Poradie seminára Matik, 37. ročník - Letný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 5. Richard Semanišin Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 9 54
Hana Erdélyiová Z8 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 -- 54
Alena Chladná Z8 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 9 54
Richard Futáš Z7 ZŠ Park Angelinum 8 9 9 9 9 9 6 54
Alica Földesová Z7 Village School 9 9 9 9 9 -- 54
6. Dominik Feňovčík Z8 Základná škola Belehradská 21 9 9 9 8 9 -- 53
7. - 8. Magdaléna Škriabová Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 8 9 8 52
Filip Feher Z7 ZŠ Park Angelinum 8 9 9 7 9 9 4 52
9. - 10. Šimon Jonaštík Z7 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 7 8 9 -- 51
Tomáš Cabúk Z8 Základná škola, Hlavná 121, Gelnica 9 8 9 8 9 7 51
11. - 12. Hana Ihnátová Z8 Základná škola Obchodná 9 8 9 9 7 4 50
Marek Babuščák Z7 Gymnázium Alejová 1 5 9 9 9 9 0 50
13. - 16. Vojto Bálint Z8 CZŠ R. Zaymusa 7 9 8 8 9 5 49
Sara Vojtkova Z9 Základná škola Polianska 1 9 8 9 9 9 5 49
Adam Horváth Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 8 ? 5 49
Lívia Lukáčová Z9 Základná škola Polianska 1 9 8 9 9 9 5 49
17. - 19. Ondrej Medo Z7 Orientierungsschule Wünnewil 9 9 9 9 -- 3 48
Daniel Ryan Takáč Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 7 9 9 5 48
Jakub Katrák Z8 Základná škola Polianska 1 9 8 4 9 9 5 48
20. - 24. Nina Hudáková Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 8 8 9 4 47
Sandra Futášová Z7 ZŠ Park Angelinum 8 8 9 9 4 8 2 47
Jakub Jančiga Z7 ZŠ sv. Gorazda 9 8 9 8 -- 4 47
Sophia Sotáková Z9 Základná škola Jána Švermu 8 9 9 9 7 5 47
Tomáš Urmanič Z7 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 5 9 6 4 47
25. - 27. Daniela Tkáčová Z8 Základná škola Levočská 11 9 9 9 5 7 5 46
Emilián Frischer Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 5 5 9 3 46
Lukáš Húdek Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 7 9 6 6 46
28. Lukáš Kostík Z9 Gymnázium Alejová 1 9 8 7 9 9 3 45
29. Lukáš Paška Z9 Základná škola Kežmarská 30 9 8 7 9 5 6 44
30. Lýdia Mikušáková Z7 Gymnázium Alejová 1 8 8 9 5 5 4 43
31. Kristofer Noel Rjabinčák Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- 4 6 5 42
32. Jakub Tomasz Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 4 7 -- 9 3 41
33. - 34. Elena Kundríková Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 7 8 8 9 -- 40
Michal Hudák Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 4 9 -- -- 40
35. - 36. Marek Mičko Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 9 3 9 5 4 39
Eva Hricová Z9 Gymnázium Alejová 1 7 9 7 9 7 -- 39
37. - 38. Kristina Jančigová Z9 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 8 9 7 8 1 4 37
Michal Revický Z8 Gymnázium J. A. Raymana 1 9 9 9 4 2 37
39. Patrik Murín Z7 Základná škola Krosnianska 4 ? 8 7 -- 9 4 36
40. - 41. Šimon Mihalik Z9 Gymnázium sv. Tomáša Akvinského 9 9 7 9 -- -- 34
Ján Meteňko Z9 Základná Škola Lúčna 827/26 Vranov nad Topľou 9 ? 8 9 7 1 34
42. Marie Kasalová Z9 Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského 9 9 6 9 -- -- 33
43. - 44. Viliam Vrchovinsky Z7 Základná škola Krosnianska 4 6 9 -- -- 5 -- 26
Simona Stahovcová Z7 ZŠ Park Angelinum 8 5 3 0 3 5 5 26
45. Kareem Tereska Z8 Základná škola Komenského 1 9 -- 9 -- 5 -- 23
46. Barbora Brindžáková Z9 Gymnázium Park mládeže 5 9 -- 9 -- -- -- 18
47. Jakub Porubsky Z7 ZŠ Park Angelinum 8 -- 8 -- -- -- 3 14
48. - 49. Daniela Štulajterová Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 9 -- 4 -- -- 13
Samuel Švec Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 3 7 3 -- 0 13
50. Oliver Kruták Z7 Gymnázium Alejová 1 4 -- -- -- -- 4 12
51. Olívia Kovaľová Z8 Základná škola Juh 1054 0 -- 3 -- 5 2 10
52. Miriam Varechová Z9 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- 9 -- -- 9
53. Veronika Štiavnická Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 8 -- -- -- 0 8
54. - 55. Damián Fedor Z8 Základná škola Juh 1054 -- -- -- -- -- 7 7
Veronika Vavreková Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 2 3 -- 2 7
56. Lukáš Kmec Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 3 -- -- 2 5
57. - 59. Adela Polomská Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 1 -- -- 3 4
Matúš Katina Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 1 -- -- 3 4
Leo Torma Z8 Základná škola Krosnianska 4 1 -- 3 -- -- -- 4
60. Slavomira Synott Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 1 -- -- 0 1
61. Max Hložek Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- ? ? -- -- -- 0

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 6. Richard Semanišin Z7 Gymnázium Alejová 1 9 ? ? ? 9 ? 27
Richard Futáš Z7 ZŠ Park Angelinum 8 9 ? ? ? 9 ? 27
Šimon Jonaštík Z7 Gymnázium Grösslingová 18 9 ? ? ? 9 -- 27
Filip Feher Z7 ZŠ Park Angelinum 8 9 ? ? -- 9 ? 27
Sandra Futášová Z7 ZŠ Park Angelinum 8 9 -- -- -- 9 ? 27
Jakub Jančiga Z7 ZŠ sv. Gorazda 9 ? ? ? 9 -- 27
7. - 20. Daniela Tkáčová Z8 Základná škola Levočská 11 9 ? ? -- 9 ? 18
Marie Kasalová Z9 Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského 9 ? ? ? 9 ? 18
Magdaléna Škriabová Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 ? ? ? 9 ? 18
Nina Hudáková Z9 Gymnázium Alejová 1 9 ? -- -- 9 -- 18
Alena Chladná Z8 Gymnázium Grösslingová 18 9 ? ? ? 9 ? 18
Vojto Bálint Z8 CZŠ R. Zaymusa 9 ? -- -- 9 -- 18
Sara Vojtkova Z9 Základná škola Polianska 1 9 ? ? ? 9 -- 18
Dominik Feňovčík Z8 Základná škola Belehradská 21 9 ? ? ? 9 ? 18
Lívia Lukáčová Z9 Základná škola Polianska 1 9 ? ? ? 9 -- 18
Tomáš Cabúk Z8 Základná škola, Hlavná 121, Gelnica 9 ? ? ? 9 ? 18
Kristina Jančigová Z9 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 9 ? ? ? 9 ? 18
Michal Revický Z8 Gymnázium J. A. Raymana 9 ? ? ? 9 -- 18
Sophia Sotáková Z9 Základná škola Jána Švermu 9 ? ? ? 9 -- 18
Jakub Katrák Z8 Základná škola Polianska 1 9 ? ? ? 9 -- 18
21. Patrik Murín Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 ? ? ? 4 -- 17
22. Jakub Tomasz Z7 Základná škola Krosnianska 4 4 ? -- ? 6 -- 14
23. Lukáš Húdek Z9 Gymnázium Alejová 1 9 ? ? ? 1 ? 10
24. - 37. Hana Ihnátová Z8 Základná škola Obchodná 9 ? ? ? ? ? 9
Hana Erdélyiová Z8 Gymnázium Grösslingová 18 9 ? ? ? -- ? 9
Ondrej Medo Z7 Orientierungsschule Wünnewil 9 ? -- -- ? -- 9
Barbora Brindžáková Z9 Gymnázium Park mládeže 5 9 ? ? -- -- -- 9
Marek Mičko Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 ? ? ? -- -- 9
Alica Földesová Z7 Village School 9 ? ? -- ? ? 9
Daniel Ryan Takáč Z9 Gymnázium Alejová 1 9 ? -- ? -- -- 9
Elena Kundríková Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 ? -- ? -- -- 9
Adam Horváth Z7 Gymnázium Alejová 1 9 ? ? ? -- -- 9
Lukáš Paška Z9 Základná škola Kežmarská 30 8 ? ? ? 1 ? 9
Simona Stahovcová Z7 ZŠ Park Angelinum 8 9 -- -- -- -- -- 9
Marek Babuščák Z7 Gymnázium Alejová 1 9 ? ? ? -- -- 9
Lukáš Kostík Z9 Gymnázium Alejová 1 9 ? ? ? -- ? 9
Ján Meteňko Z9 Základná Škola Lúčna 827/26 Vranov nad Topľou 9 ? ? ? ? ? 9
38. - 40. Patrik Sklenár Z7 Gymnázium Terézie Vansovej 7 -- -- ? -- -- 7
Emilián Frischer Z7 Gymnázium Alejová 1 7 -- ? -- -- ? 7
Tomáš Urmanič Z7 Gymnázium Grösslingová 18 7 ? ? ? -- -- 7
41. Lýdia Mikušáková Z7 Gymnázium Alejová 1 6 -- -- -- -- -- 6
42. Daniela Štulajterová Z8 Základná škola Krosnianska 4 5 -- -- -- -- -- 5
43. Jakub Porubsky Z7 ZŠ Park Angelinum 8 1 -- -- -- 1 -- 3
44. Kristofer Noel Rjabinčák Z7 Základná škola Krosnianska 4 ? ? -- ? ? ? 0


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 2. Richard Semanišin Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 9 9 ? ? ? 9 ? 81
Richard Futáš Z7 ZŠ Park Angelinum 8 9 9 9 9 9 6 9 ? ? ? 9 ? 81
3. Filip Feher Z7 ZŠ Park Angelinum 8 9 9 7 9 9 4 9 ? ? -- 9 ? 79
4. Šimon Jonaštík Z7 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 7 8 9 -- 9 ? ? ? 9 -- 78
5. - 6. Sandra Futášová Z7 ZŠ Park Angelinum 8 8 9 9 4 8 2 9 -- -- -- 9 ? 74
Jakub Jančiga Z7 ZŠ sv. Gorazda 9 8 9 8 -- 4 9 ? ? ? 9 -- 74
7. Alena Chladná Z8 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 9 9 ? ? ? 9 ? 72
8. Dominik Feňovčík Z8 Základná škola Belehradská 21 9 9 9 8 9 -- 9 ? ? ? 9 ? 71
9. Magdaléna Škriabová Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 8 9 8 9 ? ? ? 9 ? 70
10. Tomáš Cabúk Z8 Základná škola, Hlavná 121, Gelnica 9 8 9 8 9 7 9 ? ? ? 9 ? 69
11. - 13. Vojto Bálint Z8 CZŠ R. Zaymusa 7 9 8 8 9 5 9 ? -- -- 9 -- 67
Lívia Lukáčová Z9 Základná škola Polianska 1 9 8 9 9 9 5 9 ? ? ? 9 -- 67
Sara Vojtkova Z9 Základná škola Polianska 1 9 8 9 9 9 5 9 ? ? ? 9 -- 67
14. Jakub Katrák Z8 Základná škola Polianska 1 9 8 4 9 9 5 9 ? ? ? 9 -- 66
15. - 16. Sophia Sotáková Z9 Základná škola Jána Švermu 8 9 9 9 7 5 9 ? ? ? 9 -- 65
Nina Hudáková Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 8 8 9 4 9 ? -- -- 9 -- 65
17. Daniela Tkáčová Z8 Základná škola Levočská 11 9 9 9 5 7 5 9 ? ? -- 9 ? 64
18. - 19. Alica Földesová Z7 Village School 9 9 9 9 9 -- 9 ? ? -- ? ? 63
Hana Erdélyiová Z8 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 -- 9 ? ? ? -- ? 63
20. - 21. Marek Babuščák Z7 Gymnázium Alejová 1 5 9 9 9 9 0 9 ? ? ? -- -- 59
Hana Ihnátová Z8 Základná škola Obchodná 9 8 9 9 7 4 9 ? ? ? ? ? 59
22. Adam Horváth Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 8 ? 5 9 ? ? ? -- -- 58
23. - 24. Daniel Ryan Takáč Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 7 9 9 5 9 ? -- ? -- -- 57
Ondrej Medo Z7 Orientierungsschule Wünnewil 9 9 9 9 -- 3 9 ? -- -- ? -- 57
25. Lukáš Húdek Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 7 9 6 6 9 ? ? ? 1 ? 56
26. - 28. Kristina Jančigová Z9 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 8 9 7 8 1 4 9 ? ? ? 9 ? 55
Jakub Tomasz Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 4 7 -- 9 3 4 ? -- ? 6 -- 55
Michal Revický Z8 Gymnázium J. A. Raymana 1 9 9 9 4 2 9 ? ? ? 9 -- 55
29. - 30. Tomáš Urmanič Z7 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 5 9 6 4 7 ? ? ? -- -- 54
Lukáš Kostík Z9 Gymnázium Alejová 1 9 8 7 9 9 3 9 ? ? ? -- ? 54
31. - 33. Lukáš Paška Z9 Základná škola Kežmarská 30 9 8 7 9 5 6 8 ? ? ? 1 ? 53
Emilián Frischer Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 5 5 9 3 7 -- ? -- -- ? 53
Patrik Murín Z7 Základná škola Krosnianska 4 ? 8 7 -- 9 4 9 ? ? ? 4 -- 53
34. Marie Kasalová Z9 Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského 9 9 6 9 -- -- 9 ? ? ? 9 ? 51
35. - 36. Lýdia Mikušáková Z7 Gymnázium Alejová 1 8 8 9 5 5 4 6 -- -- -- -- -- 49
Elena Kundríková Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 7 8 8 9 -- 9 ? -- ? -- -- 49
37. Marek Mičko Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 9 3 9 5 4 9 ? ? ? -- -- 48
38. Ján Meteňko Z9 Základná Škola Lúčna 827/26 Vranov nad Topľou 9 ? 8 9 7 1 9 ? ? ? ? ? 43
39. Kristofer Noel Rjabinčák Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- 4 6 5 ? ? -- ? ? ? 42
40. Michal Hudák Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 4 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 40
41. Eva Hricová Z9 Gymnázium Alejová 1 7 9 7 9 7 -- -- -- -- -- -- -- 39
42. Simona Stahovcová Z7 ZŠ Park Angelinum 8 5 3 0 3 5 5 9 -- -- -- -- -- 35
43. Šimon Mihalik Z9 Gymnázium sv. Tomáša Akvinského 9 9 7 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 34
44. Barbora Brindžáková Z9 Gymnázium Park mládeže 5 9 -- 9 -- -- -- 9 ? ? -- -- -- 27
45. Viliam Vrchovinsky Z7 Základná škola Krosnianska 4 6 9 -- -- 5 -- -- -- -- -- -- -- 26
46. Kareem Tereska Z8 Základná škola Komenského 1 9 -- 9 -- 5 -- -- -- -- -- -- -- 23
47. Daniela Štulajterová Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 9 -- 4 -- -- 5 -- -- -- -- -- 18
48. Jakub Porubsky Z7 ZŠ Park Angelinum 8 -- 8 -- -- -- 3 1 -- -- -- 1 -- 17
49. Samuel Švec Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 3 7 3 -- 0 -- -- -- -- -- -- 13
50. Oliver Kruták Z7 Gymnázium Alejová 1 4 -- -- -- -- 4 -- -- -- -- -- -- 12
51. Olívia Kovaľová Z8 Základná škola Juh 1054 0 -- 3 -- 5 2 -- -- -- -- -- -- 10
52. Miriam Varechová Z9 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 9
53. Veronika Štiavnická Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 8 -- -- -- 0 -- -- -- -- -- -- 8
54. - 56. Veronika Vavreková Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 2 3 -- 2 -- -- -- -- -- -- 7
Damián Fedor Z8 Základná škola Juh 1054 -- -- -- -- -- 7 -- -- -- -- -- -- 7
Patrik Sklenár Z7 Gymnázium Terézie Vansovej -- -- -- -- -- -- 7 -- -- ? -- -- 7
57. Lukáš Kmec Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 3 -- -- 2 -- -- -- -- -- -- 5
58. - 60. Leo Torma Z8 Základná škola Krosnianska 4 1 -- 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4
Matúš Katina Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 1 -- -- 3 -- -- -- -- -- -- 4
Adela Polomská Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 1 -- -- 3 -- -- -- -- -- -- 4
61. Slavomira Synott Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 1 -- -- 0 -- -- -- -- -- -- 1
62. Max Hložek Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- ? ? -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0

Newsletter

Nenechajte si ujsť akcie, ktoré chystáme a odoberajte náš newsletter!