49
Maximilián Pándy Z9 Gymnázium a základná škola S. Máraiho s vjm 9 9 9 9 4 9 49
Matej Šoltés Z7 Gymnázium Trebišovská 12 9 9 9 -- 8 5 49
Lenka Borovská Z7 Gymnázium sv. Edity Steinovej 9 9 6 8 6 8 49
Samuel Koribanič Z9 Základná škola J. Švermu 9 9 9 9 8 5 49
15. Tomáš Gaja Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 6 6 5 48
16. Miriam Horváthová Z8 Základná škola Komenského 1 9 9 5 6 8 9 47
17. - 19. Erik Novák Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 8 2 46
Matej Kundrík Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 3 4 6 46
Oskar Hritz Z8 Základná škola Polianska 1 8 9 9 6 8 5 46
20. Zuzana Kudláčová Z8 Gymnázium Alejová 1 9 8 9 6 5 7 45
21. - 22. Martin Kliment Z9 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 8 9 6 9 8 4 44
Jakub Mičko Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- 9 8 9 44
23. - 25. Simona Dučaiová Z9 Základná škola Tomášikova 31 9 9 9 6 4 5 42
Filip Baltovič Z9 Gymnázium Alejová 1 9 6 -- 9 9 9 42
Eduard Fedorčuk Z7 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 9 0 6 4 5 42
26. Ondrej Ovčar Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 -- 9 5 41
27. Natália Brezinová Z8 Základná škola Bruselská 18 9 9 9 7 3 -- 40
28. Branislav Ječim Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 9 0 6 5 1 39
29. - 31. Olívia Jánošíková Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 4 1 6 8 1 37
Štefan Vašak Z8 Základná škola Kežmarská 30 9 9 1 4 5 6 37
Martin Kopčány Z8 Gymnázium Jána Chalupku 9 9 0 9 8 1 37
32. - 33. Adriana Ňaňková Z7 Základná škola Za vodou 14 4 9 7 3 4 1 36
Patrik Sremaňák Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 -- 9 -- 36
34. Eliška Kaločová Z8 Gymnázium Varšavská cesta 1 9 9 6 1 9 -- 35
35. - 38. Adam Čabrák Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 6 5 3 -- 32
Erik Jochman Z7 Gymnázium Alejová 1 9 6 1 6 1 1 32
Jakub Blišťan Z7 Gymnázium Alejová 1 9 4 6 1 3 1 32
Zoe Kolarčíková Z7 Základná škola Staničná 13 9 1 6 6 1 -- 32
39. Ján Brajerčík Z7 Základná škola Šmeralova 25 5 9 -- 6 0 1 30
40. Barbora Baltovičová Z7 Gymnázium Alejová 1 9 2 -- 9 -- -- 29
41. Samuel Kačenga Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha 2 8 9 2 2 5 28
42. Tereza Pažinová Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- -- -- -- 27
43. Lucia Simonidesová Z8 Súkromná zakladná škola Bajkalská 20 0 9 7 3 3 1 24
44. - 45. Terézia Stanová Z7 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského -- -- 7 6 3 -- 23
Ľubomír Vargovčík Z8 Základná škola Kežmarská 30 0 4 1 6 5 6 23
46. - 51. Martin Fedorko Z9 Základná škola Šmeralova 25 1 7 9 3 2 0 22
Adam Harmanský Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 4 -- -- -- -- 22
Bianka Gurská Z7 Gymnázium Alejová 1 4 2 0 3 3 5 22
Petra Suchá Z8 Základná škola F. Kráľa 1 2 9 0 3 6 22
Patrícia Gondášová Z7 Základná škola M. R. Štefánika -- 2 6 6 2 -- 22
Oszkár Urbán Z9 Gymnázium a základná škola S. Máraiho s vjm 9 9 -- -- 4 -- 22
52. - 54. Erika Gregová Z8 Gymnázium Alejová 1 2 9 0 4 1 4 21
Klára Ištoková Z9 Gymnázium V. Mihálika -- 1 8 7 5 -- 21
Lucia Zajacová Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha -- 8 -- 1 4 8 21
55. - 56. Viktória Števková Z7 Základná škola M. R. Štefánika -- 2 6 2 4 -- 20
Štefan Malik Z8 Cirkevná základná škola s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča 9 1 9 -- 1 -- 20
57. - 65. Jakub Imrich Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 1 9 -- -- -- 19
Karol Jakubčák Z8 Základná škola Krosnianska 4 5 9 5 -- -- 0 19
Martin Šima Z7 Základná škola Šmeralova 25 0 9 -- 1 -- 0 19
Katarína Sedláková Z7 Gymnázium Alejová 1 -- -- 6 4 3 -- 19
Tereza Kostiviarová Z7 Základná škola Trieda SNP 20 -- -- 5 6 2 -- 19
Lukáš Kacvinský Z7 Základná škola Šmeralova 25 1 1 5 6 0 0 19
Juliána Dovalová Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 0 4 0 6 4 5 19
Nikoleta Javoríková Z8 Základná škola s materskou školou Komenského 32 9 0 6 2 2 0 19
Tadeáš Bujdosó Z7 Katolícka spojená škola sv. Mikuláša 9 1 -- -- -- -- 19
66. Matúš Bucher Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- -- -- -- 18
67. - 69. Tomáš Vysoký Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 7 -- 3 -- -- 17
Alžbeta Klimentová Z7 Základná škola L. Novomeského 4 2 0 4 3 -- 17
Dominik Duša Z9 Základná škola s materskou školou R. Hečku 7 6 4 -- -- -- 17
70. - 71. Ivan Marianek Z7 Základná škola P. Jilemnického 5 2 1 3 -- 0 16
Šimon Kirňák Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha 0 4 -- -- 2 5 16
72. - 76. Kristína Melicherová Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 1 -- -- 7 -- 15
Margaréta Berecká Z8 Základná škola Krosnianska 4 2 1 9 -- 3 -- 15
Veronika Nemjová Z8 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- 6 -- -- 15
Barbara Michalíková Z8 Základná škola Krosnianska 4 5 9 0 1 -- -- 15
Barbara Birošová Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha -- 8 -- 2 -- 5 15
77. - 78. Matúš Mandzák Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 2 6 -- -- -- 14
Veronika Cipková Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- 6 2 -- 14
79. - 83. Richard Gerboc Z8 Základná škola Štefánikova 31 0 1 9 2 1 -- 13
Alena Závodníková Z7 Základná škola Krosnianska 4 3 5 -- -- -- -- 13
Boris Pasterňak Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 1 -- 6 -- -- 13
Eva Hricová Z7 Základná škola M. R. Štefánika -- 1 -- 6 -- 0 13
Tomáš Hamrák Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 1 9 -- 1 2 -- 13
84. - 88. Alexandra Spišáková Z7 Základná škola Staničná 13 1 4 -- -- 2 1 12
Michal Choma Z8 Základná škola Grundschule 9 1 -- 2 -- -- 12
Andrea Šterovská Z9 Základná škola G. Haina 2 2 -- 6 2 0 12
Martin Paulenda Z9 Základná škola P. Jilemnického 9 1 1 1 -- -- 12
Tomáš Selep Z9 Gymnázium T. Vansovej 0 0 6 3 3 -- 12
89. Pavol Koroľ Z9 Základná škola Komenského 6 Spišské Vlachy -- 8 -- 1 2 -- 11
90. - 91. Sophia Sabovčíková Z8 Základná škola Krosnianska 4 2 4 0 3 1 0 10
Michaela Balčáková Z8 Katolícka spojená škola sv. Mikuláša 9 1 0 -- -- -- 10
92. - 96. Lukáš Mikulec Z9 Gymnázium A. Bernoláka 1 1 -- 3 3 1 9
Michal Chovančák Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 0 6 -- 3 -- 9
Patrik Kiss Z7 Gymnázium P. J. Šafárika 0 1 -- 2 3 -- 9
Matúš Chovanec Z9 Gymnázium T. Vansovej 0 0 6 1 2 -- 9
Sebastián Bartko Z8 Základná škola Družicová 4 0 1 0 6 2 -- 9
97. Martin Bodžoň Z9 Základná škola Grundschule 0 1 2 5 -- -- 8
98. - 102. Matúš Vysoký Z9 Základná škola Krosnianska 4 -- 4 -- -- 3 -- 7
Ivonne Hančikovská Z7 Základná škola Krosnianska 4 2 1 -- 1 1 -- 7
Pavol, Alexander Komloš Z6 Základná škola Krosnianska 4 3 1 -- -- -- -- 7
Oliver Demjan Z7 Základná škola Krosnianska 4 0 3 -- 1 -- 0 7
Tomáš Žalobín Z8 Základná škola Družicová 4 0 1 0 6 0 -- 7
103. - 107. Goran Matejovič Z7 Základná škola Krosnianska 4 3 0 -- -- -- -- 6
Dalibor Batěk Z9 Gymnázium A. Bernoláka 0 4 -- -- 2 -- 6
Peter Rudišin Z8 Základná škola J. Švermu 0 5 0 0 1 0 6
Miloš Neuvirth Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha -- 1 -- 2 3 -- 6
Tran Vy Z7 Súkromná základná škola Starozagorská 8 3 0 0 0 0 -- 6
108. - 111. Pavol Liščinský Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 4 -- 1 -- -- 5
Martina Hesková Z7 Základná škola P. Jilemnického -- -- 2 1 -- -- 5
Terézia Husovská Z7 Katolícka spojená škola sv. Mikuláša 1 2 -- -- -- -- 5
Viktor Barbuščák Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha -- 1 -- 3 1 -- 5
112. - 116. Ema Mišeková Z9 Základná škola Staničná 13 0 2 0 -- 2 -- 4
Fabián Novotný Z8 Gymnázium a základná škola sv. Mikuláša 1 1 1 1 -- -- 4
Daniela Hágovská Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha 0 3 -- 1 -- 0 4
Kristián Böhner Z8 Základná škola G. Haina 0 1 -- 3 0 -- 4
Natália Hopponová Z7 Základná škola Staničná 13 2 0 -- -- 0 0 4
117. - 128. Branislav Knap Z8 Základná škola Krosnianska 4 2 1 -- -- -- -- 3
Petra Chomová Z6 Základná škola Krosnianska 4 1 1 -- -- -- -- 3
Silvia Čobanová Z7 Základná škola Krosnianska 4 1 1 -- -- -- -- 3
Tadeáš Kaminský Z9 Gymnázium Alejová 1 -- 2 1 -- -- -- 3
Richard Sobek Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 1 -- 2 -- -- 3
Tamara Botová Z8 Základná škola Družicová 4 0 1 0 2 -- -- 3
Eliška Forgáčová Z7 Základná škola F. Kráľa 1 1 0 0 0 0 3
Adam Kvasňák Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 2 1 -- -- -- -- 3
Alena Nemcová Z8 Základná škola G. Haina 0 0 -- 3 -- -- 3
Nikolas Rybovič Z7 Základná škola s materskou školou Plavnica 0 1 0 1 -- 0 3
Pavol Székely Z7 Základná škola s materskou školou Plavnica 0 1 -- 1 0 -- 3
Tomáš Hasaj Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha -- 0 -- 3 -- 0 3
129. - 144. Peter Lukáč Z8 Základná škola Krosnianska 4 1 -- -- 1 -- -- 2
Michal Dvořáček Z5 Základná škola Krosnianska 4 0 1 -- 0 -- 0 2
Viktor Ružinský Z7 Základná škola Krosnianska 4 0 0 -- 1 -- -- 2
Juraj Šuhaj Z5 Základná škola Krosnianska 4 1 -- -- -- -- -- 2
Maximilian Bak Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 1 -- -- -- -- 2
Radka Miškovičová Z7 Základná škola Staničná 13 -- 1 -- -- 0 -- 2
Michael Magyar Z7 Gymnázium Trebišovská 12 0 1 -- -- -- -- 2
Boris Kacvinský Z7 Spojená škola Ulica mládeže 7 1 0 -- 0 0 -- 2
Alexandra Mistríková Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha 0 1 -- 1 -- 0 2
Alica Kvasňáková Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha -- 1 -- -- -- -- 2
Kristína Kriváková Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha 0 1 -- 1 -- -- 2
Nikolas Matyi Z8 Základná škola akademika J. Hronca 0 1 0 1 -- -- 2
Patrik Dvorský Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha -- 1 -- 0 -- 1 2
Rachel Vysocká Z8 Základná škola akademika J. Hronca -- 1 -- 1 -- -- 2
Šimon Basista Z7 Základná škola G. Haina -- 1 -- 0 -- -- 2
Šimon Silicai Z8 Základná škola akademika J. Hronca 0 1 0 1 -- -- 2
145. - 162. Diana Baňačkai Z8 Základná škola Krosnianska 4 1 -- -- -- -- -- 1
Filip Šašala Z8 Základná škola Krosnianska 4 0 1 -- -- -- -- 1
Viktória Jančová Z8 Základná škola s materskou školou Kokava nad Rimavicou 0 1 -- -- -- -- 1
Patrik Minčík Z8 Základná škola akademika J. Hronca 1 -- -- -- -- -- 1
Adam Harčár Z9 Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika -- 1 0 -- -- -- 1
Matej Čorba Z9 Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika 0 1 0 -- -- -- 1
Adam Németh Z8 Základná škola akademika J. Hronca 0 1 -- -- -- -- 1
Adam Vernarský Z8 Základná škola G. Haina -- 1 -- 0 0 -- 1
Ema Dvorčáková Z8 Základná škola G. Haina 0 1 0 -- -- -- 1
Jakub Škurla Z9 Základná škola P. Jilemnického 0 0 0 1 0 0 1
Ján Leibiczer Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha -- 1 -- 0 -- -- 1
Júlia Bonková Z8 Základná škola G. Haina -- -- -- 1 -- -- 1
Klára Jurčíková Z8 Základná škola G. Haina 0 -- -- 1 0 -- 1
Mandy Richnavská Z8 Základná škola akademika J. Hronca 0 -- 0 1 -- -- 1
Matej Slejzák Z9 Základná škola G. Haina -- 1 0 -- 0 -- 1
Pavol Dvorčák Z8 Základná škola G. Haina 0 1 -- -- 0 -- 1
Sabina Vencelová Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha 0 -- -- 1 -- -- 1
Tereza Lazarová Z8 Základná škola G. Haina 0 0 -- 1 -- -- 1
163. - 178. Viliam Valent Z7 Základná škola G. Haina 0 0 -- -- -- -- 0
Adam Varinský Z8 Základná škola Krosnianska 4 0 0 -- -- -- -- 0
Martin Gubik Z8 Základná škola Krosnianska 4 0 0 -- -- -- -- 0
Alex Oľšavský Z6 Gymnázium a základná škola sv. Mikuláša -- -- 0 -- -- -- 0
Romana Suchá Z7 Základná škola Staničná 13 0 0 0 0 0 0 0
Filip Ficka Z8 Základná škola M. R. Štefánika 0 0 0 0 0 0 0
Barbora Gbúrová Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 0 0 -- -- -- 0
Dominika Sedmáková Z7 Základná škola Staničná 13 -- 0 0 0 0 0 0
Alexander Pirší Z8 Základná škola G. Haina 0 0 -- 0 0 -- 0
Blanka Michalíková Z8 Základná škola akademika J. Hronca 0 -- -- -- -- -- 0
Juraj Varecha Z7 Základná škola G. Haina 0 -- 0 -- -- 0 0
Karin Kuchtová Z8 Základná škola akademika J. Hronca 0 -- -- -- -- -- 0
Klára Kereskényiová Z8 Základná škola akademika J. Hronca 0 -- -- -- -- -- 0
Michaela Maximová Z7 Základná škola G. Haina 0 0 -- 0 -- -- 0
Nikolas Šimonič Z7 Základná škola G. Haina 0 0 0 0 0 0 0
Sára Škovirková Z7 Základná škola G. Haina 0 0 -- -- 0 -- 0

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 6. Martin Kliment Z9 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského ? ? ? ? ? ? 0
Jakub Imrich Z7 Základná škola Krosnianska 4 ? -- ? -- -- -- 0
Tomáš Gaja Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- ? ? ? -- ? 0
Ľuboš Bucher Z8 Základná škola, Krosnianska 4 -- -- -- -- ? -- 0
Klára Ištoková Z9 Gymnázium V. Mihálika -- ? -- -- ? -- 0
Tamara Šofranková Z8 Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej ? -- -- -- -- -- 0


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 3. Karin Eštoková Z8 Základná škola Belehradská 21 9 9 9 9 9 9 -- -- -- -- -- -- 54
Simona Gibalová Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 9 -- -- -- -- -- -- 54
Samuel Osuský Z7 Základná škola Dr. J. Dérera 9 9 9 9 9 9 -- -- -- -- -- -- 54
4. Adam Garafa Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 8 9 -- -- -- -- -- -- 53
5. Sara Gašparová Z8 Gymnázium A. Bernoláka 9 9 6 9 8 9 -- -- -- -- -- -- 52
6. - 7. Matúš Masrna Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 9 6 -- -- -- -- -- -- 51
Sára Šoltészová Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 6 -- -- -- -- -- -- 51
8. - 9. Jakub Komenda Z7 Základná škola F. Kráľa 9 -- 9 8 6 9 -- -- -- -- -- -- 50
Adela Horváthová Z7 Súkromná základná škola Dneperská 1 7 9 9 3 8 8 -- -- -- -- -- -- 50
10. - 14. Matej Šoltés Z7 Gymnázium Trebišovská 12 9 9 9 -- 8 5 -- -- -- -- -- -- 49
Radoslav Jochman Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 8 5 -- -- -- -- -- -- 49
Lenka Borovská Z7 Gymnázium sv. Edity Steinovej 9 9 6 8 6 8 -- -- -- -- -- -- 49
Maximilián Pándy Z9 Gymnázium a základná škola S. Máraiho s vjm 9 9 9 9 4 9 -- -- -- -- -- -- 49
Samuel Koribanič Z9 Základná škola J. Švermu 9 9 9 9 8 5 -- -- -- -- -- -- 49
15. Tomáš Gaja Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 6 6 5 -- ? ? ? -- ? 48
16. Miriam Horváthová Z8 Základná škola Komenského 1 9 9 5 6 8 9 -- -- -- -- -- -- 47
17. - 19. Erik Novák Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 8 2 -- -- -- -- -- -- 46
Oskar Hritz Z8 Základná škola Polianska 1 8 9 9 6 8 5 -- -- -- -- -- -- 46
Matej Kundrík Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 3 4 6 -- -- -- -- -- -- 46
20. Zuzana Kudláčová Z8 Gymnázium Alejová 1 9 8 9 6 5 7 -- -- -- -- -- -- 45
21. - 22. Martin Kliment Z9 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 8 9 6 9 8 4 ? ? ? ? ? ? 44
Jakub Mičko Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- 9 8 9 -- -- -- -- -- -- 44
23. - 25. Filip Baltovič Z9 Gymnázium Alejová 1 9 6 -- 9 9 9 -- -- -- -- -- -- 42
Simona Dučaiová Z9 Základná škola Tomášikova 31 9 9 9 6 4 5 -- -- -- -- -- -- 42
Eduard Fedorčuk Z7 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 9 0 6 4 5 -- -- -- -- -- -- 42
26. Ondrej Ovčar Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 -- 9 5 -- -- -- -- -- -- 41
27. Natália Brezinová Z8 Základná škola Bruselská 18 9 9 9 7 3 -- -- -- -- -- -- -- 40
28. Branislav Ječim Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 9 0 6 5 1 -- -- -- -- -- -- 39
29. - 31. Štefan Vašak Z8 Základná škola Kežmarská 30 9 9 1 4 5 6 -- -- -- -- -- -- 37
Olívia Jánošíková Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 4 1 6 8 1 -- -- -- -- -- -- 37
Martin Kopčány Z8 Gymnázium Jána Chalupku 9 9 0 9 8 1 -- -- -- -- -- -- 37
32. - 33. Adriana Ňaňková Z7 Základná škola Za vodou 14 4 9 7 3 4 1 -- -- -- -- -- -- 36
Patrik Sremaňák Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 -- 9 -- -- -- -- -- -- -- 36
34. Eliška Kaločová Z8 Gymnázium Varšavská cesta 1 9 9 6 1 9 -- -- -- -- -- -- -- 35
35. - 38. Erik Jochman Z7 Gymnázium Alejová 1 9 6 1 6 1 1 -- -- -- -- -- -- 32
Adam Čabrák Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 6 5 3 -- -- -- -- -- -- -- 32
Jakub Blišťan Z7 Gymnázium Alejová 1 9 4 6 1 3 1 -- -- -- -- -- -- 32
Zoe Kolarčíková Z7 Základná škola Staničná 13 9 1 6 6 1 -- -- -- -- -- -- -- 32
39. Ján Brajerčík Z7 Základná škola Šmeralova 25 5 9 -- 6 0 1 -- -- -- -- -- -- 30
40. Barbora Baltovičová Z7 Gymnázium Alejová 1 9 2 -- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 29
41. Samuel Kačenga Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha 2 8 9 2 2 5 -- -- -- -- -- -- 28
42. Tereza Pažinová Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 27
43. Lucia Simonidesová Z8 Súkromná zakladná škola Bajkalská 20 0 9 7 3 3 1 -- -- -- -- -- -- 24
44. - 45. Ľubomír Vargovčík Z8 Základná škola Kežmarská 30 0 4 1 6 5 6 -- -- -- -- -- -- 23
Terézia Stanová Z7 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského -- -- 7 6 3 -- -- -- -- -- -- -- 23
46. - 51. Martin Fedorko Z9 Základná škola Šmeralova 25 1 7 9 3 2 0 -- -- -- -- -- -- 22
Bianka Gurská Z7 Gymnázium Alejová 1 4 2 0 3 3 5 -- -- -- -- -- -- 22
Adam Harmanský Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 22
Petra Suchá Z8 Základná škola F. Kráľa 1 2 9 0 3 6 -- -- -- -- -- -- 22
Oszkár Urbán Z9 Gymnázium a základná škola S. Máraiho s vjm 9 9 -- -- 4 -- -- -- -- -- -- -- 22
Patrícia Gondášová Z7 Základná škola M. R. Štefánika -- 2 6 6 2 -- -- -- -- -- -- -- 22
52. - 54. Erika Gregová Z8 Gymnázium Alejová 1 2 9 0 4 1 4 -- -- -- -- -- -- 21
Klára Ištoková Z9 Gymnázium V. Mihálika -- 1 8 7 5 -- -- ? -- -- ? -- 21
Lucia Zajacová Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha -- 8 -- 1 4 8 -- -- -- -- -- -- 21
55. - 56. Štefan Malik Z8 Cirkevná základná škola s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča 9 1 9 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- 20
Viktória Števková Z7 Základná škola M. R. Štefánika -- 2 6 2 4 -- -- -- -- -- -- -- 20
57. - 65. Lukáš Kacvinský Z7 Základná škola Šmeralova 25 1 1 5 6 0 0 -- -- -- -- -- -- 19
Karol Jakubčák Z8 Základná škola Krosnianska 4 5 9 5 -- -- 0 -- -- -- -- -- -- 19
Juliána Dovalová Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 0 4 0 6 4 5 -- -- -- -- -- -- 19
Nikoleta Javoríková Z8 Základná škola s materskou školou Komenského 32 9 0 6 2 2 0 -- -- -- -- -- -- 19
Martin Šima Z7 Základná škola Šmeralova 25 0 9 -- 1 -- 0 -- -- -- -- -- -- 19
Tadeáš Bujdosó Z7 Katolícka spojená škola sv. Mikuláša 9 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 19
Jakub Imrich Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 1 9 -- -- -- ? -- ? -- -- -- 19
Katarína Sedláková Z7 Gymnázium Alejová 1 -- -- 6 4 3 -- -- -- -- -- -- -- 19
Tereza Kostiviarová Z7 Základná škola Trieda SNP 20 -- -- 5 6 2 -- -- -- -- -- -- -- 19
66. Matúš Bucher Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18
67. - 69. Alžbeta Klimentová Z7 Základná škola L. Novomeského 4 2 0 4 3 -- -- -- -- -- -- -- 17
Dominik Duša Z9 Základná škola s materskou školou R. Hečku 7 6 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 17
Tomáš Vysoký Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 7 -- 3 -- -- -- -- -- -- -- -- 17
70. - 71. Ivan Marianek Z7 Základná škola P. Jilemnického 5 2 1 3 -- 0 -- -- -- -- -- -- 16
Šimon Kirňák Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha 0 4 -- -- 2 5 -- -- -- -- -- -- 16
72. - 76. Veronika Nemjová Z8 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- 6 -- -- -- -- -- -- -- -- 15
Margaréta Berecká Z8 Základná škola Krosnianska 4 2 1 9 -- 3 -- -- -- -- -- -- -- 15
Barbara Michalíková Z8 Základná škola Krosnianska 4 5 9 0 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 15
Kristína Melicherová Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 1 -- -- 7 -- -- -- -- -- -- -- 15
Barbara Birošová Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha -- 8 -- 2 -- 5 -- -- -- -- -- -- 15
77. - 78. Matúš Mandzák Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 2 6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 14
Veronika Cipková Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- 6 2 -- -- -- -- -- -- -- 14
79. - 83. Richard Gerboc Z8 Základná škola Štefánikova 31 0 1 9 2 1 -- -- -- -- -- -- -- 13
Tomáš Hamrák Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 1 9 -- 1 2 -- -- -- -- -- -- -- 13
Alena Závodníková Z7 Základná škola Krosnianska 4 3 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 13
Eva Hricová Z7 Základná škola M. R. Štefánika -- 1 -- 6 -- 0 -- -- -- -- -- -- 13
Boris Pasterňak Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 1 -- 6 -- -- -- -- -- -- -- -- 13
84. - 88. Michal Choma Z8 Základná škola Grundschule 9 1 -- 2 -- -- -- -- -- -- -- -- 12
Alexandra Spišáková Z7 Základná škola Staničná 13 1 4 -- -- 2 1 -- -- -- -- -- -- 12
Martin Paulenda Z9 Základná škola P. Jilemnického 9 1 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 12
Tomáš Selep Z9 Gymnázium T. Vansovej 0 0 6 3 3 -- -- -- -- -- -- -- 12
Andrea Šterovská Z9 Základná škola G. Haina 2 2 -- 6 2 0 -- -- -- -- -- -- 12
89. Pavol Koroľ Z9 Základná škola Komenského 6 Spišské Vlachy -- 8 -- 1 2 -- -- -- -- -- -- -- 11
90. - 91. Sophia Sabovčíková Z8 Základná škola Krosnianska 4 2 4 0 3 1 0 -- -- -- -- -- -- 10
Michaela Balčáková Z8 Katolícka spojená škola sv. Mikuláša 9 1 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 10
92. - 96. Lukáš Mikulec Z9 Gymnázium A. Bernoláka 1 1 -- 3 3 1 -- -- -- -- -- -- 9
Patrik Kiss Z7 Gymnázium P. J. Šafárika 0 1 -- 2 3 -- -- -- -- -- -- -- 9
Sebastián Bartko Z8 Základná škola Družicová 4 0 1 0 6 2 -- -- -- -- -- -- -- 9
Matúš Chovanec Z9 Gymnázium T. Vansovej 0 0 6 1 2 -- -- -- -- -- -- -- 9
Michal Chovančák Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 0 6 -- 3 -- -- -- -- -- -- -- 9
97. Martin Bodžoň Z9 Základná škola Grundschule 0 1 2 5 -- -- -- -- -- -- -- -- 8
98. - 102. Pavol, Alexander Komloš Z6 Základná škola Krosnianska 4 3 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7
Oliver Demjan Z7 Základná škola Krosnianska 4 0 3 -- 1 -- 0 -- -- -- -- -- -- 7
Ivonne Hančikovská Z7 Základná škola Krosnianska 4 2 1 -- 1 1 -- -- -- -- -- -- -- 7
Tomáš Žalobín Z8 Základná škola Družicová 4 0 1 0 6 0 -- -- -- -- -- -- -- 7
Matúš Vysoký Z9 Základná škola Krosnianska 4 -- 4 -- -- 3 -- -- -- -- -- -- -- 7
103. - 107. Peter Rudišin Z8 Základná škola J. Švermu 0 5 0 0 1 0 -- -- -- -- -- -- 6
Goran Matejovič Z7 Základná škola Krosnianska 4 3 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6
Dalibor Batěk Z9 Gymnázium A. Bernoláka 0 4 -- -- 2 -- -- -- -- -- -- -- 6
Tran Vy Z7 Súkromná základná škola Starozagorská 8 3 0 0 0 0 -- -- -- -- -- -- -- 6
Miloš Neuvirth Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha -- 1 -- 2 3 -- -- -- -- -- -- -- 6
108. - 111. Terézia Husovská Z7 Katolícka spojená škola sv. Mikuláša 1 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5
Pavol Liščinský Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 4 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 5
Viktor Barbuščák Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha -- 1 -- 3 1 -- -- -- -- -- -- -- 5
Martina Hesková Z7 Základná škola P. Jilemnického -- -- 2 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 5
112. - 116. Ema Mišeková Z9 Základná škola Staničná 13 0 2 0 -- 2 -- -- -- -- -- -- -- 4
Daniela Hágovská Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha 0 3 -- 1 -- 0 -- -- -- -- -- -- 4
Kristián Böhner Z8 Základná škola G. Haina 0 1 -- 3 0 -- -- -- -- -- -- -- 4
Fabián Novotný Z8 Gymnázium a základná škola sv. Mikuláša 1 1 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 4
Natália Hopponová Z7 Základná škola Staničná 13 2 0 -- -- 0 0 -- -- -- -- -- -- 4
117. - 128. Petra Chomová Z6 Základná škola Krosnianska 4 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3
Eliška Forgáčová Z7 Základná škola F. Kráľa 1 1 0 0 0 0 -- -- -- -- -- -- 3
Silvia Čobanová Z7 Základná škola Krosnianska 4 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3
Branislav Knap Z8 Základná škola Krosnianska 4 2 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3
Tamara Botová Z8 Základná škola Družicová 4 0 1 0 2 -- -- -- -- -- -- -- -- 3
Alena Nemcová Z8 Základná škola G. Haina 0 0 -- 3 -- -- -- -- -- -- -- -- 3
Nikolas Rybovič Z7 Základná škola s materskou školou Plavnica 0 1 0 1 -- 0 -- -- -- -- -- -- 3
Pavol Székely Z7 Základná škola s materskou školou Plavnica 0 1 -- 1 0 -- -- -- -- -- -- -- 3
Adam Kvasňák Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 2 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3
Tadeáš Kaminský Z9 Gymnázium Alejová 1 -- 2 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3
Richard Sobek Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 1 -- 2 -- -- -- -- -- -- -- -- 3
Tomáš Hasaj Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha -- 0 -- 3 -- 0 -- -- -- -- -- -- 3
129. - 144. Michal Dvořáček Z5 Základná škola Krosnianska 4 0 1 -- 0 -- 0 -- -- -- -- -- -- 2
Boris Kacvinský Z7 Spojená škola Ulica mládeže 7 1 0 -- 0 0 -- -- -- -- -- -- -- 2
Juraj Šuhaj Z5 Základná škola Krosnianska 4 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2
Peter Lukáč Z8 Základná škola Krosnianska 4 1 -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 2
Michael Magyar Z7 Gymnázium Trebišovská 12 0 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2
Kristína Kriváková Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha 0 1 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 2
Nikolas Matyi Z8 Základná škola akademika J. Hronca 0 1 0 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 2
Alexandra Mistríková Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha 0 1 -- 1 -- 0 -- -- -- -- -- -- 2
Viktor Ružinský Z7 Základná škola Krosnianska 4 0 0 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 2
Šimon Silicai Z8 Základná škola akademika J. Hronca 0 1 0 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 2
Radka Miškovičová Z7 Základná škola Staničná 13 -- 1 -- -- 0 -- -- -- -- -- -- -- 2
Maximilian Bak Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2
Šimon Basista Z7 Základná škola G. Haina -- 1 -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 2
Patrik Dvorský Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha -- 1 -- 0 -- 1 -- -- -- -- -- -- 2
Rachel Vysocká Z8 Základná škola akademika J. Hronca -- 1 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 2
Alica Kvasňáková Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2
145. - 162. Matej Čorba Z9 Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika 0 1 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1
Viktória Jančová Z8 Základná škola s materskou školou Kokava nad Rimavicou 0 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1
Diana Baňačkai Z8 Základná škola Krosnianska 4 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1
Filip Šašala Z8 Základná škola Krosnianska 4 0 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1
Klára Jurčíková Z8 Základná škola G. Haina 0 -- -- 1 0 -- -- -- -- -- -- -- 1
Tereza Lazarová Z8 Základná škola G. Haina 0 0 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 1
Mandy Richnavská Z8 Základná škola akademika J. Hronca 0 -- 0 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 1
Jakub Škurla Z9 Základná škola P. Jilemnického 0 0 0 1 0 0 -- -- -- -- -- -- 1
Sabina Vencelová Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha 0 -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 1
Pavol Dvorčák Z8 Základná škola G. Haina 0 1 -- -- 0 -- -- -- -- -- -- -- 1
Ema Dvorčáková Z8 Základná škola G. Haina 0 1 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1
Adam Németh Z8 Základná škola akademika J. Hronca 0 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1
Patrik Minčík Z8 Základná škola akademika J. Hronca 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1
Adam Harčár Z9 Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika -- 1 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1
Ján Leibiczer Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha -- 1 -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 1
Adam Vernarský Z8 Základná škola G. Haina -- 1 -- 0 0 -- -- -- -- -- -- -- 1
Matej Slejzák Z9 Základná škola G. Haina -- 1 0 -- 0 -- -- -- -- -- -- -- 1
Júlia Bonková Z8 Základná škola G. Haina -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 1
163. - 180. Filip Ficka Z8 Základná škola M. R. Štefánika 0 0 0 0 0 0 -- -- -- -- -- -- 0
Romana Suchá Z7 Základná škola Staničná 13 0 0 0 0 0 0 -- -- -- -- -- -- 0
Martin Gubik Z8 Základná škola Krosnianska 4 0 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0
Adam Varinský Z8 Základná škola Krosnianska 4 0 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0
Viliam Valent Z7 Základná škola G. Haina 0 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0
Michaela Maximová Z7 Základná škola G. Haina 0 0 -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 0
Alexander Pirší Z8 Základná škola G. Haina 0 0 -- 0 0 -- -- -- -- -- -- -- 0
Nikolas Šimonič Z7 Základná škola G. Haina 0 0 0 0 0 0 -- -- -- -- -- -- 0
Sára Škovirková Z7 Základná škola G. Haina 0 0 -- -- 0 -- -- -- -- -- -- -- 0
Juraj Varecha Z7 Základná škola G. Haina 0 -- 0 -- -- 0 -- -- -- -- -- -- 0
Klára Kereskényiová Z8 Základná škola akademika J. Hronca 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0
Karin Kuchtová Z8 Základná škola akademika J. Hronca 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0
Blanka Michalíková Z8 Základná škola akademika J. Hronca 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0
Barbora Gbúrová Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 0 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0
Dominika Sedmáková Z7 Základná škola Staničná 13 -- 0 0 0 0 0 -- -- -- -- -- -- 0
Alex Oľšavský Z6 Gymnázium a základná škola sv. Mikuláša -- -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0
Tamara Šofranková Z8 Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej -- -- -- -- -- -- ? -- -- -- -- -- 0
Ľuboš Bucher Z8 Základná škola, Krosnianska 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ? -- 0

Aktuality

Nový semester začína!
Termín prvej série zimnej časti je už 23.10., preto neváhajte a pozrite sa na príklady v časopise.
(18. september 2017)

Ešte to nebolo za nami
Ale už je. K dispozícii je časopis aj poradie po druhej a poslednej sérii. Nezabudnite si preštudovať príspevok, čo som napísal (tak, tak, nie som dáma). V ňom nájdeš všeličo vrátane pozvánky na sústredenie.
(24. máj 2017)

1. séria opravená!
Prvá séria letného semestra je opravená. Na stránke nájdete už aj nový ČASOPIS.
(16. apríl 2017)

Letný semester začína
Termín prvej série lentého semestra je už 20.3., tak hoďte očkom na príklady v časopise.
(26. február 2017)

TMM 2017
TMM sa tohto roku uskutoční 12. - 20. 8. 2017. Informácie nájdete v POZVÁNKE a prihlásiť sa môžete TU
(01. február 2017)

Info

Stránka je vo vývoji, a je možné že natrafíte na chyby alebo nedostatky. Vaše postrehy a návrhy na zlepšenie prosím zasielajte na adresuTento projekt sa organizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.