Poradie seminára Matik, 35. ročník - Letný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. Richard Prikler Z8 Gymnázium J. A. Raymana 9 9 9 9 9 3 54
2. - 3. Michal Vodička Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 8 3 53
Eva Krajčiová Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 8 9 53
4. - 5. Oliver Seman Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 7 52
Janka Urbánová Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 7 0 52
6. Žofia Bartová Z7 Súkromná zakladná škola Bajkalská 20 9 9 9 9 5 3 50
7. Martina Osuská Z8 Základná škola Dr. J. Dérera 9 9 9 9 4 3 49
8. - 9. Nina Hudáková Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 3 3 48
Ľuboš Šesták Z7 ZŠ s MŠ Vývojová 228 9 9 9 9 -- 3 48
10. Alenka Bálintová Z8 CZŠ R. Zaymusa 9 7 9 7 8 3 47
11. Marie Kasalová Z7 Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského 9 8 5 9 2 3 43
12. Magdaléna Škriabová Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 6 5 3 -- 41
13. Tomáš Sukeľ Z9 Základná škola Jána Švermu 9 9 9 9 4 0 40
14. Natália Tkáčová Z9 Základná škola Levočská 11 9 5 9 9 6 -- 38
15. Ondrej Tóth Z8 Gymnázium Varšavská cesta 1 7 4 9 9 3 0 36
16. Severín Karabinoš Z8 Gymnázium Alejová 1 8 9 6 5 -- -- 33
17. Dušan Ivan Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 0 9 9 1 3 31
18. Michal Válek Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 9 9 -- 3 30
19. Linda Mičicová Z9 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 9 9 0 2 5 3 28
20. - 21. Boris Köröš Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 -- -- -- 27
Lenka Harmanska Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 9 9 -- -- 27
22. Tomáš Boledovič Z9 Cirkevná základná škola Narnia -- 9 4 9 -- -- 22
23. Jakub Šimon Konrád Z8 Základná škola Kežmarská 28, Košice 3 2 1 9 1 3 20
24. Nina Anna Betáková Z9 Základná škola Jána Švermu 5 -- 9 3 2 -- 19
25. - 26. Lukáš Hanes Z9 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 9 9 -- -- 18
Matej Válek Z9 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 9 9 -- -- 18
27. Miriam Varechová Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- -- 4 -- 17
28. Martin Azari Z7 Základná škola Krosnianska 4 7 -- -- 4 -- -- 15
29. - 31. Barbora Menšíková Z7 Základná škola Krosnianska 4 3 7 -- -- -- -- 13
Daniela Harmanska Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 2 9 -- -- -- 13
René Ivan Z7 Základná škola Krosnianska 4 7 -- -- 3 -- -- 13
32. Ján Štiavnický Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- 0 0 0 9
33. Gorazd Korečko Z7 Základná škola Krosnianska 4 3 -- -- -- 2 -- 7
34. Oskar Cacara Z9 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- 4 2 6
35. Samuel Šimurda Z7 Základná škola Krosnianska 4 4 -- -- -- 0 -- 4
36. - 38. Marko Strompf Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 1 -- -- 1 -- 3
Richard Orosz Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- 1 1 -- 3
Bronislava Hájasová Z8 Základná škola Gbelce 3 -- -- -- 0 -- 3
39. Šimon Varga Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 0 1 -- -- 1
40. - 41. Tomáš Polomský Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- 0 -- 0
Jakub Stramba Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- 0 0 0

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 4. Alenka Bálintová Z8 CZŠ R. Zaymusa 9 8 9 9 9 9 54
Richard Prikler Z8 Gymnázium J. A. Raymana 9 9 9 9 9 -- 54
Michal Vodička Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 -- 54
Eva Krajčiová Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 9 54
5. Žofia Bartová Z7 Súkromná zakladná škola Bajkalská 20 9 8 9 9 9 -- 53
6. Heidi Hritz Z7 Gymnázium sv. Tomáša Akvinského 9 8 9 9 7 -- 51
7. - 8. Oliver Seman Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 2 47
Janka Urbánová Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- 2 9 9 47
9. Tomáš Sukeľ Z9 Základná škola Jána Švermu 9 9 9 9 9 -- 45
10. Nina Hudáková Z7 Gymnázium Alejová 1 9 8 9 6 2 0 43
11. Natália Tkáčová Z9 Základná škola Levočská 11 9 9 9 7 8 0 42
12. Martin Burger Z9 Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského 9 9 9 6 6 2 41
13. Linda Mičicová Z9 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 9 7 9 9 5 1 40
14. Martina Osuská Z8 Základná škola Dr. J. Dérera 9 8 0 9 6 1 39
15. Ľuboš Šesták Z7 ZŠ s MŠ Vývojová 228 9 9 0 1 9 -- 37
16. Jakub Šimon Konrád Z8 Základná škola Kežmarská 28, Košice 9 7 0 9 5 1 36
17. Oskar Cacara Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 9 9 7 -- 34
18. Marie Kasalová Z7 Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského 9 9 -- -- 3 -- 30
19. Ondrej Tóth Z8 Gymnázium Varšavská cesta 1 9 6 0 9 -- 2 28
20. Michal Válek Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 9 -- -- -- 27
21. - 22. Matej Válek Z9 Základná škola Krosnianska 4 7 -- 9 9 -- -- 25
Daniel Takáč Z7 Gymnázium Alejová 1 9 4 6 -- -- -- 25
23. Sarah Klopstock Z8 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 9 9 0 0 2 1 22
24. Hana Hricová Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 6 0 -- -- -- 21
25. Dušan Ivan Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 0 -- 8 1 18
26. - 27. Tomáš Boledovič Z9 Cirkevná základná škola Narnia 9 -- -- -- 8 -- 17
Boris Köröš Z8 Gymnázium Alejová 1 9 -- 8 -- -- -- 17
28. Nina Anna Betáková Z9 Základná škola Jána Švermu -- 5 2 -- 1 0 8
29. Danka Harmanská Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 0 -- 7 -- 7
30. Lenka Harmanska Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 0 -- 6 -- 6
31. - 33. Šimon Varga Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 0 -- 1 -- 1
Marko Strompf Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 0 -- 1 -- 1
Gorazd Korečko Z7 Základná škola Krosnianska 4 0 -- -- -- -- 1 1
34. Miriam Varechová Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 0 -- -- -- 0


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. Richard Prikler Z8 Gymnázium J. A. Raymana 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 -- 108
2. - 3. Eva Krajčiová Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 107
Michal Vodička Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 8 3 9 9 9 9 9 -- 107
4. Žofia Bartová Z7 Súkromná zakladná škola Bajkalská 20 9 9 9 9 5 3 9 8 9 9 9 -- 103
5. Alenka Bálintová Z8 CZŠ R. Zaymusa 9 7 9 7 8 3 9 8 9 9 9 9 101
6. - 7. Oliver Seman Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 2 99
Janka Urbánová Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 7 0 9 9 -- 2 9 9 99
8. Nina Hudáková Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 3 3 9 8 9 6 2 0 91
9. Martina Osuská Z8 Základná škola Dr. J. Dérera 9 9 9 9 4 3 9 8 0 9 6 1 88
10. - 11. Ľuboš Šesták Z7 ZŠ s MŠ Vývojová 228 9 9 9 9 -- 3 9 9 0 1 9 -- 85
Tomáš Sukeľ Z9 Základná škola Jána Švermu 9 9 9 9 4 0 9 9 9 9 9 -- 85
12. Natália Tkáčová Z9 Základná škola Levočská 11 9 5 9 9 6 -- 9 9 9 7 8 0 80
13. Marie Kasalová Z7 Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského 9 8 5 9 2 3 9 9 -- -- 3 -- 73
14. Linda Mičicová Z9 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 9 9 0 2 5 3 9 7 9 9 5 1 68
15. Ondrej Tóth Z8 Gymnázium Varšavská cesta 1 7 4 9 9 3 0 9 6 0 9 -- 2 64
16. Michal Válek Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 9 9 -- 3 9 -- 9 -- -- -- 57
17. Jakub Šimon Konrád Z8 Základná škola Kežmarská 28, Košice 3 2 1 9 1 3 9 7 0 9 5 1 56
18. Heidi Hritz Z7 Gymnázium sv. Tomáša Akvinského -- -- -- -- -- -- 9 8 9 9 7 -- 51
19. Dušan Ivan Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 0 9 9 1 3 9 -- 0 -- 8 1 49
20. Boris Köröš Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 -- -- -- 9 -- 8 -- -- -- 44
21. Matej Válek Z9 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 9 9 -- -- 7 -- 9 9 -- -- 43
22. - 23. Magdaléna Škriabová Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 6 5 3 -- -- -- -- -- -- -- 41
Martin Burger Z9 Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského -- -- -- -- -- -- 9 9 9 6 6 2 41
24. Oskar Cacara Z9 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- 4 2 9 -- 9 9 7 -- 40
25. Tomáš Boledovič Z9 Cirkevná základná škola Narnia -- 9 4 9 -- -- 9 -- -- -- 8 -- 39
26. - 27. Severín Karabinoš Z8 Gymnázium Alejová 1 8 9 6 5 -- -- -- -- -- -- -- -- 33
Lenka Harmanska Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 9 9 -- -- -- -- 0 -- 6 -- 33
28. Nina Anna Betáková Z9 Základná škola Jána Švermu 5 -- 9 3 2 -- -- 5 2 -- 1 0 27
29. Daniel Takáč Z7 Gymnázium Alejová 1 -- -- -- -- -- -- 9 4 6 -- -- -- 25
30. Sarah Klopstock Z8 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 -- -- -- -- -- -- 9 9 0 0 2 1 22
31. Hana Hricová Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- -- -- 9 6 0 -- -- -- 21
32. Lukáš Hanes Z9 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 9 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 18
33. Miriam Varechová Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- -- 4 -- -- -- 0 -- -- -- 17
34. Martin Azari Z7 Základná škola Krosnianska 4 7 -- -- 4 -- -- -- -- -- -- -- -- 15
35. - 37. René Ivan Z7 Základná škola Krosnianska 4 7 -- -- 3 -- -- -- -- -- -- -- -- 13
Barbora Menšíková Z7 Základná škola Krosnianska 4 3 7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 13
Daniela Harmanska Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 2 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 13
38. Ján Štiavnický Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- 0 0 0 -- -- -- -- -- -- 9
39. Gorazd Korečko Z7 Základná škola Krosnianska 4 3 -- -- -- 2 -- 0 -- -- -- -- 1 8
40. Danka Harmanská Z5 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- -- -- -- -- 0 -- 7 -- 7
41. - 42. Samuel Šimurda Z7 Základná škola Krosnianska 4 4 -- -- -- 0 -- -- -- -- -- -- -- 4
Marko Strompf Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 1 -- -- 1 -- -- -- 0 -- 1 -- 4
43. - 44. Bronislava Hájasová Z8 Základná škola Gbelce 3 -- -- -- 0 -- -- -- -- -- -- -- 3
Richard Orosz Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- 1 1 -- -- -- -- -- -- -- 3
45. Šimon Varga Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 0 1 -- -- -- -- 0 -- 1 -- 2
46. - 47. Tomáš Polomský Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- 0 -- -- -- -- -- -- -- 0
Jakub Stramba Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- 0 0 -- -- -- -- -- -- 0

Newsletter

Nenechajte si ujsť akcie, ktoré chystáme a odoberajte náš newsletter!