Poradie seminára Matik, 32. ročník - Zimný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 4. Lucia Chladná Z7 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 9 54
Barbora Baltovičová Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 -- 54
Richard Vodička Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 5 9 9 9 54
Samuel Osusky Z9 Základná škola Dr. J. Dérera 9 9 9 9 9 9 54
5. Adam Džavoronok Z9 Súkromná základná škola Slobody 1 9 9 8 9 9 9 53
6. Michal Iľkovič Z7 Cirkevná základná škola s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča 9 9 9 2 9 7 52
7. Sara Gašparová Z9 Gymnázium A. Bernoláka 9 9 9 9 9 6 51
8. Martin Kopčány Z9 Gymnázium Jána Chalupku 9 7 9 9 9 7 50
9. - 10. Michal Židzik Z9 Základná škola J. Švermu 6 9 9 9 9 7 49
Karin Eštoková Z9 Gymnázium M.R. Štefánika Nám. L. Novomeského 4 9 9 9 9 6 7 49
11. Katarína Farbulová Z7 Gymnázium Alejová 1 7 9 5 9 4 9 48
12. - 13. Miriam Horváthová Z9 Základná škola Komenského 1 8 4 9 9 9 7 46
Patrik Barnišin Z7 Cirkevná základná škola s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča 8 6 9 -- 7 7 46
14. - 15. Ondrej Králik Z7 Gymnázium Alejová 1 8 5 5 9 9 1 45
Eva Krajčiová Z6 Gymnázium Alejová 1 9 6 9 6 6 6 45
16. Tomáš Kubrický Z7 Základná škola Krosnianska 4 8 9 9 2 7 -- 44
17. - 18. Alex Fabrici Z7 Základná škola Park Angelinum 8 9 9 7 -- 9 -- 43
Marek Horváth Z7 Gymnázium Konštantínova 2 9 8 9 -- 5 3 43
19. - 20. Veronika Vodičková Z7 Gymnázium Alejová 1 9 4 5 0 8 7 42
Štefan Vašak Z9 Základná škola Kežmarská 30 7 7 9 9 7 3 42
21. - 22. Matej Kundrík Z8 Základná škola Krosnianska 4 5 9 7 8 1 7 41
Tomáš Gaja Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 7 5 9 6 -- 41
23. Terézia Stanová Z8 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 5 9 9 6 6 -- 40
24. Natália Poliačiková Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 2 1 -- 39
25. Nina Pacholská Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 2 -- -- 38
26. - 27. Karol Jakubčák Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 1 9 -- 37
Jakub Kulka Z9 Gymnázium M.R. Štefánika Nám. L. Novomeského 4 9 6 7 8 0 7 37
28. Martin Šmilňák Z8 Gymnázium Alejová 1 8 9 5 9 2 -- 35
29. Adela Horváthová Z8 Súkromná základná škola Dneperská 1 5 2 5 9 4 7 34
30. - 31. Ján Brajerčík Z8 Základná škola Šmeralova 25 8 8 5 0 2 7 32
Eduard Fedorčuk Z8 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 8 4 7 2 9 -- 32
32. Ľubomír Vargovčík Z9 Základná škola Kežmarská 30 7 7 5 4 4 3 30
33. - 36. Jakub Blišťan Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 5 -- 2 2 29
Patrik Sremaňák Z9 Základná škola Krosnianska 4 5 -- 9 9 6 -- 29
Zoe Kolarčíková Z8 Základná škola Staničná 13 9 9 9 -- 2 -- 29
Ľubomíra Šenitková Z7 Gymnázium Lipany 4 8 4 4 1 0 29
37. - 40. Paulína Tkáčová Z7 Základná škola Levočská 11 0 1 5 9 3 1 28
Lukáš Jacko Z7 Základná škola Krosnianska 4 5 2 7 0 7 0 28
Martin Dudjak Z7 Spojená škola Dominika Tatarku 4 9 5 1 0 0 28
Vladimír Boguský Z7 Základná škola Juh 1054 7 1 5 2 0 6 28
41. - 42. Branislav Ječim Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 5 9 9 0 2 1 27
Alžbeta Klimentová Z8 Základná škola Laca Novomeského 5 1 9 -- 7 4 27
43. Matej Šoltés Z8 Gymnázium Trebišovská 12 8 9 4 -- 3 -- 24
44. - 46. Richard Gerboc Z9 Základná škola J. Švermu 5 9 5 0 4 0 23
Kalista Semancová Z7 Základná škola SNP 1 3 7 5 0 1 0 23
Jana Mašlejová Z9 Základná škola Kúpeľná 5 6 4 0 1 7 23
47. - 49. Olívia Jánošíková Z8 Základná škola Krosnianska 4 4 1 5 1 4 7 22
Martin Šedovič Z7 Základná škola Krosnianska 4 3 -- -- 9 0 1 22
Matej Vojtaník Z7 Základná škola Krosnianska 4 7 1 5 0 2 -- 22
50. - 53. Oskar Hritz Z9 Základná škola Polianska 1 2 1 6 6 5 0 20
Viktória Števková Z8 Základná škola M. R. Štefánika 9 2 5 4 -- -- 20
Filip Sabovčík Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha 5 1 7 0 -- -- 20
Anežka Kasalová Z9 Křesťanské gymnázium v Praze 10 4 0 8 7 1 0 20
54. - 55. Alžbeta Szabová Z9 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 7 6 5 1 0 -- 19
Erik Jochman Z8 Gymnázium Alejová 1 6 2 5 1 4 0 19
56. - 57. Matúš Chovančák Z7 Základná škola Krosnianska 4 2 3 5 3 -- -- 18
Miriama Kmecová Z7 Základná škola Krosnianska 4 1 5 5 2 -- -- 18
58. - 61. Barbara Michalíková Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 5 3 -- -- 17
Peter Varga Z7 Základná škola Krosnianska 4 8 -- -- 1 0 -- 17
Adam Bednář Z9 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 7 4 4 -- 1 1 17
Tereza Kostiviarová Z8 Základná škola Trieda SNP 20 5 6 5 1 -- -- 17
62. - 66. Matúš Mandzák Z8 Základná škola Krosnianska 4 5 -- -- 3 8 -- 16
Vladimír Slanina Z7 Základná škola Krosnianska 4 4 1 5 -- 1 -- 16
Dávid Kepič Z8 Gymnázium Alejová 1 3 2 5 0 6 0 16
Viliam Karol Kubičár Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha 5 1 5 0 0 0 16
Patrícia Gondášová Z8 Základná škola M. R. Štefánika 5 2 5 4 -- -- 16
67. - 68. Filip Olej Z7 Základná škola Krosnianska 4 5 -- 4 0 1 -- 15
Šimon Kirňák Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 4 -- 9 2 -- -- 15
69. - 73. Timotej Jakubov Z9 Základná škola J. Švermu 5 -- 8 1 -- -- 14
Samuel Čurma Z9 Základná škola J. Švermu 5 2 5 -- 2 -- 14
Lenka Palušáková Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha 5 0 4 0 0 0 14
Tomáš Jakubec Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha 3 1 5 0 0 0 14
Alica Kvasňáková Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 5 -- -- -- -- 14
74. - 77. Ema Lola Škombárová Z7 Základná škola Krosnianska 4 5 -- -- 0 3 -- 13
Filip Fetyko Z7 Základná škola Krosnianska 4 3 1 4 -- 1 -- 13
Bianka Gurská Z8 Gymnázium Alejová 1 4 2 5 2 -- -- 13
Jakub Muller Z8 Gymnázium Alejová 1 3 4 5 -- 1 -- 13
78. Eva Hricová Z8 Základná škola M. R. Štefánika 6 1 5 -- -- -- 12
79. - 82. Henrietta Antožy Z7 Základná škola Krosnianska 4 4 2 -- 0 1 -- 11
Tomáš Vitko Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha 3 -- 4 0 -- -- 11
Martin Kuchta Z7 Gymnázium Alejová 1 3 2 -- -- 3 -- 11
Maximiliána Ferencová Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha 1 -- 5 0 -- -- 11
83. - 85. Jakub Babík Z7 Základná škola Krosnianska 4 4 2 -- -- -- -- 10
Eduard Lehocký Z7 Základná škola Krosnianska 4 5 -- -- -- -- -- 10
Michal Kaško Z7 Základná škola Krosnianska 4 4 2 -- 0 0 -- 10
86. Petra Chomová Z8 Základná škola Krosnianska 4 5 -- -- -- 3 -- 8
87. Tereza Pažinová Z8 Základná škola Krosnianska 4 1 -- -- -- 6 -- 7
88. Tomáš Vysoký Z8 Základná škola Krosnianska 4 6 -- -- -- 0 -- 6
89. - 91. Pavol, Alexander Komloš Z8 Základná škola Krosnianska 4 4 -- -- -- 1 -- 5
Alena Zavodníková Z8 Základná škola, Krosnianska 4 4 -- -- -- 1 -- 5
Katarína Žiaková Z9 Gymnázium Kukučínova 1 4 0 -- 1 -- -- 5
92. - 93. Ivonne Hančikovská Z8 Základná škola Krosnianska 4 1 1 -- -- 1 -- 3
Maximilian Bak Z8 Základná škola Krosnianska 4 2 -- -- -- 1 -- 3
94. - 100. Juraj Šuhaj Z8 Základná škola Krosnianska 4 2 -- -- -- 0 -- 2
Zuzana Benešová Z7 Základná škola Krosnianska 4 1 -- -- 0 0 0 2
Daniel Miščík Z7 Základná škola Krosnianska 4 0 -- -- -- 1 0 2
Silvia Čobanová Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 1 1 -- -- -- 2
Miroslav Chodúr Z8 Základná škola M. R. Štefánika 2 -- -- 0 -- 0 2
Barbara Birošová Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha -- -- -- 2 -- -- 2
Adam Harmanský Z8 Základná škola Krosnianska 4 2 -- -- -- 0 -- 2
101. - 105. Boris Pasterňak Z8 Základná škola Krosnianska 4 1 -- -- 0 -- -- 1
Michal Chovančák Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- 1 -- 1
Juliána Dovalová Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha -- -- -- 1 -- -- 1
Lucia Zajacová Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha -- -- -- 1 -- -- 1
Emma Murdžáková Základná škola Ing. O. Kožucha -- 1 -- -- -- -- 1
106. - 112. Michal Dvořáček Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 0 -- -- -- 0 0
Yarden Cohen Z7 Základná škola Krosnianska 4 0 -- -- 0 -- -- 0
Samuel Torhány Z7 Gymnázium Alejová 1 0 0 -- 0 -- 0 0
Tomáš Hamrák Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha -- -- -- 0 -- -- 0
Jakub Lukáč Z7 Základná škola Juh 1054 0 -- -- 0 0 0 0
Matěj Fober Z7 Základná škola Juh 1054 0 0 -- 0 -- -- 0
Juraj Pavolko Z9 Základná škola Juh 1054 -- -- -- 0 0 0 0

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 3. Lucia Chladná Z7 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 9 54
Michal Iľkovič Z7 Cirkevná základná škola s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča 9 9 9 9 9 -- 54
Eva Krajčiová Z6 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 9 54
4. Veronika Vodičková Z7 Gymnázium Alejová 1 8 9 9 9 9 3 53
5. - 6. Paulína Tkáčová Z7 Základná škola Levočská 11 8 9 9 9 8 2 52
Adam Lašan Z7 ZŠ Komenského 2, Svit 7 9 9 9 9 2 52
7. - 8. Bianka Gurská Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 7 3 50
Richard Vodička Z7 Gymnázium Alejová 1 9 5 9 9 9 3 50
9. - 11. Oskar Hritz Z9 Základná škola Polianska 1 9 9 9 9 8 3 47
Miriam Horváthová Z9 Základná škola Komenského 1 8 4 9 9 8 9 47
Ondrej Králik Z7 Gymnázium Alejová 1 9 5 9 6 9 3 47
12. - 19. Karol Jakubčák Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 6 9 9 9 4 46
Olívia Jánošíková Z8 Základná škola Krosnianska 4 7 6 9 9 9 2 46
Terézia Stanová Z8 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 7 6 9 9 9 -- 46
Barbora Baltovičová Z8 Gymnázium Alejová 1 9 5 9 9 9 -- 46
Adam Bednář Z9 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 7 9 9 9 3 46
Eduard Fedorčuk Z8 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 6 9 9 7 -- 46
Karin Eštoková Z9 Gymnázium M.R. Štefánika Nám. L. Novomeského 4 9 7 9 9 9 3 46
Samuel Osusky Z9 Základná škola Dr. J. Dérera 9 7 9 8 9 4 46
20. - 21. Sara Gašparová Z9 Gymnázium A. Bernoláka 9 9 9 9 9 0 45
Martin Šmilňák Z8 Gymnázium Alejová 1 9 5 9 -- 9 8 45
22. Adam Džavoronok Z9 Súkromná základná škola Slobody 1 9 6 9 9 9 2 44
23. - 24. Katarína Farbulová Z7 Gymnázium Alejová 1 9 0 9 6 8 2 43
Patrik Barnišin Z7 Cirkevná základná škola s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča 8 8 9 -- -- 9 43
25. Alex Fabrici Z7 Základná škola Park Angelinum 8 -- 9 9 6 -- 9 42
26. - 27. Tomáš Gaja Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 0 6 9 9 3 39
Natália Poliačiková Z7 Základná škola Krosnianska 4 0 9 6 9 4 2 39
28. Michal Židzik Z9 Základná škola J. Švermu 1 6 9 6 7 9 38
29. Ľubomír Vargovčík Z9 Základná škola Kežmarská 30 1 6 9 9 9 3 37
30. Nina Pacholská Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 5 1 9 9 2 35
31. Marek Horváth Z7 Gymnázium Konštantínova 2 -- 4 9 5 6 1 34
32. - 34. Matej Kundrík Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 4 9 7 -- 2 33
Richard Gerboc Z9 Základná škola J. Švermu 8 0 9 9 4 3 33
Branislav Ječim Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 8 0 9 6 6 2 33
35. - 38. Tomáš Kubrický Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 6 -- 6 9 2 32
Ján Brajerčík Z8 Základná škola Šmeralova 25 6 9 5 6 3 2 32
Adela Horváthová Z8 Súkromná základná škola Dneperská 1 1 7 9 4 6 3 32
Patrik Sremaňák Z9 Základná škola Krosnianska 4 -- 5 9 9 9 -- 32
39. - 40. Štefan Vašak Z9 Základná škola Kežmarská 30 1 6 9 9 3 3 31
Jana Mašlejová Z9 Základná škola Kúpeľná 0 6 9 5 2 9 31
41. Matej Šoltés Z8 Gymnázium Trebišovská 12 8 0 1 9 8 2 29
42. Lukáš Jacko Z7 Základná škola Krosnianska 4 0 4 5 6 4 2 27
43. Martin Kopčány Z9 Gymnázium Jána Chalupku 1 6 9 -- 8 2 26
44. - 45. Martin Dudjak Z7 Spojená škola Dominika Tatarku 1 0 -- 8 3 4 24
Matej Vojtaník Z7 Základná škola Krosnianska 4 5 4 -- 6 1 2 24
46. Vladimír Slanina Z7 Základná škola Krosnianska 4 5 4 -- 6 0 2 23
47. - 48. Jakub Kulka Z9 Gymnázium M.R. Štefánika Nám. L. Novomeského 4 -- 3 9 8 -- 2 22
Kalista Semancová Z7 Základná škola SNP 1 1 3 6 4 0 2 22
49. Viliam Karol Kubičár Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha 1 6 1 0 3 2 19
50. Matúš Chovančák Z7 Základná škola Krosnianska 4 8 -- -- -- -- 2 18
51. Matúš Mandzák Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 4 -- 9 -- 2 15
52. Alžbeta Klimentová Z8 Základná škola Laca Novomeského 3 4 0 6 1 -- 14
53. - 54. Erik Jochman Z8 Gymnázium Alejová 1 1 0 1 3 6 1 13
Vladimír Boguský Z7 Základná škola Juh 1054 1 -- 6 0 0 0 13
55. - 57. Jakub Babík Z7 Základná škola Krosnianska 4 0 -- -- 6 0 -- 12
Jakub Blišťan Z8 Gymnázium Alejová 1 1 0 -- 9 -- 2 12
Filip Sabovčík Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha 0 2 -- 4 0 2 12
58. - 60. Pavol, Alexander Komloš Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- 9 2 11
Miriama Kmecová Z7 Základná škola Krosnianska 4 1 -- -- 0 4 2 11
Patrícia Gondášová Z8 Základná škola M. R. Štefánika 0 -- 0 5 4 2 11
61. Sára Titková Z6 Základná škola Juh 1054 2 0 0 0 4 0 10
62. Samuel Torhány Z7 Gymnázium Alejová 1 0 0 -- 0 4 1 9
63. Viktória Števková Z8 Základná škola M. R. Štefánika 0 -- 0 6 0 2 8
64. - 65. Jakub Imrich Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 2 -- 1 -- 2 7
Eva Hricová Z8 Základná škola M. R. Štefánika 0 -- -- -- 4 3 7
66. - 70. Tomáš Vysoký Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 4 -- -- -- 2 6
Petra Chomová Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 6 -- -- 0 6
Samuel Čurma Z9 Základná škola J. Švermu 2 -- 1 -- -- 3 6
Alena Zavodníková Z8 Základná škola, Krosnianska 4 -- -- 4 -- -- 2 6
Tomáš Vitko Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha 0 -- 0 0 0 3 6
71. - 77. Tereza Pažinová Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 4 1 -- -- -- 5
Henrietta Antožy Z7 Základná škola Krosnianska 4 0 0 -- -- 1 2 5
Martin Šedovič Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- 1 2 5
Barbara Birošová Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha -- 0 -- -- 3 2 5
Lucia Zajacová Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha -- -- -- -- 3 2 5
Katarína Žiaková Z9 Gymnázium Kukučínova 1 0 2 0 -- 3 -- 5
Maximiliána Ferencová Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha 1 -- 0 0 0 2 5
78. - 84. Veronika Cipková Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- 0 2 4
Ema Lola Škombárová Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 0 -- -- 0 2 4
Peter Varga Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- -- 2 4
Filip Olej Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- 0 2 4
Silvia Čobanová Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- 2 -- 2 4
Boris Pasterňak Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- 3 1 -- 4
Tomáš Hamrák Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha -- -- -- 2 -- 2 4
85. - 88. Miroslav Chodúr Z8 Základná škola M. R. Štefánika 0 -- -- 0 1 2 3
Juliána Dovalová Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha -- -- -- -- 1 2 3
Šimon Kirňák Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha -- -- -- 0 1 2 3
Adam Harmanský Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 2 -- -- -- 1 3
89. - 92. Ivonne Hančikovská Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 0 -- -- -- 2 2
Eduard Lehocký Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- -- 1 2
Daniel Miščík Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- -- 1 2
Tomáš Jakubec Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha 0 1 0 0 0 0 2
93. Juraj Šuhaj Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 0 -- -- 1 1
94. - 102. Michal Dvořáček Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 0 0 -- 0 0
Timotej Jakubov Z9 Základná škola J. Švermu 0 -- -- -- 0 0 0
Zuzana Benešová Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- 0 0 0
Filip Fetyko Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 0 0 0 -- 0 0
Jakub Lukáč Z7 Základná škola Juh 1054 0 0 -- 0 0 0 0
Lenka Palušáková Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha -- 0 0 0 0 0 0
Tomáš Hasaj Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 0 -- -- -- -- -- 0
Viktor Barbuščák Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha -- -- -- -- -- 0 0
Oliver Hošík Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha -- 0 -- -- -- -- 0


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. Lucia Chladná Z7 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108
2. Michal Iľkovič Z7 Cirkevná základná škola s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča 9 9 9 2 9 7 9 9 9 9 9 -- 106
3. Richard Vodička Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 5 9 9 9 9 5 9 9 9 3 104
4. - 5. Barbora Baltovičová Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 -- 9 5 9 9 9 -- 100
Samuel Osusky Z9 Základná škola Dr. J. Dérera 9 9 9 9 9 9 9 7 9 8 9 4 100
6. Eva Krajčiová Z6 Gymnázium Alejová 1 9 6 9 6 6 6 9 9 9 9 9 9 99
7. Adam Džavoronok Z9 Súkromná základná škola Slobody 1 9 9 8 9 9 9 9 6 9 9 9 2 97
8. Sara Gašparová Z9 Gymnázium A. Bernoláka 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 0 96
9. - 10. Karin Eštoková Z9 Gymnázium M.R. Štefánika Nám. L. Novomeského 4 9 9 9 9 6 7 9 7 9 9 9 3 95
Veronika Vodičková Z7 Gymnázium Alejová 1 9 4 5 0 8 7 8 9 9 9 9 3 95
11. Miriam Horváthová Z9 Základná škola Komenského 1 8 4 9 9 9 7 8 4 9 9 8 9 93
12. Ondrej Králik Z7 Gymnázium Alejová 1 8 5 5 9 9 1 9 5 9 6 9 3 92
13. Katarína Farbulová Z7 Gymnázium Alejová 1 7 9 5 9 4 9 9 0 9 6 8 2 91
14. Patrik Barnišin Z7 Cirkevná základná škola s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča 8 6 9 -- 7 7 8 8 9 -- -- 9 89
15. Michal Židzik Z9 Základná škola J. Švermu 6 9 9 9 9 7 1 6 9 6 7 9 87
16. Terézia Stanová Z8 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 5 9 9 6 6 -- 7 6 9 9 9 -- 86
17. Alex Fabrici Z7 Základná škola Park Angelinum 8 9 9 7 -- 9 -- -- 9 9 6 -- 9 85
18. Karol Jakubčák Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 1 9 -- 9 6 9 9 9 4 83
19. - 21. Tomáš Gaja Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 7 5 9 6 -- 9 0 6 9 9 3 80
Martin Šmilňák Z8 Gymnázium Alejová 1 8 9 5 9 2 -- 9 5 9 -- 9 8 80
Paulína Tkáčová Z7 Základná škola Levočská 11 0 1 5 9 3 1 8 9 9 9 8 2 80
22. - 23. Eduard Fedorčuk Z8 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 8 4 7 2 9 -- 9 6 9 9 7 -- 78
Natália Poliačiková Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 2 1 -- 0 9 6 9 4 2 78
24. Marek Horváth Z7 Gymnázium Konštantínova 2 9 8 9 -- 5 3 -- 4 9 5 6 1 77
25. - 26. Tomáš Kubrický Z7 Základná škola Krosnianska 4 8 9 9 2 7 -- -- 6 -- 6 9 2 76
Martin Kopčány Z9 Gymnázium Jána Chalupku 9 7 9 9 9 7 1 6 9 -- 8 2 76
27. Matej Kundrík Z8 Základná škola Krosnianska 4 5 9 7 8 1 7 9 4 9 7 -- 2 74
28. - 29. Štefan Vašak Z9 Základná škola Kežmarská 30 7 7 9 9 7 3 1 6 9 9 3 3 73
Nina Pacholská Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 2 -- -- -- 5 1 9 9 2 73
30. Olívia Jánošíková Z8 Základná škola Krosnianska 4 4 1 5 1 4 7 7 6 9 9 9 2 68
31. - 32. Ľubomír Vargovčík Z9 Základná škola Kežmarská 30 7 7 5 4 4 3 1 6 9 9 9 3 67
Oskar Hritz Z9 Základná škola Polianska 1 2 1 6 6 5 0 9 9 9 9 8 3 67
33. Adela Horváthová Z8 Súkromná základná škola Dneperská 1 5 2 5 9 4 7 1 7 9 4 6 3 66
34. Ján Brajerčík Z8 Základná škola Šmeralova 25 8 8 5 0 2 7 6 9 5 6 3 2 64
35. - 36. Bianka Gurská Z8 Gymnázium Alejová 1 4 2 5 2 -- -- 9 9 9 9 7 3 63
Adam Bednář Z9 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 7 4 4 -- 1 1 9 7 9 9 9 3 63
37. Patrik Sremaňák Z9 Základná škola Krosnianska 4 5 -- 9 9 6 -- -- 5 9 9 9 -- 61
38. Branislav Ječim Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 5 9 9 0 2 1 8 0 9 6 6 2 60
39. Jakub Kulka Z9 Gymnázium M.R. Štefánika Nám. L. Novomeského 4 9 6 7 8 0 7 -- 3 9 8 -- 2 59
40. Richard Gerboc Z9 Základná škola J. Švermu 5 9 5 0 4 0 8 0 9 9 4 3 56
41. Lukáš Jacko Z7 Základná škola Krosnianska 4 5 2 7 0 7 0 0 4 5 6 4 2 55
42. Jana Mašlejová Z9 Základná škola Kúpeľná 5 6 4 0 1 7 0 6 9 5 2 9 54
43. Matej Šoltés Z8 Gymnázium Trebišovská 12 8 9 4 -- 3 -- 8 0 1 9 8 2 53
44. - 45. Martin Dudjak Z7 Spojená škola Dominika Tatarku 4 9 5 1 0 0 1 0 -- 8 3 4 52
Adam Lašan Z7 ZŠ Komenského 2, Svit -- -- -- -- -- -- 7 9 9 9 9 2 52
46. Matej Vojtaník Z7 Základná škola Krosnianska 4 7 1 5 0 2 -- 5 4 -- 6 1 2 46
47. Kalista Semancová Z7 Základná škola SNP 1 3 7 5 0 1 0 1 3 6 4 0 2 45
48. - 50. Alžbeta Klimentová Z8 Základná škola Laca Novomeského 5 1 9 -- 7 4 3 4 0 6 1 -- 41
Jakub Blišťan Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 5 -- 2 2 1 0 -- 9 -- 2 41
Vladimír Boguský Z7 Základná škola Juh 1054 7 1 5 2 0 6 1 -- 6 0 0 0 41
51. Vladimír Slanina Z7 Základná škola Krosnianska 4 4 1 5 -- 1 -- 5 4 -- 6 0 2 39
52. Matúš Chovančák Z7 Základná škola Krosnianska 4 2 3 5 3 -- -- 8 -- -- -- -- 2 36
53. Viliam Karol Kubičár Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha 5 1 5 0 0 0 1 6 1 0 3 2 35
54. - 55. Erik Jochman Z8 Gymnázium Alejová 1 6 2 5 1 4 0 1 0 1 3 6 1 32
Filip Sabovčík Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha 5 1 7 0 -- -- 0 2 -- 4 0 2 32
56. Matúš Mandzák Z8 Základná škola Krosnianska 4 5 -- -- 3 8 -- -- 4 -- 9 -- 2 31
57. - 59. Ľubomíra Šenitková Z7 Gymnázium Lipany 4 8 4 4 1 0 -- -- -- -- -- -- 29
Miriama Kmecová Z7 Základná škola Krosnianska 4 1 5 5 2 -- -- 1 -- -- 0 4 2 29
Zoe Kolarčíková Z8 Základná škola Staničná 13 9 9 9 -- 2 -- -- -- -- -- -- -- 29
60. Viktória Števková Z8 Základná škola M. R. Štefánika 9 2 5 4 -- -- 0 -- 0 6 0 2 28
61. - 62. Patrícia Gondášová Z8 Základná škola M. R. Štefánika 5 2 5 4 -- -- 0 -- 0 5 4 2 27
Martin Šedovič Z7 Základná škola Krosnianska 4 3 -- -- 9 0 1 -- -- -- -- 1 2 27
63. Jakub Babík Z7 Základná škola Krosnianska 4 4 2 -- -- -- -- 0 -- -- 6 0 -- 22
64. Peter Varga Z7 Základná škola Krosnianska 4 8 -- -- 1 0 -- -- -- -- -- -- 2 21
65. - 66. Samuel Čurma Z9 Základná škola J. Švermu 5 2 5 -- 2 -- 2 -- 1 -- -- 3 20
Anežka Kasalová Z9 Křesťanské gymnázium v Praze 10 4 0 8 7 1 0 -- -- -- -- -- -- 20
67. - 69. Eva Hricová Z8 Základná škola M. R. Štefánika 6 1 5 -- -- -- 0 -- -- -- 4 3 19
Alžbeta Szabová Z9 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 7 6 5 1 0 -- -- -- -- -- -- -- 19
Filip Olej Z7 Základná škola Krosnianska 4 5 -- 4 0 1 -- -- -- -- -- 0 2 19
70. Šimon Kirňák Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 4 -- 9 2 -- -- -- -- -- 0 1 2 18
71. - 74. Tereza Kostiviarová Z8 Základná škola Trieda SNP 20 5 6 5 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 17
Ema Lola Škombárová Z7 Základná škola Krosnianska 4 5 -- -- 0 3 -- -- 0 -- -- 0 2 17
Barbara Michalíková Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 5 3 -- -- -- -- -- -- -- -- 17
Tomáš Vitko Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha 3 -- 4 0 -- -- 0 -- 0 0 0 3 17
75. - 79. Dávid Kepič Z8 Gymnázium Alejová 1 3 2 5 0 6 0 -- -- -- -- -- -- 16
Henrietta Antožy Z7 Základná škola Krosnianska 4 4 2 -- 0 1 -- 0 0 -- -- 1 2 16
Pavol, Alexander Komloš Z8 Základná škola Krosnianska 4 4 -- -- -- 1 -- -- -- -- -- 9 2 16
Tomáš Jakubec Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha 3 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 16
Maximiliána Ferencová Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha 1 -- 5 0 -- -- 1 -- 0 0 0 2 16
80. - 83. Petra Chomová Z8 Základná škola Krosnianska 4 5 -- -- -- 3 -- -- -- 6 -- -- 0 14
Alica Kvasňáková Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha 9 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 14
Lenka Palušáková Z7 Základná škola Ing. O. Kožucha 5 0 4 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 14
Timotej Jakubov Z9 Základná škola J. Švermu 5 -- 8 1 -- -- 0 -- -- -- 0 0 14
84. - 85. Jakub Muller Z8 Gymnázium Alejová 1 3 4 5 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- 13
Filip Fetyko Z7 Základná škola Krosnianska 4 3 1 4 -- 1 -- -- 0 0 0 -- 0 13
86. - 88. Tomáš Vysoký Z8 Základná škola Krosnianska 4 6 -- -- -- 0 -- -- 4 -- -- -- 2 12
Tereza Pažinová Z8 Základná škola Krosnianska 4 1 -- -- -- 6 -- -- 4 1 -- -- -- 12
Eduard Lehocký Z7 Základná škola Krosnianska 4 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 12
89. - 90. Martin Kuchta Z7 Gymnázium Alejová 1 3 2 -- -- 3 -- -- -- -- -- -- -- 11
Alena Zavodníková Z8 Základná škola, Krosnianska 4 4 -- -- -- 1 -- -- -- 4 -- -- 2 11
91. - 93. Katarína Žiaková Z9 Gymnázium Kukučínova 1 4 0 -- 1 -- -- 0 2 0 -- 3 -- 10
Michal Kaško Z7 Základná škola Krosnianska 4 4 2 -- 0 0 -- -- -- -- -- -- -- 10
Sára Titková Z6 Základná škola Juh 1054 -- -- -- -- -- -- 2 0 0 0 4 0 10
94. Samuel Torhány Z7 Gymnázium Alejová 1 0 0 -- 0 -- 0 0 0 -- 0 4 1 9
95. - 96. Barbara Birošová Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha -- -- -- 2 -- -- -- 0 -- -- 3 2 7
Jakub Imrich Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- -- -- -- 2 -- 1 -- 2 7
97. - 98. Silvia Čobanová Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 1 1 -- -- -- -- -- -- 2 -- 2 6
Lucia Zajacová Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- 3 2 6
99. - 102. Miroslav Chodúr Z8 Základná škola M. R. Štefánika 2 -- -- 0 -- 0 0 -- -- 0 1 2 5
Ivonne Hančikovská Z8 Základná škola Krosnianska 4 1 1 -- -- 1 -- -- 0 -- -- -- 2 5
Boris Pasterňak Z8 Základná škola Krosnianska 4 1 -- -- 0 -- -- -- -- -- 3 1 -- 5
Adam Harmanský Z8 Základná škola Krosnianska 4 2 -- -- -- 0 -- -- 2 -- -- -- 1 5
103. - 106. Daniel Miščík Z7 Základná škola Krosnianska 4 0 -- -- -- 1 0 -- -- -- -- -- 1 4
Tomáš Hamrák Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha -- -- -- 0 -- -- -- -- -- 2 -- 2 4
Juliána Dovalová Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- 1 2 4
Veronika Cipková Z6 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 2 4
107. - 108. Maximilian Bak Z8 Základná škola Krosnianska 4 2 -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- 3
Juraj Šuhaj Z8 Základná škola Krosnianska 4 2 -- -- -- 0 -- -- -- 0 -- -- 1 3
109. Zuzana Benešová Z7 Základná škola Krosnianska 4 1 -- -- 0 0 0 -- -- -- -- 0 0 2
110. - 111. Emma Murdžáková Základná škola Ing. O. Kožucha -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1
Michal Chovančák Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- 1
112. - 119. Yarden Cohen Z7 Základná škola Krosnianska 4 0 -- -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 0
Matěj Fober Z7 Základná škola Juh 1054 0 0 -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 0
Jakub Lukáč Z7 Základná škola Juh 1054 0 -- -- 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Michal Dvořáček Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 0 -- -- -- 0 -- -- 0 0 -- 0 0
Juraj Pavolko Z9 Základná škola Juh 1054 -- -- -- 0 0 0 -- -- -- -- -- -- 0
Tomáš Hasaj Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- -- -- 0
Oliver Hošík Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha -- -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- -- 0
Viktor Barbuščák Z8 Základná škola Ing. O. Kožucha -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0

Aktuality

Elektronické odovzdávanie
Najbližšie série našich seminárov prosím odovzdávajte výlučne elektronicky na stránke! Pre viac info pozrite najnovší príspevok. Ďakujeme (:
(19. marec 2020)

Koniec zimného semestra
Zimný semester už pozná svojich najlepších riešiteľov, ktorých čaká sústredenie.. Tak šup pozrieť najnovší príspevok a s prihlasovaním neotáľať!
(16. december 2019)

Bude výlet...
...tak hlasujte v ankete o termíne výletu! Bližšie informácie už čoskoro.
(18. november 2019)

Prvá séria ukončená!
Koniec prvej série je už tu a spolu s ním aj vaše opravené úlohy a nové časopisy so vzorovými riešeniami a poradiami. Tak sa pustite do čítania, no nezabúdajte ani na druhú sériu! :)
(15. apríl 2019)

Pozrite sa..
..ako sme sa mali na sústredeniach Malynáru, Matika aj STROMu. Fotky sú už v galériách :)
(05. marec 2019)

Info

Stránka je vo vývoji, a je možné že natrafíte na chyby alebo nedostatky. Vaše postrehy a návrhy na zlepšenie prosím zasielajte na adresuTento projekt sa organizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.