Poradie seminára Matik, 37. ročník - Zimný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 11. Daniela Tkáčová Z8 Základná škola Levočská 11 9 9 9 9 -- 9 54
Richard Semanišin Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 8 9 54
Hana Ihnátová Z8 Základná škola Obchodná 9 9 9 9 9 9 54
Magdaléna Škriabová Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 9 9 54
Hana Erdélyiová Z8 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 -- 54
Alena Chladná Z8 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 9 54
Vojto Bálint Z8 CZŠ R. Zaymusa 9 9 9 9 8 9 54
Richard Futáš Z7 ZŠ Park Angelinum 8 9 9 9 9 7 9 54
Natália Kropuchová Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 9 0 54
Lívia Lukáčová Z9 Základná škola Polianska 1 9 9 9 9 9 9 54
Tomáš Cabúk Z8 Základná škola, Hlavná 121, Gelnica 9 9 9 9 9 9 54
12. - 14. Marek Mičko Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 9 9 8 9 53
Elena Kundríková Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 8 9 9 -- 53
Michal Hudák Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 -- 8 53
15. - 17. Šimon Jonaštík Z7 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 8 8 8 52
Ján Meteňko Z9 Základná Škola Lúčna 827/26 Vranov nad Topľou 8 9 9 8 9 9 52
Jakub Katrák Z8 Základná škola Polianska 1 9 9 9 9 7 6 52
18. - 19. Alica Földesová Z7 Village School 9 9 9 9 6 -- 51
Filip Feher Z7 ZŠ Park Angelinum 8 9 9 9 -- 6 9 51
20. - 23. Daniel Ryan Takáč Z9 Gymnázium Alejová 1 4 9 9 9 9 9 49
Dominik Feňovčík Z8 Základná škola Belehradská 21 3 9 6 8 9 9 49
Marek Babuščák Z7 Gymnázium Alejová 1 7 9 8 9 6 7 49
Michal Revický Z8 Gymnázium J. A. Raymana 8 9 9 5 6 9 49
24. Sara Vojtkova Z9 Základná škola Polianska 1 7 9 9 8 6 9 48
25. Jakub Tomasz Z7 Základná škola Krosnianska 4 6 9 9 9 5 -- 47
26. - 27. Nina Hudáková Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 2 8 46
Šimon Lukačín Z8 Gymnázium Alejová 1 8 1 4 8 9 9 46
28. Katarína Tóthová Z7 Základná škola s materskou školou Hôrky 8 9 9 -- 9 1 45
29. Sandra Futášová Z7 ZŠ Park Angelinum 8 8 9 9 9 -- -- 44
30. Lýdia Mikušáková Z7 Gymnázium Alejová 1 8 9 3 7 3 7 42
31. - 32. Adam Horváth Z7 Gymnázium Alejová 1 9 8 9 -- 6 -- 41
Šimon Mihalik Z9 Gymnázium sv. Tomáša Akvinského 9 7 9 9 1 6 41
33. - 34. Kristofer Noel Rjabinčák Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 6 -- -- 7 40
Lukáš Kostík Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 5 5 3 40
35. - 37. Lukáš Paška Z9 Základná škola Kežmarská 30 9 4 9 9 -- 7 38
Jakub Jančiga Z7 ZŠ sv. Gorazda 8 3 9 5 5 -- 38
Sophia Sotáková Z9 Základná škola Jána Švermu 9 7 2 9 6 5 38
38. - 39. Lívia Sušková Z9 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 9 9 -- -- 9 36
Richard Haň Z7 Gymnázium Alejová 1 4 9 4 -- 1 9 36
40. Michal Stupák Z9 Gymnázium Alejová 1 5 9 9 2 2 8 35
41. Kristina Jančigová Z9 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 4 3 9 2 7 9 34
42. - 43. Emilián Frischer Z7 Gymnázium Alejová 1 8 9 3 -- 5 -- 33
Eva Hricová Z9 Gymnázium Alejová 1 6 4 6 9 2 6 33
44. Martina Kováčová Z7 Základná Škola Ďumbierska 17 2 9 3 8 2 1 32
45. Marie Kasalová Z9 Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského 9 9 5 -- 7 -- 30
46. Adam Šašala Z9 Gymnázium Alejová 1 8 9 9 1 0 1 28
47. - 48. Barbora Brindžáková Z9 Gymnázium Park mládeže 5 9 9 9 -- -- -- 27
Hana Hricová Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- 9 -- -- 27
49. Matúš Hudák Z9 Základná škola Československej armády 22 5 9 4 8 0 0 26
50. - 51. Patrik Sklenár Z7 Gymnázium Terézie Vansovej 7 -- 9 -- -- -- 23
Jakub Matracz Z9 Základná škola Kežmarská 30 5 9 9 -- -- -- 23
52. - 54. Robbin Šimko Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 4 -- 0 -- 22
Lukáš Húdek Z9 Gymnázium Alejová 1 3 9 3 2 5 -- 22
Kareem Tereska Z9 Základná škola Komenského 1 4 0 9 6 2 1 22
55. - 56. Samuel Švec Z8 Základná škola Krosnianska 4 8 -- 8 5 0 -- 21
Sarah Horňáková Z9 Gymnázium Alejová 1 4 5 4 1 0 7 21
57. Damián Fedor Z8 Základná škola Juh 1054 -- 4 9 -- 7 0 20
58. Viliam Vrchovinsky Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 5 -- 0 0 19
59. - 62. Miriam Varechová Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- -- -- -- 18
Jakub Stramba Z9 Základná škola Krosnianska 4 -- 9 9 -- -- -- 18
Daniela Štulajterová Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 9 -- -- -- 18
Filip Fekete Z8 Gymnázium J. A. Raymana 5 9 -- 4 -- -- 18
63. Tomáš Kováč Z8 Základná škola Zlatá 2 9 -- 5 -- -- -- 14
64. - 67. Veronika Štiavnická Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 2 -- -- -- 13
František Krč Z9 Základná škola Krosnianska 4 5 -- 8 -- -- -- 13
Matúš Marček Z7 Základná škola Slovenského národného povstania, Banská Bystrica 3 -- 4 2 0 1 13
Leonardo Pizzolato Z9 Základná škola Slovenského národného povstania, Banská Bystrica 6 0 6 -- -- 1 13
68. - 70. Barbora Menšíková Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- -- -- 2 11
Lila Kondžurová Z8 Základná škola Májové námestie 1 9 1 1 -- -- -- 11
Oliver Kruták Z7 Gymnázium Alejová 1 3 0 1 4 -- -- 11
71. Martin Janoško Z8 Základná škola Krosnianska 4 4 -- 6 -- -- -- 10
72. - 74. Šimon Petráš Z8 Gymnázium Grösslingová 18 9 -- -- -- -- -- 9
Viktória Môciková Z7 Základná škola Slovenského národného povstania, Banská Bystrica 0 0 2 4 0 1 9
Paulína Ďulová Z7 Gymnázium sv. Tomáša Akvinského 5 0 2 -- 0 -- 9
75. - 76. Leo Torma Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 0 8 -- -- 8
Lukáš Kmec Z8 Základná škola Krosnianska 4 2 -- 6 -- -- -- 8
77. - 78. Anna Birková Z9 Základná škola Krosnianska 4 4 -- 3 -- -- -- 7
Olívia Kovaľová Z8 Základná škola Juh 1054 -- 1 3 -- 3 0 7
79. Lenka Harmanska Z9 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 5 -- 1 -- 6
80. Max Hložek Z8 Základná škola Krosnianska 4 4 -- 0 -- -- -- 4
81. - 84. Adela Polomská Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- 2 1 3
Marcel Falatko Z8 Základná škola Komenského 1 3 0 -- -- 0 0 3
Petra Juríková Z7 Gymnázium sv. Tomáša Akvinského 1 -- 1 -- -- -- 3
Slavomira Synott Z8 Základná škola Krosnianska 4 0 -- 3 -- -- 0 3
85. - 86. Róbert Plencner Z8 Základná škola Krosnianska 4 2 -- 0 -- -- -- 2
Lenka Kozubová Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 1 -- -- 1 -- 2
87. - 88. Marko Strompf Z9 Základná škola Krosnianska 4 1 -- -- -- 0 -- 1
Barbora Ševcová Z8 Základná škola Krosnianska 4 0 -- -- -- -- 1 1
89. - 91. Šimon Varga Z9 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 0 -- 0 -- 0
Matúš Katina Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 0 -- -- -- 0 0
Miroslav Slivko Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- 0 0 0

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 3. Richard Semanišin Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 5 54
Alena Chladná Z8 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 8 54
Vojto Bálint Z8 CZŠ R. Zaymusa 9 9 9 9 9 6 54
4. - 5. Richard Futáš Z7 ZŠ Park Angelinum 8 9 8 9 9 -- 9 53
Lívia Lukáčová Z9 Základná škola Polianska 1 9 9 9 9 9 8 53
6. Dominik Feňovčík Z8 Základná škola Belehradská 21 9 7 9 9 9 6 52
7. Šimon Jonaštík Z7 Gymnázium Grösslingová 18 9 8 1 9 9 7 51
8. Hana Erdélyiová Z8 Gymnázium Grösslingová 18 9 8 8 -- 9 8 50
9. - 10. Alica Földesová Z7 Village School 9 8 3 9 -- 9 47
Jakub Katrák Z8 Základná škola Polianska 1 9 7 7 9 4 8 47
11. Tomáš Cabúk Z8 Základná škola, Hlavná 121, Gelnica 9 7 9 5 9 3 46
12. - 14. Magdaléna Škriabová Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 4 9 4 44
Sara Vojtkova Z9 Základná škola Polianska 1 9 9 -- 9 9 8 44
Nadja Katkovčin Z8 Základná škola Jána Švermu 9 9 6 5 9 0 44
15. Michal Revický Z8 Gymnázium J. A. Raymana 9 9 9 -- 8 -- 43
16. Hana Ihnátová Z8 Základná škola Obchodná 9 7 -- 9 6 4 41
17. - 19. Katarína Tóthová Z7 Základná škola s materskou školou Hôrky 8 2 9 -- 7 6 40
Jakub Jančiga Z7 ZŠ sv. Gorazda 9 5 7 -- 9 1 40
Šimon Mihalik Z9 Gymnázium sv. Tomáša Akvinského 9 9 9 -- 5 8 40
20. Jakub Tomasz Z7 Základná škola Krosnianska 4 7 5 9 4 7 -- 39
21. Daniela Tkáčová Z8 Základná škola Levočská 11 9 2 9 5 5 5 38
22. Marek Mičko Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 2 4 4 -- 9 37
23. - 25. Kristofer Noel Rjabinčák Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 2 9 4 2 3 36
Sandra Futášová Z7 ZŠ Park Angelinum 8 9 7 -- 6 -- 7 36
Sophia Sotáková Z9 Základná škola Jána Švermu 9 9 6 1 5 6 36
26. Kristina Jančigová Z9 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 7 6 7 6 9 0 35
27. Nina Hudáková Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 -- -- 7 34
28. Marek Babuščák Z7 Gymnázium Alejová 1 9 8 1 -- 3 3 32
29. Lukáš Húdek Z9 Gymnázium Alejová 1 6 1 9 3 1 6 26
30. Elena Kundríková Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 8 9 -- -- -- 25
31. Ján Meteňko Z9 Základná Škola Lúčna 827/26 Vranov nad Topľou 9 9 -- -- 2 0 20
32. - 33. Marie Kasalová Z9 Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského 9 9 -- -- -- -- 18
Matúš Hudák Z9 Základná škola Československej armády 22 4 -- 9 -- 5 0 18
34. Samuel Švec Z8 Základná škola Krosnianska 4 6 7 1 -- -- 1 16
35. - 36. Damián Fedor Z8 Základná škola Juh 1054 9 6 -- -- -- -- 15
Lukáš Kostík Z9 Gymnázium Alejová 1 9 3 1 -- 2 0 15
37. - 38. Daniel Ryan Takáč Z9 Gymnázium Alejová 1 9 1 4 0 -- 0 14
Martina Kováčová Z7 Základná Škola Ďumbierska 17 8 -- 3 -- 0 0 14
39. - 40. Barbora Menšíková Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- -- -- 4 13
Viliam Vrchovinsky Z7 Základná škola Krosnianska 4 1 2 7 -- 1 0 13
41. Jakub Matracz Z9 Základná škola Kežmarská 30 9 -- -- -- -- 3 12
42. - 44. Patrik Sklenár Z7 Gymnázium Terézie Vansovej 9 -- 1 -- -- 0 11
Filip Feher Z7 ZŠ Park Angelinum 8 5 -- 0 3 -- 0 11
Michal Stupák Z9 Gymnázium Alejová 1 9 2 -- -- -- 0 11
45. - 46. Natália Kropuchová Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- -- 1 -- 10
Olívia Kovaľová Z8 Základná škola Juh 1054 9 -- 1 -- -- 0 10
47. - 51. Miriam Varechová Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- -- -- 0 9
Barbora Brindžáková Z9 Gymnázium Park mládeže 5 9 -- -- -- -- -- 9
Daniela Štulajterová Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 9 -- -- -- 0 9
Richard Haň Z7 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- -- -- -- 9
Viktória Môciková Z7 Základná škola Slovenského národného povstania, Banská Bystrica 1 1 5 0 1 0 9
52. Adela Polomská Z8 Základná škola Krosnianska 4 3 -- 4 -- -- -- 7
53. Leonardo Pizzolato Z9 Základná škola Slovenského národného povstania, Banská Bystrica -- 1 5 -- 0 0 6
54. Matúš Marček Z7 Základná škola Slovenského národného povstania, Banská Bystrica -- -- 5 -- -- 0 5
55. Martin Janoško Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 2 -- -- 1 3
56. - 57. Šimon Varga Z9 Základná škola Krosnianska 4 2 -- -- -- -- 0 2
Jakub Stramba Z9 Základná škola Krosnianska 4 -- 2 0 -- -- -- 2
58. - 59. Hana Hricová Z9 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 1 -- -- -- 1
Slavomira Synott Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 1 -- -- 0 1
60. - 67. Lenka Harmanska Z9 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- -- 0 0
Anna Birková Z9 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- -- 0 0
Veronika Štiavnická Z7 Základná škola Krosnianska 4 0 -- -- -- -- 0 0
Matúš Katina Z8 Základná škola Krosnianska 4 0 -- -- -- -- 0 0
Lenka Kozubová Z8 Základná škola Krosnianska 4 0 -- -- -- -- 0 0
Lukáš Kmec Z8 Základná škola Krosnianska 4 0 -- -- -- -- 0 0
Oliver Kruták Z7 Gymnázium Alejová 1 0 -- -- -- -- 0 0
Miroslav Slivko Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- -- 0 0


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 3. Alena Chladná Z8 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 108
Vojto Bálint Z8 CZŠ R. Zaymusa 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 6 108
Richard Semanišin Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 5 108
4. - 5. Richard Futáš Z7 ZŠ Park Angelinum 8 9 9 9 9 7 9 9 8 9 9 -- 9 107
Lívia Lukáčová Z9 Základná škola Polianska 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 107
6. Hana Erdélyiová Z8 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 -- 9 8 8 -- 9 8 104
7. Šimon Jonaštík Z7 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 8 8 8 9 8 1 9 9 7 103
8. Dominik Feňovčík Z8 Základná škola Belehradská 21 3 9 6 8 9 9 9 7 9 9 9 6 101
9. Tomáš Cabúk Z8 Základná škola, Hlavná 121, Gelnica 9 9 9 9 9 9 9 7 9 5 9 3 100
10. Jakub Katrák Z8 Základná škola Polianska 1 9 9 9 9 7 6 9 7 7 9 4 8 99
11. - 12. Magdaléna Škriabová Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 4 98
Alica Földesová Z7 Village School 9 9 9 9 6 -- 9 8 3 9 -- 9 98
13. Hana Ihnátová Z8 Základná škola Obchodná 9 9 9 9 9 9 9 7 -- 9 6 4 95
14. - 16. Daniela Tkáčová Z8 Základná škola Levočská 11 9 9 9 9 -- 9 9 2 9 5 5 5 92
Michal Revický Z8 Gymnázium J. A. Raymana 8 9 9 5 6 9 9 9 9 -- 8 -- 92
Sara Vojtkova Z9 Základná škola Polianska 1 7 9 9 8 6 9 9 9 -- 9 9 8 92
17. Marek Mičko Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 9 9 8 9 9 2 4 4 -- 9 90
18. Jakub Tomasz Z7 Základná škola Krosnianska 4 6 9 9 9 5 -- 7 5 9 4 7 -- 86
19. Katarína Tóthová Z7 Základná škola s materskou školou Hôrky 8 9 9 -- 9 1 8 2 9 -- 7 6 85
20. - 21. Marek Babuščák Z7 Gymnázium Alejová 1 7 9 8 9 6 7 9 8 1 -- 3 3 81
Šimon Mihalik Z9 Gymnázium sv. Tomáša Akvinského 9 7 9 9 1 6 9 9 9 -- 5 8 81
22. - 23. Nina Hudáková Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 2 8 9 9 9 -- -- 7 80
Sandra Futášová Z7 ZŠ Park Angelinum 8 8 9 9 9 -- -- 9 7 -- 6 -- 7 80
24. - 25. Elena Kundríková Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 8 9 9 -- -- 8 9 -- -- -- 78
Jakub Jančiga Z7 ZŠ sv. Gorazda 8 3 9 5 5 -- 9 5 7 -- 9 1 78
26. Kristofer Noel Rjabinčák Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 6 -- -- 7 9 2 9 4 2 3 76
27. Sophia Sotáková Z9 Základná škola Jána Švermu 9 7 2 9 6 5 9 9 6 1 5 6 74
28. Ján Meteňko Z9 Základná Škola Lúčna 827/26 Vranov nad Topľou 8 9 9 8 9 9 9 9 -- -- 2 0 72
29. Kristina Jančigová Z9 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 4 3 9 2 7 9 7 6 7 6 9 0 69
30. Natália Kropuchová Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 9 0 9 -- -- -- 1 -- 64
31. Daniel Ryan Takáč Z9 Gymnázium Alejová 1 4 9 9 9 9 9 9 1 4 0 -- 0 63
32. Filip Feher Z7 ZŠ Park Angelinum 8 9 9 9 -- 6 9 5 -- 0 3 -- 0 62
33. Lukáš Kostík Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 5 5 3 9 3 1 -- 2 0 55
34. Michal Hudák Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 -- 8 -- -- -- -- -- -- 53
35. - 36. Lukáš Húdek Z9 Gymnázium Alejová 1 3 9 3 2 5 -- 6 1 9 3 1 6 48
Marie Kasalová Z9 Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského 9 9 5 -- 7 -- 9 9 -- -- -- -- 48
37. - 39. Šimon Lukačín Z8 Gymnázium Alejová 1 8 1 4 8 9 9 -- -- -- -- -- -- 46
Michal Stupák Z9 Gymnázium Alejová 1 5 9 9 2 2 8 9 2 -- -- -- 0 46
Martina Kováčová Z7 Základná Škola Ďumbierska 17 2 9 3 8 2 1 8 -- 3 -- 0 0 46
40. Richard Haň Z7 Gymnázium Alejová 1 4 9 4 -- 1 9 9 -- -- -- -- -- 45
41. - 42. Matúš Hudák Z9 Základná škola Československej armády 22 5 9 4 8 0 0 4 -- 9 -- 5 0 44
Nadja Katkovčin Z8 Základná škola Jána Švermu -- -- -- -- -- -- 9 9 6 5 9 0 44
43. Lýdia Mikušáková Z7 Gymnázium Alejová 1 8 9 3 7 3 7 -- -- -- -- -- -- 42
44. Adam Horváth Z7 Gymnázium Alejová 1 9 8 9 -- 6 -- -- -- -- -- -- -- 41
45. Lukáš Paška Z9 Základná škola Kežmarská 30 9 4 9 9 -- 7 -- -- -- -- -- -- 38
46. Samuel Švec Z8 Základná škola Krosnianska 4 8 -- 8 5 0 -- 6 7 1 -- -- 1 37
47. - 48. Lívia Sušková Z9 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 9 9 -- -- 9 -- -- -- -- -- -- 36
Barbora Brindžáková Z9 Gymnázium Park mládeže 5 9 9 9 -- -- -- 9 -- -- -- -- -- 36
49. - 50. Jakub Matracz Z9 Základná škola Kežmarská 30 5 9 9 -- -- -- 9 -- -- -- -- 3 35
Damián Fedor Z8 Základná škola Juh 1054 -- 4 9 -- 7 0 9 6 -- -- -- -- 35
51. Patrik Sklenár Z7 Gymnázium Terézie Vansovej 7 -- 9 -- -- -- 9 -- 1 -- -- 0 34
52. - 53. Emilián Frischer Z7 Gymnázium Alejová 1 8 9 3 -- 5 -- -- -- -- -- -- -- 33
Eva Hricová Z9 Gymnázium Alejová 1 6 4 6 9 2 6 -- -- -- -- -- -- 33
54. Viliam Vrchovinsky Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 5 -- 0 0 1 2 7 -- 1 0 32
55. - 56. Hana Hricová Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- 9 -- -- -- -- 1 -- -- -- 28
Adam Šašala Z9 Gymnázium Alejová 1 8 9 9 1 0 1 -- -- -- -- -- -- 28
57. - 58. Daniela Štulajterová Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 9 -- -- -- -- 9 -- -- -- 0 27
Miriam Varechová Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- -- -- -- 9 -- -- -- -- 0 27
59. Barbora Menšíková Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- -- -- 2 9 -- -- -- -- 4 24
60. - 61. Robbin Šimko Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 4 -- 0 -- -- -- -- -- -- -- 22
Kareem Tereska Z9 Základná škola Komenského 1 4 0 9 6 2 1 -- -- -- -- -- -- 22
62. Sarah Horňáková Z9 Gymnázium Alejová 1 4 5 4 1 0 7 -- -- -- -- -- -- 21
63. Jakub Stramba Z9 Základná škola Krosnianska 4 -- 9 9 -- -- -- -- 2 0 -- -- -- 20
64. Leonardo Pizzolato Z9 Základná škola Slovenského národného povstania, Banská Bystrica 6 0 6 -- -- 1 -- 1 5 -- 0 0 19
65. - 67. Matúš Marček Z7 Základná škola Slovenského národného povstania, Banská Bystrica 3 -- 4 2 0 1 -- -- 5 -- -- 0 18
Viktória Môciková Z7 Základná škola Slovenského národného povstania, Banská Bystrica 0 0 2 4 0 1 1 1 5 0 1 0 18
Filip Fekete Z8 Gymnázium J. A. Raymana 5 9 -- 4 -- -- -- -- -- -- -- -- 18
68. Olívia Kovaľová Z8 Základná škola Juh 1054 -- 1 3 -- 3 0 9 -- 1 -- -- 0 17
69. Tomáš Kováč Z8 Základná škola Zlatá 2 9 -- 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 14
70. - 72. Veronika Štiavnická Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 2 -- -- -- 0 -- -- -- -- 0 13
František Krč Z9 Základná škola Krosnianska 4 5 -- 8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 13
Martin Janoško Z8 Základná škola Krosnianska 4 4 -- 6 -- -- -- -- -- 2 -- -- 1 13
73. - 74. Lila Kondžurová Z8 Základná škola Májové námestie 1 9 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 11
Oliver Kruták Z7 Gymnázium Alejová 1 3 0 1 4 -- -- 0 -- -- -- -- 0 11
75. Adela Polomská Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- 2 1 3 -- 4 -- -- -- 10
76. - 77. Paulína Ďulová Z7 Gymnázium sv. Tomáša Akvinského 5 0 2 -- 0 -- -- -- -- -- -- -- 9
Šimon Petráš Z8 Gymnázium Grösslingová 18 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9
78. - 79. Lukáš Kmec Z8 Základná škola Krosnianska 4 2 -- 6 -- -- -- 0 -- -- -- -- 0 8
Leo Torma Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 0 8 -- -- -- -- -- -- -- -- 8
80. Anna Birková Z9 Základná škola Krosnianska 4 4 -- 3 -- -- -- -- -- -- -- -- 0 7
81. Lenka Harmanska Z9 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 5 -- 1 -- -- -- -- -- -- 0 6
82. - 83. Slavomira Synott Z8 Základná škola Krosnianska 4 0 -- 3 -- -- 0 -- -- 1 -- -- 0 4
Max Hložek Z8 Základná škola Krosnianska 4 4 -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4
84. - 85. Petra Juríková Z7 Gymnázium sv. Tomáša Akvinského 1 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3
Marcel Falatko Z8 Základná škola Komenského 1 3 0 -- -- 0 0 -- -- -- -- -- -- 3
86. - 88. Róbert Plencner Z8 Základná škola Krosnianska 4 2 -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2
Lenka Kozubová Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 1 -- -- 1 -- 0 -- -- -- -- 0 2
Šimon Varga Z9 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 0 -- 0 -- 2 -- -- -- -- 0 2
89. - 90. Marko Strompf Z9 Základná škola Krosnianska 4 1 -- -- -- 0 -- -- -- -- -- -- -- 1
Barbora Ševcová Z8 Základná škola Krosnianska 4 0 -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- 1
91. - 92. Matúš Katina Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- 0 -- -- -- 0 0 -- -- -- -- 0 0
Miroslav Slivko Z8 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- 0 0 -- -- -- -- -- 0 0

Newsletter

Nenechajte si ujsť akcie, ktoré chystáme a odoberajte náš newsletter!