Online súťaž - Máš problém?!

Máš problém?! je súťaž určená pre žiakov 4. - 9. ročníka ZŠ alebo prímy až kvarty OG (ale môžu sa zapojiť aj mladší). Súťažia jednotlivci v dvoch kategóriách: mladší (4. - 6. ročník ZŠ, príma) a starší (7. - 9. ročník ZŠ, sekunda až kvarta). V súťaži sa odovzdávajú len výsledky a je na ňu 60 minút.

Súťaží sa na samostatnej stránke, rovnako tam nájdete aj poradie a registráciu, ktorá bude otvorená do 3.11.2022. Na jeseň roku 2022 sa súťaž uskutoční 8.11.2021 od 08:00 do 20:00, pričom si môžeš vybrať kedy si súťaž spustíš (odporúčame však začať do 19:00, aby si mal/a dosť času na súťaženie). Registrácia je už spustená!

Poradie sa vyhodnocuje zvlášť pre každý ročník, a to najskôr podľa najvyššej dosiahnutej úrovne, z ktorej ste vyriešili aspoň 1 problém, potom podľa počtu správnych výsledkov a nakoniec podľa času odovzdania poslednej úlohy. V prípade, že sa nenazbiera v každom dotknutom ročníku aspoň 15 súťažiacich, tak súťaž sa bude vyhodnocovať v zlúčených kategóriách.

Problémy sú rozdelené do úrovní označených od A po F. Mladší začínajú na úrovni A a končia úrovňou E. Starší začínajú úrovňou B a končia na úrovni F.  Na začiatku viete riešiť len problémy z úrovne, ktorú máte otvorenú. Presné počty problémov v daných úrovniach a počty problémov potrebných na odomknutie ďalšej úrovne nájdete v tabuľke. Počas celého priebehu súťaže môžete riešiť problémy zo všetkých úrovní, ktoré už máte odomknuté. Úlohy na jednej úrovni nie sú zoradené podľa obtiažnosti.

  MLADŠÍ STARŠÍ
 úroveň   počet problémov v úrovni počet problémov, ktorý je potrebný na danej úrovni vyriešiť na postup do ďalšej  počet problémov v úrovni počet problémov, ktorý je potrebný na danej úrovni vyriešiť na postup do ďalšej
A 8 4 - -
B 6 3 6 3
C 4 2 4 2
D 4 2 4 2
E 2 - 2 2
F - - 2 -

 

Poplatok za účasť na súťaži je vo výške 3€. Tento poplatok je potrebné uhradiť na účet združenia STROM - SK59 0900 0000 0004 4262 6916. Do poznámky pre príjemcu je potrebné uviesť "Máš problém - meno účastníka". Ako variabilný symbol je potrebné uviesť registračný kód, ktorý vám príde v maili po registrácii.

Najúspešnejší z vás dostanú diplom a tí, ktorí sa umiestnia na prvých 3 miestach v rámci svojho ročníka, získajú aj vecné ceny. Víťaz z každého ročníka bude navyše pozvaný ako riadny účastník na najbližšie sústredenie. :)

Minulé ročníky

Newsletter

Nenechajte si ujsť akcie, ktoré chystáme a odoberajte náš newsletter!