Poradie seminára Matik, 37. ročník - Letný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 5. Richard Semanišin Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 9 54
Hana Erdélyiová Z8 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 -- 54
Alena Chladná Z8 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 9 54
Richard Futáš Z7 ZŠ Park Angelinum 8 9 9 9 9 9 6 54
Alica Földesová Z7 Village School 9 9 9 9 9 -- 54
6. - 7. Adam Horváth Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 8 9 5 53
Dominik Feňovčík Z8 Základná škola Belehradská 21 9 9 9 8 9 -- 53
8. - 9. Magdaléna Škriabová Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 8 9 8 52
Filip Feher Z7 ZŠ Park Angelinum 8 9 9 7 9 9 4 52
10. - 11. Šimon Jonaštík Z7 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 7 8 9 -- 51
Tomáš Cabúk Z8 Základná škola, Hlavná 121, Gelnica 9 8 9 8 9 7 51
12. - 13. Hana Ihnátová Z8 Základná škola Obchodná 9 8 9 9 7 4 50
Marek Babuščák Z7 Gymnázium Alejová 1 5 9 9 9 9 0 50
14. - 16. Vojto Bálint Z8 CZŠ R. Zaymusa 7 9 8 8 9 5 49
Sara Vojtkova Z9 Základná škola Polianska 1 9 8 9 9 9 5 49
Lívia Lukáčová Z9 Základná škola Polianska 1 9 8 9 9 9 5 49
17. - 19. Ondrej Medo Z7 Orientierungsschule Wünnewil 9 9 9 9 -- 3 48
Daniel Ryan Takáč Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 7 9 9 5 48
Jakub Katrák Z8 Základná škola Polianska 1 9 8 4 9 9 5 48
20. - 24. Nina Hudáková Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 8 8 9 4 47
Sandra Futášová Z7 ZŠ Park Angelinum 8 8 9 9 4 8 2 47
Jakub Jančiga Z7 ZŠ sv. Gorazda 9 8 9 8 -- 4 47
Sophia Sotáková Z9 Základná škola Jána Švermu 8 9 9 9 7 5 47
Tomáš Urmanič Z7 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 5 9 6 4 47
25. - 27. Daniela Tkáčová Z8 Základná škola Levočská 11 9 9 9 5 7 5 46
Emilián Frischer Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 5 5 9 3 46
Lukáš Húdek Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 7 9 6 6 46
28. Lukáš Kostík Z9 Gymnázium Alejová 1 9 8 7 9 9 3 45
29. Lukáš Paška Z9 Základná škola Kežmarská 30 9 8 7 9 5 6 44
30. - 31. Lýdia Mikušáková Z7 Gymnázium Alejová 1 8 8 9 5 5 4 43
Ján Meteňko Z9 Základná Škola Lúčna 827/26 Vranov nad Topľou 9 9 8 9 7 1 43
32. Kristofer Noel Rjabinčák Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- 4 6 5 42
33. Jakub Tomasz Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 4 7 -- 9 3 41
34. - 35. Elena Kundríková Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 7 8 8 9 -- 40
Michal Hudák Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 4 9 -- -- 40
36. - 37. Marek Mičko Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 9 3 9 5 4 39
Eva Hricová Z9 Gymnázium Alejová 1 7 9 7 9 7 -- 39
38. - 39. Kristina Jančigová Z9 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 8 9 7 8 1 4 37
Michal Revický Z8 Gymnázium J. A. Raymana 1 9 9 9 4 2 37
40. Patrik Murín Z7 Základná škola Krosnianska 4 0 8 7 -- 9 4 36
41. Šimon Mihalik Z9 Gymnázium sv. Tomáša Akvinského 9 9 7 9 -- -- 34
42. Marie Kasalová Z9 Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského 9 9 6 9 -- -- 33
43. - 44. Viliam Vrchovinsky Z7 Základná škola Krosnianska 4 6 9 -- -- 5 -- 26
Simona Stahovcová Z7 ZŠ Park Angelinum 8 5 3 0 3 5 5 26
45. Kareem Tereska Z8 Základná škola Komenského 1 9 -- 9 -- 5 -- 23
46. Barbora Brindžáková Z9 Gymnázium Park mládeže 5 9 -- 9 -- -- -- 18
47. Jakub Porubsky Z7 ZŠ Park Angelinum 8 -- 8 -- -- -- 3 14
48. - 49. Daniela Štulajterová Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 9 -- 4 -- -- 13
Samuel Švec Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 3 7 3 -- 0 13
50. Oliver Kruták Z7 Gymnázium Alejová 1 4 -- -- -- -- 4 12
51. Olívia Kovaľová Z8 Základná škola Juh 1054 0 -- 3 -- 5 2 10
52. Miriam Varechová Z9 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- 9 -- -- 9
53. Veronika Štiavnická Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 8 -- -- -- 0 8
54. - 55. Damián Fedor Z8 Základná škola Juh 1054 -- -- -- -- -- 7 7
Veronika Vavreková Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 2 3 -- 2 7
56. Lukáš Kmec Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 3 -- -- 2 5
57. - 59. Adela Polomská Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 1 -- -- 3 4
Matúš Katina Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 1 -- -- 3 4
Leo Torma Z8 Základná škola Krosnianska 4 1 -- 3 -- -- -- 4
60. Slavomira Synott Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 1 -- -- 0 1
61. Max Hložek Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 0 0 -- -- -- 0

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 5. Richard Semanišin Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 4 9 9 54
Magdaléna Škriabová Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 9 9 54
Alena Chladná Z8 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 9 54
Richard Futáš Z7 ZŠ Park Angelinum 8 9 9 9 7 9 9 54
Dominik Feňovčík Z8 Základná škola Belehradská 21 9 9 9 9 9 9 54
6. Alica Földesová Z7 Village School 9 9 8 -- 9 9 53
7. - 9. Hana Erdélyiová Z8 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 6 -- 9 51
Filip Feher Z7 ZŠ Park Angelinum 8 9 9 9 -- 9 6 51
Ján Meteňko Z9 Základná Škola Lúčna 827/26 Vranov nad Topľou 9 9 9 9 9 6 51
10. - 11. Marie Kasalová Z9 Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského 9 7 9 7 9 9 50
Tomáš Cabúk Z8 Základná škola, Hlavná 121, Gelnica 9 9 9 5 9 1 50
12. - 13. Kristofer Noel Rjabinčák Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- 7 9 6 49
Michal Revický Z8 Gymnázium J. A. Raymana 9 9 9 4 9 -- 49
14. Jakub Jančiga Z7 ZŠ sv. Gorazda 9 9 9 2 9 -- 47
15. Šimon Jonaštík Z7 Gymnázium Grösslingová 18 9 8 7 4 9 -- 46
16. Lívia Lukáčová Z9 Základná škola Polianska 1 9 9 9 2 9 -- 38
17. - 18. Sandra Futášová Z7 ZŠ Park Angelinum 8 9 -- -- -- 9 9 36
Tomáš Urmanič Z7 Gymnázium Grösslingová 18 7 9 9 2 -- -- 36
19. Hana Ihnátová Z8 Základná škola Obchodná 9 9 3 0 6 4 35
20. - 24. Patrik Murín Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 3 0 4 -- 34
Elena Kundríková Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- 7 -- -- 34
Adam Horváth Z7 Gymnázium Alejová 1 9 7 8 2 -- -- 34
Lukáš Paška Z9 Základná škola Kežmarská 30 8 9 3 7 1 6 34
Sophia Sotáková Z9 Základná škola Jána Švermu 9 9 3 4 9 -- 34
25. Jakub Katrák Z8 Základná škola Polianska 1 9 9 2 2 9 -- 33
26. Sara Vojtkova Z9 Základná škola Polianska 1 9 9 3 2 9 -- 32
27. Marek Babuščák Z7 Gymnázium Alejová 1 9 8 3 3 -- -- 31
28. Daniela Tkáčová Z8 Základná škola Levočská 11 9 9 1 -- 9 1 30
29. Kristina Jančigová Z9 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 9 7 3 0 9 1 29
30. - 31. Ondrej Medo Z7 Orientierungsschule Wünnewil 9 9 -- -- 1 -- 28
Lukáš Húdek Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 3 5 1 1 28
32. - 34. Nina Hudáková Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- -- 9 -- 27
Marek Mičko Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 7 3 1 -- -- 27
Jakub Tomasz Z7 Základná škola Krosnianska 4 4 9 -- 2 6 -- 27
35. - 36. Vojto Bálint Z8 CZŠ R. Zaymusa 9 7 -- -- 9 -- 25
Daniel Ryan Takáč Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- 7 -- -- 25
37. - 38. Barbora Brindžáková Z9 Gymnázium Park mládeže 5 9 3 8 -- -- -- 20
Lukáš Kostík Z9 Gymnázium Alejová 1 9 7 3 1 -- 0 20
39. Emilián Frischer Z7 Gymnázium Alejová 1 7 -- 3 -- -- 0 13
40. Simona Stahovcová Z7 ZŠ Park Angelinum 8 9 -- -- -- -- -- 9
41. Patrik Sklenár Z7 Gymnázium Terézie Vansovej 7 -- -- 0 -- -- 7
42. Lýdia Mikušáková Z7 Gymnázium Alejová 1 6 -- -- -- -- -- 6
43. Daniela Štulajterová Z8 Základná škola Krosnianska 4 5 -- -- -- -- -- 5
44. Jakub Porubsky Z7 ZŠ Park Angelinum 8 1 -- -- -- 1 -- 3


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 3. Richard Semanišin Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 108
Richard Futáš Z7 ZŠ Park Angelinum 8 9 9 9 9 9 6 9 9 9 7 9 9 108
Alena Chladná Z8 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108
4. - 5. Alica Földesová Z7 Village School 9 9 9 9 9 -- 9 9 8 -- 9 9 107
Dominik Feňovčík Z8 Základná škola Belehradská 21 9 9 9 8 9 -- 9 9 9 9 9 9 107
6. Magdaléna Škriabová Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 8 9 8 9 9 9 9 9 9 106
7. Hana Erdélyiová Z8 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 -- 9 9 9 6 -- 9 105
8. Filip Feher Z7 ZŠ Park Angelinum 8 9 9 7 9 9 4 9 9 9 -- 9 6 103
9. Tomáš Cabúk Z8 Základná škola, Hlavná 121, Gelnica 9 8 9 8 9 7 9 9 9 5 9 1 101
10. Šimon Jonaštík Z7 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 7 8 9 -- 9 8 7 4 9 -- 97
11. - 12. Jakub Jančiga Z7 ZŠ sv. Gorazda 9 8 9 8 -- 4 9 9 9 2 9 -- 94
Ján Meteňko Z9 Základná Škola Lúčna 827/26 Vranov nad Topľou 9 9 8 9 7 1 9 9 9 9 9 6 94
13. Kristofer Noel Rjabinčák Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- 4 6 5 9 9 -- 7 9 6 91
14. - 15. Adam Horváth Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 8 9 5 9 7 8 2 -- -- 87
Lívia Lukáčová Z9 Základná škola Polianska 1 9 8 9 9 9 5 9 9 9 2 9 -- 87
16. Michal Revický Z8 Gymnázium J. A. Raymana 1 9 9 9 4 2 9 9 9 4 9 -- 86
17. Hana Ihnátová Z8 Základná škola Obchodná 9 8 9 9 7 4 9 9 3 0 6 4 85
18. - 20. Tomáš Urmanič Z7 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 5 9 6 4 7 9 9 2 -- -- 83
Sandra Futášová Z7 ZŠ Park Angelinum 8 8 9 9 4 8 2 9 -- -- -- 9 9 83
Marie Kasalová Z9 Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského 9 9 6 9 -- -- 9 7 9 7 9 9 83
21. - 24. Marek Babuščák Z7 Gymnázium Alejová 1 5 9 9 9 9 0 9 8 3 3 -- -- 81
Sophia Sotáková Z9 Základná škola Jána Švermu 8 9 9 9 7 5 9 9 3 4 9 -- 81
Jakub Katrák Z8 Základná škola Polianska 1 9 8 4 9 9 5 9 9 2 2 9 -- 81
Sara Vojtkova Z9 Základná škola Polianska 1 9 8 9 9 9 5 9 9 3 2 9 -- 81
25. Lukáš Paška Z9 Základná škola Kežmarská 30 9 8 7 9 5 6 8 9 3 7 1 6 78
26. - 27. Ondrej Medo Z7 Orientierungsschule Wünnewil 9 9 9 9 -- 3 9 9 -- -- 1 -- 76
Daniela Tkáčová Z8 Základná škola Levočská 11 9 9 9 5 7 5 9 9 1 -- 9 1 76
28. - 31. Lukáš Húdek Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 7 9 6 6 9 9 3 5 1 1 74
Nina Hudáková Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 8 8 9 4 9 9 -- -- 9 -- 74
Vojto Bálint Z8 CZŠ R. Zaymusa 7 9 8 8 9 5 9 7 -- -- 9 -- 74
Elena Kundríková Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 7 8 8 9 -- 9 9 -- 7 -- -- 74
32. Daniel Ryan Takáč Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 7 9 9 5 9 9 -- 7 -- -- 73
33. Patrik Murín Z7 Základná škola Krosnianska 4 0 8 7 -- 9 4 9 9 3 0 4 -- 70
34. Jakub Tomasz Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 4 7 -- 9 3 4 9 -- 2 6 -- 68
35. - 36. Kristina Jančigová Z9 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 8 9 7 8 1 4 9 7 3 0 9 1 66
Marek Mičko Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 9 3 9 5 4 9 7 3 1 -- -- 66
37. Lukáš Kostík Z9 Gymnázium Alejová 1 9 8 7 9 9 3 9 7 3 1 -- 0 65
38. Emilián Frischer Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 5 5 9 3 7 -- 3 -- -- 0 59
39. Lýdia Mikušáková Z7 Gymnázium Alejová 1 8 8 9 5 5 4 6 -- -- -- -- -- 49
40. Michal Hudák Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 4 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 40
41. Eva Hricová Z9 Gymnázium Alejová 1 7 9 7 9 7 -- -- -- -- -- -- -- 39
42. Barbora Brindžáková Z9 Gymnázium Park mládeže 5 9 -- 9 -- -- -- 9 3 8 -- -- -- 38
43. Simona Stahovcová Z7 ZŠ Park Angelinum 8 5 3 0 3 5 5 9 -- -- -- -- -- 35
44. Šimon Mihalik Z9 Gymnázium sv. Tomáša Akvinského 9 9 7 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 34
45. Viliam Vrchovinsky Z7 Základná škola Krosnianska 4 6 9 -- -- 5 -- -- -- -- -- -- -- 26
46. Kareem Tereska Z8 Základná škola Komenského 1 9 -- 9 -- 5 -- -- -- -- -- -- -- 23
47. Daniela Štulajterová Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 9 -- 4 -- -- 5 -- -- -- -- -- 18
48. Jakub Porubsky Z7 ZŠ Park Angelinum 8 -- 8 -- -- -- 3 1 -- -- -- 1 -- 17
49. Samuel Švec Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 3 7 3 -- 0 -- -- -- -- -- -- 13
50. Oliver Kruták Z7 Gymnázium Alejová 1 4 -- -- -- -- 4 -- -- -- -- -- -- 12
51. Olívia Kovaľová Z8 Základná škola Juh 1054 0 -- 3 -- 5 2 -- -- -- -- -- -- 10
52. Miriam Varechová Z9 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 9
53. Veronika Štiavnická Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 8 -- -- -- 0 -- -- -- -- -- -- 8
54. - 56. Veronika Vavreková Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 2 3 -- 2 -- -- -- -- -- -- 7
Damián Fedor Z8 Základná škola Juh 1054 -- -- -- -- -- 7 -- -- -- -- -- -- 7
Patrik Sklenár Z7 Gymnázium Terézie Vansovej -- -- -- -- -- -- 7 -- -- 0 -- -- 7
57. Lukáš Kmec Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 3 -- -- 2 -- -- -- -- -- -- 5
58. - 60. Leo Torma Z8 Základná škola Krosnianska 4 1 -- 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4
Matúš Katina Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 1 -- -- 3 -- -- -- -- -- -- 4
Adela Polomská Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 1 -- -- 3 -- -- -- -- -- -- 4
61. Slavomira Synott Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 1 -- -- 0 -- -- -- -- -- -- 1
62. Max Hložek Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 0 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0

Newsletter

Nenechajte si ujsť akcie, ktoré chystáme a odoberajte náš newsletter!