Poradie seminára Matik, 29. ročník - Letný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 3. Matúš Masrna Z7 Základná škola Krosnianska 4 6 9 9 9 9 9 54
Frederik Ténai Z8 Základná škola Park Angelinum 8 9 9 9 9 9 -- 54
Patrik Paľovčík Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 9 9 54
4. Matej Hanus Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 8 9 9 53
5. - 8. Michal Masrna Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 8 8 9 52
Branislav Pastula Z9 Súkromná základná škola Dneperská 1 9 9 8 9 8 9 52
Róbert Sabovčík Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 8 9 8 52
Gabriela Genčiová Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 8 9 -- 9 52
9. Norbert Micheľ Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 8 8 7 51
10. Tomáš Chovančák Z9 Základná škola Krosnianska 4 8 9 7 8 9 9 50
11. Adam Garafa Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 5 8 5 9 49
12. - 15. Emma Pásztorová Z8 Gymnázium J. A. Raymana 8 2 8 7 9 9 48
Martin Albert Gbúr Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 8 9 7 6 48
Jakub Farbula Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 6 9 -- 9 48
Samuel Koribanič Z7 Základná škola J. Švermu 9 9 1 9 5 7 48
16. - 19. Benjamín Mravec Z9 Základná škola Krosnianska 4 8 9 6 9 6 9 47
Miroslav Macko Z9 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 6 9 7 9 9 7 47
Andrej Pankuch Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 5 8 7 9 47
Jakub Mičko Z7 Gymnázium Alejová 1 8 -- 5 8 8 9 47
20. - 24. Simona Gibalová Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 5 9 5 3 46
Radovan Lascsák Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 7 4 9 8 9 46
Lujza Milotová Z8 Základná škola Bruselská 18 9 9 5 9 6 7 46
Michaela Rusnáková Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 2 9 5 9 46
Simona Sabovčíková Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 7 9 9 6 -- 46
25. - 26. Michal Vorobel Z8 Gymnázium J. A. Raymana 9 9 6 9 6 6 45
Simona Dučaiová Z7 Základná škola Tomášikova 31 9 9 4 9 5 0 45
27. - 29. Nina Mizeráková Z8 Gymnázium J. A. Raymana 9 9 5 8 6 6 44
Maximilián Pándy Z7 Gymnázium a základná škola S. Máraiho s vjm 9 9 2 -- 6 9 44
M Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 1 8 6 6 44
30. - 32. Erik Novák Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- 8 2 6 43
Klára Hricová Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 6 6 9 7 0 43
Jakub Kandra Z9 Gymnázium J. A. Raymana 9 9 2 9 9 5 43
33. Sára Šoltészová Z7 Gymnázium Alejová 1 6 2 0 8 7 9 41
34. Dominika Nguyen Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 4 8 5 0 39
35. - 36. MartinqooN Z8 Gymnázium Alejová 1 9 8 -- 9 6 3 38
Matej Grofcik Z7 Základná škola Laca Novomeského -- 8 1 5 8 8 38
37. Andrea Faguľová Z9 Základná škola Školská 20 9 7 6 9 6 0 37
38. Adam Szamosi Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- 4 5 9 36
39. - 40. Jaroslav Birka Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- 9 7 -- 34
Matej Štencel Z8 Základná škola Školská 20 9 8 -- 8 1 7 34
41. Jakub Mandzák Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 2 6 5 0 33
42. Barbora Kavečanská Z9 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 8 6 3 6 6 3 32
43. Veronika Macková Z7 Základná škola ul. S. Tomášika 1 9 9 0 2 2 0 31
44. Matej Tarča Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 4 8 0 -- 30
45. - 47. Lenka Hake Z8 Gymnázium Alejová 1 5 5 1 5 4 4 27
Matúš Vysoký Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- -- -- -- 27
Samuel Elischer Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 6 -- -- 3 -- 27
48. - 49. Ľubomíra Marczellová Z8 Gymnázium Alejová 1 9 -- 1 6 6 3 26
Simona Horváthová Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 1 7 -- 0 26
50. - 53. Martin Kliment Z7 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 0 3 1 3 3 6 22
Lilla Maheľová Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- -- -- 4 22
Klára Paľuvová Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 4 -- -- -- -- 22
Anna Vrtiaková Z9 Gymnázium Jura Hronca 9 6 0 -- 7 -- 22
54. - 55. Simona Jacková Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 1 -- -- -- 19
Adam Čabrák Z7 Základná škola Krosnianska 4 7 5 -- -- -- -- 19
56. Tomáš Koreň Z7 Základná škola Trieda SNP 20 2 5 -- 5 1 0 18
57. - 58. Matúš Bucher Z7 Základná škola Krosnianska 4 6 -- -- 2 -- -- 14
Soňa Liptáková Z9 Základná škola Krosnianska 4 0 7 -- 7 -- -- 14
59. Michelle Tomková Z9 Gymnázium J. A. Raymana 5 -- 1 3 4 0 13
60. - 61. Marek Maďar Z7 Základná škola Krosnianska 4 6 -- -- -- -- 0 12
Michal Kavuľa Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 0 -- 3 0 12
62. Ivana Benešová Z7 Základná škola Krosnianska 4 3 -- -- -- -- 0 6

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 5. Matej Hanus Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 9 9 54
Michal Masrna Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 9 9 54
Matúš Masrna Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 9 9 54
Patrik Paľovčík Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 9 9 54
Róbert Sabovčík Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 9 9 54
6. - 7. Tomáš Chovančák Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 9 8 53
Branislav Pastula Z9 Súkromná základná škola Dneperská 1 8 9 9 9 9 9 53
8. Miroslav Macko Z9 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 6 9 9 9 9 9 51
9. - 10. Radovan Lascsák Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 3 9 9 9 9 48
Lujza Milotová Z8 Základná škola Bruselská 18 9 6 9 9 9 2 48
11. - 13. Norbert Micheľ Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 9 7 7 8 47
Benjamín Mravec Z9 Základná škola Krosnianska 4 8 7 8 6 9 9 47
Gabriela Genčiová Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 8 6 9 -- 9 47
14. Klára Hricová Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 7 6 9 9 6 46
15. - 16. Michal Vorobel Z8 Gymnázium J. A. Raymana 9 4 9 9 -- 9 44
Jakub Mičko Z7 Gymnázium Alejová 1 8 1 9 8 -- 9 44
17. Erik Novák Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 1 6 9 -- 9 43
18. Maximilián Pándy Z7 Gymnázium a základná škola S. Máraiho s vjm 5 7 7 9 0 4 41
19. Sára Šoltészová Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 2 9 -- 2 40
20. - 21. Adam Garafa Z7 Základná škola Krosnianska 4 8 6 1 7 1 8 38
Samuel Koribanič Z7 Základná škola J. Švermu 8 5 5 9 0 2 38
22. Simona Sabovčíková Z8 Základná škola Krosnianska 4 8 2 6 9 9 -- 36
23. - 25. Andrea Faguľová Z9 Základná škola Školská 20 8 5 6 7 0 9 35
Matej Grofcik Z7 Základná škola Laca Novomeského 9 6 9 -- 0 2 35
Simona Horváthová Z8 Základná škola Krosnianska 4 8 2 6 8 9 2 35
26. Lenka Hake Z8 Gymnázium Alejová 1 9 0 6 6 9 2 34
27. - 29. Simona Dučaiová Z7 Základná škola Tomášikova 31 9 4 2 7 0 2 33
Frederik Ténai Z8 Základná škola Park Angelinum 8 8 9 8 8 0 -- 33
Matej Tarča Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 6 -- -- 9 9 33
30. - 31. Adam Szamosi Z9 Gymnázium Alejová 1 9 6 6 6 0 5 32
Jakub Farbula Z8 Gymnázium Alejová 1 9 7 9 7 0 -- 32
32. - 33. Jakub Mandzák Z8 Základná škola Krosnianska 4 7 1 9 7 3 2 30
Dominika Nguyen Z8 Gymnázium Alejová 1 9 2 6 9 0 2 30
34. Veronika Macková Z7 Základná škola ul. S. Tomášika 1 9 2 -- 0 7 2 29
35. - 36. Simona Gibalová Z7 Gymnázium Alejová 1 8 8 -- -- 3 -- 27
Jaroslav Birka Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 8 -- 1 -- -- 27
37. - 38. Emma Pásztorová Z8 Gymnázium J. A. Raymana 9 6 2 -- -- 9 26
Martin Albert Gbúr Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- 8 -- 9 26
39. MartinqooN Z8 Gymnázium Alejová 1 9 6 1 -- -- 7 23
40. - 41. Marco Kovaľ Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- -- -- 2 20
Barbora Kavečanská Z9 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 5 5 -- 7 3 -- 20
42. - 43. Matúš Vysoký Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 1 -- -- -- -- 19
Adam Čabrák Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 1 -- -- -- -- 19
44. M Z8 Gymnázium Alejová 1 3 7 6 -- -- 2 18
45. Simona Jacková Z7 Základná škola Krosnianska 4 7 -- -- -- 3 -- 17
46. Nina Mizeráková Z8 Gymnázium J. A. Raymana 8 -- 2 4 0 2 16
47. Lilla Maheľová Z7 Základná škola Krosnianska 4 3 -- 6 -- -- -- 15
48. - 49. Matúš Bucher Z7 Základná škola Krosnianska 4 6 -- -- -- -- 2 14
Nicolas Karička Z9 Gymnázium Alejová 1 4 1 2 5 0 2 14
50. Michaela Rusnáková Z8 Gymnázium Alejová 1 9 0 4 -- 0 0 13
51. Samuel Elischer Z7 Základná škola Krosnianska 4 5 -- -- -- -- 2 12
52. Matej Štencel Z8 Základná škola Školská 20 8 -- -- -- -- -- 8
53. Daniel Andrejčák Z7 Zakládná škola Laborecká 66 -- 2 2 -- -- -- 6
54. Klára Paľuvová Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 1 -- -- -- 2 5
55. Marek Maďar Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- 0 2 4
56. Jakub Šlauka Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- 1 -- -- 0 -- 2


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 2. Patrik Paľovčík Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108
Matúš Masrna Z7 Základná škola Krosnianska 4 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108
3. Matej Hanus Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 107
4. - 5. Michal Masrna Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 8 8 9 9 9 9 9 9 9 106
Róbert Sabovčík Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 8 9 8 9 9 9 9 9 9 106
6. Branislav Pastula Z9 Súkromná základná škola Dneperská 1 9 9 8 9 8 9 8 9 9 9 9 9 105
7. Tomáš Chovančák Z9 Základná škola Krosnianska 4 8 9 7 8 9 9 9 9 9 9 9 8 103
8. Gabriela Genčiová Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 8 9 -- 9 9 8 6 9 -- 9 99
9. - 10. Miroslav Macko Z9 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 6 9 7 9 9 7 6 9 9 9 9 9 98
Norbert Micheľ Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 9 8 8 7 9 -- 9 7 7 8 98
11. - 13. Benjamín Mravec Z9 Základná škola Krosnianska 4 8 9 6 9 6 9 8 7 8 6 9 9 94
Radovan Lascsák Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 7 4 9 8 9 9 3 9 9 9 9 94
Lujza Milotová Z8 Základná škola Bruselská 18 9 9 5 9 6 7 9 6 9 9 9 2 94
14. Jakub Mičko Z7 Gymnázium Alejová 1 8 -- 5 8 8 9 8 1 9 8 -- 9 91
15. - 16. Klára Hricová Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 6 6 9 7 0 9 7 6 9 9 6 89
Michal Vorobel Z8 Gymnázium J. A. Raymana 9 9 6 9 6 6 9 4 9 9 -- 9 89
17. - 18. Frederik Ténai Z8 Základná škola Park Angelinum 8 9 9 9 9 9 -- 8 9 8 8 0 -- 87
Adam Garafa Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 5 8 5 9 8 6 1 7 1 8 87
19. - 20. Erik Novák Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- 8 2 6 9 1 6 9 -- 9 86
Samuel Koribanič Z7 Základná škola J. Švermu 9 9 1 9 5 7 8 5 5 9 0 2 86
21. Maximilián Pándy Z7 Gymnázium a základná škola S. Máraiho s vjm 9 9 2 -- 6 9 5 7 7 9 0 4 85
22. Simona Sabovčíková Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 7 9 9 6 -- 8 2 6 9 9 -- 82
23. Sára Šoltészová Z7 Gymnázium Alejová 1 6 2 0 8 7 9 9 9 2 9 -- 2 81
24. Jakub Farbula Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 6 9 -- 9 9 7 9 7 0 -- 80
25. Simona Dučaiová Z7 Základná škola Tomášikova 31 9 9 4 9 5 0 9 4 2 7 0 2 78
26. - 27. Emma Pásztorová Z8 Gymnázium J. A. Raymana 8 2 8 7 9 9 9 6 2 -- -- 9 74
Martin Albert Gbúr Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 8 9 7 6 9 -- -- 8 -- 9 74
28. - 29. Simona Gibalová Z7 Gymnázium Alejová 1 9 9 5 9 5 3 8 8 -- -- 3 -- 73
Matej Grofcik Z7 Základná škola Laca Novomeského -- 8 1 5 8 8 9 6 9 -- 0 2 73
30. Andrea Faguľová Z9 Základná škola Školská 20 9 7 6 9 6 0 8 5 6 7 0 9 72
31. Dominika Nguyen Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 4 8 5 0 9 2 6 9 0 2 69
32. Adam Szamosi Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- 4 5 9 9 6 6 6 0 5 68
33. - 34. Matej Tarča Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 4 8 0 -- 9 6 -- -- 9 9 63
Jakub Mandzák Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 2 6 5 0 7 1 9 7 3 2 63
35. M Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 1 8 6 6 3 7 6 -- -- 2 62
36. - 39. MartinqooN Z8 Gymnázium Alejová 1 9 8 -- 9 6 3 9 6 1 -- -- 7 61
Jaroslav Birka Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- 9 7 -- 9 8 -- 1 -- -- 61
Lenka Hake Z8 Gymnázium Alejová 1 5 5 1 5 4 4 9 0 6 6 9 2 61
Simona Horváthová Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 9 1 7 -- 0 8 2 6 8 9 2 61
40. - 41. Nina Mizeráková Z8 Gymnázium J. A. Raymana 9 9 5 8 6 6 8 -- 2 4 0 2 60
Veronika Macková Z7 Základná škola ul. S. Tomášika 1 9 9 0 2 2 0 9 2 -- 0 7 2 60
42. Michaela Rusnáková Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 2 9 5 9 9 0 4 -- 0 0 59
43. Barbora Kavečanská Z9 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 8 6 3 6 6 3 5 5 -- 7 3 -- 52
44. Andrej Pankuch Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 5 8 7 9 -- -- -- -- -- -- 47
45. Matúš Vysoký Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- -- -- -- 9 1 -- -- -- -- 46
46. Jakub Kandra Z9 Gymnázium J. A. Raymana 9 9 2 9 9 5 -- -- -- -- -- -- 43
47. Matej Štencel Z8 Základná škola Školská 20 9 8 -- 8 1 7 8 -- -- -- -- -- 42
48. Samuel Elischer Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 6 -- -- 3 -- 5 -- -- -- -- 2 39
49. Adam Čabrák Z7 Základná škola Krosnianska 4 7 5 -- -- -- -- 9 1 -- -- -- -- 38
50. Lilla Maheľová Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- -- -- 4 3 -- 6 -- -- -- 37
51. Simona Jacková Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 1 -- -- -- 7 -- -- -- 3 -- 36
52. Matúš Bucher Z7 Základná škola Krosnianska 4 6 -- -- 2 -- -- 6 -- -- -- -- 2 28
53. Klára Paľuvová Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 4 -- -- -- -- -- 1 -- -- -- 2 27
54. Ľubomíra Marczellová Z8 Gymnázium Alejová 1 9 -- 1 6 6 3 -- -- -- -- -- -- 26
55. - 56. Martin Kliment Z7 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 0 3 1 3 3 6 -- -- -- -- -- -- 22
Anna Vrtiaková Z9 Gymnázium Jura Hronca 9 6 0 -- 7 -- -- -- -- -- -- -- 22
57. Marco Kovaľ Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- -- -- 9 -- -- -- -- 2 20
58. Tomáš Koreň Z7 Základná škola Trieda SNP 20 2 5 -- 5 1 0 -- -- -- -- -- -- 18
59. Marek Maďar Z7 Základná škola Krosnianska 4 6 -- -- -- -- 0 -- -- -- -- 0 2 16
60. - 61. Soňa Liptáková Z9 Základná škola Krosnianska 4 0 7 -- 7 -- -- -- -- -- -- -- -- 14
Nicolas Karička Z9 Gymnázium Alejová 1 -- -- -- -- -- -- 4 1 2 5 0 2 14
62. Michelle Tomková Z9 Gymnázium J. A. Raymana 5 -- 1 3 4 0 -- -- -- -- -- -- 13
63. Michal Kavuľa Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 0 -- 3 0 -- -- -- -- -- -- 12
64. - 65. Ivana Benešová Z7 Základná škola Krosnianska 4 3 -- -- -- -- 0 -- -- -- -- -- -- 6
Daniel Andrejčák Z7 Zakládná škola Laborecká 66 -- -- -- -- -- -- -- 2 2 -- -- -- 6
66. Jakub Šlauka Z7 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- 0 -- 2

Aktuality

Elektronické odovzdávanie
Najbližšie série našich seminárov prosím odovzdávajte výlučne elektronicky na stránke! Pre viac info pozrite najnovší príspevok. Ďakujeme (:
(19. marec 2020)

Koniec zimného semestra
Zimný semester už pozná svojich najlepších riešiteľov, ktorých čaká sústredenie.. Tak šup pozrieť najnovší príspevok a s prihlasovaním neotáľať!
(16. december 2019)

Bude výlet...
...tak hlasujte v ankete o termíne výletu! Bližšie informácie už čoskoro.
(18. november 2019)

Prvá séria ukončená!
Koniec prvej série je už tu a spolu s ním aj vaše opravené úlohy a nové časopisy so vzorovými riešeniami a poradiami. Tak sa pustite do čítania, no nezabúdajte ani na druhú sériu! :)
(15. apríl 2019)

Pozrite sa..
..ako sme sa mali na sústredeniach Malynáru, Matika aj STROMu. Fotky sú už v galériách :)
(05. marec 2019)

Info

Stránka je vo vývoji, a je možné že natrafíte na chyby alebo nedostatky. Vaše postrehy a návrhy na zlepšenie prosím zasielajte na adresuTento projekt sa organizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.