Poradie seminára Matik, 32. ročník - Zimný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 4. Lucia Chladná Z7 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 9 54
Samuel Osuský Z8 Základná škola Dr. J. Dérera 9 9 9 9 9 9 54
Barbora Baltovičová Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 -- 54
Richard Vodička Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 5 9 9 9 54
5. Adam Džavoronok Z9 Súkromná základná škola Slobody 1 9 9 8 9 9 9 53
6. Michal Iľkovič Z7 Cirkevná základná škola s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča 9 9 9 2 9 7 52
7. Sara Gašparová Z9 Gymnázium A. Bernoláka 9 9 9 9 9 6 51
8. Martin Kopčány Z9 Gymnázium Jána Chalupku 9 7 9 9 9 7 50
9. - 10. Michal Židzik Z9 Základná škola J. Švermu 6 9 9 9 9 7 49
Karin Eštoková Z9 Gymnázium M.R. Štefánika Nám. L. Novomeského 4 9 9 9 9 6 7 49
11. Katarína Farbulová Z7 Gymnázium Alejová 1 7 9 5 9 4 9 48
12. - 13. Miriam Horváthová Z9 Základná škola Komenského 1 8 4 9 9 9 7 46
Patrik Barnišin Z7 Cirkevná základná škola s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča 8 6 9 -- 7 7 46
14. - 15. Eva Krajčiová Z6 Gymnázium Alejová 1 9 6 9 6 6 6 45
Ondrej Králik Z7 Gymnázium Alejová 1 8 5 5 9 9 1 45
16. Tomáš Kubrický Z7 Základná škola Krosnianska 4 8 9 9 2 7 -- 44
17. - 18. Alex Fabrici Z7 Základná škola Park Angelinum 8 9 9 7 -- 9 -- 43
Marek Horváth Z7 Gymnázium Konštantínova 2 9 8 9 -- 5 3 43
19. - 20. Veronika Vodičková Z7 Gymnázium Alejová 1 9 4 5 0 8 7 42
Štefan Vašak Z9 Základná škola Kežmarská 30 7 7 9 9 7 3 42
21. - 22. Matej Kundrík Z8 Základná škola Krosnianska 4 5 9 7 8 1 7 41
Tomáš Gaja Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 7 5 9 6 -- 41
23. Terézia Stanová Z8 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 5 9 9 6 6 -- 40
24. Nina Pacholská Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 2 -- -- 38
25. - 26. Karol Jakubčák Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 1 9 -- 37
Jakub Kulka Z9 Gymnázium M.R. Štefánika Nám. L. Novomeského 4 9 6 7 8 0 7 37
27. Martin Šmilňák Z8 Gymnázium Alejová 1 8 9 5 9 2 -- 35
28. Adela Horváthová Z8 Súkromná základná škola Dneperská 1 5 2 5 9 4 7 34
29. - 30. Ján Brajerčík Z8 Základná škola Šmeralova 25 8 8 5 0 2 7 32
Eduard Fedorčuk Z8 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 8 4 7 2 9 -- 32
31. Ľubomír Vargovčík Z9 Základná škola Kežmarská 30 7 7 5 4 4 3 30
32. - 36. Natália Poliačiková Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 9 9 2 -- -- 29
Jakub Blišťan Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 5 -- 2 2 29
Patrik Sremaňák Z9 Základná škola Krosnianska 4 5 -- 9 9 6 -- 29
Zoe Kolarčíková Z8 Základná škola Staničná 13 9 9 9 -- 2 -- 29
Ľubomíra Šenitková Z7 Gymnázium Lipany 4 8 4 4 1 0 29
37. - 40. Paulína Tkáčová Z7 Základná škola Levočská 11 0 1 5 9 3 1 28
Lukáš Jacko Z7 Základná škola Krosnianska 4 5 2 7 0 7 0 28
Martin Dudjak Z7 Spojená škola Dominika Tatarku 4 9 5 1 0 0 28
Vladimír Boguský Z7 Základná škola Juh 1054 7 1 5 2 0 6 28
41. - 42. Branislav Ječim Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 5 9 9 0 2 1 27
Alžbeta Klimentová Z8 Základná škola Laca Novomeského 5 1 9 -- 7 4 27
43. Matej Šoltés Z8 Gymnázium Trebišovská 12 8 9 4 -- 3 -- 24
44. - 46. Richard Gerboc Z9 Základná škola Štefánikova 31 5 9 5 0 4 0 23
Kalista Semancová Z7 Základná škola SNP 1 3 7 5 0 1 0 23
Jana Mašlejová Z9 Základná škola Kúpeľná 5 6 4 0 1 7 23
47. - 49. Olívia Jánošíková Z8 Základná škola Krosnianska 4 4 1 5 1 4 7 22
Martin Šedovič Z7 Základná škola Krosnianska 4 3 -- -- 9 0 1 22
Matej Vojtaník Z7 Základná škola Krosnianska 4 7 1 5 0 2 -- 22
50. Natália Poliačiková Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- 2 1 -- 21
51. - 54. Oskar Hritz Z9 Základná škola Polianska 1 2 1 6 6 5 0 20
Viktória Števková Z8 Základná škola M. R. Štefánika 9 2 5 4 -- -- 20
Filip Sabovčík Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha 5 1 7 0 -- -- 20
Anežka Kasalová Z9 Křesťanské gymnázium v Praze 10 4 0 8 7 1 0 20
55. - 56. Alžbeta Szabová Z9 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 7 6 5 1 0 -- 19
Erik Jochman Z8 Gymnázium Alejová 1 6 2 5 1 4 0 19
57. - 58. Matúš Chovančák Z7 Základná škola Krosnianska 4 2 3 5 3 -- -- 18
Miriama Kmecová Z7 Základná škola Krosnianska 4 1 5 5 2 -- -- 18
59. - 62. Barbara Michalíková Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 5 3 -- -- 17
Peter Varga Z7 Základná škola Krosnianska 4 8 -- -- 1 0 -- 17
Adam Bednář Z9 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 7 4 4 -- 1 1 17
Tereza Kostiviarová Z8 Základná škola Trieda SNP 20 5 6 5 1 -- -- 17
63. - 67. Matúš Mandzák Z8 Základná škola Krosnianska 4 5 -- -- 3 8 -- 16
Vladimir Slanina Z7 Základná škola Krosnianska 4 4 1 5 -- 1 -- 16
Dávid Kepič Z8 Gymnázium Alejová 1 3 2 5 0 6 0 16
Viliam Karol Kubičár Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha 5 1 5 0 0 0 16
Patrícia Gondášová Z8 Základná škola M. R. Štefánika 5 2 5 4 -- -- 16
68. - 69. Filip Olej Z7 Základná škola Krosnianska 4 5 -- 4 0 1 -- 15
Šimon Kirňák Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 4 -- 9 2 -- -- 15
70. - 74. Timotej Jakubov Z9 Základná škola Štefánikova 31 5 -- 8 1 -- -- 14
Samuel Čurma Z9 Základná škola J. Švermu 5 2 5 -- 2 -- 14
Lenka Palušáková Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha 5 0 4 0 0 0 14
Tomáš Jakubec Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha 3 1 5 0 0 0 14
Alica Kvasňáková Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 5 -- -- -- -- 14
75. - 78. Ema Lola Škombárová Z7 Základná škola Krosnianska 4 5 -- -- 0 3 -- 13
Filip Fetyko Z7 Základná škola Krosnianska 4 3 1 4 -- 1 -- 13
Bianka Gurská Z8 Gymnázium Alejová 1 4 2 5 2 -- -- 13
Jakub Muller Z8 Gymnázium Alejová 1 3 4 5 -- 1 -- 13
79. Eva Hricová Z8 Základná škola M. R. Štefánika 6 1 5 -- -- -- 12
80. - 82. Henrietta Antožy Z7 Základná škola Krosnianska 4 4 2 -- 0 1 -- 11
Tomáš Vitko Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha 3 -- 4 0 -- -- 11
Martin Kuchta Z7 Gymnázium Alejová 1 3 2 -- -- 3 -- 11
83. - 85. Jakub Babík Z7 Základná škola Krosnianska 4 4 2 -- -- -- -- 10
Eduard Lehocký Z7 Základná škola Krosnianska 4 5 -- -- -- -- -- 10
Michal Kaško Z7 Základná škola Krosnianska 4 4 2 -- 0 0 -- 10
86. Petra Chomová Z8 Základná škola Krosnianska 4 5 -- -- -- 3 -- 8
87. Tereza Pažinová Z8 Základná škola Krosnianska 4 1 -- -- -- 6 -- 7
88. Tomáš Vysoký Z8 Základná škola Krosnianska 4 6 -- -- -- 0 -- 6
89. - 91. Pavol, Alexander Komloš Z8 Základná škola Krosnianska 4 4 -- -- -- 1 -- 5
Alena Závodníková Z8 Základná škola Krosnianska 4 4 -- -- -- 1 -- 5
Katarína Žiaková Z9 Gymnázium Kukučínova 1 4 0 -- 1 -- -- 5
92. - 93. Ivonne Hančikovská Z8 Základná škola Krosnianska 4 1 1 -- -- 1 -- 3
Maximilian Bak Z8 Základná škola Krosnianska 4 2 -- -- -- 1 -- 3
94. - 101. Juraj Šuhaj Z8 Základná škola Krosnianska 4 2 -- -- -- 0 -- 2
Zuzana Benešová Z7 Základná škola Krosnianska 4 1 -- -- 0 0 0 2
Daniel Miščík Z7 Základná škola Krosnianska 4 0 -- -- -- 1 0 2
Silvia Čobanová Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 1 1 -- -- -- 2
Miroslav Chodúr Z8 Základná škola M. R. Štefánika 2 -- -- 0 -- 0 2
Barbara Birošová Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha -- -- -- 2 -- -- 2
Adam Harmanský Z8 Základná škola Krosnianska 4 2 -- -- -- 0 -- 2
Maximiliána Ferencová Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha 1 -- -- -- -- -- 2
102. - 106. Boris Pasterňak Z8 Základná škola Krosnianska 4 1 -- -- 0 -- -- 1
Michal Chovančák Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- 1 -- 1
Juliána Dovalová Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha -- -- -- 1 -- -- 1
Lucia Zajacová Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha -- -- -- 1 -- -- 1
Emma Murdžáková Základná škola Ing. O. Kožucha -- 1 -- -- -- -- 1
107. - 114. Michal Dvořáček Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 0 -- -- -- 0 0
Matej Vojtaník Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- 0 -- -- 0
Yarden Cohen Z7 Základná škola Krosnianska 4 0 -- -- 0 -- -- 0
Samuel Torhány Z7 Gymnázium Alejová 1 0 0 -- 0 -- 0 0
Tomáš Hamrák Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha -- -- -- 0 -- -- 0
Jakub Lukáč Z7 Základná škola Juh 1054 0 -- -- 0 0 0 0
Matěj Fober Z7 Základná škola Juh 1054 0 0 -- 0 -- -- 0
Juraj Pavolko Z9 Základná škola Juh 1054 -- -- -- -- 0 0 0

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 4. Matej Šoltés Z8 Gymnázium Trebišovská 12 ? ? ? ? ? ? 0
Kalista Semancová Z7 Základná škola SNP 1 -- ? ? ? -- ? 0
Samuel Torhány Z7 Gymnázium Alejová 1 -- ? -- -- -- ? 0
Katarína Žiaková Z9 Gymnázium Kukučínova 1 ? ? ? -- ? -- 0


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 4. Barbora Baltovičová Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 -- -- -- -- -- -- -- 54
Richard Vodička Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 5 9 9 9 -- -- -- -- -- -- 54
Samuel Osuský Z8 Základná škola Dr. J. Dérera 9 9 9 9 9 9 -- -- -- -- -- -- 54
Lucia Chladná Z7 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 9 -- -- -- -- -- -- 54
5. Adam Džavoronok Z9 Súkromná základná škola Slobody 1 9 9 8 9 9 9 -- -- -- -- -- -- 53
6. Michal Iľkovič Z7 Cirkevná základná škola s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča 9 9 9 2 9 7 -- -- -- -- -- -- 52
7. Sara Gašparová Z9 Gymnázium A. Bernoláka 9 9 9 9 9 6 -- -- -- -- -- -- 51
8. Martin Kopčány Z9 Gymnázium Jána Chalupku 9 7 9 9 9 7 -- -- -- -- -- -- 50
9. - 10. Karin Eštoková Z9 Gymnázium M.R. Štefánika Nám. L. Novomeského 4 9 9 9 9 6 7 -- -- -- -- -- -- 49
Michal Židzik Z9 Základná škola J. Švermu 6 9 9 9 9 7 -- -- -- -- -- -- 49
11. Katarína Farbulová Z7 Gymnázium Alejová 1 7 9 5 9 4 9 -- -- -- -- -- -- 48
12. - 13. Patrik Barnišin Z7 Cirkevná základná škola s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča 8 6 9 -- 7 7 -- -- -- -- -- -- 46
Miriam Horváthová Z9 Základná škola Komenského 1 8 4 9 9 9 7 -- -- -- -- -- -- 46
14. - 15. Ondrej Králik Z7 Gymnázium Alejová 1 8 5 5 9 9 1 -- -- -- -- -- -- 45
Eva Krajčiová Z6 Gymnázium Alejová 1 9 6 9 6 6 6 -- -- -- -- -- -- 45
16. Tomáš Kubrický Z7 Základná škola Krosnianska 4 8 9 9 2 7 -- -- -- -- -- -- -- 44
17. - 18. Marek Horváth Z7 Gymnázium Konštantínova 2 9 8 9 -- 5 3 -- -- -- -- -- -- 43
Alex Fabrici Z7 Základná škola Park Angelinum 8 9 9 7 -- 9 -- -- -- -- -- -- -- 43
19. - 20. Štefan Vašak Z9 Základná škola Kežmarská 30 7 7 9 9 7 3 -- -- -- -- -- -- 42
Veronika Vodičková Z7 Gymnázium Alejová 1 9 4 5 0 8 7 -- -- -- -- -- -- 42
21. - 22. Tomáš Gaja Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 7 5 9 6 -- -- -- -- -- -- -- 41
Matej Kundrík Z8 Základná škola Krosnianska 4 5 9 7 8 1 7 -- -- -- -- -- -- 41
23. Terézia Stanová Z8 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 5 9 9 6 6 -- -- -- -- -- -- -- 40
24. Nina Pacholská Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 2 -- -- -- -- -- -- -- -- 38
25. - 26. Jakub Kulka Z9 Gymnázium M.R. Štefánika Nám. L. Novomeského 4 9 6 7 8 0 7 -- -- -- -- -- -- 37
Karol Jakubčák Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 1 9 -- -- -- -- -- -- -- 37
27. Martin Šmilňák Z8 Gymnázium Alejová 1 8 9 5 9 2 -- -- -- -- -- -- -- 35
28. Adela Horváthová Z8 Súkromná základná škola Dneperská 1 5 2 5 9 4 7 -- -- -- -- -- -- 34
29. - 30. Eduard Fedorčuk Z8 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 8 4 7 2 9 -- -- -- -- -- -- -- 32
Ján Brajerčík Z8 Základná škola Šmeralova 25 8 8 5 0 2 7 -- -- -- -- -- -- 32
31. Ľubomír Vargovčík Z9 Základná škola Kežmarská 30 7 7 5 4 4 3 -- -- -- -- -- -- 30
32. - 36. Ľubomíra Šenitková Z7 Gymnázium Lipany 4 8 4 4 1 0 -- -- -- -- -- -- 29
Jakub Blišťan Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 5 -- 2 2 -- -- -- -- -- -- 29
Patrik Sremaňák Z9 Základná škola Krosnianska 4 5 -- 9 9 6 -- -- -- -- -- -- -- 29
Zoe Kolarčíková Z8 Základná škola Staničná 13 9 9 9 -- 2 -- -- -- -- -- -- -- 29
Natália Poliačiková Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 9 9 2 -- -- -- -- -- -- -- -- 29
37. - 40. Martin Dudjak Z7 Spojená škola Dominika Tatarku 4 9 5 1 0 0 -- -- -- -- -- -- 28
Lukáš Jacko Z7 Základná škola Krosnianska 4 5 2 7 0 7 0 -- -- -- -- -- -- 28
Vladimír Boguský Z7 Základná škola Juh 1054 7 1 5 2 0 6 -- -- -- -- -- -- 28
Paulína Tkáčová Z7 Základná škola Levočská 11 0 1 5 9 3 1 -- -- -- -- -- -- 28
41. - 42. Alžbeta Klimentová Z8 Základná škola Laca Novomeského 5 1 9 -- 7 4 -- -- -- -- -- -- 27
Branislav Ječim Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 5 9 9 0 2 1 -- -- -- -- -- -- 27
43. Matej Šoltés Z8 Gymnázium Trebišovská 12 8 9 4 -- 3 -- ? ? ? ? ? ? 24
44. - 46. Richard Gerboc Z9 Základná škola Štefánikova 31 5 9 5 0 4 0 -- -- -- -- -- -- 23
Kalista Semancová Z7 Základná škola SNP 1 3 7 5 0 1 0 -- ? ? ? -- ? 23
Jana Mašlejová Z9 Základná škola Kúpeľná 5 6 4 0 1 7 -- -- -- -- -- -- 23
47. - 49. Olívia Jánošíková Z8 Základná škola Krosnianska 4 4 1 5 1 4 7 -- -- -- -- -- -- 22
Martin Šedovič Z7 Základná škola Krosnianska 4 3 -- -- 9 0 1 -- -- -- -- -- -- 22
Matej Vojtaník Z7 Základná škola Krosnianska 4 7 1 5 0 2 -- -- -- -- -- -- -- 22
50. Natália Poliačiková Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- 2 1 -- -- -- -- -- -- -- 21
51. - 54. Viktória Števková Z8 Základná škola M. R. Štefánika 9 2 5 4 -- -- -- -- -- -- -- -- 20
Oskar Hritz Z9 Základná škola Polianska 1 2 1 6 6 5 0 -- -- -- -- -- -- 20
Anežka Kasalová Z9 Křesťanské gymnázium v Praze 10 4 0 8 7 1 0 -- -- -- -- -- -- 20
Filip Sabovčík Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha 5 1 7 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 20
55. - 56. Erik Jochman Z8 Gymnázium Alejová 1 6 2 5 1 4 0 -- -- -- -- -- -- 19
Alžbeta Szabová Z9 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 7 6 5 1 0 -- -- -- -- -- -- -- 19
57. - 58. Miriama Kmecová Z7 Základná škola Krosnianska 4 1 5 5 2 -- -- -- -- -- -- -- -- 18
Matúš Chovančák Z7 Základná škola Krosnianska 4 2 3 5 3 -- -- -- -- -- -- -- -- 18
59. - 62. Tereza Kostiviarová Z8 Základná škola Trieda SNP 20 5 6 5 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 17
Adam Bednář Z9 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 7 4 4 -- 1 1 -- -- -- -- -- -- 17
Peter Varga Z7 Základná škola Krosnianska 4 8 -- -- 1 0 -- -- -- -- -- -- -- 17
Barbara Michalíková Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 5 3 -- -- -- -- -- -- -- -- 17
63. - 67. Dávid Kepič Z8 Gymnázium Alejová 1 3 2 5 0 6 0 -- -- -- -- -- -- 16
Patrícia Gondášová Z8 Základná škola M. R. Štefánika 5 2 5 4 -- -- -- -- -- -- -- -- 16
Matúš Mandzák Z8 Základná škola Krosnianska 4 5 -- -- 3 8 -- -- -- -- -- -- -- 16
Vladimir Slanina Z7 Základná škola Krosnianska 4 4 1 5 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- 16
Viliam Karol Kubičár Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha 5 1 5 0 0 0 -- -- -- -- -- -- 16
68. - 69. Filip Olej Z7 Základná škola Krosnianska 4 5 -- 4 0 1 -- -- -- -- -- -- -- 15
Šimon Kirňák Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 4 -- 9 2 -- -- -- -- -- -- -- -- 15
70. - 74. Alica Kvasňáková Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 14
Lenka Palušáková Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha 5 0 4 0 0 0 -- -- -- -- -- -- 14
Tomáš Jakubec Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha 3 1 5 0 0 0 -- -- -- -- -- -- 14
Timotej Jakubov Z9 Základná škola Štefánikova 31 5 -- 8 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 14
Samuel Čurma Z9 Základná škola J. Švermu 5 2 5 -- 2 -- -- -- -- -- -- -- 14
75. - 78. Bianka Gurská Z8 Gymnázium Alejová 1 4 2 5 2 -- -- -- -- -- -- -- -- 13
Jakub Muller Z8 Gymnázium Alejová 1 3 4 5 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- 13
Filip Fetyko Z7 Základná škola Krosnianska 4 3 1 4 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- 13
Ema Lola Škombárová Z7 Základná škola Krosnianska 4 5 -- -- 0 3 -- -- -- -- -- -- -- 13
79. Eva Hricová Z8 Základná škola M. R. Štefánika 6 1 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12
80. - 82. Martin Kuchta Z7 Gymnázium Alejová 1 3 2 -- -- 3 -- -- -- -- -- -- -- 11
Henrietta Antožy Z7 Základná škola Krosnianska 4 4 2 -- 0 1 -- -- -- -- -- -- -- 11
Tomáš Vitko Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha 3 -- 4 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 11
83. - 85. Michal Kaško Z7 Základná škola Krosnianska 4 4 2 -- 0 0 -- -- -- -- -- -- -- 10
Jakub Babík Z7 Základná škola Krosnianska 4 4 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 10
Eduard Lehocký Z7 Základná škola Krosnianska 4 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 10
86. Petra Chomová Z8 Základná škola Krosnianska 4 5 -- -- -- 3 -- -- -- -- -- -- -- 8
87. Tereza Pažinová Z8 Základná škola Krosnianska 4 1 -- -- -- 6 -- -- -- -- -- -- -- 7
88. Tomáš Vysoký Z8 Základná škola Krosnianska 4 6 -- -- -- 0 -- -- -- -- -- -- -- 6
89. - 91. Katarína Žiaková Z9 Gymnázium Kukučínova 1 4 0 -- 1 -- -- ? ? ? -- ? -- 5
Alena Závodníková Z8 Základná škola Krosnianska 4 4 -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- 5
Pavol, Alexander Komloš Z8 Základná škola Krosnianska 4 4 -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- 5
92. - 93. Ivonne Hančikovská Z8 Základná škola Krosnianska 4 1 1 -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- 3
Maximilian Bak Z8 Základná škola Krosnianska 4 2 -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- 3
94. - 101. Miroslav Chodúr Z8 Základná škola M. R. Štefánika 2 -- -- 0 -- 0 -- -- -- -- -- -- 2
Zuzana Benešová Z7 Základná škola Krosnianska 4 1 -- -- 0 0 0 -- -- -- -- -- -- 2
Daniel Miščík Z7 Základná škola Krosnianska 4 0 -- -- -- 1 0 -- -- -- -- -- -- 2
Juraj Šuhaj Z8 Základná škola Krosnianska 4 2 -- -- -- 0 -- -- -- -- -- -- -- 2
Adam Harmanský Z8 Základná škola Krosnianska 4 2 -- -- -- 0 -- -- -- -- -- -- -- 2
Maximiliána Ferencová Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2
Silvia Čobanová Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2
Barbara Birošová Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha -- -- -- 2 -- -- -- -- -- -- -- -- 2
102. - 106. Boris Pasterňak Z8 Základná škola Krosnianska 4 1 -- -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 1
Emma Murdžáková Základná škola Ing. O. Kožucha -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1
Lucia Zajacová Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 1
Juliána Dovalová Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 1
Michal Chovančák Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- 1
107. - 114. Samuel Torhány Z7 Gymnázium Alejová 1 0 0 -- 0 -- 0 -- ? -- -- -- ? 0
Yarden Cohen Z7 Základná škola Krosnianska 4 0 -- -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 0
Matěj Fober Z7 Základná škola Juh 1054 0 0 -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 0
Jakub Lukáč Z7 Základná škola Juh 1054 0 -- -- 0 0 0 -- -- -- -- -- -- 0
Michal Dvořáček Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 0 -- -- -- 0 -- -- -- -- -- -- 0
Tomáš Hamrák Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha -- -- -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 0
Matej Vojtaník Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 0
Juraj Pavolko Z9 Základná škola Juh 1054 -- -- -- -- 0 0 -- -- -- -- -- -- 0

Aktuality

Presun termínu
Drahí riešitelia, termín druhej série zimného semestra sa presunul až na 26. novembra 2018, do 20:00, dúfame, že túto zmenu radi privítate! :)
(11. november 2018)

Zimná séria je tu!
Leto už skončilo a my sme si pre vás preto pripravili novučičký časopis so super príkladmi.
(11. september 2018)

Toto je koniec!
Nezúfajte, končí sa iba jeden zo semestrov nášho i vášho seminára. Nezabudnite sa mrknúť na poradie, prečítať časopis a pozorne si prezrieť svoje opravené riešenia!
(23. máj 2018)

Jarný výlet
Jarný výlet sa po veľkých očakávaniach koná! Viac menej úderných informácii dá sa nájsť v príspevku.
(09. máj 2018)

Nové tričká STROMu
Nové tričká nášho združenia už čoskoro! V príspevku na hlavnej stránke nájdete odkaz na anketu, kde môžete zahlasovať za farby nových tričiek. Kúpou trička môžete podporiť naše aktivity.
(10. apríl 2018)

Info

Stránka je vo vývoji, a je možné že natrafíte na chyby alebo nedostatky. Vaše postrehy a návrhy na zlepšenie prosím zasielajte na adresuTento projekt sa organizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.